Система живлення паливом забезпечує очищення палива та рівномірний розподіл його по циліндрах двигуна дозованими порціями та в строго визначені моменти часу

На двигунах застосована система живлення паливом розділеного типу, що складається з ТНВД моделі типу 337 ​​з регулятором частоти обертання, паливопідкачуючим насосом, форсунок, фільтрів грубого та тонкого очищення, насоса передпускового прокачування, паливних трубок високого та низького тиску, електромагнітного клапана та факельних свічок ЕФУ.

Особливості конструкції паливної системи двигунів КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300

Схема системи живлення паливом показана на малюнку 1.

Фільтр грубого очищення палива та насос передпускового прокачування палива повинні бути встановлені в системі живлення паливом обєкта, на якому застосовується двигун.

Паливо з бака подається через фільтр грубого очищення і насос передпускового прокачування 18 паливопідкачуючим насосом у фільтр 16 тонкого очищення.

З фільтра гонкою очищення паливної трубки низького тиску 14 паливо надходить у ТНВД 21, який відповідно до порядку роботи циліндрів розподіляє паливо трубками 1-8 високого тиску до форсунок 10. Форсунки впорскують паливо в камери згоряння.

Надлишкове паливо, а разом з ним повітря, що потрапило в систему через перепускний клапан ТНВД 24 по трубці 12 і клапан - жиклер 23 фільтра тонкого очищення відводиться в паливний бак.

Особливості конструкції паливної системи двигунів КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300

Форсунка (див. мал. 2) закритого типу, з пятисопловим розпилювачем та гідравлічним управлінням підйому голки мод. 273-31 для двигуна мод. 740.11-240. мод. 273-21 з розпилювачем ВАТ «ЯЗДА» чи мод. 273-51 з розпилювачем фірми BOSCH для двигунів мод. 740.13-260 та 740.14-300.

Всі деталі форсунки зібрані в корпусі 6. До нижнього торця корпусу форсунки гайкою 2 приєднані проставка 3 та корпус 1 розпилювача, всередині якого знаходиться голка 12.

Корпус та голка розпилювача становлять прецизійну пару. Розпилювач має пять отворів, що розпилюють.

Проставка 3 та корпус 1 зафіксовані щодо корпусу 6 штифтами 4.

Пружина 11 одним кінцем упирається у штангу 5, яка передає зусилля на голку розпилювача, іншим - на набір регулювальних шайб 9, 10.

Паливо до форсунки подається під високим тиском через штуцер 8 з вбудованим в нього щілинним фільтром 13, далі каналами корпусу 6, проставки 3 і корпусу розпилювача 1 - в порожнину між корпусом розпилювача і голкою 12 і, піднімаючи її, впорскується в циліндр .

Пальне, що просочилося через зазор між голкою і корпусом розпилювача, відводиться через канали в корпусі форсунки і зливається в бак через зливні дренажні трубки 9 і 11 (див. рис. Система живлення двигуна паливом).

Форсунка встановлена ​​в головці циліндра та закріплена скобами. Торець гайки розпилювача ущільнений від прориву газів гофрованою мідною прокладкою.

Кільце ущільнювача 7 захищає порожнину між форсункою та головкою циліндра від потрапляння пилу та води.

Зважаючи на можливість виходу з ладу двигуна, категорично забороняється встановлення розпилювачів інших моделей, крім обумовлених у посібнику.

На двигун мод. 740.11-240 допускається встановлення форсунок мод. 273-21 та 273-51, що застосовуються на двигунах мод. 740.13.-260 та 740.14-300

ТНВД КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300

ТНВД (див. рис. ТНВД) призначений для подачі в циліндри двигуна в певні моменти часу строго дозованих порцій палива під високим тиском

ТНВД КАМАЗ 740.11-240, 740.13-260, 740.14-300

На двигун 740.11-240 встановлюється ТНВД мод. 337-40 з діаметром плунжера – 11 мм та ходом плунжера – 13 мм, корпусом ТНВД посиленої конструкції з тунелем під кулачковий вал збільшеного діаметра та посиленими підшипниками, нагнітальним клапаном підвищеної пропускної спроможності діаметром 7 мм.

