Система склоочищення призначена для омивання та очищення вітрового скла з метою забезпечення безпеки руху автомобіля

Вона включає електричні склоочисники 27.5205 і омивачі вітрового скла 1112.5208—01.

Електричний омивач вітрового скла керується клавішним перемикачем і має вбудований в бачок омивача електричний насос.

Живлення насоса здійснюється через запобіжник на силу струму 10А.

Схема системи опалення, звукової сигналізації та склоочищення: 1, 2 - електродвигуни обігрівача; 3 - реле електродвигуна обігрівача; 4 - перемикач обігрівача; 5 - склоочисник; 6, 9, 7, 8 – запобіжники; 10 - перемикач склоомивача; 11 - склоомивач; 12 - перемикач склоочисника; 13 - зумер; 14 – реле звукових сигналів; 15 – електричний сигнал; 16 - комбінований перемикач світла; 17 - електромагнітний клапан

Електричний склоочисник забезпечує роботу щіток у двох режимах та їх зупинку у вихідному положенні. Він включає моторедуктор, щітки з приводом і трипозиційний перемикач.

Напруга на моторедуктор подається через реле електродвигунів обігрівача, тому склоочисник можна включити при включеному в положення «1» вимикачі приладів та стартера.

Клавішні перемикачі омивача та склоочисника розташовані праворуч від рульової колонки на пульті перемикачів.

При включенні перемикача омивача через електродвигун насоса проходить струм.

Шляхи струму:

“+“ акумуляторних батарей, клема стартера, виведення Б реле стартера —► амперметр, виведення 1Ж роз'єму, висновки 1Ж і 57 блоку запобіжників на силу струму 60 і 30 А —► запобіжник на силу струму 10 А —► контакти перемикача, що розмикають —► електродвигун омивача —► корпус —► вимикач “маси” — “—“ акумуляторної батареї. Електродвигун приводить у дію насос, який по гнучких трубках подає рідину, що омиває, до двох одноструминних жиклерів і далі на вітрове скло.

Електродвигун моторедуктора склоочисника має три щітки: одну мінусову та дві плюсові.

Мінусова щітка з'єднується з корпусом автомобіля, а на плюсові щітки подається напруга бортової мережі через перемикач склоочисника.

При подачі напруги на різні плюсові щітки забезпечуються різні частоти обертання якоря електродвигуна і відповідно різні режими роботи щіток склоочисника.

Конструкція та заміна склоочисника описана у статті - Конструкція та заміна склоочисника автомобіля КАМАЗ

Порядок роботи склоочисника наступний:

Схема системи склоочищення: 1, 2 - електродвигуни склоочисника та склоомивача; 3, 13 - перемикачі склоомивача та склоочисника; 4 - реле електродвигуна обігрівача; 5 - блок запобіжників на силу струму 60 та 30 А; 6 – запобіжники; 7 – вимикач маси акумулятора; 8 – акумуляторні батареї; 9 – стартер; 10 - реле вимикання стартера; 11 – амперметр; 12 - вимикач приладів та стартера
  • - при встановленні вимикача приладів та стартера в положення «1» спрацьовує реле електродвигунів обігрівача, оскільки на його обмотку з виведення КЗ вимикача приладів та стартера через запобіжник на силу струму 7,5 А подається напруга;
  • - при спрацьовуванні реле напруга з його виводу 30 подається на висновок 87 і далі через запобіжник струму 10 А на висновок 110 моторедуктора, запобіжник моторедуктора, висновок 110А моторедуктора, висновок 110А перемикача;
  • - при положенні «1» перемикача склоочисника напруга з його виведення 110А подається на висновок 111 і далі одну з плюсових щіток моторедуктора (на малюнку верхня). При цьому через двигун починає протікати струм, так як його мінусова щітка (на малюнку нижня) постійно з'єднана з корпусом автомобіля; електродвигун через редуктор та привід забезпечує зворотно-поступальний рух щіток з певною частотою;
  • - при встановленні перемикача склоочисника в положення «2» напруга з його виведення 110А подається на висновок 112 і далі другу плюсову щітку (на малюнку зліва); при такому положенні перемикача склоочисник працює з більшою частотою;
  • - при вимиканні склоочисника повернення щіток у вихідне положення здійснюється за допомогою кінцевого вимикача S1 моторедуктора. Стан контактів вимикача (див. мал.2) показано для вихідного стану.

Під час руху щіток контакти перемикаються в інше положення. Тому при встановленні перемикача склоочисника в нейтральне положення рух щіток продовжується до вихідного положення, тому що в цьому випадку напруга на електродвигун моторедуктора подається таким чином;

  - висновок 110 моторедуктора —► запобіжник F1 —► замкнуті (нижні) контакти кінцевого вимикача —► висновки 111Б моторедуктора та перемикача —► висновки 111 перемикача —► висновок 1114 перемикача —► виводи 111 перемикача верхня).

Коли щітки склоочисника доходять до вихідного стану (низ вітрового скла), контакти кінцевого вимикача повертаються у вихідний стан, розмикають ланцюг живлення моторедуктора та щітки склоочисника зупиняються.