Знімання та розбирання гальмівного крана (мал. 1) виконуйте в наступному порядку:

 • - зніміть відтяжну пружину педалі гальма та від'єднайте тягу педалі гальма від важеля;
 • - від'єднайте від гальмівного крана всі трубопроводи;
 • - від'єднайте болти кріплення кронштейна гальмівного крана та зніміть гальмівний кран;

Тормозний кран МАЗ

 • - відкрутіть болти та зніміть опорну плиту 32 разом з корпусом 7 важеля та важелем 1, вийміть штовхач 6;
 • - вийміть верхній поршень 30 із врівноважуючим елементом у зборі;
 • - вийміть пружину 12;
 • - відкрутіть болти та роз'єднайте верхній корпус 33 та нижній корпус 25;
 • - вийміть великий поршень 28 і малий поршень 15 у зборі, потім вийміть малий поршень з великого, вийміть пружину 26;
 • - зніміть стопорне кільце 22 і вийміть ущільнення, опорне кільце, пружину 24 та корпус з клапаном 17 нижньої секції;
 • - зніміть стопорне кільце та вийміть випускне вікно, опорне кільце та клапан верхньої секції у зборі;
 • - зніміть важіль 1 гальмівного крана, для чого вийміть вісь;
 • - при установці верхнього поршня заміряйте відстань «С» (рис. 2), виступ хвостовика малого поршня над клапаном. За допомогою регулювального гвинта на верхньому поршні встановіть відстань d=С+0,8 мм

Встановлення верхнього поршня

 • - встановіть верхній поршень 30 (див. мал. 1);
 • - зберіть кран із опорною плитою та важелем;
 • - надягніть захисний чохол.

Після збирання роботу гальмівного крана необхідно перевірити на стенді при тиску повітря в системі 687 кПа. Схема щодо випробувань показано на рис. 3.

Схема випробування гальмівного крана

Порядок перевірки наступний:

 • — підключіть трубопроводи до висновків 11* та 12*. Кілька разів натисніть на важіль до упору (S, min = 31,2 мм).

Прохідність повітря через висновки має бути гарною.

При відпущеному важелі перевірте висновки 21*, 22* та 3* на герметичність за допомогою мильної емульсії;

підключіть висновки 21, 22 до балонів. При плавному натисканні на важіль перший контур повинен спрацьовувати після ходу важеля (5,7+1,5) мм, що відповідає ходу штовхача (2,3+0,6) мм.

Початковий стрибок тиску в першому контурі не повинен перевищувати 20 кПа;

при досягненні тиску в першому контурі 50 кПа тиск у другому контурі повинен бути не менше 245 кПа.

Випередження тиску в першому контурі по відношенню до тиску в другому контурі може зберігатися по всьому діапазону тиску, але не перевищувати 25 кПа.

Початковий стрибок тиску в другому контурі не повинен перевищувати 20 кПа;

 • - хід важеля до тиску 294 кПа у першому контурі має бути (17,2d: 1,7) мм, що відповідає ходу штовхача (6,9±0,7) мм;
 • - хід важеля до тиску 687 кПа у першому та другому контурах повинен бути (24±2,4) мм, що відповідає ходу штовхача (9,6±1) мм;
 • - загальний хід важеля до упору повинен становити (34,6±3,5) мм, що відповідає ходу штовхача (13,9+1,4) мм;
 • - при плавному натисканні на важіль, після початкового стрибка, у кожному контурі тиск повинен плавно підвищуватись, а при відпусканні плавно знижуватися. Ступінчастість зниження тиску не повинна перевищувати 294 кПа;
 • — при виході з ладу першого або другого контуру контур, що залишився, повинен залишатися повністю працездатним;
 • —перевірте кран на герметичність у положенні впуску.

Встановлення крана на автомобіль проводиться в послідовності, зворотній знімання. Можливе встановлення гальмівного крана (мал. 4).

Кран гальмівної модифікації №2

Знімання та розбирання гальмівного крана (мал. 4) виконуйте в наступному порядку:

кран гальмівний

 • — підніміть кабіну автомобіля;
 • — від'єднайте від гальмівного крана всі трубопроводи;
 • - відкрутіть болти 27 і зніміть гальмівний кран, не допускаючи випадання штовхача 1;
 • - вийміть верхній поршень 25 з пружним елементом 26 у зборі;
 • - вийміть пружину 7;
 • - відкрутіть болти та роз'єднайте верхній корпус 28 та нижній корпус 20;
 • - вийміть пружину 21, великий поршень 23 у зборі з малим поршнем 10, а потім вийміть малий поршень з великого;
 • - зніміть стопорне кільце 17 і вийміть корпус атмосферного виведення 18 з кільцями ущільнювачів, опорне кільце 14, пружину 19 і клапан нижньої секції 12;
 • - зніміть стопорне кільце і вийміть ущільнення, опорне кільце 9, пружину 8 і клапан верхньої секціїії 24.

Складання крана виконуйте в порядку, зворотному розбиранні.

Перед встановленням верхнього поршня заміряйте відстань «С» (мал. 2) — виступ хвостовика малого поршня над клапаном.

За допомогою регулювального гвинта на верхньому поршні встановіть відстань d = c + 0,8 мм і зафіксуйте регулювальний гвинт.

Після складання необхідно перевірити роботу гальмівного крана на стенді при тиску повітря в системі 0,7 МПа (7,0 кгс/см2).

Схема випробування гальмівного крана

Схема щодо випробувань представлена ​​на рис. 5.

Порядок перевірки наступний:

 • — підключіть трубопроводи, заглушіть висновки, що не використовуються. Тричі натисніть на штовхач до упору.

При відпущеному штовхачі перевірте висновки 21,22 та 23 на герметичність за допомогою мильної емульсії;

 • - підключіть висновки 21 та 22 до балонів і плавно натискайте на штовхач.

Перший контур (верхній) повинен спрацьовувати після ходу штовхача 1,9-3,0 мм. Початковий стрибок тиску не повинен перевищувати 0,02 МПа (0,2 кгс/см2);

 • - при досягненні у виведенні 21 тиску 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) тиск у виведенні 22 має бути не менше 0,025 МПа (0,25 кгс/см 2).

Випередження тиску у виводі 21 по відношенню до тиску у виводі 22 може зберігатися по всьому діапазону тисків, але не перевищувати 0,025 МПа (0,25 кгс/см2).

Початковий стрибок тиску у виводі 22 не повинен перевищувати 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

 • при досягненні у виведенні 21 тиску 0,3 МПа (3,0 кгс/см2) хід штовхача має бути (5,8—8,0) мм;
 • при досягненні у виведенні 21 тиску 0,75 МПа (7,5 кгс/см2) хід штовхача має бути (8,4—10,8) мм;

загальний хід штовхача до упору повинен становити (12,5—15,7) мм;

 • — при плавному натисканні на штовхач після початкового стрибка, у кожному контурі тиск повинен плавно підвищуватися, а при відпусканні плавно знижуватися;
 • — перевірте герметичність крана при натиснутому до упору штовхачі;
 • — перевірте герметичність при натиснутому до упору штовхачі першого контуру за відсутності тиску в другому контурі, а потім герметичність другого контуру за відсутності тиску в першому.

Встановлення крана у зворотній послідовності.