На автомобілях встановлені спідометр, комбінація приладів, двострілковий покажчик тиску, блоки контрольних та сигнальних ламп, сигналізатори, що вказують водієві на екстремальний стан у тій чи іншій системі, комплект датчиків, вмикачі та перемикачі.

Комбінація приладів: 1 – мембрана; 2 - повзунок реостату; 3 – реостат; 4 - датчик вказівника тиску олії; 5 - колодочка; 6 – магніт; 7 - покажчик тиску олії; 8 - сигналізатор заниженого тиску олії; 9 - покажчик температури охолоджувальної рідини; 10 – терморезистор; 11 - датчик покажчика температури охолоджувальної рідини; 12 - сигналізатор перегріву рідини, що охолоджує; 13 - покажчик напруги; 14 – комбінація приладів; 15 - контакти включення сигналізатора резерву палива; 16 - датчик покажчика рівня палива; 17 – реостат; 18 – контрольна лампа (не використовується); 19 - покажчик рівня палива; 20 - сигналізатор резерву палива; Rд - додатковий опір; Rtk – опір температурної компенсації; w1, w2, w3 – обмотка приладів; R – опір датчиків; I - покажчик рівня; II – покажчик тиску; III – покажчик температури; IV – жовтий колір; V – червоний колір; VI - зелений колір

Комбінація приладів (рис. 1) включає покажчики: рівня палива, температури охолоджуючої рідини, тиску масла в двигуні, напруги (вольтметр).

Крім того, в комбінацію входять сигналізатори перегріву охолоджуючої рідини, заниженого (аварійного) тиску олії у двигуні та резерву палива.

Схема з'єднання комбінації приладів із датчиками показана на рис. 2.

Схема включення приладів: 1 – комбінація приладів; 2 - датчик покажчика рівня палива; 3 - датчик вказівника тиску олії; 4 - датчик сигнальної лампи перегріву двигуна; 5 - датчик покажчика температури охолоджувальної рідини; 6 - датчик сигнальної лампи тиску олії; 7 - замок вимикач приладів та стартера; III, VI, X, XV - штекерні з'єднувачі

Кожен прилад комбінації складається з пластмасової колодочки 5 (див. рис. 1), що несе на собі обмотки W1, W2, W3,

Між обмотками поміщена вісь, на яку насаджено постійний магніт і стрілка приладу. В одному кутку колодочки запресовано постійний магніт 6.

При відсутності струму в ланцюзі взаємодіють поля цих двох магнітів і мають стрілку в крайньому лівому положенні.

При включенні струму останній проходить послідовно обмотки W2 та W3 та опір температурної компенсації Rтк, що служить для стабілізації показань приладу при зміні його температури.

Одночасно струм проходить по обмотці W1 та опору R датчика.

Опір датчика змінюється: у датчика тиску масла та рівня палива за рахунок зміни положення повзунка реостата, у датчика покажчика температури за рахунок зміни опору самого терморезистора.

При зміні опору датчика змінюється величина струму в обмотці W1.

Оскільки в обмотках та W3 струм не змінює своєї величини, то положення стрілки приладу залежить від взаємодії полів та обмоток W2 та W3 з полем обмотки W1, що змінює свою величину.

Результуюче поле всіх котушок встановлює дисковий магніт стрілки у відповідне положення.

Аналогічним чином працюють два вказівники тиску, встановлені в покажчику УК168 і що показують тиск повітря в контурах гальмівної системи.

Схема включення спідометра: 1 – датчик; 2 - провідна циліндрична шестерня; 3 - провідне черв'ячне колесо; 4 - ведене черв'ячне колесо; 5 - ведена циліндрична шестерня; 6 – захисний чохол штекерного з'єднувача датчика; 7 – спідометр; VII - штекерний з'єднувач

Спідометр, виконаний в одному стилі з комбінацією приладів, працює в комплекті з датчиком, встановленим на коробці передач (рис. 3).

На вторинний вал коробки передач насаджено тризахідне черв'ячне колесо 3, яке входить у зачеплення з веденим черв'ячним колесом 4, виконаним разом з валиком.

На хвостовик валика насаджена прямозуба циліндрична шестерня 1, що знаходиться в зачепленні з шестернею 5 приводу датчика спідометра.

Технічне обслуговування

Технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів зводиться до підтримки приладів і датчиків у справному стані, для чого необхідно щотижня протирати сухим ганчірком шкалі приладів та гнізда блоків контрольних та сигнальних ламп, а також стежити за надійністю посадки захисних гумових чохлів на корпуси датчиків.

Порушення у посадці чохлів можуть призвести до виходу з ладу штекерного з'єднання через попадання вологи та бруду.

Через кожні З0 тис. км пробігу при черговому ТО-2 необхідно видалити мастило з шестерень 2 порожнини циліндричних і 5 спідометра (див. рис. 3) і замінити її новою. Для змащування шестерень застосовується мастило ЦИАТИМ-201.

