Всі пристрої, призначені для запуску автомобільних двигунів при негативних температурах навколишнього повітря, ділять на два види: пристрої. що забезпечують пуск холодного двигуна та пристрої, що забезпечують його передпусковим розігрівом

Перший вид пристроїв дає можливість забезпечити пуск двигуна без попередньої зміни його теплового стану, другий змінює теплове стояння двигуна перед пуском за допомогою підігріву його до температури, при якій можливий надійний пуск.

На двигунах КамАЗ застосовують обидва види пристроїв. Як перший використовують електрофакельний пристрій ЕФУ як другий — передпусковий підігрівач.

Підпусковий підігрівач

Підпусковий підігрівач є пристроєм, призначеним для забезпечення загального розігріву двигуна перед пуску при негативних температурах навколишнього повітря.

Підігрівач монтується безпосередньо на автомобілі працює автономно, незалежно від двигуна, використовуючи лише електроенергію акумуляторних батарей автомобіля.

Це полум'яний підігрівач (мал.1), в якому за рахунок теплоти, що виділяється при спалюванні рідкого палива, забезпечується нагрівання теплоносія системи охолодження двигуна.

Теплоносій, постійно циркулюючи через теплообмінник підігрівача, нагрівається та переносить теплоту, віддаючи її деталям двигуна.

Одночасно забезпечується підігрів олії в піддоні масляного картера, що виходить! відпрацьованими газами.

На двигунах КамАЗ застосовано підігрівач рідини — дизельний модель ПЗ-30.

Підігрівач встановлений під передньою поперечкою 6 (рис.) рами автомобіля і включає в себе котел 2 з пальником, електромагнітний паливний клапан 1 з форсункою та електронагрівачем палива, насосний агрегат 7 з електродвигуном, вентилятором, рідинним та паливним насосами, систему електроіскрового розпалювання паливної суміші та систему дистанційного керування підігрівачем.

Живлення підігрівача здійснюється зі спеціального паливного бачка 5, заповнення якого відбувається автоматично при працюючому двигуні.

При непрацюючому двигуні бачок може бути наповнений ручним паливопрокачуючим насосом, встановленим на ТНВД.

Котел підігрівача (мал. 3) виготовлений з листової нержавіючої сталі і призначений для передачі теплоти рідини, що циркулює через нього.

За принципом дії котел є рекуперативним теплообмінником (передача теплоти від продуктів згоряння до теплоносія здійснюється через тверду стінку, що розділяє їх) і складається з двох рідинних сорочок і двох газоводів.

Продукти згоряння з пальника прямують у прямий газохід, потім заходять зворотним газоходом і відводяться з котла до картера двигуна для підігріву олії.

На виході зі зворотного газоходу встановлено нагрівач, що забезпечує підігрів палива, що подається до форсунки, до температури 60...80° З газами, що відпрацювали.

Знімна пальниця, закріплена до котла болтами. Це дозволяє періодично або при необхідності очищати внутрішні поверхні пальника та газоходу котла від нагару.

У камері згоряння пальника, в зоні її сумішоутворення, відбувається приготування горючої суміші, що складається з палива та повітря, її запалення та згоряння.

Підведення повітря в пальник здійснюється в напрямку, перпендикулярному до її осі. Це забезпечує обдування торця форсунки та іскрової свічки, зменшуючи нагароутворення на їх поверхнях.

Іскрова свічка (мал.4) підігрівача відрізняється від звичайної автомобільної свічки запалювання бічним електродом, роль якого виконує зовнішній екран 3.

Наявність екрану навколо центрального електрода дає можливість отримувати іскровий розряд у будь-якій частині кола екрану, підвищуючи цим надійність свічки в умовах роботи в зоні підвищеного нагароутворення.

Довжина свічки підібрана так, щоб зона іскрового розряду знаходилась у зоні розпилу палива форсункою.

Насосний агрегат являє собою пристрій, що складається з вентилятора (нагнітача), паливного та рідинного насосів, що наводяться від одного го електродвигуна

Насосний агрегат підігрівача Камаз

Рідкісний насос та вентилятор, виготовлені в литому алюмінієвому корпусі, встановлені з одного боку приводного електродвигуна

Паливний насос, що має автономний корпус, закріплений з протилежного боку електродвигуна

Така конструкція насосного агрегату не викликає труднощів при установці та зручна в обслуговуванні

Рідкісний насос відцентрового типу призначений для забезпечення циркуляції рідини між передпусковим підігрівачем та системою охолодження двигуна

Робоче колесо встановлено на вал електродвигуна та закріплене гайкою.

