Теплові зазори в клапанному механізмі служать для забезпечення герметичної посадки клапана на сідло при розширенні деталей приводу клапанів під час роботи двигуна

Величина теплового зазору у впускного та випускного клапанів встановлюється однаковою та регулюється в межах 0,25-0,30 мм.

При повторній перевірці зазорів після прокручування колінчастого валу відрегульованого двигуна можлива зміна їх до меж 0,20-0,35 мм через похибку форми та розташування поверхонь деталей газорозподільного механізму, що є допустимим.

Регулювання клапанів дизеля ЯМЗ-238

При занадто великих теплових зазорах зменшується висота підйому клапанів, внаслідок чого погіршуються наповнення та очищення циліндрів, зростають ударні навантаження та збільшується зношування деталей газорозподільного механізму.

При дуже малих зазорах внаслідок теплового розширення деталей газорозподільного механізму не забезпечується щільне прилягання клапанів до сідл, порушуються газодинамічні процеси в циліндрах двигуна, погіршуються потужнісні та техніко-економічні показники двигуна.

Крім того, зменшення зазору в приводі випускних клапанів може призвести до перегріву клапанів та їх прогару.

Теплові зазори регулювати на холодному двигуні або не раніше, ніж через 1 годину після його зупинки.

При регулюванні теплових зазорів та повторній їх перевірці коромисла клапанів рекомендується притиснути:

  • на головці правого ряду циліндрів коромисла випускних клапанів до торця осі, впускних клапанів – до завзятої шайби;
  • на головці лівого ряду циліндрів коромисла випускних клапанів до завзятої шайби, впускних клапанів – до торця осі.

Випускні клапани правого ряду циліндрів розташовані ближче до вентилятора, лівого ряду циліндрів – до маховика.

Послідовність регулювання:

  • 1. Вимкнути подачу палива.
  • 2. Відвернути болти кріплення кришок головок циліндрів та зняти кришки.
  • 3. Перевірити момент затягування болтів кріплення осей коромисел, що має бути 120-150 Нм (12-15 кгс·м).
Прокручування колінчастого валу

4. Провертаючи колінчастий вал за годинниковою стрілкою (побачивши з боку вентилятора) спереду ключем за болт кріплення шківа або ззаду коміром за маховик через люк у нижній частині картера маховика, використовуючи отвори в маховику (рис. 2), встановити момент, коли впускний клапан повністю підніметься (тобто закриється).

Продовжуючи обертати колінчастий вал, провернути його ще приблизно на ⅓ обороту (≈120º).

Це положення колінчастого валу відповідає такту стиснення в першому циліндрі і обидва клапани цього циліндра будуть закриті.

5. Перевірити щупом зазор між торцем клапана та носком коромисла у впускного та випускного клапанів першого циліндра і, при необхідності, відрегулювати.

Регулювання клапанного механізму

6. Для регулювання зазорів відвернути гайку регулювального гвинта, вставити в зазор щуп і, повертаючи гвинт викруткою (мал. 3), встановити зазор 0,25-0,30 мм.

Притримуючи гвинт викруткою, затягнути гайку та перевірити величину зазору.

При правильно відрегульованому зазорі щуп товщиною 0,25 мм повинен входити при легкому натисканні, товщиною 0,30 мм – зусиллям.

7. Для регулювання зазорів клапанного механізму інших циліндрів прокручувати колінчастий вал у тому ж напрямку до повного закриття впускного клапана циліндра, що регулюється, і додатково ще на ⅓ обороту.

Зазори регулювати як зазначено вище (див. п.6).

Регулювання зазорів по циліндрах рекомендується проводити відповідно до порядку їх роботи.

Порядок роботи двигуна з циліндрів та схема нумерації циліндрів наведена у статті - Основні параметри та характеристики двигунів ЯМЗ-238

8. Після закінчення регулювання зазорів запустити двигун і прослухати його роботу.

Стуків у клапанному механізмі не повинно бути.

У разі наявності характерного стуку клапанів зупинити двигун і повторити регулювання зазорів.

9. Поставити та закріпити кришки головок циліндрів, перевірити стан прокладок.

У місці прилягання кришок масло не повинно підтікати.