Порядок нумерації циліндрів двигуна показано на рис. 1

Порядок номерів циліндрів

Підтяжка гайок кріплення головок циліндрів до блоку проводиться на холодному двигуні в порядку, зазначеному на малюнку 2.

Протяжку слід виконувати спеціальним динамометричним ключем моментом затягування 75 - 80 Нм (7,7 - 8,2 кгс. м).

Порядок затягування гайок кріплення головки блоку циліндрів

Перед підтяжкою відвернути гайки стійок осі коромисел і, піднявши стійки разом з віссю, забезпечити доступ до гайок кріплення головки циліндрів.

Після підтяжки гайок головок циліндрів знову затягнути гайки. Після цього необхідно відрегулювати зазори між клапанами та коромислами.

Гайки шпильок кріплення головок підтягувати протягом перших трьох ТО-1, а надалі цю операцію виконувати через одне ТО-2.

Підтяжка гайок впускної труби так само, як і встановлення її на місце після розбирання, повинна проводити з уважністю, щоб уникнути течі води в масло.

Перед установкою слід перевірити стан площин, що сполучаються, впускної труби, головок і блоку, а також прокладок.

Спочатку потрібно загорнути гайки так, щоб злегка притиснути прокладки.

Потім потрібно затягнути вантажні гайки головок циліндра.

Після затягування вантажних гайок необхідно затягнути гайки кріплення впускної труби поперемінно з лівої та правої сторін, починаючи від вантажних гайок.

Заміна поршневих кілець проводиться при збільшенні витрат олії на чад понад 0,4 % від експлуатаційної витрати палива без урахування зміни мастила.

Поршневі кільця встановлюються по три на кожному поршні: два компресійні та одне маслознімне.

Компресійні кільця встановлюють так, щоб виточення (за її наявності) на внутрішній поверхні кілець було звернено вгору.

Під час встановлення компресійних кілець на поршень стики кілець повинні бути зміщені на 180° один щодо одного.

Плоскі кільцеві диски маслознімного кільця встановлюються так, щоб їх замки були розташовані під кутом 180° один до одного і під кутом 90° до замків компресійних кілець.

При цьому замки осьового розширювача та радіального розширювача повинні бути розташовані підлогу кутом 90° до замків плоских дисків.

При заміні кілець слід видалити на гільзі (шабером або іншим способом) незношений виступаючий поясок у її верхній частині.

Одночасно слід очистити головки циліндрів та днища поршнів від нагару, порожнину водяної сорочки від накипу, а клапани притерти.

Заміна вкладишів корінних підшипників проводиться при падінні тиску масла на прогрітому двигуні нижче 100 кПа (1,0 кгс/см) при 1200 об/хв, що відповідає швидкості руху на прямій передачі 35 - 40 км/год.

Масляний радіатор при контролі тиску масла повинен бути вимкнений.

Рух із тиском масла менше 100 кПа на вказаній та вищій швидкості не допускається.

Виступ гільз над площиною блоку становить 0,02 - 0,1 мм. Різниця виступу в різних точках однієї гільзи не повинна перевищувати 0,04 мм.

Газорозподільний механізм

Перевірка та регулювання зазору між клапанами та коромислами

Перевірка величини зазору клапанів виконується в наступній послідовності:

Перевірка та регулювання зазору між клапанами та коромислами

  • - зняти кришки коромисел;
  • - вивернути свічку першого циліндра;
  • - встановити поршень першого циліндра у верхній мертвій точці (в.м.т.) такту стиснення.

Для цього потрібно закрити пальцем отвір для свічки першого циліндра та повертати колінчастий вал двигуна пусковою рукояткою до моменту початку виходу повітря з-під пальця.

Це станеться на початку такту стиснення в першому циліндрі.

- повільно повертати колінчастий вал до моменту збігу мітки на шківі колінчастого валу із середнім виступом на кришці розподільчих шестерень.

При положенні поршня першого циліндра у в.м.т. такту стиснення впускний та випускний клапани повністю закриті.

- перевірити зазор за допомогою щупа. Зазор між коромислом та стрижнем клапана має бути 0,20-0,30 мм, на холодному (15-20˚ С) двигуні.

Допускається зменшення зазору до 0,15-0,20 мм у клапанів, розташованих по краях головок: першого та восьмого впускних, четвертого та п'ятого випускних.

При необходимості, потрібно відрегулювати зазор у наступній послідовності:

  • - послабити контргайку регулювального гвинта (рис. 3-3); обертаючи викруткою регулювальний гвинт, встановити по щупу зазор;
  • - затягнути контргайку гвинта і знову перевірити зазор.

Потім слід перевірити і, при необхідності, відрегулювати зазори у клапанів інших циліндрів у послідовності, що відповідає порядку роботи циліндрів (1-5-4-2-6-3-7-8), провертаючи колінчастий вал при переході від циліндрів до циліндру на 90°.

  • - встановити на місце кришки коромисел;
  • - загорнути свічку першого циліндра;
  • - пустити двигун і прослухати його роботу.

Під час роботи двигуна може прослуховуватися на деяких режимах роботи стук клапанів, що мало виділяється. Не повинно бути «чхання» у карбюраторі та «пострілів» у глушнику.

На гарячому двигуні, що працює, внаслідок нерівномірності температур різних деталей на деяких режимах роботи двигуна іноді прослуховується стукіт клапанів, який з часом може падати, то виникати знову.

Такий стук, що мало виділяється, не небезпечний і, зменшувати зазор між клапанами і коромислами в цьому випадку не слід.

Якщо ж на прогрітому двигуні стукіт клапанів чути безперервно, що частіше спостерігається у клапанів, розташованих по краях головок, то в цьому випадку, у цих клапанів допускається зменшити зазор так, щоб на холодному двигуні він був у межах 0,15-0 ,20 мм.