D-245E3 су сорғысын бөлшектеуге және жинауға арналған негізгі нұсқаулар

Су сорғысын бөлшектеу

Сорғыны қозғалтқыштан алыңыз.

Су сорғысының жетек шкивін бекітетін гайканы 9 (1-сурет) бұрап алыңыз.

1-сурет – Су сорғы: 1 - корпус; 2 - сорғы роликі; 3 - дөңгелек; 4 - су сорғысының тығыздағышы SP1341; 5 - подшипник; 6 - төлке; 7 - шығыр; 8 - кілт; 9 - жаңғақ; 10 - аша; 11 - жуғыш; 12 - ұстағыш сақина; 13 - тартқыш сақина

Тартқышты пайдаланып, су сорғысының 7 шкивін алыңыз.

Мойынтірек жинағын бекітетін сорғы корпусынан 12-ші сақинаны алыңыз.

Дөңгелектің 3 шетіндегі тығынды 10 алыңыз, арнайы болттың көмегімен дөңгелектің (M18x1,5) соңындағы бұрандалы саңылауды пайдаланып, сорғы білігінен 2 жұмыс доңғалағын алыңыз.

Су сорғысының корпусынан мойынтіректері бар білікті басыңыз.

Басу бағыты шкив орнатуға қарай.

Біліктен подшипниктерді қысыңыз.

Тіркеу сақинасын 13 алыңыз.

Май тығыздағышты сорғы корпусынан басыңыз.

Бөлшектерді ақаулаңыз.

Электромагниттік желдеткіш муфтасы бар су сорғысын бөлшектеу

2-сурет – Электромагниттік желдеткіш муфтасы бар су сорғысы: 1 - корпус; 2 - мойынтірек білігі; 3 - бекіту бұрандасы; 4 - аша; 5 - дөңгелек; 6 - су сорғысының тығыздағышы SP1341; 7 - қалпақ; 8 - жаңғақ; 9 - жуғыш; 10 - желдеткіш корпусы; 11 - шығыр; 12 - фланецті электромагнит; 13 - штепсельдік қосқыш

Штепсельдік қосқышты 13 (2-сурет) ажыратып, сорғыны дизельдік қозғалтқыштан шығарыңыз.

Қақпақты 7 алыңыз, гайканы 8 (сол жақтағы жіпті) бұрап алыңыз, шайбаны 9 және желдеткіш корпусын 10 шешіңіз.

Тартқышты пайдаланып шкив 11 мен электромагнитті фланец 12 алып тастаңыз.

Су сорғысының корпусынан бекіту бұрандасын 3 алыңыз.

Дөңгелектің 5 шетіндегі тығынды 4 алыңыз және арнайы болттың көмегімен дөңгелектің (M18x1,5) соңындағы бұрандалы саңылау арқылы сорғы білігінен жұмыс доңғалағын алыңыз.

Мойынтірек білігін су сорғысының корпусынан басыңыз.

Басу бағыты суретте көрсетілген.

Су сорғысының корпусынан 6 тығыздағышты басыңыз.

Тұтқыр желдеткіш муфтасы бар су сорғысын бөлшектеу

Су сорғышының 7-шығырына (3-сурет) желдеткіш 1-мен 2 бекіткіш болттарды 3 (3-сурет) бұрап алыңыз.

3-сурет – Желдеткіш жетегі: 1 - тұтқыр жетектің автоматты муфтасы бар желдеткіш; 2 - аралық; 3 - болт; 4 - жуғыш; A - (сол жақ жіп 32 мм)

Ескертпе: егер желдеткіш жетегінің тұтқыр муфтасын ауыстыру қажет болса, аралық 2-ден ұстап тұрыңыз және S = 32 (сол жақ жіп) кілтін пайдаланып желдеткішпен муфтаны бұрап алыңыз, содан кейін төрт болтты 8 бұрап алыңыз (5-сурет) ) муфтаны желдеткішке бекіту.

9 гайканы (1-сурет) бекітетін шкив 7 бұрап алыңыз.

Тартқышты пайдаланып, су сорғысының 7 шкивін алыңыз, 8 кілтін алыңыз.

Мойынтірек жинағын бекітетін сорғы корпусынан 12-ші сақинаны алыңыз.

Дөңгелектің 3 шетіндегі тығынды 10 алыңыз, арнайы болттың көмегімен дөңгелектің (M18x1,5) соңындағы бұрандалы саңылауды пайдаланып, сорғы білігінен 2 жұмыс доңғалағын алыңыз.

