При обладнанні автомобілів пневмопідвіскою встановлюється система електронного керування нею типу ECAS (фірми Wabco)

Система містить мікропроцесорний блок 18 (малюнок), розташований під панеллю приладів, пульт 19 дистанційного керування підвіскою, встановлений з лівого боку сидіння водія, блок електропневмоклапанів 17 та індуктивний датчик 16 положення підвіски, встановлений в задній частині правого лонжеронарам.

Контрольні лампи 8 та 9 (рисунок 2) із символами керування підвіскою встановлені на основному щитку приладів, перемикач 10 другого транспортного положення — на додатковому щитку приладів з правого боку від водія.

Система має також діагностичні лінії, підключені до діагностичного розєму 11.

розташування елементів АБС

Запобіжники FU6, FU7 системи керування підвіскою встановлені в блоці запобіжників (рисунок 3), розташованому на комутаційній платі електронних блоків АБС.

Розташування кнопок на пульті дистанційного керування

Розташування кнопок на пульті дистанційного керування показано на рис. 2

Схема електричних зєднань елементів системи наведена на рис. 3.

Функції системи:

1. При включенні замку включення стартера в положення "прилади" проводить попередню діагностику всіх пристроїв та контрольних ламп. При цьому обидві контрольні лампи 8 і 9 (мал. 4) запалюються і гаснуть через 2-3 с, якщо блок управління не виявив помилок.

Тому, за наявності достатньої величини тиску в ресивері та зняття з ручного гальма, система автоматично встановлює підвіску в положення, в якому вона знаходилася на момент попереднього вимикання живлення.

2. Дозволяє регулювати висоту сідла (платформи), а також запамятовувати два будь-які положення висоти і в разі потреби встановлювати будь-яке з них за допомогою пульта дистанційного керування.

Примітка. Регулювання з пульта проводиться на автомобілі або при швидкості нижче 30 км/год.

3. Автоматично підтримує встановлену висоту і блокує підвіску при гальмуванні.

При швидкості понад 30 км/год автоматично встановлює «транспортне» положення висоти, при швидкості більше 60 км/год — друге «транспортне» положення (для зменшення висоти центру тяжкості та підвищення стійкості автомобіля).

Система також дозволяє встановлювати перше або друге транспортне положення висоти за допомогою перемикача 10 (рис. 4).

4. Забезпечує вбудовану самодіагностику в процесі руху та при виявленні несправності або помилки сигналізує про це водію шляхом увімкнення червоної контрольної лампи.

Пульт дистанційного керування вмикається і вимикається кнопкою 7 (мал. 4), при цьому, відповідно, повинна загорятися або гаснути лампа 8 на пульті.

Керування з пульта дистанційного керування здійснюється таким чином:

 • — підйом/опускання при натисканні на кнопки 1, 2 (мал. 2);
 • — встановлення висоти у «транспортне» положення при натисканні на кнопку 4;
 • — запис встановленого рівня на згадку проводиться при натисканні на кнопку 3 («STOP») і не відпусток її — на кнопку 5 або 6 («память» М1 або М2);
 • — встановлення раніше записаного в память рівня висоти при натисканні на кнопку 5 або 6 («память» М1 або М2);
 • — переривання процесу зміни рівня висоти
 • — при натисканні на кнопку 3 (STOP).

Червона контрольна лампа 8 (мал. 5) сигналізує про справність/несправність системи, а також є засобом виведення інформації виду несправності при діагностиці.

Жовта контрольна лампа 9 сигналізує про стан «транспортного» положення підвіски і може згаснути, якщо рівень висоти встановився в задане положення, або залишитися у включеному стані, якщо рівень висоти відмінний від заданого.

Під час встановлення висоти в «транспортне» положення датчик 16 (рис. 1) повинен знаходитися в положенні, показаному на рис. 6.

Встановлення важеля 2 у горизонтальне положення при виставленому транспортному положенні (370 мм) здійснюється регулюванням довжини тяги 3.

Система не потребує спеціального обслуговування, крім контрольної перевірки функціонування

Контрольна перевірка системи

1. Перед перевіркою функціонування переконатися у відсутності витоку стисненого повітря з пневмосистеми.

Увімкнути кнопку маси.

Включити замок увімкнення стартера та приладів у положення «прилади». При цьому одночасно повинні спалахнути і через 2 сек. погаснути всі контрольні лампи системи пневмопідвіски (мал. 5).

