Автобус обладнаний трьома роздільними гальмівними системами: робочою, стоянковою та запасний

Робоча гальмівна система призначена для службового та екстреного гальмування автобуса до повної зупинки.

Привід гальмівних механізмів коліс пневматичний, двоконтурний, роздільний для передніх та задніх коліс.

Стаянкова гальмівна система призначена для гальмування задніх коліс під час стоянки автобуса.

Голмостоянка приводиться в дію поворотом рукоятки крана в крайнє фіксоване положення.

При цьому повітря випускається з-під діафрагм задніх гальмівних камер, пружини енергоакумуляторів розтискаються та притискають гальмівні колодки до барабанів.

У разі витоку повітря з контуру гальмівної системи, задні колеса мимоволі загальмовуються.

Схема пневматичного приводу гальмівної системи: 1 - компресор; 2 – камера гальмівна передня; 3 – клапан контрольного виведення; 4, 19, 22 - шланги гальмівні; 5 – манометр; 6 - кран гальма стоянки; 7 – чотириконтурний захисний клапан; 8, 18 – модулятор АБС; 9 - кран гальмівний двосекційний; 10 – балон переднього контуру; 11 – кран зливу конденсату; 12 – балон заднього контуру; 13 - балон регенераційного осушувача; 14 - осушувач; 15 – балон конденсаційний; 16 - клапан швидкого гальмування; 17 - гальмівна камера з енергоакумулятором; 20 - трубопровід до балона приводу дверей

Запасна гальмівна система забезпечує гальмування автобуса у разі повної або часткової відмови робочої гальмівної системи.

Функції запасної гальмівної системи виконує один із контурів робочої гальмівної системи.

Також як запасна може використовуватися стоянкова гальмівна система, оскільки кран керування стоянковим гальмом забезпечує зміну інтенсивності гальмування залежно від положення його рукоятки.

Антиблокувальна система (АБС) гальм забезпечує стійке гальмування автобуса на дорогах з низьким коефіцієнтом зчеплення коліс з дорожнім покриттям.

Вихід з ладу АБС не порушує функціонування робочої гальмівної системи автобуса.

Робоча гальмівна система складається з колісних гальмівних механізмів та пневматичного приводу. Схема пневматичного приводу гальмівної системи показано на рис. 1.

Гальмо переднє (Р3АА): 1 - кулак розтискний; 2 - прес-маслята; 3 – кронштейн гальмівної камери; 4 - супорт гальм; 5 – пружина колодок; 6 – вісь колодок; 7 – гайка; 8 – ролик; 9 - колодка з накладками

Тормозні механізми передніх та задніх коліс (рис. 2.) барабанного типу з двома гальмівними колодками та регулятором гальма

Регулятор гальма РТ-40 (рис. 3.) призначений для передачі зусилля від штока пневмокамери на розтискний кулак валу та для автоматичного регулювання зазору між накладками та гальмівним барабаном

Технічне обслуговування гальмівних механізмів

Заміна гальмівних колодок:

Регулятор гальма РТ-40: 1 – корпус регулятора; 2 – фіксатор; 3 - пробка
 • 1. Втопити фіксатор 2 (рис. 3.) регулятора гальма і повертати ключем проти годинникової стрілки до повернення розтискного кулака гальма у вихідне положення. При цьому зазор між гальмівною накладкою та барабаном стане максимальним.
 • 2. Зняти маточину разом з барабаном.
 • 3. Зняти стяжні пружини колодок 5 (рис. 2.) та гальмівні колодки 1

При кожному знятті слід оглядом перевіряти стан гальмівних барабанів.

Не допускається наявність задирів, тріщин та значного вироблення на робочій поверхні, а також ослаблення кріплення барабана до маточини.

Збільшення діаметрів гальмівних барабанів мостів РЗАА в процесі експлуатації допускається не більше ніж на 6 мм.

