Қозғалтқышты салқындату жүйесі - сұйық, жабық типті, салқындатқыштың мәжбүрлі айналымы бар

Жүйенің негізгі элементтері - су сорғысы, радиатор, термостаттар, желдеткіш, желдеткіш жетегінің сұйық қосқышы, сұйықтық қосқышы қосқышы, кеңейту цистернасы, айналма құбырлар, жалюзи.

Қозғалтқышты салқындату жүйесінің схемасы: 1 - Қорғаныс түтігі, 2 - Тежегіш жетегінің тұтқасы, 3 - Тежегіш жетегінің бекіту кронштейні, 4 - Радиатор тежегішінің керме жақтауы, 5 - Тежегіш буыны, 6 - Радиатор тежегіш тақталары, 7 - Соқыр жетек штангасы, 8 - Радиатор жапқышын басқару штангасы, 9 - Желдеткіш дөңгелегі, 10 - Радиатор, 11 - Салқындату жүйесінің су төгетін клапаны; 12 - Оң жарты блоктың қоректендіру құбыры; 13 - қоректендіру құбырын қосу; 14 - Желдеткіш жетекті сұйықтықты біріктіру қосқышы; 15 - цилиндр басы; 16 - ағызу клапанының тұтқасы; 17 - Термостат қорабы; 18. Кеңейту цистернасынан су сорғысына дейін салқындатқышты ағызу құбыры; 19 - жылытқышқа салқындатқышты ағызу құбыры; 20 - салқындатқыш деңгейін реттеу клапаны; 21- Кеңейту цистернасы; 22 - бу-ауа тығыны; 23 - радиатордан кеңейту цистернасына айналмалы түтік; 24 - компрессордан кеңейту цистернасына жалғайтын түтік; 25. Компрессор; 26 - оң жақ дренаждық құбыр; 27 - қосылатын су құбыры; 28 - сол жақ дренаждық құбыр; 29 - термостаттардан айналма құбыр; 30 - Су сорғысы; 31, 32 - термостат клапандары; 33 - шығыс құбырының шынтағы; 34 - ашаның корпусы; 35 - клапан тірегі; 36 - көктем; 37 - жабу серіппесі; 38 - Шығару клапаны (58-80 кПа)(0,58-0,8 кгс/см 2); 39 - шығару клапаны; 40 - Тығыздағыш

Қозғалтқыш жұмысы кезінде жүйедегі салқындатқыш сұйықтықтың айналымы орталықтан тепкіш сорғы арқылы жасалады.

Сораптан шыққан сұйықтық цилиндрлердің сол қатарындағы су қуысына, ал құбыр арқылы цилиндрлердің оң қатарындағы су қуысына айдалады.

Цилиндр қаптамаларының сыртқы беттерін жуып, салқындатқыш цилиндрлер блогының жоғарғы түйісетін жазықтықтарындағы тесіктер арқылы цилиндр қалпақшаларының су қуыстарына түседі.

Цилиндр қақпақтарынан ыстық сұйықтық дренаждық құбырлар арқылы термостат қорабына түседі, одан температураға байланысты ол радиаторға немесе су сорғысының кірісіне бағытталады.

Жүйедегі салқындату сұйықтығының температурасы 80-98 °C аралығында сақталады.

Қозғалтқыштың жылулық жағдайлары қозғалтқыштың салқындату жүйесіндегі салқындату сұйықтығының температурасына байланысты сұйықтық ағынының бағытын және желдеткіштің жұмыс режимін өзгертетін термостаттармен және желдеткіш жетекті сұйықтық қосқышы арқылы автоматты түрде қамтамасыз етіледі.

Қозғалтқышты жылытуды тездету, сондай-ақ суық мезгілде қозғалтқыш температурасын ұстап тұру үшін радиатордың алдына жапқыштар орнатылады.

Қозғалтқыштың жылу жағдайларын автоматты түрде реттеуге арналған қатты толтырғышы және тікелей клапан жүрісі бар термостаттар цилиндрлер блогының оң қатарының алдыңғы жағында орнатылған қорапта орналасқан.

