К-131 карбюраторы (1-сурет) - тік, теңгерімді, түсетін ағынмен, бір камералы, қос диффузорлы

Негізгі мөлшерлеу жүйесі - отынның пневматикалық тежеуімен және ұңғымадағы эмульсиямен, ауа эмульсиясының орталықтандырылуымен.

Сонымен қатар, карбюратордың автономды жұмыс режимі және жартылай автоматты іске қосу және қыздыру жүйесі бар.

Cурет. 1. К-131 карбюраторының сұлбасы: 1 - іске қосуға және қыздыруға арналған пневматикалық жетек; 2 - үдеткіш сорғы мен экономайзердің жетегі; 3 - үдеткіш сорғы саптамасы; 4 - ауа демпфері; 5 - экономайзер бүріккіш; 6 - жартылай автоматты іске қосу және қыздыру; 7 - эмульсия түтігі бар негізгі ауа ағыны; 8 - бос ауа ағыны; 9 - экономайзер ағыны; 10 - бос отын ағыны; 11 - негізгі отын ағыны; 12 - микроқосқыш; 13 - басқару блогы; 14 - электромагниттік клапан; 15 - операциялық реттеу бұрандасы; 16 - қоспа құрамын реттейтін бұранда; 17 - экономайзер клапаны бос жүріс; 18 - дроссельдік клапан; 19 - экономайзер клапаны; 20 - тексеру клапаны; 21 - шығару клапаны; 22 - теңгерімсіздік клапаны: “a” және “b” - электромагниттік клапан түтіктерін қосуға арналған фитингтер

Карбюраторға техникалық қызмет көрсету карбюратордың және оның жеке элементтерінің бекітілу сенімділігін кезеңді түрде тексеруден, қалқымалы камерадағы отын деңгейін тексеруден және реттеуден, бос жұмыс режимінде қозғалтқыштың иінді білігінің төмен айналу жиілігін реттеуден, үдеткіштің жұмысын тексеруден тұрады. сорғы мен экономайзер, карбюратор бөлшектерін шайырлы шөгінділерден тазалау, тазарту және шаю, ағындардың шығынын тексеру.

Cурет. 2. Карбюратордың қалқымалы камерасын тексеру терезесі: a - жанармай деңгейінің белгілері

Көлік қозғалтқышы жұмыс істемей тұрғанда және көлденең платформада орнатылған кезде жанармай деңгейін тексеріңіз.

Қол сорғы жетегі арқылы жанармай айдау кезінде карбюратор қалтқы камерасындағы отын деңгейі тексеру терезесінің қабырғаларында «a» (2-сурет) белгілерімен белгіленген шектерде белгіленуі керек.

Егер деңгей көрсетілген шектерден ауытқыса, қалқымалы камераның қақпағын алу арқылы реттеуді орындаңыз.

Cурет. 3. Жанармай деңгейін реттеу схемасы: 1 - қалқымалы; 2 - қалқымалы қозғалысты шектегіш; 3 - деңгейді реттеу тілі; 4 - қалқымалы ось; 5 - клапан инесі; 6 - клапанның корпусы; 7 - клапанды шайба

3-тілді бүгу арқылы деңгейді реттеңіз (Cурет 3).

Сонымен бірге, шектегішті 2 майыстыру арқылы жанармай беру клапанының 5 инені 1,2–1,5 мм-ге орнатыңыз.

Реттеуден кейін жанармай деңгейін қайта тексеріп, қажет болса, қайта реттеңіз.

Жұмыс кезінде қалтқы механизмінің тозуына байланысты жанармай деңгейінің бірте-бірте көтерілетінін ескере отырып, оны төменгі шекке реттеу кезінде орнатыңыз.

Бұл жағдайда жанармай деңгейі ұзақ уақыт бойы рұқсат етілген шектерде сақталады.

Карбюратор қалтқы камерасындағы жанармай деңгейін реттегенде, қалтқы тілін қалтқыға басу арқылы майыстырмаңыз, оны бұрағыш немесе тістеуік арқылы майыстырыңыз.

Жұмыс істейтін тұтану жүйесі бар жылы қозғалтқышта бос жүріс режимінде иінді біліктің төмен жылдамдығын реттеңіз.

