На автомобілях встановлено склоочисник із трьома щітками для очищення вітрового скла

Склоочисник включається перемикачем 1 (мал.1), який має три положення:

«Вимкнено», «Увімкнено малу швидкість», «Увімкнено велику швидкість».

При включенні першої (малої швидкості) включаються контакти «L» та «V», а також «D» та «I» перемикача 1.

Напруга подається по сірому дроту на термобіметалічний запобіжник 10 і з нього на нерухомий контакт 8. Далі струм надходить на штекерну колодку і з неї по білому дроту на клему «L» перемикача.

З клеми «L» струм проходить на клему «V», по жовтому дроту виходить на клему «D», і через штекерну колодку на позитивну електрощітку якоря електродвигуна.

Пройшовши через якір, робочий струм надходить на нерухомий контакт 7 і через нього через штекерну колодку по чорному дроту виходить на масу.

Від взаємодії магнітних полів постійного магніту 5 та магнітного поля якоря, останній починає обертатися. При цьому обертається кулачок 9, встановлений на шестерні черв'ячної редуктора склоочисника, замикаючи і розмикаючи контакти 6, 7 і 8.

Установка важелів склоочисника МАЗ

При включенні другої, підвищеної швидкості замикаються контакти клем «L» і «H» перемикача 1, розмикаються контакти клем «D» і «I», робочий струм надходить вже не на позитивну клему якоря, а по коричневому дроту на додаткову електрощітку , що призводить до зменшення робочих витків якоря і, отже, зменшення магнітного поля якоря, внаслідок чого частота обертання якоря збільшується.

При вимкненні склоочисника розривається ланцюг клем «L» і V» перемикача 1, але якір 4 електродвигуна продовжує обертатися, так як живлення на нього надходить через замкнуті контакти 6 і 8 на штекерну колодку, з неї по червоному дроту на перемикач 1, через нього — на клему «D», з якою струм проходить жовтим дротом на позитивну електрощітку якоря, через якір — на негативну щітку, на контакт 7 і з нього на масу.

Якір обертається доти, доки кулачок 9 не розімкне контакти 6 і 8. Це положення кулачка відповідає укладання щіток склоочисника внизу вітрового скла автомобіля.

Внаслідок інерції якоря останній може до зупинки зробити ще кілька обертів, що призведе до догляду щіток вгору вітровим склом, що заважатиме водію.

З метою усунення цього явища введено контакт 7, при замиканні якого з контактом 6 відбувається шунтування електрощіток якоря між собою, що легко простежити за схемою.

Під час шунтування відбувається різкий зупинка якоря, що забезпечує укладання щіток строго в заданому положенні.

У системі опалення та вентиляції кабіни встановлено два електродвигуни, які включаються на малу та велику частоту обертання, що змінює продуктивність вентиляторів.

На першому положенні перемикача 11 обидва електродвигуни працюють на великій швидкості, оскільки включені паралельно. На другому положенні обидва електродвигуни з'єднуються послідовно.

Технічне обслуговування склоочисника

Електродвигуни склоочисника та системи опалення під час експлуатації технічного обслуговування не піддаються.

Можливі несправності склоочисника та способи усунення

- Причина несправності

Спосіб усунення

Склоочисник не працює

- Згорів запобіжник № 12

Замінити запобіжник

- Несправність ланцюга

Перевірити ланцюги за схемою

Усунути несправність

- Знос електрощіток

Розібрати електродвигун та замінити електрощітки

Щітки склоочисника не зупиняються в нижньому положенні

- Неправильно встановлено важільну систему

Встановити тяги відповідно до малюнку

- Несправні контакти системи зупинки

Зняти склоочисник, оглянути контакти та відремонтувати

Склоочисник працює з перебоями

- Ослабла гайка на валу приводу важелів склоочисника

Затягнути гайку 8 (див. малюнок)

При відмові в роботі склоочисника слід спочатку переконатися у справності запобіжника № 12 та наявності напруги на сірому дроті у штекерній колодці склоочисника.

Якщо напруга на проводі є, перевіряється справність запобіжника 10 (див. рис.1), встановленого на корпусі склоочисника. Якщо там напруга є, слід перевірити справність перемикача 1.

Переконавшись у справності перемикача, склоочисник необхідно зняти та відремонтувати.

Можливі несправності додаткового обладнання та способи їх усунення наведені в таблиці.

Ремонт

У склоочисника після розбирання оглядаються якір, електрощітки, контактна система механізму зупинки та черв'ячне колесо редуктора.

При зношуванні зубів колеса воно замінюється новим. Контакти механізму зупинки начищаються.

Електрощітки під час зношування замінюються новими.

Якір оглядається і при необхідності колектор проточується та шліфується.

При монтажі склоочисника на автомобіль після ремонту або при установці нового склоочисника слід встановлювати важільну систему так, як показано на малюнку, тобто витягнутими в одну лінію.

Недотримання цього правила призведе до порушення роботи склоочисника або виходу його з ладу.