Генератор працює спільно з реле-регулятором РР-130 на автомобілях ГАЗ-53А та ГАЗ-66 та з реле регулятором РР-111 на екранованому автомобілі

Реле-регулятор складається з трьох приладів: реле зворотного струму, регулятора напруги та обмежувача струму. Загальний вигляд реле-регулятора РР130 показано на рис. 1.

Реле регулятор РР-130: 1 – опір 30 Ом; 2 – клема; 3 – гумовий амортизатор; 4 - гвинт клеми; 5 - реле зворотного струму; 6 - стійка нерухомих контактів реле зворотного струму; 7 - якір реле зворотного струму; 8 - стійка нерухомого контакту обмежувача струму; 9 - ущільнювальне прокладання; 10 – кришка; 11 - обмежувач струму; 12 - якір обмежувача струму; 13 - якір регулятора напруги; 14 - стійка нерухомого контакту регулятора напруги; 15 – регулятор напруги; 16 – ізолятор стійки; 17 – ізолятор; 18 - опір 80 Ом; 19 - опір 13 Ом; 20 - основа

Реле-регулятор має три затискачі, а реле-регулятор РР 111 має чотири штепсельні роз'єми для приєднання проводів.

Реле-регулятор РР 111 має додаткову клему «К», для підключення контрольної лампи розряду.

Всередині реле-регулятора клему «К» з'єднана з ярмом реле зворотного струму.

Схема реле-регулятора та його з'єднання з генератором та акумуляторною батареєю: 1 - обмотка реле зворотного струму; 2 - ярмо реле зворотного струму; 3 – пружина; 4 – шунтова обмотка; 5 - якір реле зворотного струму; 6 – контакти реле зворотного струму; 7 - обмотка обмежувача струму; 8 - прискорювальна обмотка обмежувача струму; 9 - контакти обмежувача струму; 9 - контакти обмежувача струму; 10 - опір 13 Ом; 11 – опір 90 Ом; 12 – опір 80 Ом; 13 – контакти регулятора напруги; 14 - обмотка регулятора напруги, що вирівнює; 15 - обмотка регулятора напруги; 16 – генератор; 17 - обмотка збудження генератора; 18 - якір генератора; 19 – акумуляторна батарея; 20 – стартер; 21 – контрольна лампа розрядки; 22 - вимикач

Електрична схема реле-регулятора РР-130 у поєднанні з генератором та акумуляторною батареєю показана на рис. 2.

Технічне обслуговування реле-регулятора

Перевірка регулювання реле-регулятора на автомобілі

Для перевірки мати вольтметр постійного струму зі шкалою 20-З0 і ціною розподілу 0,1-0,2 ст. а також амперметр постійного струму зі шкалою З0 ампер (бажано з двосторонньою шкалою з нулем посередині) та ціною поділу 1 ампер або прилад НДІАТ Е-5.

Перевірка реле зворотного струму

Від'єднати провід від затискача «Б» реле-регулятора і між кінцем цього дроту та затискачем «Б» увімкнути амперметр 4 (рис. 3).

Вольтметр 3 увімкнути між затискачем «Я» реле-регулятора і масою.

Схема включення приладів для перевірки регулятора напруги та обмежувача струму: 1 - акумуляторна батарея; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 - реле-регулятор

Пустити двигун і, повільно підвищуючи оберти, за відхиленням стрілки амперметра визначити напругу, при якій замикаються контакти реле.

Напруга має бути в межах 12,2-13,2 вольт, а при експлуатації автомобіля в південних районах регулювання має бути в межах 11,5—12,5 вольт.

Зменшуючи кількість обертів колінчастого валу двигуна, визначити по амперметру силу зворотного струму в момент розмикання контактів реле.

Сила зворотного струму має бути в межах 0,5—6 ампер.

Схема вмикання приладів для перевірки реле зворотного струму: 1 - акумуляторна батарея; 2 – генератор; 3 – вольтметр; 4 – амперметр; 5 - реле-регулятор

Перевірка обмежувача струму. Вимірювальні прилади увімкнути, як показано на рис. 4.