Сережимний регулятор частоти обертання

ТНВД укомплектований автоматичною муфтою випередження впорскування палива (АМОВТ) з номінальним кутом розвороту веденої напівмуфти щодо ведучої - 1°.

На двигун 740.14-300 встановлюється ТНВД мод. 337-80.01 з діаметром плунжера – 10 мм та ходом плунжера – 13 мм.

ТНВД укомплектований АМОВТ із номінальним кутом розвороту веденої напівмуфти щодо ведучої - 4°30.

На двигун 740.13-260 встановлюється ТНВД мод. 337-42 з діаметром плунжера 11 мм та ходом плунжера 13 мм. ТНВД без АМОВТ.

У корпусі ТНВД 1 встановлені вісім секцій, які складаються з корпусу 6, втулки 8 плунжера, плунжера 7, поворотної втулки 4, нагнітального клапана 10, притисненого до втулки плунжера штуцером 11 через ущільнювальну прокладку

Плунжер здійснює зворотно-поступальний рух під дією кулачка валу 35 та пружини 3.

Товкач від провертання в корпусі зафіксований сухарем 49.

Кулачковий вал обертається у роликових підшипниках 34, встановлених у кришках та прикріплених до корпусу насоса. Осьовий зазор кулачкового валу регулюється прокладками 33. Зазор повинен бути не більше 0,1 мм.

Для збільшення подачі палива плунжер 7 повертають втулкою 4, зєднаною через вісь повідця з рейкою 5 насоса.

Рейка переміщається у напрямних втулках 30. Виступаючий її кінець закритий пробкою 31.

З протилежного боку насоса знаходиться болт 48, регулювання подачі палива всіма секціями насоса, болт закритий пробкою та запломбований.

Паливо до насоса підводиться через спеціальний штуцер, до якого болтом прикріплена трубка низького тиску 14. Далі каналами в корпусі паливо надходить до впускних отворів втулок 8 плунжерів.

На передньому торці корпусу в місці виходу палива з насоса встановлено перепускний клапан 29, який забезпечує тиск у лінії низького тиску на робочих режимах 0,13-0.19 МПа (1.3-1.9 кгс/см2 ).

Тиск відкриття клапана регулюється підбором 50 регулювальних шайб всередині пробки клапана.

Змащування насоса циркуляційне, пульсуюче, під тиском від загальної мастильної системи двигуна.

Регулятор частоти обертання – всережимний, прямої дії, змінює кількість палива, що подається в циліндри, залежно від навантаження, підтримуючи задану частоту обертання колінчастого валу.

Регулятор частоти обертання

Регулятор встановлений у розвалі корпусу ТНВД (див. рис. ТНВД).

На кулачковому валу насоса розміщено провідне зубчасте колесо 36 регулятора, обертання якого передається через гумові сухарі 16.

Відоме зубчасте колесо виконане як одне ціле з державкою 19 вантажів, що обертається на двох кулькових підшипниках.

При обертанні державки вантажі 22, що гойдаються на осях 20, під дією відцентрових сил розходяться і через завзятий підшипник 21 переміщують муфту 23.

Муфта, упираючись у палець 24, у свою чергу, переміщує важіль муфти вантажів 45. Один кінець важеля закріплений на осі 46. а інший через штифт зєднаний з рейкою паливного насоса.

Важіль 11 (рис. Схема роботи регулятора частоти обертання) управління регулятором жорстко повязаний з важелем 7. До важеля 7 приєднана пружина 8. до важелів 9 та 6 – стартова пружина 10.

Під час роботи регулятора відцентрові сили вантажів урівноважені зусиллям пружини 8. При збільшенні частоти обертання колінчастого валу вантажі, долаючи опір пружини 8, переміщують важіль 2 муфти вантажів з рейкою ТНВД - подача палива зменшується.

При зниженні частоти обертання колінчастого валу відцентрова сила вантажів зменшується, і важіль 2 з рейкою ТНВД під дією зусилля пружини переміщується у зворотному напрямку - подача палива та частота обертання колінчастого валу збільшуються.