З боку вентилятора робоча порожнина насоса ущільнена гумовою манжетою.

Рідкість насоса підводиться через патрубок на кришці насоса, а відводиться через патрубок на корпусі насоса. Для зливу рідини із порожнини насоса служить краник

Вентилятор відцентрового типу забезпечує подачу повітря в пальник підігрівача.

Крильчатка вентилятора встановлена ​​на вал електродвигуна на шпонці та закріплена гайкою.

Необхідний зазор між крильчаткою та корпусом вентилятора забезпечується розпірною втулкою, встановленою між підшипником електродвигуна та маточкою крильчатки.

Паливний насос шестерного типу забезпечує подачу палива під тиском до форсунки підігрівача.

Вал насоса з боку електродвигуна ущільнений гумовою манжетою. Вал провідної шестерні насоса з'єднаний з валом електродвигуна еластичною муфтою.

Подача паливного насоса регулюється редукційним клапаном, що забезпечує перепуск палива з нагнітальної порожнини насоса у всмоктувальну.

Система електроіскрового розпалювання призначена для забезпечення іскрового розряду в пальнику під час пуску підігрівача.

схема системи передпускового підігрівача

Запалення паливної суміші в пальнику підігрівача здійснюється високовольтним розрядом, який утворюється між електродами свічки 3.

Висока напруга на електродах свічки створюється транзисторним комутатором з індукційною котушкою 2.

Система дистанційного керування підігрівачем дає можливість керувати роботою підігрівача як при робочому положенні кабіни автомобіля, так і при піднятій кабіні.

Перемикач 7 управління роботою підігрівача, встановлений на кронштейні в кабіні, має чотири можливі положення:

  • - положення 0 - все вимкнено;
  • - положення I - включений електродвигун насосного агрегату, електромагнітний клапан та пускова свічка;
  • - положення II - включений електродвигун насосного агрегату та електромагнітний клапан;
  • - положення III - включений електродвигун насосного агрегату та електродвигун палива.

Підігрівач працює наступним чином. Паливний насос підігрівача відбирає паливо з бачка, яке через відкритий електромагнітний клапан підводиться до форсунки та впорскується у внутрішню порожнину пальника.

Розпилене паливо змішується з повітрям, що подається вентилятором, запалюється і згоряє, нагріваючи в теплообміннику охолодну рідину.

Продукти згоряння палива через випускну трубу прямують під масляний картер двигуна та нагрівають у ньому масло.

При сервісі С (восени):

  • - очистіть від нагару іскрову свічку;
  • - промийте редукційний клапан паливного насоса;
  • - перевірте роботу передпускового підігрівача.

При перевірці роботи передпускового підігрівача не допускайте підтікання охолоджуючої рідини та палива у з'єднаннях трубопроводів та кранах.

Нормальна робота визначається за рівномірним гулом горіння в теплообміннику та виходом відпрацьованих газів без диму та відкритого полум'я.

За необхідності відрегулюйте витрату палива редукційним клапаном паливного насоса в наступному порядку:

  • - відкрутіть ковпачкову гайку на паливному насосі;
  • - послабте контргайку гвинта;
  • - повертаючи гвинт вправо (подача палива збільшується) або вліво (подача палива зменшується), відрегулюйте режим роботи підігрівача.

Після закінчення регулювання застопоріть регулювальний гвинт контргайкою та наверніть ковпачкову гайку.

Для забезпечення нормальної роботи підігрівача, регулювання подачі палива слід проводити при негативних температурах навколишнього повітря (не вище мінус 5ºС).

Після миття автомобіля та долання броду в холодну пору року видаліть воду, що потрапила в повітряний тракт вентилятора, включенням насосного агрегату на 3-4 хв, для цього переведіть ручку перемикача в положення III, попередньо від'єднавши провід електронагрівача палива.

На деякі автомобілі встановлюється передпусковий підігрівач 15.8106 Передпусковий підігрівач 15.8106 двигуна Камаз