Су сорғысының корпусынан мойынтіректері бар білікті басыңыз. Сыртқа шығару бағыты шкив орнатуға қарай.

Біліктен подшипниктерді қысыңыз.

5-сурет – Желдеткіш орнату: 1 - желдеткіш; 2 - шығыр; 3 - аралық; 4 - жуғыш; 5 - болт; 6 - тұтқыр муфта; 7 - желдеткіш; 8 - тұтқыр муфтаны бекітуге арналған болт; a - аралықпен; b - аралықсыз; v - муфтамен

Тіркеу сақинасын 13 алыңыз.

Май тығыздағышты сорғы корпусынан басыңыз.

Бөлшектерді ақаулаңыз.

Су сорғысын құрастыру

Сорғы білігіне тарту сақинасын 13 орнатыңыз, мойынтіректерді басыңыз.

Мойынтіректерді және мойынтірек қуысын 45 грамм мөлшерінде Litol 24-ML және 4/12-3 майлаумен толтырыңыз

Мойынтіректері бар білікті сорғы корпусына басыңыз.

Мойынтірек жинағын бекітетін 12-ші сақинаны орнатыңыз.

Сорғы шкивін, шайбаны және гайканы орнатыңыз. 120-140 Нм айналу моментін қамтамасыз етіп, гайканы қатайтыңыз.

Оправканы пайдаланып су сорғысының тығыздағышын 4 ішкі корпусымен бірге басыңыз су сорғысының білігін және бір уақытта тығыздағыш корпусының фланеці сорғы корпусының түйісетін бетіне тоқтағанша сыртқы тығыздағыш корпусын су сорғысының корпусына басыңыз.

Бұл жағдайда оправка конструкциясы ішкі тығыздағыш қаптаманың ішкі қаптаманың соңғы беті сорғы корпусының түйісетін бетінен 11,2±0,2 мм қашықтықта орналасқандай етіп басылуын қамтамасыз етуі керек.

Дөңгелекті білікке басыңыз, штепсельдің ұшына тығынды орнатыңыз.

Дөңгелек ұшының сорғы корпусының түйісетін жазықтығына қатысты ойысы 0,3 мм-ден аспауы керек, жұмыс доңғалағының шығып кетуіне жол берілмейді.

Су сорғысын дизельге орнатыңыз.

Желдеткіш аралық тетігін су сорғысының шкивіне немесе желдеткішке бекітіңіз.

Электромагниттік желдеткіш муфтасы бар су сорғысын құрастыру

Мойынтірек корпусындағы құлыптау бұрандасы мен су сорғысының корпусындағы тесіктер туралануы үшін подшипниктің білігін сорғы корпусына басыңыз.

Құлыптау бұрандасын қатайтыңыз.

4-сурет - Су сорғысының тығыздағышында басу үшін оправканың негізгі дизайн өлшемдері

Оправка (4-сурет) арқылы су сорғысының тығыздағышын ішкі корпусымен су сорғысының білігіне басыңыз және сонымен бірге сыртқы тығыздағыш корпусын су сорғысының корпусына тығыздағыш корпусының фланеці тұйықталмағанша басыңыз. сорғы корпусының түйісетін беті.

Бұл жағдайда оправка конструкциясы ішкі тығыздағыш қаптамасының ішкі қаптаманың соңғы беті сорғының түйісетін бетінен 11,2±0,2 мм қашықтықта орналасқандай етіп басылуын қамтамасыз етуі керек. корпус (орнату өлшемі 1-суретте көрсетілген).

Дөңгелекті білікке басыңыз. Доңғалақ ұшының сорғы корпусының түйісетін жазықтығына қатысты ойығы 0,3 мм-ден аспауы керек, жұмыс доңғалағының шығып кетуіне жол берілмейді.

Дөңгелектің соңына штепсельді орнатыңыз.

Фланеці бар электромагнитті сорғы корпусына басыңыз (Басу кезінде оправканың сыртқы диаметрі фланецтің хабының диаметрінен аспауы керек).

Шығырды білікке басыңыз.

Желдеткіш корпусы мен шайбаны білікке орнатыңыз.

120-140 Нм айналу моментін қамтамасыз етіп, гайканы (сол жақ жіпті) тартыңыз және қақпақты орнатыңыз.

Дизельдік қозғалтқышқа су сорғысын орнатыңыз және штепсельдік қосқышты қосыңыз.

new

Жұмыс барысында карбюратор дроссель клапанының толық ашылуын және педальдың орнын реттеу қажет болуы мүмкін

- Ақаулық себебі Жою әдісі Ілініс толығымен ажыратылмайды (ілінісу «жүреді»):