Регулювання кермового механізму включає регулювання підшипників гвинта та регулювання зачеплення зубчастого сектора та гайки-рейки

Регулювання механізму починайте з підшипників гвинта в такій послідовності:

  • - зніміть кермовий механізм (див. статтю «Як відремонтувати кермовий механізм МАЗу»);
  • - злийте робочу рідину з кермового механізму, відвернувши зливну пробку;
  • - закріпіть кермовий механізм у лещатах за вуха корпусу в горизонтальному положенні;
Рульовий механізм: 1 - підшипники; 2 - гвинт; 3 – корпус; 4 – гайка-рейка; 5 – кульки; 6 - ущільнювач; 7 – торсіон: 8 – зубчастий сектор; 9 - регулювальні прокладки; 10 – кришка; 11 – отвори; 12 - зксцентрикові вкладиші; 13 - підшипник ковзання; 14 – штифт; 15 – кришка клапан обмеження тиску); 16 – пробка; 17 - притиск; 18 - наполегливе кільце; 19 – кришка; 20 - манжета 21 - гайка
  • - поворотом вхідного валу (мал. 1) встановіть гайку-рейку та сектор 8 в одне із крайніх положень (ліве або праве);
  • - визначте момент, необхідний для провертання вхідного валу в напрямку з крайнього положення в середнє (приблизно на кут 30°).

Якщо момент менше 0,9 Нм, необхідно відрегулювати натяг у підшипниках 1, зменшивши кількість прокладок 9.

Після регулювання момент, необхідний для провертання вхідного валу, повинен перебувати в межах 0,9—1,5 Нм (0,10—0,15 кгс.м).

Для перевірки наявності люфта в зубчастому зачепленні потрібно обертанням вхідного валу встановити гайку-рейку та зубчастий сектор у середнє положення (повна кількість обертів вхідного валу ділиться навпіл), встановити сошку на вал сектора 8.

Похитуванням сошки в обидва боки визначити наявність люфта (за наявності люфта чути стукіт у зубчастому зачепленні і, крім того, вал сектора повертається, а вхідний вал нерухомий).

Наявність люфта можна також визначити поворотом вхідного валу вліво та вправо по початку закрутки торсіону, застопоривши при цьому вал сектора.

Для регулювання зубчастого зачеплення необхідно зняти кришки 19 і 15 і повернути вкладиші 12 за годинниковою стрілкою на той самий кут (якщо дивитися з боку вала сектора) так, щоб виключити зазор у зубчастому зачепленні.

Встановлення кришок 15 і 19 виконуйте таким чином, щоб штифти 14 увійшли до отворів у вкладишах 12, розташованих в одній діаметральній площині з різьбовими отворами в корпусі 3 під кріплення кришок.

При незначному розбіжності отворів 11 з різьбовими отворами корпусу 3  вкладки 12 поверніть у той чи інший бік до збігу вищевказаних отворів, звернувши при цьому увагу на відсутність зазору в зубчастому зачепленні.

Штифти 14 повинні розташовуватися один проти одного по одній лінії.

Схема роботи гідропідсилювача керма за прямолінійного руху: 1 - вал вхідний; 2 – торсіон; 3 – втулка; 4 – підшипник; 5 – золотник; 6 – плунжери; 7 – вал; 8,11,12,13 - маслопроводи; 9 - клапан зворотний; 10 – бачок; 14 - сошка рульова; 15 - рульова поздовжня тяга; 16 – шток; 17 циліндр силовий; 19 – насос; 19 - поршень; п - зазор у шліцевому з'єднанні валу 7 з вхідним валом
Схема роботи гідропідсилювача керма при повороті вліво: 1 - вал вхідний; 2 – торсіон; 3 – втулка; 4 – підшипник; 5 – золотник; 6 – плунжери; 7 – вал; 8,11,12,13 - маслопроводи; 9 - клапан зворотний; 10 – бачок; 14 - сошка рульова; 15 - рульова поздовжня тяга; 16 – шток; 17 циліндр силовий; 19 – насос; 19 - поршень; п - зазор у шліцевому з'єднанні валу 7 з вхідним валом
Схема роботи гідропідсилювача керма при повороті праворуч: 1 - вал вхідний; 2 – торсіон; 3 – втулка; 4 – підшипник; 5 – золотник; 6 – плунжери; 7 – вал; 8,11,12,13 - маслопроводи; 9 - клапан зворотний; 10 – бачок; 14 - сошка рульова; 15 - рульова поздовжня тяга; 16 – шток; 17 циліндр силовий; 19 – насос; 19 - поршень; п - зазор у шліцевому з'єднанні валу 7 з вхідним валом

Після регулювання кришку 15 (кришки 10 та 16 — для кермового механізму, мал. 2) при установці можна повернути на 90, 180 та 270 градусів щодо початкового положення.

Після встановлення кришок момент, необхідний для прокручування вхідного валу в середньому положенні, повинен бути в межах 2,9-4,5 Нм (0,29-0,45 кгсм)

Після проведення регулювальних робіт кермовий механізм встановіть на автомобіль і, приєднавши його до кермової колонки та гідроциліндра, перевірте роботу кермового керування.

При правильному регулюванні (при відрегульованих шарнірних з'єднаннях рульових тяг, підшипниках маточок передніх коліс та шкворневих з'єднаннях балка передньої осі — поворотний кулак) зусилля на обід рульового колеса при повороті керованих коліс на місці на майданчику з асфальтовим покриттям має бути при працюючому двигуні. -118 Н (10-12 кгс) і вільний кут повороту рульового колеса не більше 10-12˚.

У процесі експлуатації допускається збільшення вільного ходу кермового колеса, але не більше 18°.

Регулювання кутів повороту сектора 7 (рис. 5), при яких відбувається спрацювання клапана обмеження тиску 13 здійснюється безпосередньо на автомобілі наступним чином:

Рульовий механізм: 1 - регулювальні прокладки; 2 - гвинт; 3 – гайка-рейка; 4 – корпус; 5 – розподільник; 6 – канал; 7 – сектор; 8,15 – ексцентрикові вкладиші; 9 – штифт; 10,16, 28 – кришка; 11, 29 – підшипники; 12 - отвір; 13 – клапан обмеження тиску; 14 - кільцева розточка; 17, 27 - бічна грань; 18, 26 - ролик: 19, 25 - важіль; 20 – шток; 21 - гайка; 22 - пробка; 23 - корпус; 24 - контргайка

Для збільшення кутів повороту сектора 7 і, отже, керованих коліс вліво до заданої величини необхідно відвернути контргайку 24 до виходу з дотику з корпусом 23 і повертати пробку 22 проти годинникової стрілки, при цьому гайка 21 зі штоком 20 і важелем вниз, забезпечуючи видалення ролика 18 від бічної грані сектора 17 7.

Після проведення регулювання контргайку 24 загорнути, притримуючи від провороту пробку 22.

Для зменшення кутів повороту сектора 7 і, отже, керованих коліс до заданої величини вліво, необхідно відвернути контргайку 24 до виходу з дотику з корпусом 23 і повертати пробку 22 за годинниковою стрілкою, при цьому гайка 21 зі штоком 20 і важелем переміщатися вгору, забезпечуючи наближення ролика 18 до бічної грані сектора 17 7

Після проведення регулювання контргайку 24 загорнути, притримуючи від провороту пробку 21.

Для збільшення або зменшення кута повороту сектора і, отже, керованих коліс до заданої величини вправо аналогічним регулюванням ролик 26 з важелем 25 видаляється або наближається до грані 27 сектора 7.