Келесі ретпен түзетулер жасаңыз:

Карбюраторды реттеу бұрандалары: 1 - бос жүріс қоспасын реттеу бұрандасы; 2 - бос жүріс жылдамдығын реттеу бұрандасы; 3 - қозғалтқыштың картер желдеткіш арматурасы; 4 - пломба

Алдын ала иінді біліктің айналу жылдамдығын 2 бұрандамен (4-сурет) 550–600 мин -1 аралығында бос жүріс жылдамдығына орнатыңыз.

1 бұранданы берілген дроссель күйінде қозғалтқыштың ең жоғары жылдамдығын қамтамасыз ететін күйге орнатыңыз.

1-бұранда сонымен қатар пайдаланылған газдардағы "CO" мазмұнын реттейді.

Соңында 2 бұранданы төмен бос жүріс жылдамдығына (550–650 мин -1) орнатыңыз.

Cурет. 5. Карбюратордың теңгерімсіздік клапаны: 1 - теңгерімсіздік клапаны; 2 - клапанды реттеу бұрандасы; 3 - жанармай буының шығуына арналған фитинг

Қалқымалы камераны 3 бұрандамен теңестіру үшін клапан жетегінің 1 (Cурет 5) реттеңіз.

Дроссель клапаны толығымен босатылған кезде, клапан ашық болуы керек.

Cурет. 6. Үдеткіш сорғы штангасындағы шекті шайбаны қайта реттеу: 1 - жоғарғы ойық; 2 - шекті шайба; 3 - төменгі ойық

Дроссель педальын күрт басқан кезде қозғалтқыш жұмысының төмендеуі байқалса және қозғалтқыш жылдамдықты баяу арттырса, газ сорғысының жұмысын тексеріңіз.

Тексеру үшін дроссель клапанын күрт ашыңыз және отын үдеткіш сорғы саптамасынан ағуы керек.

Арнайы стендте поршеньдік 10 жүріс үшін кемінде 8 см 3 болуы тиіс үдеткіш сорғы ағынын тексеруге болады.

Карбюратордың жұмысы кезінде поршеньдің және үдеткіш сорғы ұңғысының қабырғаларының тозуына байланысты оның берілуі жеткіліксіз болуы мүмкін.

Ағынды арттыру үшін үдеткіш сорғы өзегіндегі шекті шайбаны 2 (Cурет 6) төменгі ойыққа 3 жылжытыңыз.

Көлікті жоғары температура жағдайында пайдаланған кезде шекті шайбаны 1-шыбықтың жоғарғы ойығына жылжыту арқылы үдеткіш сорғы ағынын азайтыңыз.

Cурет. 7. Үнемдеуіштің толық қосылғанын тексеріңіз

Егер қозғалтқыш толық дроссельде максималды қуат бермесе, экономайзердің толық қосылғанын тексеріңіз.

Ол үшін дроссель клапаны толық ашық күйде экономайзер жетек штангасының штангасы мен гайкасының арасындағы саңылауды тексеріңіз, ол (3±0,2) мм болуы керек (Cурет 7).

Қажет болса, бұл саңылауды гайка арқылы реттеңіз, содан кейін гайканы кішкене диаметрі бойымен қысу арқылы бекітіңіз.

Ағындардың өткізгіштігі арнайы стендте биіктігі 1000±2 мм және температурасы (20±1) °С су бағанының қысымымен (қысымымен) олар арқылы суды құю арқылы анықталады.

Саптаманың өткізу қабілеті, мл/мин:

  • - негізгі отын ағыны 350±4,5
  • - бос тұрған отын ағыны 55±1,5
  • - негізгі ауа ағыны 175±4
  • - бос ауа ағыны 290±7

Ағындарды бұрап шығарған кезде, саңылаулардағы жіптерге зақым келтірмеу үшін сақ болыңыз.

Негізгі жанармай ағыны мен бос отын ағынының сыртқы түрі ұқсас, бірақ жіптері әртүрлі екенін есте сақтаңыз.

Карбюратор бөлшектерін бензолмен немесе қорғасынсыз бензинмен шайыңыз, содан кейін оларды сығылған ауамен үрлеңіз.

Ағындарды және калибрленген тесіктерді тазалау үшін металл сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл олардың өлшемдері мен сыйымдылығын бұзады.

Егер 13-электрондық блок (1-суретті қараңыз) немесе микроқосқыш 12 жолда істен шықса, электромагниттік клапанды айналып өтіп, карбюратордың «a» және «b» фитингтерін шлангтардың бірімен жалғаңыз.