УАЗ-3151 муфтасына техникалық қызмет көрсету және реттеу

Автомобильдің ілінісу (1-сурет) құрғақ, бір дискілі, гидравликалық ағытпасы бар.

Қызмет көрсету

Қажетті жұмыс ілінісуді бөлшектеу кезінде орындалады.

Майлау кестесіне сәйкес ілініс корпусының оң жағында орналасқан майлаушы қақпақ арқылы ілінісу мойынтірегін майлаңыз.

Май салғышқа көліктің астынан кіру.

22 штепсельді ағызу арқылы конденсатты ілінісу корпусынан мезгіл-мезгіл төгіп тұрыңыз (Cурет 1).

Cурет. 1. Ілініс: 1 - ілініс корпусының төменгі бөлігі; 2 - маховик; 3 - жетекті диск; 4 - қысымды диск; 5 - алжапқыш мойынтірегі; 6 - иінді білік; 7 - кіріс білігі; 8 - инелі подшипник; 9 - муфтаның корпусы; 10 - саусақты тартыңыз; 11 - тарту тұтқасы; 12 - тарту рычагының осі; 13 - тартылатын рычагтың роликі; 14 - иінтіректі тартқыш шанышқы; 15 - реттеу бұрандасы; 16 - іліністі босату серіппесі; 17 - іліністі босату муфтасы; 18 - іліністі босату мойынтірегі; 19 - қысым серіппесі; 20 - муфтаның корпусы; 21 - жылу оқшаулағыш шайба; 22 - аша; 23 - мойынтіректі майлау шлангі; 24 - майлаушы кронштейн; 25 - майлаушы корпус; 26 - майлаушы қақпақ; 27 - тісті шайба

Ілінісу механизмін реттеу

Ілінісу механизмін ілініс қысым тақтасын алып тастап, келесі ретпен реттеңіз.

Плитаға қысым тақтасы жинағын орнатыңыз (пластинаның орнына маховикті пайдалануға болады) және оны корпусқа алты болтпен бекітіңіз.

Бекітпес бұрын пластина мен қысым дискі арасына қалыңдығы 9,5 мм сақина түріндегі басқарылатын дискінің ауыстыру үлгісін орнатыңыз.

Cурет. 2. Тарту рычагтарының реттеуден кейінгі орны: 1 - ілініс корпусы; 2 - қысым серіппесі; 3 - қысымды диск; 4 - реттеу бұрандасы; 5 - рычагты тартыңыз

Реттеу реттеу бұрандаларын (2-сурет) өлшемі (51,5±0,75) мм (бұрандалардың бірінің басының пластинаның бетінен қашықтығы) болғанша бұрап немесе бұрап алу арқылы жүзеге асырылады.

Табақтан қалған екі бұранданың басына дейінгі қашықтық 0,2 мм-ден аспауы керек.

Cурет. 3. Реттеу болттарын құлыптау

Реттегеннен кейін 4 рычагтың бұрандаларын иінтіректің шетін бұранданың ойығына басу арқылы, суретте көрсетілгендей бекітіңіз. 3.