У систему входять покажчики повороту, сигнали гальмування, розпізнавальний знак автопоїзда та апаратура для їх увімкнення

Схеми увімкнення виробів світлової сигналізації показані на рис. 1 та 2

На автомобілях встановлено електронний переривник 7 (див. мал.1) покажчиків поворотів.

Особливістю цього переривника є наявність окремих ланцюгів для управління миготінням та контролем за роботою покажчиків поворотів тягача та напівпричепа.

Живлення на переривник покажчиків поворотів подається від запобіжника по червоному дроту на штекерну колодку вимикача 3 аварійної сигналізації і через його постійно замкнуті контакти повертається знову на штекерну колодку і по сірому дроту надходить на штекерну колодку переривника 7, на клему

Далі робочий струм потрапляє на «+» електронного елемента і виходить з нього на «-» через штекерну колодку та чорний дріт.

Електронний елемент визначає певну частоту та тривалість миготливого сигналу і посилає його на обмотку головного реле Рг, яка підключена до електронного елемента.

Постійно розімкнені контакти реле Рг починають включатися із заданою частотою, і цей сигнал надходить з контактів реле Рг на клему П штекерної колодки, з неї по коричневому дроту на вимикач аварійної сигналізації, по іншому коричневому дроту на штекерну колодку комбінованого подрулевого перемикання.

При включенні лівого повороту живлення подається на штекерну колодку, з неї по зеленому дроту на клему «ЛБ» (лівий борт) переривника 7, З клеми «ЛБ» робочий струм проходить двома шляхами:

  • - на обмотку реле Рт (реле тягача),
  • - на обмотку реле РП (реле напівпричепа).

Обидві обмотки намотані товстим дротом і є силовими. З обмоток цих реле робочий струм надходить на клеми «ЛТ» (лівий поворот тягача) та «ЛП (лівий поворот напівпричепа)».

З клеми «ЛТ» струм надходить по жовтому дроту на штекерний з'єднувач ХV і з нього по жовтому дроту на лівий бічний повторювач тягача і одночасно з клеми «ЛТ» по жовтим дротам на штекерні з'єднувачі II і ХIII і через них до переднього і заднього лівого покажчика повороту тягача.

З клеми «ЛП» робочий струм надходить червоним дротом на штекерні з'єднувачі II і ХI і через них на клему II штепсельної вилки електрокабелю живлення основних споживачів напівпричепа.

Таким чином, ланцюги тягача та напівпричепа виконані окремо, і робочий струм їх ламп проходить відповідно через обмотки РТ та Рп, що змушує працювати постійно розімкнені контакти реле Рт та Рп з тією самою частотою, що й головне реле Рг.

Одночасно з описаним харчуванням подається з клеми штекерної колодки переривника 7 на контакти реле Рт і Рп і через них виходить на клеми «КТ» (контрольна лампа тягача) та «КП» (контрольна лампа напівпричепа).

З клеми «КТ» по блакитному проводу та з клеми «КП» по рожевому уривчастий сигнал з реле Рт в Рп подається на контрольні лампи, встановлені в блоці 6 контрольних та сигнальних ламп.

Робочий струм проходить через контрольні лампи тягача та напівпричепа, і вони починають блимати, сигналізуючи про справність основних ламп, встановлених у ліхтарях.

Якщо у ліхтарях напівпричепа лампи перегорять, то не буде робочого струму через обмотку реле Рп, і контакти реле залишаться розімкненими. Контрольна лампа поворотів напівпричепа не горітиме.

При перегоранні будь-якої з трьох ламп тягача (передня, задня або бічна) контрольна лампа поворотів тягача також гасне. Таким чином, за допомогою контрольних ламп здійснюється контроль справності ламп, встановлених на тягачі та напівпричепі.

За описаним вище принципом роботи покажчиків поворотів лівого борту тягача та напівпричепа за схемою рис. 1 можна простежити аналогічну роботу сигналів поворотів правого борту.

При аварійній ситуації на дорозі або несправності автопоїзда водій має можливість включати одночасно всі покажчики поворотів тягача та напівпричепа за допомогою вимикача 3 (див. мал.1) аварійної сигналізації.

При цьому всі покажчики поворотів працюють у миготливому режимі.

Увімкнення здійснюється таким чином.

Витягується рукоятка вимикача 3.

При цьому робочий струм надходить із запобіжника № 5 по білому дроту на контакти вимикача аварійної сигналізації, які при включенні замикаються та робочий струм проходить на штекерну колодку та на сірий провід живлення переривника покажчиків поворотів.

Переривник працює в описаному вище режимі та видає переривчастий сигнал через контакти головного реле Рг на клему «Ш» переривника.

З неї робочий струм по коричневому дроту подається на вимикач аварійної сигналізації, через замкнені контакти якого потрапляє на контрольну лампу; лампа блимає.

Одночасно струм подається на рожевий та зелений дроти штекерної колодки вимикача 3 аварійної сигналізації, які виходять відповідно на штекери ПБ та ЛБ штекерної колодки переривника 7.

З цих клем здійснюється вихід робочого струму не на дві обмотки Рт і Рп, як при включенні покажчиків поворотів, а на чотири.

З цих обмоток струм надходить на робочі лампи покажчиків поворотів лівого та правого бортів тягача та напівпричепа, як було описано вище.

При вимиканні вимикача 3 система вимикається.

На автомобілях встановлено чотири вимикачі, які використовуються в гальмівній системі для включення сигналів гальмування.

Це обумовлено тим, що на автомобілях є низка гальмівних систем: робоча, стоянкова, допоміжна, запасна.

Кожен із вимикачів встановлений у певній магістралі гальмівних систем та працює на одні й ті самі лампи сигналів гальмування тягача та напівпричепа.