Граничний діаметр робочої поверхні гальмівного барабана 426 мм - для мостів "РЗАА" та 383 мм для мостів КААЗ.

При складанні змастити осі колодок тонким шаром змащення Літол-24.

Регулювання гальмівних механізмів коліс

1. Зняти для зручності проведення регулювань гальмівні щитки.

Регулювання гальмівних механізмів коліс

 • 2. Послабити гайки 3 кріплення ексцентрикових осей колодок (рис. 4).
 • 3. Зблизити ексцентрики, повернувши осі мітками 4, один до одного (рис. 5).

Регулювання гальмівних механізмів коліс

 • 4. Послабити гайки та болти кріплення кронштейнів (5 – передніх, 6 – задніх) гальмівних камер (рис. 4.).
 • 5. Послабити у задніх гальмівних механізмів болти кріплення опори 7 розтискного кулака (рис. 5).
 • 6. Подати в гальмівну камеру стисло повітря під тиском 0,1-0,15 мПа (1-1,5 кгс/см 2), натискаючи на гальмівну педаль за наявності повітря в системі.
 • 7. За відсутності стисненого повітря вийняти палець штока гальмівної камери та, натискаючи на регулювальний важіль у напрямку ходу штока гальмівної камери під час гальмування, притиснути колодки до гальмівного барабана.
 • 8. Сцентрувати колодки щодо барабана, повертаючи ексцентрики так, щоб забезпечити прилягання колодок до барабана, яке можна перевірити щупом через вікна у щитках передніх гальмівних механізмів або при знятих щитках у задніх гальм.

На відстані 20 ÷ 30 мм від зовнішніх кінців накладок щуп товщиною 0,1 мм не повинен проходити вздовж усієї ширини накладки.

Регулювання гальмівних механізмів коліс

 • 9. Не припиняючи подачі стисненого повітря в гальмівну камеру, а за відсутності повітря не відпускаючи регулювальний важіль і утримуючи осі колодок від провертання, надійно затягнути гайки осей (мал. 6), болти кріплення кронштейнів гальмівних камер і опор розтискних кула.
 • 10. Припинити подачу стисненого повітря або відпустити регулювальний важіль та приєднати до важеля шток гальмівної камери.

Встановити щитки задніх гальмівних механізмів.

Попереднє регулювання (установка) регулятора гальма проводиться для отримання необхідних ходів штоків після заміни колодок.

1. Провести розгальмовування енергоакумуляторів.

Регулювання гальмівних механізмів коліс

 • 2. Встановити регулятор на вал приводу гальма та закріпити його на валу (рис. 7). Напрямок дії гальмівної камери повинен збігатися з напрямком стрілки нанесеної на корпус регулятора.
 • 3. Втопити фіксатор всередину регулятора до упору, натиснувши на його торець пальцем.

Утримуючи фіксатор у потопленому положенні, обертати його ключем (S=10) за годинниковою стрілкою до поєднання отворів корпусу регулятора та вилки гальмівної камери (рис. 7.).

 • 4. З'єднати корпус регулятора з вилкою гальмівної камери та встановити тягу приводу регулятора.
 • 5. Повертайте фіксатор праворуч до упору, тобто. до зіткнення гальмівних колодок з барабаном, діючи, як зазначено вище.

Потім так само поверніть фіксатор вліво на 120-180°. При цьому між гальмівними колодками та барабаном встановиться зазор, близький до необхідного.

 • 6. Відпустити фіксатор. Якщо він залишився втопленим, поверніть його вліво - вправо в межах 30° до повернення у вихідне положення під дією пружини (мал. 7).

У процесі експлуатації задана величина ходу штока гальмівної камери підтримуватиметься регулятором гальма автоматично.

Залишкова товщина гальмівних накладок перевіряється при ТО-2 через оглядові вікна в гальмівних барабанах або щитках гальмівних механізмів.

