YaMZ-238 дизельдік қозғалтқышы қозғалтқышты күшейту үшін пайдаланылған газдардың энергиясын пайдаланатын турбокомпрессормен жабдықталған

Цилиндрлерге түсетін ауа массасын ұлғайту арқылы турбокомпрессор отынның жоғарылатылған дозасын тиімдірек жағуға ықпал етеді, осылайша орташа термиялық кернеу кезінде қозғалтқыш қуатын арттырады.

Турбокомпрессор мен ауа жолының дизайны + техникалық қызмет көрсету YaMZ-238 дизельдік қозғалтқышының

Турбокомпрессор (1-сурет) бір сатылы орталықтан тепкіш компрессордан және радиалды орталықтан тепкіш турбинадан тұрады.

Турбина дөңгелегі 14 және компрессор дөңгелегі 23 мойынтірек гильзасына 17 қатысты консоль орналасқан ротор білігінің қарама-қарсы ұштарында орналасқан.

Ортадан тепкіш компрессордың жұмыс дөңгелегі 23 жартылай ашық типті, қалақтары айналуға қарсы иілген, алюминий қорытпасынан құйылған. Ол білікке басылып, гайкамен 1 бекітіліп, тығыздағышпен орнатылған.

14 турбиналық дөңгелегі ыстыққа төзімді қорытпадан құю арқылы жасалған радиалды қалақшалары бар жартылай ашық типті. Ол білікке фрикционды дәнекерлеу арқылы қосылады.

Турбина корпусы ыстыққа төзімді шойыннан жасалған. Газ турбина дөңгелегіне екі тарылту арнасы арқылы беріледі.

Турбина корпусының соңында шығатын құбырды бекітуге арналған шпилькалар бар.

Компрессор корпусы 4, мойынтірек корпусының кірістіру және қақпағы 6 алюминий қорытпасынан жасалған.

Мойынтірек корпусының қақпағы 6 мойынтіректер корпусына тығыздағышпен 3 болттармен бекітілген.

Турбокомпрессор алюминий қорытпасынан жасалған гильза түріндегі сырғанау подшипникті 17 пайдаланады.

Ол шойын тіреуіш корпусының 12 ойығына орнатылады және 10 тығынды болт арқылы осьтік қозғалыстан сақталады.

Турбокомпрессор втулкасын майлау қозғалтқыштың майлау жүйесінің қысымымен жүзеге асырылады.

Мұқият теңгерілген ротор 17 хабқа орнатылған.

Роторға әсер ететін осьтік күштер тіреу тірегі 2 арқылы қабылданады. Ротор білігінің әр ұшында арнайы шойыннан жасалған 16 бөлінген тығыздағыш сақиналар орнатылған.

Турбокомпрессор турбина корпусы арқылы шығатын коллекторларға бекітілген.

Компрессор корпусының шығысы құбырлар және кейінгі салқындатқыш арқылы қозғалтқыштың сору коллекторларына қосылған.

Турбокомпрессорға техникалық қызмет көрсету

Турбокомпрессорға техникалық қызмет көрсету қозғалтқыш жұмыс істеген әрбір 3000 сағат сайын жүргізілуі керек.

Қызмет көрсету кезінде индикатор арқылы ротордың осьтік және радиалды ойынын тексеріңіз.

Роторды ойнатуды тексеру

Артқы соққы білік бір-біріне қарама-қарсы екі бағытта ауытқыған кездегі индикатор көрсеткіштері арасындағы айырмашылық ретінде анықталады (2-сурет).

Рұқсат етілген шегініс мәндері осьтік - 0,20 мм, радиалды - 0,80 мм. Егер кері соққы шекті мәндерден үлкен болса, турбокомпрессорды ауыстыру керек.

Компрессор турбинасының корпусы мен жұмыс дөңгелегіндегі шөгінділерді жылына бір рет алып тастаңыз.

Компрессор бөліктерін бензинмен, турбина бөліктерін - кальцинатормен тазалау керек.

Турбокомпрессорды қозғалтқышқа орнатқан кезде турбокомпрессорға қосылған құбырлардың тазалығын және оларда заттар мен қоқыстардың болмауын мұқият қадағалаңыз.

Турбокомпрессорды орнатқаннан кейін мойынтірек корпусын май құятын тесік арқылы таза маймен толтырыңыз.

