Дизельдік қозғалтқыш конфигурациясына сәйкес дизельдік қуат жүйесі мыналардан тұрады:

  • - Common RAIL аккумуляторлық бүрку жүйесі, соның ішінде жанармай сорғысы,

инжекциялық сорғы жетегінің ұлғайтқыш беріліс қорабы, инжекторлар, жоғары қысымды отын аккумуляторы, жылдамдық датчиктері (инжекциялық сорғы жетек редукторының иінді білігі және кіріс білігі), жұмыс ортасының күйіне арналған датчиктер (отын мен ауаның қысымы мен температурасы) ), электромагниттік жетектер (отын қысымын реттегіш , инжектор электромагниттік клапандары), электрондық басқару блогы;

  • төмен қысымды отын желілері;
  • жоғары қысымды отын желілері; қабылдау коллекторы; шығару коллекторы;
  • турбокомпрессор;

жақсы отын сүзгісі; жанармай алдын ала сүзгісі, ауа тазартқыш, жанармай багы, зарядтау ауасын салқындатқыш, дыбыс өшіргіш.

Дизельдік қуат жүйесінің диаграммасы дизельді қоршаған ортаның төмен температурасында іске қосуды жеңілдететін құралды көрсетеді - қыздыру шамы.

Дизельді электрмен жабдықтау жүйесінің диаграммасы 1-суретте көрсетілген.

Дизельдік қуат жүйесінің диаграммасы:

1 - жанармай багы; 2 - жанармайдың алдын ала сүзгісі; 3 - отынды қолмен толтыру сорғысы; 4 - жоғары қысымды отын сорғысы; 5 - электромагниттік қысым реттегіші; 6 - жұқа отын сүзгісі; 7 - жоғары қысымды отын аккумуляторы; 8 - саптама; 9 - қабылдау коллекторы; 10 - ауа салқындатқышты зарядтау; 11 - турбокомпрессор; 12 - ауа сүзгісінің бітелу сенсоры; 13 - шығару коллекторы; 14 - цилиндр басы; 15 - қыздыру шамы; 16 - зарядтау ауасының температурасы мен қысым датчигі; 17 - жоғары отын қысымының сенсоры 18 - отын температурасы мен қысым датчигі; 19 - таратқыш білігінің айналу жиілігінің сенсоры; 20 - ауа тазартқыш; 21 - глушитель: 22 - отын қыздырғышы; 23 - қысымды шектеу клапаны; 24 - отын бүрку сорғысының жетек беріліс қорабы; A - төмен қысымды отын желілері; C - жоғары қысымды отын желілері; D - резервуарға отынды құюға арналған құбырлар

COMMON RAIL электрмен жабдықтау жүйесінің схемасы 2-суретте көрсетілген.

COMMON RAIL энергия жүйесінің бақылау және басқару сұлбаларының диаграммасы: 1 - иінді біліктің айналу жиілігінің сенсоры; 2 - айдау сорғысының жетегінің беріліс қорабының кіріс білігінің жылдамдық датчигі; 3 - отын температурасы мен қысым датчигі; 4 - температура мен май қысымының сенсоры; 5 - зарядтау ауасының температурасы мен қысым датчигі; 6 - жоғары отын қысымының сенсоры; 7 - салқындатқыш температурасының сенсоры; 8 - саптамалар; 9 - қысым реттегіші; I - көлік құралының борттық желі сызбасына; II – басқару, басқару және байланыс схемаларының электрондық блогы; III - тау тежегішінің сенсорының штепсельдік қосқышы, терминал 203; 208 ШП-2

Сенсорлар мен жетектердің орны 2-суретте және кестеде.

Бақылау, басқару және байланыс тізбектеріне арналған электрондық блокқа қуат тікелей батарея терминалдарынан берілуі керек.

Иінді біліктің жиілік сенсоры уақыт қақпағында орнатылған

Инжекциялық сорғы жетекінің беріліс қорабының кіріс білігінің жылдамдық сенсоры жоғары қысымды отын сорғысының беріліс қорабының корпусында орнатылған

Отын температурасы мен қысым датчигі күшейткіш сорғыдан жұқа отын сүзгісіне дейінгі жанармай құбырының жолында немесе жұқа отын сүзгісінің корпусында орнатылған

Цилиндр блогында орнатылған май температурасы мен қысым сенсоры

Зарядтау ауасының температурасы мен қысым сенсоры сору коллекторында орнатылған

Жоғарғы отын қысымының сенсоры жанармай жолында орнатылған

Салқындатқыш температурасының сенсоры термостат корпусында орнатылған

Қысым реттегіші жоғары қысымды отын сорғысына орнатылған

new

Жұмыс барысында карбюратор дроссель клапанының толық ашылуын және педальдың орнын реттеу қажет болуы мүмкін

- Ақаулық себебі Жою әдісі Ілініс толығымен ажыратылмайды (ілінісу «жүреді»):