ЗИЛ-5301 тежегіштерінің ерекшеліктері

ЗИЛ-5301 көліктері екі контурға бөлінген екі тәуелсіз гидравликалық және пневматикалық тізбектері бар біріктірілген пневматикалық-гидравликалық тежегіш жетекпен жабдықталған

AMO ZIL автобустары екі тәуелсіз гидравликалық және пневматикалық тізбектері және ABS жүйесі бар біріктірілген пневматикалық-гидравликалық тежегіш жетегімен жабдықталған.

Клиенттердің өтініші бойынша ABS ZIL-5301 автомобильдеріне де орнатылған.

Cурет 1. ЗИЛ-5301 автокөлігінің тежегіш жетегінің схемасы: 1 - компрессор; 2 - пневматикалық жетек қысымын реттегіш; 3 - ылғал-май бөлгіш; 4-регенерациялық цилиндр; 5, 8, 12, 23, 24 және 29 - басқару шығыс клапандары; 6 - үштік қауіпсіздік клапаны, 7 - өтемақы цилиндрі; 9 - бір сақтандыру клапаны; 10 - тұрақ тежегіш жүйесінің клапаны;11 және 13 - ауа цилиндрлері; 14 - тұрақ тежегіш жүйесінің жетегіне арналған серіппелі энергия аккумуляторы; 15 - жылдам босату клапаны; 16 - қысымның пневмоэлектрлік төмендеуі сенсорлары; 17 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі нүктелі манометрі; 18 - ауа цилиндрлерінен конденсатты төгуге арналған шүмектер; 21 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі секциялы клапаны; 22 - тежегіш сигналдық қосқыштар; 25 - алдыңғы ось тежегішіне арналған гидравликалық цилиндрлері бар кронштейн; 26 - алдыңғы осьтің негізгі тежегіш цилиндрі; 27 - алдыңғы осьтің пневматикалық камерасы; 28-пневматикалық жетек тежегіш күші реттегіші; 30 - артқы ось тежегішінің жұмыс гидравликалық цилиндрлері; 31 - артқы ось дөңгелектерінің пневматикалық камерасы; 32 - артқы ось дөңгелектерінің негізгі тежегіш цилиндрі; A - тұтынушыларға

Көк сызық — қысылған ауаны дайындау тізбегі: сары сызық — алдыңғы ось тежегішінің жетек тізбегі; жасыл сызық - артқы ось тежегішінің тізбегі; қызғылт сызық - тұрақ тежегішінің контуры; қызыл сызық - қызмет тежегіштерінің гидравликалық жетегі

Cурет. 2. Автобус пен ЗИЛ-5301 автокөлігінің АБС тежегіш жетегінің схемасы: 1 - компрессор2- пневматикалық жетектің қысым реттегіші, 3 - ылғал-май бөлгіш, 4 - регенерация цилиндрі; 5, 15, 32, 33, 34,35,36,37,38,39 және 40 - реттеуші шығыс клапандары, 6 - компенсациялық цилиндр, 7 - конденсатты айналдыру шүмектері; 8 - үштік қауіпсіздік клапаны, 9 - бір сақтандыру клапаны, 10 - тұрақ тежегіш жүйесінің клапаны; 11 және 13 - ауа цилиндрлері, 12 - пневмоэлектрлік қысымның төмендеуі датчиктері, 14 - тұрақ тежегіш жүйесінің жетегіне арналған серіппелі энергия аккумуляторы; 16 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі нүктелі манометрі, 17 - жұмыс тежеу ​​жүйесінің екі секциялы клапаны, 18 - тежегіш сигналдық қосқыштары, 19 - алдыңғы ось тежегішінің гидравликалық цилиндрлері бар кронштейн, 20 - негізгі тежегіш цилиндрі алдыңғы ось, 21 - алдыңғы осьтің пневматикалық камерасы, 22 - алдыңғы ось модуляторы ; 23 - тежегіш күші реттегіші, 24 - артқы осьтің оң дөңгелегі модуляторы; 25 - артқы осьтің сол дөңгелегі модуляторы, 26 - артқы осьтің оң дөңгелегі пневматикалық камерасы; 27 - артқы осьтің оң дөңгелегі ауа камерасы, 28 - артқы осьтің оң дөңгелегі негізгі тежегіш цилиндрі, 29 - артқы осьтің сол дөңгелегі негізгі тежегіш цилиндрі; 30 - артқы ось тежегішінің жұмыс гидравликалық цилиндрлері, 31 - жылдам босату клапаны; A - тұтынушыларға

Select your language