Кришка регулятора ТНВД

Подача палива припиняється поворотом важеля 3 (мал. Кришка регулятора ТНВД) зупинки двигуна до упору в болт 6.

При цьому важіль 3, подолавши зусилля пружини 8 (рис. схема роботи регулятора частоти обертання), через штифт 47 (рис. ТНВД) поверне важелі 2 та 5, рейка переміститься до повного припинення подачі палива.

Під час зняття зусилля з важеля зупинки двигуна він під дією пружини 25 (мал. ТНВД) повернутися в робоче положення.

Автоматична муфта випередження впорскування палива

Автоматична муфта випередження впорскування палива мод. 333 для двигуна 740.11-240 та мод. 333-60 для двигуна 740.14-300 (Див. малюнок) змінюючиет початок подачі палива залежно від частоти обертання колінчастого валу двигуна.

Муфта встановлює оптимальне для робочого процесу початок подачі палива у всьому діапазоні швидкісних режимів. Цим забезпечується допустимий рівень викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами, прийнятні економічність та жорсткість процесу за різних швидкісних режимів роботи двигуна.

Па двигунах мод. 740.11-240 та 740.14-300 застосовано муфту випередження впорскування підвищеної енергоємності з посадковим конусом 25 мм.

Відома напівмуфта 13 закріплена на конічній поверхні переднього кінця кулачкового валу ТНВД шпонкою та гайкою з шайбою, що веде напівмуфта 1 - на маточині веденій (може повертатися на ній).

Між ступицею та напівмуфтою встановлено втулку 3.

Вантажі 11 гойдаються на запресованих у ведену напівмуфту осях 16 у площині, перпендикулярній осі обертання муфти.

Проставка 12 провідної напівмуфти впирається одним кінцем у палець вантажу, іншим - у профільний виступ.

Пружина 8 намагається утримати вантаж у положенні упору у втулку 3 провідної напівмуфти.

При підвищенні частоти обертання колінчастого валу двигуна (кулачкового валу ТНВД) вантажі під дією відцентрових сил розходяться, внаслідок чого ведена напівмуфта повертається щодо ведучої в напрямку обертання кулачкового валу, що спричиняє збільшення кута випередження впорскування палива.

При зниженні частоти обертання колінчастого валу (кулачкового валу ТНВД) вантажі під дією пружин сходяться, ведена напівмуфта повертається разом з валом насоса в бік, протилежний напряму обертання валу, що спричиняє зменшення кута випередження впорскування палива.

УВАГА! Перевірку та регулювання ТНВД, а також заміну плунжерних пар, ущільнювальних прокладок секцій ТНВД необхідно проводити у спеціалізованій майстерні та кваліфікованим фахівцем.

КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ встановлення моделей ТНВД, що не відповідають даній моделі двигуна, через погіршення якості робочого процесу двигуна, підвищення викиду шкідливих речовин з відпрацьованими газами, димності відпрацьованих газів та уникнення передчасного виходу двигуна з ладу

Привід ТНВД посиленої конструкції.

Привід ТНВД

У приводі встановлюється по 5 пластин задніх та передніх завтовшки 0.5 мм кожна, виготовлених зі сталі 65 Г.

Привід ТНВД

Всі болти в приводі ТНВД повинні бути класу міцності R100 і завертатися з моментом, що крутить, 6,5-7,5 кгс.м. Затягування всіх болтів необхідно проконтролювати динамометричним ключем. Перед встановленням болтів перевірте наявність центруючих втулок.

УВАГА! Шайби пружинні встановлюються лише під гайки кріплення пластин до напівмуфти відомої.

Деформація (вигин) передніх та задніх пластин не допускається. Стяжний болт ведучої напівмуфти приводу ТНВД затягується в останню чергу.

Фільтр тонкого очищення палива

Фільтр тонкого очищення палива (див. мал. Фільтр топкого очищення) остаточно очищає паливо перед надходженням до ТНВД.

Він встановлений у найвищій точці системи живлення паливом для збирання та видалення в бак повітря разом з частиною палива, через клапан - жиклер, встановлений у корпусі фільтра.

