У процесі експлуатації, а також через похибку при виготовленні деталей приводу газорозподільного механізму (ГРМ) або внаслідок некваліфіковано проведеного ремонту приводу ГРМ можливе значне відхилення фаз газорозподілу від заданих значень

Правильність фаз газорозподілу є одним з найважливіших факторів, що впливають на потужність, крутний момент та економічні показники двигуна.

Тож при зниженні тягових властивостей двигуна, підвищенні експлуатаційної витрати палива та нестійкій роботі двигуна виникає необхідність перевірити і, при необхідності, правильно встановити фази газорозподілу.

Для цієї мети використовується комплект оснастки, розроблений на ЗМЗ.

Перевірка та коригування фаз газорозподілу двигуна ЗМЗ-405

Перевірка та коригування фаз газорозподілу двигуна ЗМЗ-405

У комплект входить: транспортир (Малюнок 1), шаблон (Малюнок 2) із профілем кулачка та стрілкою

Також кондуктор для свердління додаткових отворів під штифт у зірочках розподільних валів (рисунок 3).

Перевірка та коригування фаз газорозподілу двигуна ЗМЗ-405

Перевірку та коригування фаз газорозподілу можна провести на двигуні, встановленому на автомобілі, для контролю фаз газорозподілу необхідно:

 • 1. Від'єднати шланг вентиляції картера від патрубка кришки клапанів, послабивши хомут кріплення.
 • 2. Від'єднати роз'єми дротів від котушок запалювання.

Підготовка до зняття кришки ГБЦ ЗМЗ-4062

 • 3. Зняти наконечники зі свічок запалювання з ущільнювачами та проводами високої напруги.
 • 4. звільнити зі скоб і відвести джгут дротів від кришки клапанів.
 • 5. Зняти кришку клапанів з прокладкою, ущільнювачами колодязів свічок, котушками запалення та високовольтними проводами в зборі, відвернувши вісім болтів (головка «12», подовжувач і вороток).

Болти, шайби та скоби для джгута проводів залишити в отворах кришки. (На малюнку показані етапи на прикладі ЗМЗ-4062)

6. Встановити поршень 1-го циліндра в ВМТ такту стиснення, повернувши колінчастий вал по ходу обертання (за годинниковою стрілкою) до збігу мітки на шківе-демпфері колінчастого валу з ребром-покажчиком (у вигляді припливу) на кришці ланцюга.

Увага! Поворот колінчастого валу проти годинникової стрілки неприпустимий.

При цьому кулачки розподільних валів 1-го циліндра та мітки на зірочках розподільних валів повинні розташовуватися згідно зі схемою

Перевірка та коригування фаз газорозподілу двигуна ЗМЗ-405

У разі, якщо вершини кулачків і мітки розташовані всередину, необхідно повернути колінчастий вал ще на один оборот.

Точну установку поршня 1-го циліндра у ВМТ можна провести за допомогою індикатора годинного типу, який встановлюється та закріплюється у свічковому отворі 1-го циліндра.

Перевірка та коригування фаз газорозподілу двигуна ЗМЗ-405

7. Встановити транспортир 3 (Малюнок 6) за першим кулачком розподільного валу впускних клапанів - вид «А», розташувавши його між кулачком та кришкою опори розподільчого валу.

Притискаючи транспортир 3 до верхньої площини головки циліндрів 5, прикласти і притиснути щільно шаблон 2 до поверхні першого кулачка. При цьому стрілка шаблону повинна розташовуватись на мітці транспортира 20˚30′± 2˚40′

При вимірі провідна гілка ланцюга в районі верхнього заспокійника (між зірочками розподільних валів) повинна бути натягнута і утримуватися в цьому стані поворотом проти годинникової стрілки розподільного валу впускних клапанів ключем на «27» за чотиригранник на тілі валу.

При цьому не допускається провертання розподільного валу випускних клапанів.

Аналогічно провести перевірку кутового положення першого кулачка розподільного валу випускних клапанів – вид «В».

Стрілка шаблону повинна вказувати на позначку транспортира 19°30′±2°40′.

При вимірюванні провідна гілка ланцюга в районі середнього заспокійника (між зірочкою розподільного валу та провідною зірочкою проміжного валу) повинна бути натягнута і утримуватися в цьому стані поворотом проти годинникової стрілки розподільного валу випускних клапанів ключем на «27» за чотиригранник на тілі валу. При цьому провертання проміжного та колінчастого валів не допускається.

При цих значеннях кутового положення перших кулачків розподільних валів досягаються найкращі техніко-економічні показники двигуна.

У разі якщо відхилення кутового положення кулачків розподільчих валів перевищують допустимі ±2°40′, потрібне коригування фаз газорозподілу.

Для цього на двигуні потрібно виконати такі роботи:

 • 1. Зняти передню кришку головки циліндрів, відгорнувши чотири болти (ключ «12»).
 • 2. Зняти верхній гідронатяжник (в голівці циліндрів), відвернувши два болти (головка «12», подовжувач і вороток) кріплення кришки гідронатягувача, зняти кришку з шумоізоляційною шайбою.
 • 3. Зняти верхній та середній заспокійники ланцюга, відвернувши по два болти їхнього кріплення (ключ «6» для болтів із шестигранним заглибленням під ключ).
 • 4. Зняти зірочки розподільних валів, по черзі відвернувши болти їхнього кріплення (ключ «12»), утримуючи при цьому вали ключем «27» за квадрат на тілі розподільного валу.

Ланцюг, знятий із зірочок розподільних валів, утримати від зіскакування із зірочки проміжного валу.

