Для забезпечення нормальної роботи дизеля дотримуйтесь таких вимог щодо обслуговування системи мастила:

 • - заливайте в масляний картер тільки олію, рекомендовану заводом виробником.
 • - своєчасно робіть заміну масла та масляного фільтра, керуючись термінами або за інформацією електронної системи управління дизелем відповідним млинком кодом;
 • - постійно стежте за значенням тиску олії за вказівником тиску, розташованому на панелі приладів (при роботі дизеля з номінальною частотою обертання та температурою охолоджуючої рідини 85...95°С, тиск олії повинен перебувати на рівні 0,25... 0,35 МПа, допускається значення тиску на непрогрітому двигуні до 0,8 МПа);

Регулювання тиску олії

Малюнок 1 – Регулювання тиску масла.

 • - регулювання значення тиску виконуйте відповідно до рисунка 1 таким чином:
 • - відкрутіть пробку 4, зніміть прокладку 5;
 • - в каналі корпусу масляного фільтра 3 викруткою 7 поверніть регулювальну користь 6 на один оберт у бік збільшення або зменшення значення тиску (залежно від фактичного тиску);
 • - встановіть прокладку 5 та загорніть пробку 4;
 • - за необхідності повторіть наведені дії з налаштування.

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ виконувати регулювання при працюючому дизелі.

Перевірка рівня масла в картері дизеля

Перед пуском дизеля перевіряйте за допомогою масломіру, розташованого на блоці циліндрів дизеля.

Рівень масла повинен бути між нижньою та верхньою мітками масломіру відповідно до рисунка 2.

Перевірку необхідно робити не раніше, ніж через 3-5 хвилин після зупинки дизеля, коли масло повністю стіче в картер.

Забороняється робота дизеля з рівнем масла в картері нижче нижньої та вище верхньої міток на щупі.

Перевірка рівня масла в картері дизеля

Малюнок 2- Перевірка рівня масла в дизельному картрі.

Заміна олії в картері дизеля

Заміну масла в картері дизелів проводіть через кожні 10 тис. км пробігу, а у випадках застосування дублюючих масел або палива з підвищеним вмістом сірки - через кожні 5 тис. км пробігу.

Відпрацьовану олію зливайте лише з прогрітого дизеля.

Для зливу олії відверніть корок масляного картера. Після того, як вся олія витече з картера, загорніть пробку на місце.

Масло в дизель заливайте через маслозаливний патрубок до рівня верхньої мітки на щупі.

Заливайте в масляний картер тільки рекомендоване цим посібником масло, що відповідає періоду експлуатації.

Заміна масляного фільтра

Варіанти установки масляного фільтра без ЖМТ та з ЖМТ на дизелях Д-245Е3

Малюнок 3 – Варіанти установки масляного фільтра без ЖМТ та з ЖМТ на дизелях Д-245Е3

Заміну масляного фільтра робіть кожні 10 тис. км пробігу або за результатами діагностики системи “COMMON RAIL” відповідно до рисунка 3 одночасно із заміною масла в картері дизеля в наступній послідовності:

 • - відкрутіть фільтр ФМ 009-1012005 або М5101 зі штуцера 3, використовуючи спеціальний ключ або інші підручні засоби;
 • - наверніть на штуцер новий фільтр ФМ 009-1012005 або М5101.

Під час встановлення фільтра на штуцер змастіть прокладку 4 моторним маслом.

Після торкання прокладання опорної поверхні корпусу фільтра 1 доверніть фільтр ще на 1...1,5 оборота.

Встановлення фільтра на корпус виконуйте лише зусиллям рук.

Замість фільтра ФМ 009-1012005 та М5101 допускається встановлення фільтр-патронів нерозбірного типу: мод. Х149 фірми "АС Lelko" (Франція), мод. L37198 фірми «Purolator» (Італія) та інших фірм, що мають у конструкції протидренажний та перепускний клапани з основними габаритними розмірами:

 • - діаметр - 95...105 мм;
 • - висота - 140...160 мм;
 • - різьблення - 3/4"-16UN