Складання натискного диска слід проводити в послідовності, зворотному розбиранні, на допоміжному маховику, що використовується як пристосування, підкладаючи під натискний диск зчеплення сталевий диск діаметром 300 мм і товщиною 9,8   мм для регулювання положення важелів

Встановити маховик на слюсарний верстат, покласти на нього сталевий диск та встановити на ньому натискний диск зчеплення (див. рис 1).

Складання натискного диска зчеплення

Зібрати голчасті підшипники, для чого слід вставити в отвір важеля технологічну кульку з м'якої маслостійкої гуми діаметром 8,8-9,5 мм, потім вставити між гумовою кулькою і стінкою отвору важеля дев'ятнадцять голчастих роликів, змащених мастилом4 .

Аналогічним шляхом вставити дев'ятнадцять голкових роликів у другий отвір важеля.

Поєднати отвір опорної вилки з отвором важеля; при цьому сферичний виступ внутрішнього кінця важеля має бути спрямований в один бік з різьбовим стрижнем біля вилки.

Вставити короткий палець у суміщені отвори, виштовхнувши при цьому гумову кульку.

Зашплінтувати палець.

Дотримуючись розмітки, зробленої при розбиранні, встановити важіль у паз між вушів натискного диска, сумісивши отвори в важелі та вушах.

Вставити довгий палець (див. мал.2,а) у суміщені отвори, виштовхнувши при цьому гумову кульку.

Зашплінтувати палець.

Складання зчеплення

У разі відсутності гумових кульок складання голчастих роликів можна вести з нанесенням на поверхню отворів шару мастила, до якого ролики ніби приклеюються.

Причому в другий отвір голчасті ролики потрібно закладати після збирання важеля з вилкою (див. рис.2,б).

Аналогічним чином встановити інші важелі. При цьому головки пальців повинні займати положення у напрямку обертання.

Складання важелів зчеплення

На виступи натискного диска покласти теплоізолюючі шайби (мал.→ 3,а), а на шайби поставити натискні пружини (див. рис.1,е).

Поєднавши мітки на кожусі та диску, зроблені при розбиранні для збереження балансування, встановити кожух зчеплення на пружини (див. рис.1,д), направивши їх на виступи на внутрішній поверхні кожуха; при цьому різьбові кінці опорних виделок повинні увійти до отворів кожуха.

Щоб виключити вискакування різьбових стрижнів виделок важелів з отворів кожуха, бажано на них одягнути подовжувачі у вигляді тонкостінних трубочок

Поєднати отвори на опорних лапах кожуха з різьбовими отворами допоміжного маховика, поставити подовжені центруючі болти і притягнути лапи кожуха до маховика, поступово і послідовно загортаючи всі болти.

Встановити втулки у фасонні отвори парних тангенціальних пружинних пластин, ввернути болти кріплення цих пластин, затягнути болти (момент затяжки має бути 10-15 Нм), потім застопорити їх, відігнувши тонкий буртик втулки на межу головки болта.

Навернути регулювальні гайки на різьбові стрижні вилок до збігу торця гайки з торцем різьбового стрижня вилки.

Встановити опорні притискні пластини та замкові пластини на регулювальні гайки, повернути болти кріплення цих пластин та затягнути їх попередньо до моменту зіткнення кінців опорних пластин з кожухом.

Регулювання важелів вимкнення зчеплення

Не знімаючи зібраного натискного диска зчеплення з допоміжного маховика, що використовується як пристосування, треба провести регулювання положення кінців важелів щодо робочої поверхні натискного диска.

Регулювання важелів зчеплення

Обертаючи регулювальні гайки гайковим ключем (мал. 4), встановити всі важелі в таке положення, щоб відстань від робочої поверхні натискного диска до вершин сферичних виступів на внутрішніх кінцях важелів була в межах 39,7-40,7 мм. При цьому кінці важелів повинні лежати в одній площині паралельної робочої поверхні натискного диска з точністю до 0,5 мм.

Вимірювання слід проводити за допомогою штангенрейсмасу ШР-250 ГОСТ 164-73, спираючи його на сталевий диск, що замінює ведений диск. Мал. 4 .

Регулювання та перевірка розташування важелів вимкнення зчеплення за допомогою диска та штангенрейсмасу

Закінчивши регулювання зчеплення, треба затягнути болти кріплення опорних пластин (момент затяжки 10-15 Нм), застопорити болти відгинанням одного вусика замкової пластини вздовж грані болта і застопорити різьбове з'єднання регулювальної гайки з різьбовим кінцем<. /p>

Відвернути болти кріплення кожуха до допоміжного маховика та зняти диск у збиранні з кожухом. При цьому всі болти слід відвертати поступово і послідовно, щоб уникнути деформації кожуха зчеплення.

Зчеплення: 1 - колінчастий вал; 2 – маховик; 3 – натискний диск; 4 – пружинна пластина; 5 – втулка пружинних пластин; 6 – болт кріплення пластин; 7 – картер; 8 – натискна пружина; 9 – кожух; 10 - теплоізолююча шайба натискної пружини; 11 – підшипник; 12 - муфта; 13 - відтяжна пружина муфти; 14 – кришка підшипника; 15 - вилка вимикання зчеплення; 16 - важіль вимикання зчеплення; 17 - регулювальна гайка; 18 - вилка: 19 - опорна пластина регулювальної гайки; 20 - палець; 21 - кришка картера зчеплення; 22 - голковий ролик; 23 - болт кріплення кожуха зчеплення; 24 - шплінт; 25 – вінець маховика: 26 – ведений диск зчеплення; 27 - первинний вал коробки; 28 передній підшипник первинного валу коробки передач

Встановлення зчеплення на двигун

Поставити ведений диск, направивши виступну частину маточини диска до маховика, встановити на маховику натискний диск у зборі з кожухом, поєднавши наявні мітки на кожусі та маховику, закріпити кожух на маховику, загорнувши заздалегідь кілька кріпильних болтів.

Сцентрувати ведений диск щодо маховика спеціальною шліцевою оправкою або допоміжним первинним валом коробки передач, вставивши його в шліцевий отвір маточини веденого диска та в підшипник фланця колінчастого валу.

Повернути кріпильні болти, що не вистачають, і остаточно підтягнути кожух до маховика, попередньо підклавши під головки болтів пружинні шайби.

Затягувати всі болти потрібно поступово і послідовно крутним моментом 28-36 Нм.

Вийняти з шліцевого отвору допоміжний вал.

Встановити вилку вимкнення зчеплення, фланець вилки та закріпити його болтами із пружинними шайбами.

Потім надягти важіль вилки на дрібні шліци, поєднавши мітки на важелі та торці вилки, вставити та завернути стопорний гвинт важеля із пружинною шайбою.

Деякі слюсарі через недосвідченість встановлюють ведений диск не тією стороною, хоча в принципі його можна поставити і не тією стороною. Але в цьому випадку диск швидко вийде з ладу.

Погляньте в розрізі та поставте як на малюнку.