Екі сызықты айналма клапан (1-сурет) таңдау үшін екі тәуелсіз тізбектің бірі арқылы бір жетекті (серіппелі энергия аккумуляторы) басқаруға арналған.

Ол корпус 1, қақпағы 3, тығыздағыш 2 және екі отырғыштан тұрады.

Клапанның I терминалы үдеткіш клапанының желісіне қосылған, II терминалы серіппелі энергия жинақтаушы желісіне қосылған, III терминалы авариялық тежегішті босату клапанының желісіне қосылған.

Екі желілі айналма клапан: a - бастапқы позиция; b - қолмен тежеу ​​клапаны арқылы тежегіштерді босату үшін үдеткіш клапаннан ауа беру; в - авариялық тежегішті босату клапанынан ауа беру; I - үдеткіш клапанға шығу; II – энергия жинақтаушы цилиндрлерге шығару; III - авариялық тежегішті босату клапанына шығу; 1 - дене; 2 - пломба; 3 - қақпақ

Автокөлік қолмен тежеу ​​клапаны арқылы босатылған кезде (1.б-сурет), тұрақ тежегішінің қабылдағышынан сығылған ауа үдеткіш клапан арқылы I терминалға беріледі, 2 тығыздағышты қақпақтың 3 орнына басып, содан кейін II терминал арқылы серіппелі энергия аккумуляторларының цилиндрлеріне түседі.

Автокөлік апаттық тежегішті босату клапаны арқылы босатылған кезде (1.c-сурет), қысылған ауа III терминалға беріледі және 2 тығыздағыш 1 корпусындағы орындыққа басылады.

Көлік серіппелі қуат аккумуляторларынан сығылған ауаны шығару арқылы тежеледі, ал 2 тығыздағыш орындыққа басылған күйінде қалады және ауа II терминал арқылы I немесе III терминалға еркін өтеді.

Сығылған ауа I және III терминалдарға бір уақытта берілгенде, 2-нығыздауыш бейтарап күйде болуы мүмкін.

Екі желілі айналма клапан: 1 - корпус; 2 - мембрана; 3 - тығыздағыш сақина; 4 - қақпақ; а - үдеткіш клапанға шығу; б - энергия аккумуляторларының цилиндрлеріне шығару; c - авариялық тежегішті босату клапанына шығу

Екі желілі айналма клапанды жөндеу

Клапанды

бөлшектеу

Бұрандаларды 6 (3-сурет) шайбалармен 5 бұрап, қақпақты 4 корпусқа 1 бекітіңіз

Екі желілі айналма клапан: 1 - корпус; 2 - пломба; 3 - o-тәрізді сақина; 4 - қақпақ; 5 - серіппелі шайба; 6 - бұранда

Қақпақ пен клапанның корпусын ажыратыңыз, 3-ші сақинаны және 2 тығыздағышты алыңыз

Клапан бөліктерін дизельдік отынмен жуып, сығылған ауамен үрлеп, техникалық жағдайын тексереміз

Клапанның

құрастыруы

Сақина мен тығыздағышты 2 қақпақты 4 және 1 корпусқа орнатыңыз

Бекіткіш бұрандаларды 6 шайбалармен 5 қақпақ пен корпустың саңылауларына салып, оларды бұраңыз

Клапанның жұмысқа қабілеттілігі мен герметикалығын тексереміз

Сынақ тәртібі

6-құрылғыны 4-суретте көрсетілген схемаға сәйкес қосамыз

Қос желілік клапанның қосылу схемасы: 1 - жұқа басқару клапаны; 2, 3 - манометрлер; 4 - қабылдағыш (5л); 5 - ұзындығы кемінде 100 мм құбыр құбыры; 6 - құрылғы (екі желілі клапан); Р = 730 кПа (7,5 кгс/см 2)

1-дәл бақылау клапанын бірнеше рет ашыңыз және жабыңыз

1-дәл реттеу клапаны арқылы біз 2 және 3 манометрлерге қысымды 19,6 кПа (0,2 кгс/см 2) орнатамыз, бұл ретте 6-құрылғыдан ауаның ағып кетуіне жол беріледі (3 см 3 /мин) құбырдың бос ұшынан 5.

39,3 кПа (0,4 кгс/см 2) жоғары қысымда ауаның ағып кетуіне жол берілмейді

Қабылдағыш 4 (5 л) ауа 19,6 кПа (0,2 кгс/см 2 қысымына дейін жылдам шығарылған кезде, 6-құрылғының толық герметикалығын сақтау қажет.

19,6 кПа (0,2 кгс/см 2) төмен қысымда құбырдың 5 бос ұшынан ауаның ағуына рұқсат етіледі

1 және 2 түйреуіштерді ауыстыра отырып, 6-құрылғыны диаграммаға сәйкес қосыңыз, сынақты қайталаңыз.