Дизельдік қозғалтқыштардың конфигурациясына сәйкес дизельдік қуат жүйесі мыналардан тұрады:

  • - Common RAIL жалпы рельсті айдау жүйесі, соның ішінде жанармай сорғысы,

инжекциялық сорғы жетегінің ұлғайтқыш беріліс қорабы, инжекторлар, жоғары қысымды отын аккумуляторы, жылдамдық датчиктері (инжекциялық сорғы жетекінің беріліс қорабының иінді білігі мен кіріс білігі), жұмыс ортасының күйінің сенсорлары (отын мен ауаның қысымы мен температурасы). ), электромагниттік жетектер (отын қысымын реттегіш , инжектордың электромагниттік клапандары), электрондық басқару блогы;

  • төмен қысымды отын желілері;
  • жоғары қысымды отын желілері; қабылдау коллекторы; шығару коллекторы;
  • турбокомпрессор;

жұқа жанармай сүзгісі; алдын ала сүзгі (дөрекі) жанармай сүзгісі, ауа тазартқыш, жанармай багы, зарядтау ауасын салқындатқыш, дыбыс өшіргіш.

Дизельдік қуат жүйесінің диаграммасында қоршаған ортаның төмен температурасында дизельді қозғалтқышты іске қосуды жеңілдететін құрал – қыздыру шамы көрсетілген.

Дизельдік қуат жүйесінің схемасы 1-суретте көрсетілген.

Дизельдік қуат жүйесінің диаграммасы

COMMON RAIL электрмен жабдықтау жүйесінің басқару және басқару тізбектерінің схемасы 2-суретте көрсетілген.

Common RAIL қуат жүйесін бақылау және басқару схемасы

Сенсорлар мен жетектердің орны 2-суретте және кестеде.

Электрондық басқару, басқару және байланыс тізбектеріне қуат тікелей батарея терминалдарынан берілуі керек ярдтар.

Иінді біліктің жиілік сенсоры уақыт қақпағына орнатылған

Инжекциялық сорғы жетекінің беріліс қорабының кіріс білігінің жылдамдық сенсоры жоғары қысымды отын сорғысының беріліс қорабының корпусында орнатылған

Отын температурасы мен қысым сенсоры күшейткіш сорғыдан жұқа отын сүзгісіне дейінгі жанармай құбырының бағытына немесе жұқа отын сүзгісінің корпусына орнатылады

Май температурасы мен қысым сенсоры цилиндрлер блогында орнатылған

Зарядтау ауасының температурасы мен қысым сенсоры сору коллекторында орнатылған

Отын рельсіне орнатылған жоғары отын қысымының сенсоры

Салқындатқыш температурасының сенсоры термостат корпусында орнатылған

Жоғары қысымды отын сорғысында орнатылған қысым реттегіші