Система живлення дизеля,  відповідно до комплектації дизелів, складається з:

  • - акумуляторної системи упорскування Common RAIL, що включає паливний насос,

підвищує редуктор приводу ТНВД, форсунки, акумулятор палива під високим тиском, датчики частоти обертання (колінчастого валу та первинного валу редуктора приводу ТНВД), датчики стану робочого середовища (тиску та температури палива та повітря), електромагнітні виконавчі механізми (регулятор тиску палива) , електромагнітні клапани форсунок), електронний блок керування;

  • паливопроводів низького тиску;
  • паливопроводів високого тиску; впускного колектора; випускного колектора;
  • турбокомпресора;

фільтра тонкого очищення палива; фільтра попереднього (грубого) очищення палива, очищувача повітря, паливного бака, охолоджувача надувного повітря, глушника.

У схемі системи живлення дизеля вказано засіб полегшення пуску дизеля в умовах низьких температур навколишнього середовища - свічка розжарювання.

Схема системи живлення дизелів зображена на малюнку 1.

Схема системи живлення дизеля:

1 - паливний бак; 2 - фільтр попереднього очищення палива; 3 - ручний паливопідкачувальний насос; 4 – паливний насос високого тиску; 5 – електромагнітний регулятор тиску; 6 - фільтр тонкого очищення палива; 7 – акумулятор палива під високим тиском; 8 – форсунка; 9 - впускний колектор; 10 - охолоджувач надувного повітря; 11 – турбокомпресор; 12 - датчик засміченості повітряного фільтра; 13 – випускний колектор; 14 – головка циліндрів; 15 - свічка розжарювання; 16 - датчик температури та тиску надувного повітря; 17 - датчик високого тиску палива; 18 - датчик температури та тиску палива; 19 - датчик частоти обертання розподільчого валу; 20 - очищувач повітря; 21 - глушник: 22 - підігрівач палива; 23 – клапан обмеження тиску; 24 – редуктор приводу ТНВД; A – паливопроводи низького тиску; C – паливопроводи високого тиску; D - трубопроводи відведення палива в бак

Схему ланцюгів контролю та управління системи живлення COMMON RAIL зображено на малюнку 2.

Схема ланцюгів контролю та управління системи живлення COMMON RAIL: 1 - датчик частоти обертання колінчастого валу; 2 – датчик частоти обертання первинного валу редуктора приводу ТНВД; 3 - датчик температури та тиску палива; 4 - датчик температури та тиску масла; 5 - датчик температури та тиску наддувного повітря; 6 – датчик високого тиску палива; 7 - датчик температури охолоджувальної рідини; 8 – форсунки; 9 – регулятор тиску; I - у схему бортової мережі транспортного засобу; II - електронний блок ланцюгів контролю, управління та зв'язку; III - штекерний роз'єм датчика гірського гальма клеми 203; 208 на ШП-2

Розташування датчиків та виконавчих механізмів на малюнку 2 та в таблиці.

Живлення до електронного блоку ланцюгів контролю, керування та зв'язку повинно бути подано безпосередньо від клем акумуляторної батареї.

Датчик частоти колінчастого валу встановлений на кришці газорозподілу

Датчик частоти обертання первинного валу редуктора приводу ТНВД встановлений на корпусі редуктора паливного насоса високого тиску

Датчик температури та тиску палива встановлений на трасі паливопроводу від підкачувального насоса до фільтра тонкого очищення палива або в корпусі фільтра тонкого очищення палива

Датчик температури та тиску масла встановлений у блоці циліндрів

Датчик температури та тиску наддувного повітря встановлений у впускному колекторі

Датчик високого тиску палива встановлений у паливній рампі

Датчик температури охолоджуючої рідини встановлений у корпусі термостата

Регулятор тиску встановлений у паливному насосі високого тиску