Розташування важеля датчика положення підвіски при встановленні транспортного положення

 • 2. Запустити двигун і повести тиск у ресиверах пневмопідвіски до норми (6,9-8,2 кгс/см2).
 • 3. Якщо на панелі приладів горить жовта лампа контролю транспортного положення, це вказує на те, що підвіска автомобіля знаходиться в положенні, відмінному від транспортного, і необхідно встановити її в транспортне положення, натиснувши кнопку 4 на пульті (мал. 3).</li >

Під час встановлення транспортного положення контрольна лампа повинна згаснути. Необхідно переконатися, що система пневмопідвіски встановила номінальну висоту (транспортне положення) вантажної платформи (див. рис. 5).

 • 4. Змінити рівень платформи за допомогою кнопки "вгору" і "вниз", при цьому жовта контрольна лампа "транспортного" положення повинна спалахнути.
 • 5. Записати в память електронного блоку будь-які дві установки висоти платформи.

Для цього необхідно встановити в бажане положення кнопками «вгору» або «вниз» на пульті керування, натиснути кнопку «STOP» та будь-яку з кнопок «М 1» (память 1) або «М2» (память 2), не відпускаючи кнопку "STOP" (мал. 3).

 • 6. Перевести підвіску в «транспортне» положення, натиснувши відповідну кнопку, і перевірити — чи встановлює система записану раніше в «память» висоту платформи при натисканні на кнопки «М1» і «М2» пульта дистанційного керування.

При цьому, коли висота платформи буде наближатися до встановленого або записаного раніше в «память» рівня, буде чути характерний шум клапанів, що перемикаються (припинити регулювання можна, натиснувши кнопку «STOP»).

Після цього перевірити чи встановлюється автоматично «транспортне» положення підвіски на початку руху (при швидкості вище 30 км/год «транспортне» положення автоматично встановлюється і жовта контрольна лампа на щитку приладів повинна згаснути).

Можливі несправності в системі керування підвіски та способи їх усунення

Несправність

Причина

Спосіб усунення

При повороті ключа замка включення стартера в положення «Прилади» не спалахує контрольна лампа

- Відсутня або знижена напруга бортової мережі автомобіля, розряджені АКБ

Перевірити напругу бортової мережі, запобіжники, зарядити АКБ

- Відсутня напруга живлення блоку керування (БУ)

 • Перевірити запобіжники живлення БУ та проводку.
 • Усунути несправність у проводці та замінити запобіжники

При повороті ключа замка включення стартера в положення «Прилади» не спалахує одна з контрольних ламп

- несправність контрольної лампи або проводки

Замінити контрольну лампу, усунути несправність у проводці

- Несправність блоку керування

Замінити блок керування

Після повороту ключа в положення «Прилади» не гасне червона контрольна лампа

- Несправність котушки датчика, поганий контакт у розємі зєднання датчика з кабелем, обрив кабелю

 • Перевірити активний опір датчиків та кабелів, визначити, де несправність.
 • Усунути несправність шляхом заміни датчика або кабелю.

- Несправність котушок електромагнітних клапанів, порушення контакту в розємі, несправність зєднувального кабелю

Перевірити активний опір котушок електромагнітних клапанів, кабелю та розєму.

- Порушення контакту в комутаційній колодці блоку або ланцюга клеми В7 тахографа

 • Визначити де несправність.
 • Усунути несправність шляхом заміни модулятора або кабелю
 • Відновити контакт у колодці або ланцюгу тахографа

- Несправність блоку керування

Замінити блок керування

Після повороту ключа в положення «Прилади» або під час руху загоряється і не гасне жовта контрольна лампа

- Відсутність або недостатній тиск стисненого повітря в ресивері

Завести двигун і довести тиск у ресиверах до норми (6,9—8,2кг/см2)

- Порушено кріплення або встановлення датчика або важеля датчика

Перевірити кріплення датчика та встановлення важеля датчика.

- Порушено герметизацію пневмобаллону або трубопроводів

 • Усунути несправність
 • Перевірити систему на герметичність.
 • Усунути несправність

При русі загоряється або блимає червона контрольна лампа

- Порушення контактів, коротке замикання або обрив кабелів датчиків або електромагнітних кабелів

 • Перевірити проводку, електричні зєднання та активний опір датчика та електроклапанів.
 • Замінити вироби, що вийшли з ладу

При натисканні на кнопки пульта немає реакцій підвіски

- Не підключено живлення системи, несправний запобіжник

Перевірити ланцюг живлення, замінити запобіжник

Перевірити підключення.

- Не підєднано або не увімкнено пульт

Підключити або увімкнути пульт