Пустити двигун і довести оберти колінчастого валу до 1600—2000 об/хв, що відповідає руху автомобіля на прямій передачі зі швидкістю 40-50 км/год.

Включити всі споживачі струму та реостатом збільшувати навантаження на генератор, спостерігаючи за стрілкою амперметра.

При подальшому збільшенні навантаження настає момент, коли, незважаючи на збільшення навантаження, стрілка амперметра остане.

Максимальне показання амперметра відповідатиме регулюванню обмежувача струму. Сила струму, що обмежується, повинна знаходитися в межах 26,5—29,5 ампер.

Під час перевірки обмежувача струму відлік показань амперметра робити швидко. В іншому випадку через 1—2 хв після пуску двигуна сила зарядного струму стане меншою за вказану вище величину.

Щоб під час перевірки обмежувача струму можна було використовувати спідометр, задній міст підняти домкратом і поставити на підставки, а під передні колеса підкласти упори.

Перевірка регулятора напруги

Під час роботи двигуна треба вимкнути акумуляторну батарею. Вольтметр 3 приєднати до клеми «Б» реле-регулятора згідно з рис. 4.

При 1600—2000 об/хв колінчастого валу вольтметр повинен показувати не більше 15,5 вольт.

Якщо напруга вище 15,5 вольт, то регулятор підрегулювати.

Якщо напруга не перевищує зазначеної величини, включити таку кількість споживачів, щоб навантаження генератора відповідало 14 ампер.

Показання вольтметра при цьому має бути 13,8 - 14,8 вольт, а у разі експлуатації автомобіля в південних районах регулювання має бути в межах 13,2—14 вольт.

Несправності реле-регулятора та способи їх усунення

- Причина несправності

Спосіб усунення

Немає заряду акумулятора:

- підгоряння контактів регулятора напруги або обмежувача струму.

Зачистити контакти та перевірити регулювання реле-регулятора

- Обрив шунтової обмотки реле зворотного струму

Усунути обрив або замінити котушку

- Порушено регулювання регулятора напруги

Відрегулювати регулятор напруги

Перезаряджання або недозаряджання акумуляторної батареї:

- Порушено регулювання регулятора напруги

Відрегулювати реле-регулятор

- Спікання контактів регулятора напруги

Замінити контактну систему

Спікання контактів реле зворотного струму:

- Встановлення генератора з іншою полярністю

Замінити контактну систему

Перемагнітити генератор, для чого на 2—3 сек клему «Ш» підключити на клему плюс батареї та корпус генератора до клеми мінус

Ремонт та регулювання реле-регулятора

Крім приладів, які застосовуються для перевірки реле-регулятора на автомобілі, в майстерні треба мати випробувальний стенд, обладнаний електродвигуном, що дозволяє плавно змінювати оберти якоря генератора не менше ніж до 3000 об/хв, акумуляторну батарею, реостат (ламповий або проволочний) ), що дозволяє створити навантаження до 30 ампер у ланцюзі генератора.

Схема найпростішого стенду для перевірки реле-регулятора: 1 - акумуляторна батарея; 2 – навантажувальний реостат; 3 – перемикач навантажень; 4 – амперметр; 5 – реле-регулятор; 6 – генератор; 7 – електродвигун; 8 – тахометр; 9 – перемикач вольтметра; 10 - вольтметр

Схема найпростішого стенду для перевірки реле-регулятора показана на рис. 5.

Якщо реле-регулятор несправний, то зняти кришку і ретельно оглянути його.

При цьому потрібно перевірити:

- чи не забруднено реле-регулятор внаслідок пошкодження ущільнювальної прокладки і чи не проникає вода під кришку.

У разі потреби очистити деталі від корозії та бруду та змінити ущільнювальну прокладку;

- чи немає ненадійних електричних з'єднань, механічних пошкоджень деталей чи пошкоджень ізоляції котушок внаслідок їх перегріву.

Усунути помічені несправності, а деталі, що мають пошкодження, замінити;

- чи немає ознак обгорання та забруднення контактів.

Високий перехідний опір контактів, що виникає внаслідок їх підгоряння або забруднення, а також ослаблення натягу пружин найчастіше є причинами порушення нормального регулювання реле-регулятора.