Ауада, газда, мұнай құбырларында және олардың қосылымдарында саңылаулардың және саңылаулардың болмауын мұқият қадағалаңыз.

Турбокомпрессордың оңтайлы жұмысы қозғалтқыштың жоғары жылдамдығы диапазонында орындалатынын есте ұстаған жөн.

Турбокомпрессорды бөлшектеу және құрастыру

Турбокомпрессордың бөліктерін тазалау үшін оны ішінара бөлшектеуді орындаңыз, ол үшін:

  • 1. Турбокомпрессорды қозғалтқыштан алыңыз.
  • 2. Жинақтау кезінде корпустардың салыстырмалы орнын сақтайтындай турбокомпрессор корпустарына белгілер қойыңыз.
  • 3. Компрессор корпусының болттарын босатыңыз және компрессор доңғалағының қалақтарына зақым келтірмеу үшін оны еңкейтпеуге тырысып, корпусты алыңыз.
  • 4. Турбина корпусын бекітетін болттарды бұрап, корпусты алыңыз. Болттарды бұрап алу қиын болса, олардың жіптерін дизельдік отынмен майлаңыз.

Турбокомпрессорды жұмыс жағдайында одан әрі бөлшектеуге рұқсат етілмейді.

Турбокомпрессорды бөлшектеуге кері ретпен жинаңыз. Доңғалақтың қалақтарын зақымданудан сақтай отырып, корпустарды мұқият орнатыңыз. Корпустардың дұрыс салыстырмалы орналасуын қамтамасыз ету үшін бөлшектеу алдында жасалған белгілерді пайдаланыңыз.

Турбо жөндеу мақаласын да қарастырамыз автомобиль компрессоры MAZ

Ауа сүзгісіне техникалық қызмет көрсету

Ауа сүзгісіне уақтылы техникалық қызмет көрсетпеу ауаның тазартылуын нашарлатады және шаңның қозғалтқышқа енуіне әкеледі, бұл цилиндр-поршеньдік топтың тозуының жоғарылауына және қозғалтқыштың мерзімінен бұрын істен шығуына әкеледі.

Қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істеуі үшін ауа сүзгісіне үнемі техникалық қызмет көрсету, сондай-ақ оның бөліктерінің, әсіресе тығыздағыштардың күйіне және ауа сүзгісінің дұрыс орнатылуына үнемі назар аудару қажет.

Ауа сүзгісінің бірінші сатысына техникалық қызмет көрсету маусымдық техникалық қызмет көрсету кезінде мерзімді түрде жүргізілуі керек.

Ұзақ уақыт бойы шаңның жоғарылауы жағдайында және қоршаған орта жағдайларының күрт өзгеруі кезінде жұмыс істегенде, қызмет көрсету мерзімі осы жағдайлардағы тәжірибеге және бірінші кезеңнің күйіне сүйене отырып анықталуы керек.

Сүзгінің бірінші сатысына қызмет көрсету үшін бункерді бекітетін гайкаларды бұрап алыңыз. Бункерді, бункер қақпағын алыңыз және одан шаңды алыңыз.

Сүзгі элементтерін бекітетін гайканы бұрап, оларды алып тастаңыз. Ауа сүзгісінің корпусын бензинмен, дизельдік отынмен немесе ыстық сумен жуыңыз, құрғатыңыз.

Ауа сүзгісін құрастырған кезде назар аударыңыз:

  • тығыздағыштардың күйі туралы. Жыртылған тығыздағыштарды ауыстырыңыз. Тығыздағыштың сапасы тығыздағыштағы үздіксіз іздің болуымен бақыланады.
  • екі сүзгі элементін пайдаланған кезде олардың арасында бос орын қажет.
  • Бұнкердегі көрсеткі жоғары бағытталған болуы керек.

Сүзгі элементіне қызмет көрсету ауа сүзгісінің бітелу индикаторы бойынша жүргізілуі керек: индикатор болмаған кезде - TO-2 кезінде, ал шаңның жоғарылауы жағдайында - жиірек, осы жағдайларда жұмыс тәжірибесіне сүйене отырып.

Сүзгі элементінің болжалды қызмет ету мерзімі - 1500 сағат.

Сүзгі элементіне шамадан тыс жиі техникалық қызмет көрсету оның қызмет ету мерзімін қысқартады, өйткені сүзгі картонының бұзылуы мүмкін болғандықтан, элементтерге техникалық қызмет көрсетудің жалпы саны шектеулі (6 еседен аспайды).

