Камаз трансмиссиясының шығыс білігі

Қосымша білігінің 8 екі тірегі бар: кіріс білігінің отырғышында орнатылған роликті мойынтірек және картердің артқы ұшының отырғышында орналасқан және осьтік қозғалысқа қарсы құбырдың ойығына орнатылған ұстағыш сақинамен бекітілген шарикті мойынтірек. оның сыртқы сақинасы

Цилиндрлік роликті мойынтірек білікшенің соңына дейін басылады және оның ішкі сақинасы тірек сақина арқылы біліктегі осьтік қозғалысқа қарсы бекітіледі.

Үш тісті доңғалақ шеңберінен тұратын қосалқы біліктің алдыңғы шілтерлі бөлігі төртінші және бесінші берілістердің синхронизатор кареткасын 18 орнатуға және осы берілістерді қосуға арналған.

Сыртқы беріліс жиектері орташадан жұқа, бұл көлік қозғалып жатқанда төртінші және бесінші берілістердің автоматты түрде өшіп қалуына жол бермейтін «құлып» деп аталатын нәрсені қалыптастыруға мүмкіндік береді.

Біліктің шпильді бөлігі цилиндрлік мойынға өтеді, оған екінші біліктің төртінші берілісінің берілісінің втулкасы орнатылған.

Қосымша біліктің төртінші берілісінің 21-ші берілісі бұрандалы, аралық біліктің төртінші берілісінің 6-шы берілісімен үнемі қосылып тұрады.

21 беріліс бөлгішсіз қабатталған роликті подшипникке орнатылған төлкеде еркін айналады.

Осьтік қозғалыстардан беріліс бір жағынан гильзаның иығымен, екінші жағынан білік корпусында орналасқан серіппесі бар кілтпен 20 бұрылудан бекітілген тартқыш шайбамен 19 шектелген. .

Үшінші берілістің 22, екінші берілістің 4, кері және бірінші берілістің 1 берілістері ауыспалы роликті мойынтіректерде шығыс білікке орнатылады.

Үшінші және екінші беріліс мойынтіректері тікелей үлкен цилиндрлік білік журналдарына орнатылады.

Үшінші берілістің 22 берілісі бұрандалы, аралық біліктің үшінші берілісінің 5-ші берілісімен тұрақты байланыста.

Синхронизатормен жұмыс істеуге арналған редуктордың цилиндрлік белбеуіне конус басылған.

Тісті берілісте синхронизатор арбасын 23 қосуға арналған сыртқы сақиналы беріліс бар. Тісті берілістің осьтік қозғалыстары бір жағынан тісті беріліс торының иығымен 21, екінші жағынан біліктің ұшымен шектеледі.

Екінші берілістің 4-ші берілісі бұрандалы, аралық біліктің сақиналы берілісімен үнемі түйіседі.

Синхронизатордың жұмысын қамтамасыз ету үшін редуктор конуспен жабдықталған, ал синхронизатордың кареткасын қосу үшін редуктордың хабында цилиндрлік сақиналы беріліс бар.

Тісті берілістің осьтік қозғалысы біліктің ұшымен және кері берілістің 24 жеңінің иығымен шектеледі.

Қосымша біліктің ортаңғы бөлігінде, үшінші және екінші берілістердің тісті доңғалақтарының мойынтірек журналдары арасында штольниктер бар; үш беріліс шеңберінен тұрады және екінші және үшінші берілістердің синхронизаторының кареткасын орнатуға арналған.

Артқы беріліс - доңғалақ, кері беріліс блогының кішкентай тәжімен үнемі байланыста болады және кері ілінісу 26 мен бірінші берілістің қосылуын қамтамасыз ету үшін сыртқы сақиналы беріліске ие.

Тісті беріліс біліктің цилиндрлік бөлігінде орналасқан 24 втулкаға орнатылған мойынтіректе еркін айналады.

Тісті берілістің осьтік қозғалысы бір жағынан төлкенің иығымен, екінші жағынан бірінші берілістің төлкесінің бүйрегімен шектеледі.

Бірінші берілістің төлкесінде кері берілістің төлкесінің соңына тоқтағанша біліктің шпильді бөлігіне орнатуға арналған ішкі шпилькалы тесігі бар.

Гюзаның сыртқы цилиндрлік бөлігінде екі диаметрлі мойындар бар.

Үлкенірек диаметрдің мойнында кері беріліс пен бірінші беріліс үшін муфтаны 26 орнатуға және жылжытуға арналған ойықтар бар.

Диаметрі кішірек цилиндрлік мойын подшипникке сай жасалған.

Бірінші берілістің берілісі тік, аралық біліктің сақиналы берілісімен тұрақты байланыста.

26 муфтаны қосу мүмкіндігі үшін берілістің сыртқы цилиндрлік сақинасы бар.

Тісті берілістің осьтік қозғалысы гильзаның ұшымен және жең ұшы мен подшипниктің ішкі сақинасы арасында орнатылған тартқыш шайбамен шектеледі.

Қосымша біліктің артқы мойынтіректерінің қақпағы 31 беріліс қорабы корпусының артқы ұшына бекітіледі және екінші біліктің артқы мойынтіректерінің сыртқы тірегінің ортасында орналасқан.

Қақпақтың артқы жағында антерлі манжет 29 бар, оның жұмыс жиегінде сол жақ ойық бар.

Қақпақтың төменгі бөлігінде арнайы тесікте спидометр жетегінің құрт жұбының берілісімен бірге жасалған ролик бар.

Тегістігі бар роликтің шығыңқы ұшында ауыспалы спидометр жетекті берілістерінің цилиндрлік жұбының жетек тетігі бар.

Қозғалмалы цилиндрлік беріліс спидометр жетек білігіне орнатылады, ол спидометр жетек сенсорының фланецінің саңылауында айналады.

Ауыспалы берілістердің қуысы редуктордың май ваннасынан оқшауланған, олар құрастыру кезінде маймен майланады, оны білік пен жағада жасалған май қырғыштың жіпімен ағып кетуден сақтайды.

Спидометр көрсеткішінің дұрыстығын қамтамасыз ету үшін ауыстырылатын доңғалақтардың тістерінің саны негізгі берілістің беріліс қатынасына байланысты таңдалады (кесте).

Спидометр жетекті доңғалақтарға арналған тістер саны

Спидометрді доңғалақтарды ауыстыру

Соңғы жетек қатынасына байланысты беріліс тістерінің саны

6,53

7,22

5,94

5,43

баяндамашы
жетектелген

24

24

23

26

25

23

26

23

Тісті беріліс мойынтіректерін майлау мәжбүрлі.

Кіріс білігінің майы екінші біліктің бойлық арнасына және одан әрі оның радиалды саңылаулары арқылы мойынтіректерге беріледі, ал біліктің радиалды арналары тісті доңғалақ төлкелерінің радиалды саңылауларымен сәйкес келуі керек (тиісті нұсқаулықпен қамтамасыз етілген). құрастыру кезінде төлкелерді орнату).

Жағармайды мойынтіректер арқылы айналдыру үшін барлық берілістердің түйіндерінде радиалды тесіктер болады.

Редуктордың жұмысынан туындайтын осьтік күштер қосалқы біліктің артқы шарикті мойынтірегі арқылы қабылданады.

Select your language