Егер тығыздағыш ағып кетсе, шығатын газдар тән дыбыспен бірге шығады («кесілген» коллектор)

Егер мәселwidth сору коллекторының бекіткішін қатайту арқылы түзету мүмкін болмаса, тығыздағышты ауыстырыңыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Алу құбырын сору коллекторынан ажыратыңыз, ол үшін:

Төменгі құбырды беріліс қорабына «12» кілтімен бекітетін болтты ұстап тұрып, екі гайканы «13» кілтімен бұрап алыңыз.

Болтты шешіп, шығару құбырын оның бекіту кронштейнінен ажыратыңыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Ұзартқышы бар 14 дюймдік басты пайдаланып, шығару құбырларын коллекторға бекітетін сегіз гайканы бұрап алыңыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Қабылдау құбырларын төмен түсіріп, тығыздағыш тығыздағышты коллектордың шпилькаларынан алып тастаймыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

«22» пернесін пайдаланып рециркуляция жүйесі түтігінің гайкасын бұрап алыңыз және түтікті коллектор фитингінен ажыратыңыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Ыңғайлы болу үшін бекіту гайкасын бұрап алу үшін «10» кілтін пайдаланыңыз және қозғалтқыш бөлігінің қалқанынан «жазғы» ауа соратын құбырды алыңыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

“14” басымен коллекторды бекітетін сегіз гайканы бұрап шығарамыз

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Шпилькалардан жылы ауа соратын экранды алып тастаңыз

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Орнату көзін алып тастаңыз.

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Тығыздау коллекторын алыңыз

Тығыздау коллекторының тығыздағышы ZMZ-406

Төрт мыс аралық тетіктерді шпилькалардан алыңыз

Шығару коллекторын кері ретпен орнатыңыз.

Қозғалтқышты бірнеше минутқа іске қосқаннан кейін, біз газдардың бөлінбегwidthне көз жеткіземіз, қажет болса, ағып тұрған қосылымдарды қатайтамыз.