При від'єднанні паливопроводу високого тиску від форсунки (крім форсунок моделі 51) притримуйте штуцер форсунки гайковим ключем, щоб уникнути його відвертання та течі палива

Після від'єднання перевірте надійність затягування штуцера без зняття форсунки з двигуна

При обслуговуванні кожної форсунки провести перевірку та регулювання в такому порядку:

Регулювання рекомендується проводити на спеціальному стенді типу КІ-3333, що відповідає ГОСТ 10579-88.

Тиск початку упорскування потрібно визначити за таблицею

  • Тиск початку впорскування форсунок моделей 267-02, 267-10, 261-10(11) регулюється гвинтом при знятому ковпаку форсунки та відвернутій контргайці. При гвинті тиск підвищується, при вивертанні - знижується.
  • Тиск початку впорскування форсунки моделей 204-50, 204-50.01 та 51-01 регулюється за допомогою регулювальних шайб. При збільшенні їхньої загальної товщини тиск підвищується, при зменшенні - знижується.

2. Перевірити герметичність розпилювача по замикаючому конусу голки та відсутність теч у місцях ущільнень лінії високого тиску.

Для цього створити у форсунці тиск палива на 1-1,5 МПа (10-15 кгс/см2) нижче тиску початку впорскування.

При цьому протягом 15 секунд не повинно бути підтікання палива з отворів, що розпилюють; допускається зволоження носика розпилювача без відриву палива у вигляді краплі.

Герметичність у місцях ущільнень лінії високого тиску перевірити при витримці під тиском протягом 2 хв; на верхньому торці гайки розпилювача (при установці форсунки під кутом 15° до горизонтальної поверхні) не повинно утворюватися краплі палива, що відривається.

Регулювання тиску початку впорскування форсунки ЯМЗ

3. Рухливість голки перевірити прокачуванням палива через форсунку, відрегульовану на заданий тиск початку впорскування на обпресувальному стенді, при частоті впорскування 30-40 за хвилину.

Допускається рухливість голки перевіряти одночасно з перевіркою якості розпилювання за п.4.

4. Якість розпилювання перевіряти на опресувальному стенді прокачуванням палива через форсунку, відрегульовану на заданий тиск початку впорскування при частоті 60-80 впорскування за хвилину.

Якість розпилювання вважається задовільною, якщо паливо впорскується в атмосферу в туманоподібному стані і рівномірно розподіляється як по всіх струменях, так і по поперечному перерізу кожного струменя.

Початок і кінець упорскування повинні бути чіткими. Після закінчення впорскування допускається зволоження носика розпилювача без утворення краплі.

Впорскування палива у нової форсунки супроводжується характерним різким звуком. Відсутність різкого звуку у форсунок, що були в експлуатації, не означає зниження якості їх роботи.

5. Герметичність ущільнення, з'єднання та зовнішніх поверхонь порожнини низького тиску перевіряти обпресуванням повітрям тиском 0,45±0,05 МПа (4,5±0,5 кгс/см2).

Пропуск повітря протягом 10 секунд не допускається під час підведення повітря з боку носика розпилювача.

6. Герметичність з'єднань «розпилювач-гайка розпилювача» перевіряти обпресуванням повітрям тиском 0,5±0,1 МПа (51 кгс/см2) протягом 10 секунд при підведенні повітря з боку носика розпилювача.

Пропуск повітряних бульбашок по різьбленню гайки розпилювача під час занурення її в дизельне паливо не допускається.

При закоксуванні або засміченні одного або декількох отворів розпилювача форсунку розібрати, деталі форсунки прочистити і ретельно промити у профільтрованому дизельному паливі.

При негерметичності за замикаючим конусом розпилювач у зборі підлягає заміні. Заміна деталей у розпилювачі не допускається.

Кожну форсунку відрегулюйте на тиск початку впорскування:

Розбирання форсунки виконувати в наступній послідовності:

Форсунки моделей 267-02, 267-10, 204-50, 204-50.01, 261-10(11):

  • 1. відвернути ковпак форсунки;
  • 2. відвернути контргайку та вивернути до упору регулювальний гвинт;
  • 3. відвернути гайку пружини на півтора-два обороти;
  • 4. відвернути гайку розпилювача;
  • 5. зняти розпилювач, оберігши голку розпилювача від випадання.

Модель двигуна

Модель

Форсунки

Тиск початку упорскування

ЯМ3-236НЕ2,БЕ2

загальними головками циліндрів

267.1112010-02

26,5 +0,8 МПа (270 +8 МПа/см2)

204.1112010-50.01

26,5 +1.2 МПа (270 +12 кгс/см2)

ЯМ3-236НЕ2,БЕ2

загальними головками циліндрів

і V-подібним ТНВД

267.1112010-10

26,5 +0,8 МПа (270 +8 МПа/см2)

204.1112010-50

26,5+1,2 МПа (270+12 кгс/см2)

ЯМ3-236НЕ2,БЕ2

з індивідуальними головками циліндрів

51.1112010-01

26,5 +1,2 МПа (270 +12 кгс/см2)

ЯМ3-236Н,Б,НЕ,БЕ

261.1112010-11 (10)

20,6 +0,8 МПа (210+8 кгс/см2)

Форсунка моделі 51-01:

  • 1. відвернути гайку розпилювача;
  • 2. зняти розпилювач, оберігши голку розпилювача від випадання.

Нагар з корпусу розпилювача зчищати металевою щіткою або шліфувальною шкіркою із зернистістю не грубіше за М40.

Отвори, що розпилюють, прочистити сталевим дротом діаметром 0,3 мм (для розпилювача форсунок моделей 267-02, 267-10, 204-50, 204-50.01 і 261-10(11)) і діаметром 0,28 мм (для розпилювання форсунки моделі 51-01).

Застосовувати для очищення внутрішніх порожнин корпусу розпилювача та поверхонь голки тверді матеріали та шліфувальну шкірку не допускається.

Чистка отворів розпилювача форсунки

Перед збиранням розпилювач та голку ретельно промити у профільтрованому дизельному паливі.

Голка повинна легко переміщатися: висунута з корпусу розпилювача на одну третину довжини напрямної, при нахилі розпилювача на кут 45° від вертикалі, голка повинна плавно, без затримок повністю опускатися під дією власної ваги.

Складання форсунки проводити в послідовності зворотного розбирання.

Під час затягування гайки розверніть розпилювач проти напряму нагвинчування гайки до упору в фіксуючі штифти і, притримуючи його в цьому положенні, наверніть гайку рукою, після чого гайку остаточно затягніть.

Момент затягування гайки розпилювача 70-80 Нм (7-8 кгсм), штуцера форсунки - 80...100 Нм (8...10 кгсм).

Після збирання відрегулювати форсунку на тиск початку впорскування та перевірити якість розпилювання палива та чіткість роботи розпилювача.

Встановлення форсунок або розпилювачів, які не відповідають даному двигуну, категорично забороняється.