Суық қозғалтқышта радиаторға сұйықтық кірісі клапан арқылы жабылады, ал су сорғысына баратын айналма құбырдың кірісі клапан арқылы ашылады.

Салқындату сұйықтығы радиаторды айналып өтіп, қозғалтқыштың қызуын тездетеді.

Салқындату сұйықтығының температурасы 80 °C-қа жеткенде, белсенді масса - цилиндрге салынған церезин ериді, көлемі артады. Бұл кезде цилиндр оңға қарай жылжи бастайды, клапанды ашып, клапанды жабады.

Салқындатқыш сұйықтық радиатор арқылы айнала бастайды.

80-93°C температура диапазонында салқындатқыш айналма құбыр арқылы сорғының кірісіне және радиатор арқылы ағуын жалғастырады, клапандар жартылай ашық.

93°C температурада клапан толығымен ашылады, барлық сұйықтық радиатор арқылы айналады.

Салқындату сұйықтығының температурасы 80 °C және одан төмен түссе, церезиннің көлемі азаяды, ал клапандар термостат серіппелерінің әсерінен бастапқы күйіне оралады.

Желдеткіш жетек сұйықтығы муфтасы моментті иінді біліктен желдеткішке жібереді.

Блоктың алдыңғы қақпағы мен мойынтірек корпусы бұрандалармен жалғанып, сұйықтық муфтасы орнатылған қуысты құрайды.

Радиатор жапқыштары радиатор торы арқылы айдалатын ауа ағынын реттеуге арналған.

Олар мырышталған темірден жасалған, жалпы жақтаумен біріктірілген және олардың осьтерінің айналасында бір мезгілде айналуын қамтамасыз ететін топсалы құрылғымен жабдықталған көлденең тақталар жиынтығы түрінде жасалған. Жалюзи салқындатқыш тордың алдындағы радиатор жақтауына бекітілген.

Желдеткіш - осьтік типті, бес жүзді, жетекті білікке орнатылған уау.

Желдеткіш радиатор жақтауында орнатылған диффузорда айналады, бұл пышақтардың бүйірлерінен ауа соруын азайтады және осылайша желдеткіш радиатор арқылы соратын ауа ағынын арттырады.

Кеңейту цистернасы қозғалтқыштың оң жағында көліктің бағыты бойынша орнатылған және термостат қорабына, жоғарғы радиатор багына және компрессорға қосылған.

Кеңейту цистернасы қыздыру салдарынан кеңейген кезде салқындатқыш сұйықтық көлемінің өзгеруін өтеуге қызмет етеді, сонымен қатар салқындату жүйесінің толтыру дәрежесін басқаруға мүмкіндік береді және одан ауа мен буды шығаруға көмектеседі.

Кіріс (ауа) және шығыс (бу) клапандары бар бу-ауа тығыны кеңейту цистернасының мойнына орнатылған.

Серіппемен жүктелген шығатын клапан салқындату жүйесіндегі артық қысымды 56,9-78,5 кПа (0,58-0,80 кгс/см 2) дейін сақтайды, қабылдау клапаны әлсіз серіппені жүктеген. , қозғалтқыш салқындаған кезде жүйеде вакуумның пайда болуына жол бермейді.

Кіріс клапаны 0,98-12,7 кПа (0,01-0,13 кгс/см 2) вакуумда салқындату жүйесін ашады және атмосферамен байланыстырады.

Салқындатқыш сұйықтық қозғалтқышқа кеңейту цистернасының мойны арқылы құйылады.

Кеңейту цистернасындағы сұйықтық деңгейі деңгейді реттейтін клапанмен басқарылады, ол реттеу деңгейі клапанының үстінде орналасуы керек, ал резервуардағы сұйықтықтың жоғарғы деңгейі резервуар биіктігінің ½-2/3 бөлігі болуы керек.

Жүйедегі салқындату сұйықтығының температурасын бақылау аспаптар тақтасындағы көрсеткіш арқылы жүзеге асырылады.

Салқындату жүйесіндегі температура 98 °C дейін көтерілгенде, салқындатқыш сұйықтықтың төтенше қызып кетуіне арналған индикатор шамы жанады.