Розташування шестерень приводу механізмів двигуна, що підлягають відновленню або заміні в процесі ремонту двигуна, показано на рис. 1

Шестерні приводу механізмів двигуна ЯМЗ-236

Стан робочих поверхонь зубців шестерень перевіряється зовнішнім оглядом.

Шестірні, що мають контактну руйнацію (пітинг), вироблення у вигляді канавок, сколи, тріщини, задираки та боїни, підлягають заміні.

Шестерні, у яких не виявлені дефекти, перевіряють у беззазорному зачепленні з контрольною (еталонною) шестернею, що має товщину зуба по дузі ділового кола 3,927 мм, на відповідність параметрів допустимим нормам (табл. 1).

У зв'язку з тим, що всі шестірні попарно скомплектовані та прироблені, не рекомендується їх розкомплектовувати.

Якщо після перевірки беззазорного зачеплення частина з них буде відбракована і порушена комплектність, потрібно пару шестерень скомплектувати по плямі контакту зубів.

Пляма контакту має бути в середині зуба і займати площу не менше 40 % його довжини і 45 % висоти, оскільки шестерня розподільного валу, проміжна шестерня приводу масляного насоса та провідна шестерня приводу паливного насоса мають бочкоподібну форму.

Розташування плями контакту на зубцях шестерень

При знеособленому ремонті, коли порушується комплектність, шестерні двигуна необхідно перевіряти на контакт зубів із контрольною шестернею.

Кожний комплект контрольних шестерень повинен включати три шестерні, підігнані між собою так, що пляма контакту будь-якої з них з іншої комплекту, що входить, охоплює 100 % довжини 60 % висоти зуба.

З трьох контрольних шестерень, що складають комплект, як робоча для перевірки шестерень двигуна допускається використовувати тільки одну.

По решті двох періодично перевіряють робочу шестірню, а при зносі останньої виготовляють нову контрольну шестірню.

У цьому випадку пляма контакту нових шестерень двигуна в зачепленні з контрольною шестернею повинна бути не менше 80% за довжиною і 55% за висотою зуба, а для шестерень, що були у використанні, не менше 70% за довжиною і 45% за висотою зуба.

Допускається зменшення плями торкання зуба за висотою до 30 % за умови його розташування в зоні ділкового кола.

У шестерень із бочкоподібним зубом контакт за довжиною допускається до 40 %.

Правильне положення контакту на поверхні зуба нової шестерні показано на рис. 2, а.

Не допускається наявність кромкових контактів на ніжці зуба, роздвоєний контакт (рис. 2, б) та блукаючий контакт (рис. 2, в).

Допустимі параметри шестерень двигуна

Шестірня

Зменшення

відстань

між осями

проти

теоретичного,

мм.

Биття

в межах

одною

шестірні, мм.

Биття від

зуба до зуба,

мм

Колінчастого валу

0,28

0,07

0,03

Розподільний вал

0,28

0,09

0,03

Ведуча привода

паливного насоса

0,28

0,08

0,03

Відома

0,28

0,08

0,03

Привод вентилятора

0,28

0,07

0,03

Ведена привода

масляний насос

0,28

0,08

0,03

Проміжний привод

масляний насос

0,28

0,07

0,03