Элементке қызмет көрсету үшін бункерді алыңыз, бекіткіш гайканы бұрап, элементті сүзгі корпусынан алыңыз.

Егер картонда күйе жоқ шаң болса немесе оны дереу пайдалану қажет болса, шаң толығымен жойылғанша элементті құрғақ сығылған ауамен үрлеңіз.

Сүзгі қағазының жарылуын болдырмау үшін қысылған ауа қысымы 300 кПа (3 кгс/см2) аспауы керек.

Ауа ағыны бетіне бұрышпен бағытталуы керек және ағынның күші шлангтың элементтен қашықтығын өзгерту арқылы реттелуі керек.

Картонда шаң, күйе, май болса, сығылған ауамен үрлеу тиімсіз болса, элементті ОП-7 немесе ОП-10 (ГОСТ 8433-81) жуғыш зат ерітіндісінде жылы (40-50) жуыңыз. ° C) 1 литр судағы 20 —25 г заттың концентрациясы бар су.

ОП-7 немесе ОП-10 ерітіндісінің орнына тұрмыстық кір жуғыш ұнтақтардың бірдей концентрациясының ерітіндісін пайдалануға болады.

Элементті жуу үшін оны жарты сағат бойы көрсетілген ерітіндіге батырыңыз, содан кейін қатты айналдырыңыз немесе ерітіндіге 10-15 минут батырыңыз.

Ерітіндіде шайғаннан кейін элементті таза жылы сумен шайып, мұқият құрғатыңыз.

Кептіру үшін ашық отты және температурасы 70 ° C-тан жоғары ауаны пайдалануға тыйым салынады.

Элементке әрбір техникалық қызмет көрсетуден кейін немесе жаңасын орнатқанда оның күйін ішінен шаммен жарықтандыру арқылы көзбен тексеріңіз.

Шаң ағып кетуіне әкелетін механикалық зақымданулар, гофр картонның жыртылуы, қақпақтар мен картон желімнен аршылуы жағдайында элементті ауыстырыңыз.

Жаңа сүзгі элементі 8421.1109080, 238Н-1109080 мыналарды қамтуы керек:

  • 215-220 гофр ені 55 мм;
  • 235-245 гофр ені 48-50 мм.

Алу жолының тығыздығын тексеру

Тұтынудың ағып кетуін тексеру қақпағы

Қабылдау жолының тығыздығы аралық құбырлардың тығыздағыштары мен бекіткіштері арқылы қамтамасыз етілуі керек.

Жүйенің тығыздағыштары мен бекіткіштерінің күйіне және дұрыс орнатылуына көбірек назар аударыңыз: жеңдер, тығыздағыштар, қысқыштар.

Қажет болса ауыстырыңыз. Тығыздық болмаған жағдайда, шаң мен кір міндетті түрде қозғалтқыш цилиндрлеріне ауамен бірге түседі, бұл цилиндр-поршеньдік топ бөліктерінің мерзімінен бұрын тозуына әкеледі.

Түтін қосу арқылы трактіде артық қысым жасау арқылы қабылдау жолының тығыздығын тексеріңіз.

Сүретін жолдың герметикалығын тексеру үшін сүзгі элементінің орнына ішіне жанғыш материал бекітілген тығынды (3-суретті қараңыз) орнатыңыз (жүйрік, өнеркәсіптік мақта және т.б.).

Штепсельдің өлшемі оның орнына штепсель орнатылған ауа сүзгі элементінің өлшеміне байланысты.

Түтіктердің біріне Ø10x1 қақпақ басқа құлаққа сығылған ауа көзін, ал екіншісіне шүмегі немесе қысқышы бар басқару түтігін жалғаңыз.

Сығылған ауаның көзі ретінде шиналарды үрлеу сорғысын немесе ауа қысымы 10–20 кПа (0,1–0,2 кгс/см2) болатын өнеркәсіптік желіні пайдалануға болады; жоғары қысым құбырларды бұзады.

Басқару түтігін уақытша ашып, қабылдау жолының түтінмен толтырылғанына көз жеткізіңіз, содан кейін 2-3 минут ішінде трактқа ауа жіберіңіз, сыртқы тексеру арқылы қабылдау жолының жағдайын тексеріңіз. Ағып жатқан жерлерде түтін шығады.