У цих випадках для відновлення нормальної роботи реле-регулятора достатньо зачистити контакти та відрегулювати кожен із приладів.

Зачищати контакти потрібно надфілем або скляною шкіркою зернистістю 170.

Після зачистки треба видалити пил та дрібні частинки нагару, простягнувши між контактами шматок чистої сухої замші або тканини без ворсу, змоченої у спирті.

Застосовувати для зачистки контактів наждачку не можна;

  • - чи справні опори та чи надійне їх кріплення. Несправні опори замінити;
  • - чи щільно затягнуті гайки кріплення сердечників котушок до основи;
  • - чи нормальної величини зазори між контактами та між якорями та сердечниками регулятора напруги та обмежувача струму. Якщо потрібно, відрегулювати проміжки.

При вимірах зазорів між якорем і сердечником мати на увазі, що зазор треба вимірювати від якоря до сердечника, а не до латунного заклепки, яке призначене для запобігання якорю від «прилипання» до сердечника при притяганні.

Регулювання зазорів реле-регулятора

У реле зворотного струму (РОТ) зазор «А» (рис. 6) між якорем 4 і діамагнітною шайбою сердечника 3 повинен бути 0,6-0,8 мм при розімкнених контактах і в момент замикання контактів 0,2-0 ,3 мм.

Зазор «В» між контактами повинен бути не менше 0,25 мм.

Величина зазорів реле-регулятора: 1 - стійка; 2 – пружина; 3 – сердечник; 4 - якір; 5 - обмежувач ходу якоря; 6 - стійка з нерухомим контактом реле зворотного струму; 7 - стійка з нерухомим контактом обмежувача; 8 - гвинт кріплення стійки пружини; 9 - гвинт кріплення стійки нерухомого контакту; 10 - ярмо

Зазор між якорем та діамагнітною шайбою змінюють підгинанням обмежувача 5 ходу якоря.

Зазор між контактами змінюють підгинання стійки нижніх контактів.

У регулятора напруги (РН) та обмежувача струму (ВІД), зазори «В» і «Д» між якорем і сердечником при замкнутих контактах повинні бути в межах 1,35—1,55 мм.

Для регулювання зазначених зазорів відпустити гвинти кріплення стійки верхнього контакту та переміщенням її встановити потрібний зазор.

Зазор «Г» у регулятора напруги між сережкою та якорем має бути 0,2—0,35 мм.

Після складання та регулювання зазорів реле-регулятор перевірити та при необхідності підрегулювати.

Регулювання реле зворотного струму. Встановити реле-регулятор на стенд та підключити його згідно зі схемою, показаною на рис. 5.

Перемикач 3 перевести в положення «Б», а перемикач 9 у положення «Г».

Включити електродвигун і, повільно підвищуючи обороти якоря генератора, помітити, при якій напрузі включається реле зворотного струму.

Момент включення визначається за відхиленням стрілки амперметра.

Якщо напруга включення реле зворотного струму не відповідає необхідному значенню, то відрегулювати його натягом пружини та підгинанням стійки пружини.

Після регулювання реле зворотного струму перевірити кілька разів, для чого, знижуючи обороти якоря генератора, по амперметру помітити силу струму, при якому контакти реле розімкнуться.

Регулювання регулятора напруги

Для регулювання переключити перемикач 3 (див. рис. 5) у положення «А», а перемикач 9 у положення «В».

Підвищити обороти якоря генератора до 3000 об/хв.

Реостатом 2 створити навантаження 14 ампер.

Якщо регульована напруга не відповідає необхідним величинам, її необхідно відрегулювати натягом пружини.

Регулювання обмежувача струму

Увімкнення приладів та обертів якоря генератора залишаються такими ж, що під час перевірки регулятора напруги.

Реостат створюють навантаження 28 ампер, спостерігаючи за амперметром, після якої величини сила струму перестає збільшуватися при подальшому зменшенні опору реостата.

Сила струму має знаходитися в межах 26,5—29,5 ампер.

Величину сили струму, що обмежується, регулюють натягом пружини аналогічно регулятору напруги.

Після регулювання на реле-регулятор надягти кришку та провести повторну перевірку всіх приладів.