Вмикачі 2, 3 та 5 (див. мал. 2) включаються при подачі в них повітря.

Вимикачі 1 та 4 є датчиками падіння тиску (ММ124Б), працюють у гальмівній системі під тиском повітря, внаслідок чого контакти їх розімкнені.

Коли повітря з датчиків випускається, відбувається увімкнення їх контактів.

При натисканні на педаль гальма основних гальм включається вимикач 5, виконаний з постійно розімкненими контактами (ММ125), при гальмуванні в нього подається стиснене повітря і включає його контакти.

При включенні допоміжного гальма тягача стиснене повітря подається на вимикач 2 сигналів гальмування, також виконаний з постійно розімкненими контактами (ММ 125).

При подачі повітря відбувається увімкнення контактів.

При зниженні тиску повітря в магістралі живлення напівпричепа, що може бути при порушенні герметичності системи, обриві її елементів або обриві напівпричепа, також відбувається включення контактів вимикача 4.

Цей вимикач-датчик (ММ124Б) замикає контакти при зниженні тиску в системі.

Всі три вимикачі 2, 4 та 5 зблоковані на штекерних з'єднувачах I та III в один ланцюг і червоним дротом пов'язані зі штекером на блоці контрольних та сигнальних ламп.

Включають сигнали гальмування цих трьох вимикачів наступним чином. Напруга подається від запобіжника № 9 до клеми 30 реле Р2 включення сигналів гальмування, а також клеми 85 цього ж реле.

Пройшовши обмотку реле, робочий струм з клеми 86 надходить на клему блоку 13 контрольних сигнальних ламп і через нього штекерні з'єднувачі I і II на вимикачі 2, 4 і 5.

При спрацьовуванні будь-якого з цих трьох вмикачів відбувається замикання контактів 30 і 87 реле Р2 і струм подається по сірих проводах на штекерні з'єднувачі III, ХI, ХIII і ХIII і з них на лампи сигналів гальмування, а також на клему 1 штепсельної вилки 15 сполучного електрокабелю живлення основних споживачів напівпричепа.

При включенні допоміжного гальма разом із вимикачем 2 спрацьовує вимикач 3.

При подачі стисненого повітря контакти вимикачів замикаються та включають на масу обмотку реле Р7.

Робочий струм від запобіжника №11 подається на клеми 30 і 5 реле В7 через обмотку реле на клему 86, на штекерний з'єднувач III і по чорному проводу до вимикача 3.

Реле Р7 замикає контакти штекерів З0 і 87 і по фіолетовому дроту робочий струм подається на штекерні з'єднувачі III і ХI і на клему III штепсельної вилки електрокабелю живлення основних споживачів напівпричепа, і на електропневмоклапан, керуючою системою пригальмовування

Таким чином, при включенні допоміжного гальма тягача відбувається одночасне гальмування напівпричепа та включення сигналів гальмування як на тягачі, так і на напівпричепі.

Вимикач 1 сигналів гальмування (ММ124Б) включає останні при встановленні автомобіля на гальмо стоянки. Він знаходиться під тиском і його контакти розімкнені.

При увімкненні гальма повітря випускається з гальмівних камер та вимикача та його контакти замикаються.

Робочий струм проходить від запобіжника 12 по сірому дроту на клему «+» переривника (див. рис. 2) контрольної лампи гальма стоянки, через замкнуті контакти переривника, обмотку для нагрівання термобіметалевого елемента і виходить на клему «-», з якої по коричневому дроту подається на штекерний з'єднувач блоку 13 контрольних та сигнальних ламп, далі струм йде по коричневому дроту через з'єднувач I на вимикач 1.

При увімкненому вимикачі 1 лампа світиться. Робочий струм, що проходить цим ланцюгом, нагріває термобіметалічний елемент преривателя 7, і контакти його розмикаються.

Після охолодження елемента контакти переривника замикаються і цикл повторюється, контрольна лампа блимає.

Одночасно при включенні гальма стоянки робочий струм надходить від запобіжника № 9 до клем 85 і З0 реле Р2, через обмотку реле на штекер 86 ​​і далі до клеми блоку 3 контрольних і сигнальних ламп, з якого через розділовий діод потрапляє на штекерну колод і по коричневому дроту до з'єднувача I та вимикача 1.

Реле замкне контакти штекерів 30 і 87. Робочий струм по сірому дроту потрапляє на з'єднувачі III, ХI, ХIII і ХIV і через клему I штепсельної вилки електрокабелю живлення основних споживачів напівпричепа включаються сигнали гальмування тягача та напівпричепа.

Технічне обслуговування

Можливі несправності системи світлової сигналізації та способи їх усунення

- Причина несправності

Спосіб усунення

Не працюють покажчики поворотів

- Згорів запобіжник № 7

Замінити запобіжник

- Вийшов з ладу переривник РС951А покажчиків поворотів

Замінити переривник

Не вмикається аварійна сигналізація

- Згорів запобіжник № 5

Замінити запобіжник

- Вийшов з ладу вимикач аварійної сигналізації

Замінити вимикач

Не включаються сигнали гальмування

- Згорів запобіжник № 9

Замінити запобіжник

- Несправні вимикачі 2, 4 та 5

Перевірити вимикачі та замінити

- Несправне реле Р2

Перевірити реле та замінити

При експлуатації автомобілів необхідно стежити за чистотою розсіювачів покажчиків поворотів і сигналів гальмування, протираючи їх ганчір'ям.

Гумові захисні чохли на вмикачах і датчиках повинні сидіти щільно, оберігаючи їх потрапляння всередину вологи.

Вироби електроустаткування системи світлової сигналізації не ремонтуються, тому що виконуються нерозбірними. При виході з ладу їх необхідно замінювати на нові.