Можливі несправності приладів та способи їх усунення

- Причина несправності

 • Спосіб усунення

Покажчики рівня палива, тиску масла та температури не працюють

Покажчик напруги працює

 • Згорів запобіжник № 8
 • Замінити запобіжник

Не працює покажчик напруги

 • Згорів запобіжник № 6
 • Замінити запобіжник

Не горять контрольні або сигнальні лампи в блоках

 • Згорів запобіжник № 8
 • Замінити запобіжник

Згоріли відповідні лампи в блоці

 • замінити лампи

Перегоріла струмоведуча доріжка на платі блоку

 • Оглянути та виправити блок

Занижені або завищені показання приладів (покажчиків тиску, температури та палива)

Несправний відповідний датчик

 • Замінити датчик

Несправний прилад

 • Замінити прилад

Не горять сигналізатори перегріву рідини, що охолоджує, резерву палива або заниженого тиску масла

Вийшов з ладу відповідний датчик

 • Замінити датчик

Ремонт приладів

При відмові приладів слід в першу чергу визначити справність запобіжників № 6 і 8. Переконавшись у справності запобіжників, можна шукати несправність.

Найпростіший метод визначення несправностей у системі контрольно-вимірювальних приладів — це послідовна заміна спочатку датчиків, потім приладів-покажчиків.

Перед такою перевіркою необхідно переконатись у справності ланцюгів від приладів до датчиків. Для цього від датчиків від'єднують провід та замикають його на масу.

Стрілки вказівників температури та тиску повинні в цьому випадку зайняти на шкалі крайнє праве положення.

При від'єднанні проводів від маси стрілки повинні повернутися у вихідне положення.

Відхилення стрілки та повернення її у вихідне положення свідчать про справність електричного ланцюга від приладу до датчика.

Стрілка вказівника рівня палива при замиканні дроту у датчика на масу має встановитися на нульову позначку шкали.

Якщо ланцюги приладів справні, то заміна відповідного датчика.

Якщо після цього прилад не буде нормально працювати, його слід замінити.

Прилади та датчики ремонту не підлягають, а при виході з ладу замінюються повністю.

Схема перевірки комбінації приладів: 1 – вимикач; 2, 4 – штекерні колодки; 3 – комбінація приладів; 5 – магазин опорів; I - провід від комбінації до датчика покажчика рівня палива; II - провід від комбінації приладів до датчика вказівника тиску олії; III - провід від комбінації до датчика температури покажчика

При необхідності оцінки точності показань приладів слід керуватися такими даними.

Покажчик напруги має кольорові зони, на червоній зоні нанесена смуга, що відповідає напрузі 24 В, На зеленій — 28 В.

Покажчики тиску, рівня палива та температури перевіряються за контрольним опором за схемою, вказаною на рис.4.

Прилади підключаються до джерела постійної напруги 24-26 В і до магазину опорів.

Для цієї мети можна використовувати магазин опорів МКС-6 або будь-який інший, що дозволяє набирати опори від 50 до 560 Ом через інтервал 0,5 Ом.

До магазину опорів по черзі приєднуються проводи I, II і III від приладів комбінацій і на магазині набираються опори, зазначені в таблиці 1.

Таблиця 1.

Покажчик температури

Перевірені точки - Опір, що відповідає точкам, що перевіряються (Ом):

 • 40 → 360-560;
 • 80 → 134-150;
 • 100 → 83-92;
 • 120 → 52-61

Покажчик тиску

Перевірені точки - Опір, що відповідає точкам, що перевіряються (Ом):

 • 0 → 157;
 • 6 → 63-71;
 • 0 → 0-8

Покажчик рівня палива

Перевірені точки - Опір, що відповідає точкам, що перевіряються (Ом):

 • 0 → 0-8;
 • 0,5 → 36,5-43,5;
 • 11 → 78-95

Датчик вказівника рівня палива має вбудовані контакти для сигналізатора резерву палива.

У разі відка Після роботи сигналізатора слід помаранчевий провід штекерної колодки датчика, встановленого в баку, замкнути на масу.

При цьому, якщо ланцюг справний, повинна загорітися сигнальна лампа, встановлена в комбінації приладів. Якщо лампа не загориться, датчик несправний і його необхідно замінити.

Схема перевірки датчика спідометра вид на штекерну колодку: 1 - захисний гумовий чохол; 2 – штекерна колодка; 3 – датчик спідометра; 4, 5 - контрольні лампи

При відмові в роботі спідометра спочатку знімають з автомобіля датчик і проводять перевірку за схемою, показаною на рис. 5.

За допомогою контрольної лампи 5 перевіряється справність обмоток датчика шляхом підключення напруги по черзі до клем 1 - 2; 2-3 та 1-3 штекерної колодки датчика.

При цьому контрольна лампа повинна горіти, що свідчить про справність обмоток датчика.

Якщо в одному з цих вимірів лампа не горітиме — датчик несправний і підлягає заміні. Після перевірки цілісності обмоток датчик перевіряється на коротке замикання корпусу.

Перевірка здійснюється контрольною лампою. При цьому лампа повинна горіти, що свідчить про справність датчика. Якщо при справному датчику спідометр не працює, слід замінити вказівник.