Накладки слід замінити за товщиною менше 4,5 мм. і за наявності тріщин та сколів на робочій поверхні.

Тормозна камера з пружинним енергоакумулятором: 1 - гвинт; 2 – циліндр; 3 – ущільнювач; 4 – пружина; 5 – поршень; 6 - кільце ущільнювальне; 7 – штовхач; 8 – шток; 9 - пружина зворотна; I - підведення стисненого повітря до робочої камери; II - підведення в пружинний енергоакумулятор

У разі підвищеного нагрівання гальмівних барабанів або низької ефективності гальмування необхідно перевірити роботу регулювального важеля гальмівного механізму шляхом вимірювання ходу штока гальмівної камери при подачі в неї стисненого повітря від гальмівного крана при робочому тиску 0,7-0,8 мПа (рис.)

Величина ходу штока гальмівних камер має бути в межах 29 ± 2 мм.

Регулювання ходу штока в процесі експлуатації не здійснюється.

Якщо хід штока не відповідає наведеному вище значенню, необхідно перевірити правильність встановлення важеля або з'ясувати причину порушення працездатності та усунути її.

Якщо заміна гальмівних колодок здійснювалася зі зняттям маточини колеса, то після встановлення маточини потрібно обережно висунути колісний датчик АБС до зіткнення із зубчастим вінцем маточини, а потім провернути маточину на два-три оберти для отримання необхідного зазору.

При обслуговуванні регулятора гальма слід змастити його один раз на два роки, нагнітанням через отвір закритий 'пробкою 3 (рис. 3.) мастила ЖТ-72 ТУ 38 101345-77 у кількості 40-50 г.

Увага! Використання мастила Літол-24 для обслуговування регулятора призводить до його несправності.

Змащення опор валу розтискних кулаків виконується до появи свіжого мастила із зазорів між валом та кронштейном.

Увага! Щоб гальмівні колодки задніх коліс не примерзли до барабанів після тривалої стоянки при різких коливаннях температури, не рекомендується залишати автобус з увімкненим гальмом стоянки, не просушивши гальма плавними гальмуваннями при русі.

Тормозні камери

Камера гальмівна передня призначена для приведення в дію гальмівних механізмів коліс.

Камера гальмівна з пружинним енергоакумулятором призначена для приведення в дію гальмівних механізмів коліс заднього моста при включенні робочої або гальмівної системи стоянки.

Тормозна камера: 1 - бобишка; 2 – кришка; 3 – мембрана; 4 – диск; 5 – пружина; 6 – хомут; 7 – шток; 8 – корпус; 9 - фланець; 10 – гайка; 11 – захисний чохол; 12 - виделка; 13 - болт

Пристрій гальмівної камери показано на рис. 9 та рис. 8.

При порушенні герметичності та зниженні тиску в контурі гальмівної системи стоянки повітря з порожнини під поршнем 5 через виведення I піде в атмосферу через пошкоджену частину пневмоприводу, пружина 4 розіжметься і відбудеться автоматичне загальмовування автобуса.

Механічне розгальмовування: 1 - циліндр; 2 - гвинт; 3 - ключ

Дня механічного розгальмовування задніх коліс необхідно вивернути ключем 3 (рис. 10.) гвинт 2 із пружинного енергоакумулятора на довжину 70 мм.

Увага! Перед розгальмовуванням слід захистити автобус від скочування.

Увага! Забороняється самостійне розбирання енергоакумуляторів.

У пружинному енергоакумуляторі у стислому стані знаходиться потужна пружина. Розбирати його можна лише у майстерні з використанням спеціальних пристроїв.

Увага! Перед початком експлуатації автобуса привести в робочий стан енергоакумулятори для гальмівних камер, для цього:

 • - заповнити гальмівну систему повітрям;
 • - встановити ручку гальмівного крана гальмівної системи стоянки в положення розгальмовування і закрутити до упору гвинт 2.