При тиску в порожнині підведення палива 25-45 кПа (0.25-0,45 кгс/см2) відбувається зсув клапана, а при тиску 200-240 кПа (2-2,4 кгс/ см2) клапан повністю відкривається, забезпечуючи перепуск палива в бак.

УВАГА! При заміні фільтруючих елементів необхідно суворо дотримуватись правил обслуговування системи живлення паливом. Не допускається потрапляння забруднень у систему живлення двигуна паливом.

Необхідно застосовувати у фільтрі тонкого очищення палива фільтруючі елементи лише дозволених моделей, а саме: 740.1117040-01, 740.1117040-02, 740.1117040-04.

Паливопідкачуючий насос 13 (мал. ТНВД) поршневого типу, призначений для подачі палива від бака через фільтри грубої та тонкої очистки до впускної порожнини ТНВД.

Насос встановлений на задній кришці регулятора, його привід здійснюється від ексцентрика кулачкового валу ТНВД.

У корпусі насоса розміщені: поршень, пружина поршня, втулка штока та шток штовхача, впускний та нагнітальний клапани з пружинами.

Ексцентрик кулачкового валу ТНВД через ролик, штовхач 15 та шток повідомляє поршню паливного насоса низького тиску зворотно-поступальний рух.

Паливопідкачуючий насос підвищенийй продуктивності без ручного насоса.

Схема роботи насоса показана на малюнку нижче.

Під час опускання штовхача поршень 10 під дією пружини 4 рухається вниз. У порожнині «А» створюється розрідження та впускний клапан 3, стискаючи пружину 2, пропускає в порожнину паливо.

Одночасно паливо, що знаходиться в порожнині «В», що нагнітає, витісняється в магістраль, минаючи нагнітальний клапан 8, зєднаний каналами з обома порожнинами. У вільному положенні клапан нагнітання закриває канал всмоктуючої порожнини.

Під час руху поршня 10 вгору паливо, що заповнює порожнину «А», через нагнітальний клапан 8 надходить у порожнину «В» під поршнем, при цьому впускний клапан закривається.

При підвищенні тиску в нагнітальній магістралі поршень не здійснює повного ходу слідом за штовхачем, а залишається в положенні, яке визначається рівновагою сили тиску палива з одного боку, зусилля пружини – з іншого.

Насос передпускового прокачування палива поршневого типу служить для заповнення паливної системи паливом перед пуском двигуна та видалення з неї повітря.

Насос встановлюється у паливній системі виробу. Насос складається з корпусу, поршня, циліндра, рукоятки у зборі зі штоком, опорної тарілки та ущільнення.

Паливну систему слід прокачувати насосом передпускового прокачування палива.

Насос передпускового прокачування палива

Під час руху вгору, у просторі під поршнем створюється розрідження. Впускний клапан 11 (див. малюнок), стискаючи пружину 2, відкривається і паливо надходить у порожнину насоса.

Під час руху рукоятки вниз нагнітальний клапан 13 відкривається, і паливо під тиском надходить у нагнітальну магістраль, забезпечуючи видалення повітря з паливної системи двигуна через клапан-жиклер ФТОТ і перепускний клапан ТНВД.

Після прокачування системи необхідно опустити рукоятку та зафіксувати її поворотом за годинниковою стрілкою. При цьому поршень притиснеться до гумової прокладки, ущільнивши всмоктувальну порожнину паливного насоса низького тиску.

УВАГА! Не допускається пускати двигун при незафіксованій рукоятці через можливість підсмоктування повітря через ущільнення поршня.

Паливні трубки поділяються на паливні трубки низького тиску - 0,4-2 МПа (4-20 кгс/см2) та високого тиску понад 20 МПа (200 кгс/см2)

Паливопроводи низького тиску виготовлені із сталевої труби перетином 10x1 мм із припаяними наконечниками.

Паливні трубки високого тиску рівної довжини (1 = 615 мм), виготовлені із сталевих трубок внутрішнім діаметром 2+0,05 мм шляхом висадки на кінцях сполучних конусів з обтискними шайбами ​​та накидними гайками для зєднання зі штуцерами ТНВД та форсунок.

Для уникнення поломок від вібрації паливні трубки додатково закріплені скобами до впускних колекторів.

Виберіть свою мову