Перевірка та коригування фаз газорозподілу двигуна ЗМЗ-405

5. За встановленим на зірочку кондуктору в кожній зірочці просвердлити шість додаткових отворів 3 (Малюнок 7) Ø 6,1 мм з кутовими зсувами 2°30', 5°00′ та 7°30′ від номінального положення заводського отвору 2, розташованого по осі сим однією з западин зубів зірочки.

При цьому три додаткові отвори, зміщені від осі симетрії западини зубів за годинниковою стрілкою, плюсові, три інших, зміщені проти годинникової стрілки - мінусові, якщо дивитися на зірочку з боку мітки 1.

Якщо при коригуванні фаз газорозподілу потрібно повернути розподільний вал (вали) по ходу його (їх) обертання (за годинниковою стрілкою), то зірочку (зірочки) необхідно встановлювати на одне з додаткових отворів із плюсовим зміщенням, розташоване праворуч від заводського отвору, якщо - проти годинникової стрілки, то зірочку (зірочки) встановлювати на один з отворів з мінусовим зміщенням, розташоване ліворуч від заводського отвору.

Вибір отвору на зірочці, з необхідною величиною зсуву, здійснюється залежно від величини відхилення кутового положення кулачка від номінального значення.

При встановленні зірочки на додатковий отвір заводська мітка 1 на зірочці не співпадатиме з верхньою площиною головки циліндрів.

Приклад

Як приклад розглянемо коригування фаз газорозподілу при показаннях стрілки шаблону 23°30′ для кулачка впускного клапана та 16°30′ для кулачка випускного клапана, дані значення кутів перевищують номінальні значення для впускного та випускного кулачків на 3°, що більше за допустиме відхилення ±2°40'.

При даних показаннях кутового положення кулачків і, враховуючи, що при роботі двигуна розподільні вали обертаються за годинниковою стрілкою, спостерігаючи з боку шківа колінчастого валу, початок відкриття впускних та випускних клапанів відбуватиметься з деяким випередженням від заводських значень фаз газорозподілу.

Для коригування фаз, в цьому випадку, необхідно повернути розподільні вали проти годинникової стрілки і при установці зірок використовувати додатковий отвір з мінусовим кутовим зсувом, з величиною зсуву 2°30' (перший отвір, розташований ліворуч від заводського отвору)

Далі продовжити роботу в наступній послідовності:

 • 1. Повернути ключем 27 мм і встановити розподільний вал випускних клапанів так, щоб стрілка шаблону знаходилася навпроти мітки транспортира 19°30'.
 • 2. Накинути ланцюг на зірочку і зорієнтувати її перший додатковий отвір, розташований ліворуч від заводського отвору, так, щоб він був перед штифтом розподільного валу, а провідна гілка ланцюга (в районі середнього заспокійника) була натягнута.

Для встановлення зірочки на фланець та штифт розподільного валу злегка повернути розподільний вал ключем за чотиригранник за годинниковою стрілкою.

Після установки зірочки поворотом розподільного валу проти годинникової стрілки натягнути провідну гілка ланцюга, при цьому стрілка шаблону, встановленого на кулачок, має показувати 19°30′±2°40′.

 • 3. Встановити розподільний вал впускних клапанів так, щоб стрілка шаблону була навпроти мітки транспортира 20°30'.
 • 4. Встановити зірочку на розподільний вал впускних клапанів так само, як зірочку розподільного валу випускних клапанів, використовуючи той самий додатковий отвір.

При цьому при натягнутому провідному гілки ланцюга (в районі верхнього заспокійника) стрілка шаблону, встановленого на кулачок, повинна показувати 20˚30′±2˚40′.

 • 5. Попередньо загорнути болти кріплення зірочок (ключ «12»).
 • 6. Розібрати та зібрати («зарядити») гідронатяжник, встановити його в отвір головки циліндрів, закрити кришкою, затягнувши болти кришки, та вивернути пробку з кришки.
 • 7. Через отвір у кришці гідронатягувача металевим стрижнем або викруткою натиснути на гідронатягувач, перемістивши його до упору, потім відпустити - відбудеться «розрядка» гідронатягувача, коли стопорне кільце на плунжері вийде з зачеплення з корпусом гідронатягувача і дасть можливість плунжеру і корпусу переміщатися.

Корпус переміститься до кришки, а ланцюг через важіль натяжного пристрою буде натягнутий.

 • 8. Загорнути пробку в кришку гідронатягувача, попередньо нанісши на різьблення пробки герметик «Стопор - 6».
 • 9. Перевірити правильність установки фаз газорозподілу, повернувши колінчастий вал по ходу обертання на два обороти та поєднавши мітки на шківі - демпфері та кришці ланцюга.

Перевірити за допомогою транспортира та шаблону кулачка, як описано вище. Стрілка шаблону, встановленого на впускному кулачку повинна показувати 20°30′±2°40′, а на випускному кулачці 19°30′±2°40′.

Якщо ця умова не витримується, необхідно повторити встановлення фаз газорозподілу.

 • 10. Загорнути та затягнути болти кріплення зірочок розподільних валів остаточно моментом 56-62 Нм (5,6 - 6,2 кгс м).
 • 11. Встановити верхній та середній заспокійники ланцюга, загорнувши та затягнувши гвинти кріплення моментом 20-25 Нм (2,0 - 2,5 кгс м) (ключ «6» для болтів із шестигранним заглибленням під ключ, динамометричний ключ з головкою «6»).

Попередньо нанести на гвинти кріплення заспокійливих герметик «Стопор-6».

 • 12. Здійснити подальше складання двигуна в порядку зворотного розбирання

Після коригування фаз газорозподілу двигун повинен працювати як годинник.