Підпусковий підігрівач призначений для розігріву холодного двигуна та автоматичної підтримки теплового стану двигуна та кабіни, незалежно від роботи дизельного двигуна

Експлуатація підігрівача здійснюється при температурі навколишнього повітря від мінус 50°С до плюс 65°С при відносній вологості до 80% при температурі 15°С.

Вимоги безпеки

 1. При користуванні підігрівачем слід памятати, що порушення правил експлуатації підігрівача або його несправності можуть спричинити пожежу.
 2. Використання підігрівача при незаповненій системі охолодження двигуна категорично забороняється.
 3. Забороняється увімкнення підігрівача без палива.
 4. Забороняється вимкнення підігрівача до закінчення циклу продування розривом ланцюга електродвигуна вентилятора.
 5. При підігрівачі, що працює, забороняється відкривати пальник.
 6. Відкриття пальника допускається лише після відключення електроживлення підігрівача та закінчення циклу продування, про що свідчить зупинка електродвигунів насоса та вентилятора. При закритті пальника необхідно надійно затягнути гайки на відкидних болтах.
 7. Під час частої їзди забрудненими дорогами необхідно регулярно прочищати патрубки надходження повітря для горіння та для виходу відпрацьованих газів. Влітку систему повітрозабору бажано закрити.
 8. У місцях заправки автомобіля паливом підігрівач повинен бути вимкнений.
 9. При виконанні електрозварювальних робіт на автомобілі необхідно розєднати шестиштекерну колодку на блоці керування підігрівача (для захисту електронного блоку керування).
 10. "Мінус" електроживлення підігрівача повинен безпосередньо зєднуватися з мінусовою клемою акумуляторної батареї, але не через вимикач "маси".
 11. Забороняється експлуатація підігрівача з несправностями, що спричиняють пожежну небезпеку.
 12. Автомобіль, обладнаний підігрівачем, повинен мати вогнегасник.
 13. Забороняється робота підігрівача в закритих приміщеннях, що не вентилюються.
 14. Після закінчення роботи закрити паливний кран.

Технічна характеристика підігрівача

 • Модель: 15.8106-01
 • Теплопродуктивність: 11,6 (10000) кВт (ккал/год)
 • Паливо: дизельне
 • Витрата палива, кг/год: 1,25
 • Номінальна напруга, В: 24
 • Робоча напруга, В: 20-30
 • Споживана потужність (без насоса), Вт: 70
 • Насос: електричний циркуляційний мод.35.3730
 • Продуктивність насоса при протитиску 0,015 МПа, л/година, не менше: 1600
 • Номінальна напруга, В: 24
 • Потужність, Вт, не більше: 46

Підігрівач встановлюється на передній поперечці рами і складається з теплообмінника 19 (рис.1) і пальника, що відкидається.

Теплообмінник зварений з «сорочкою», всередині якої циркулює рідина, що підігрівається - теплоносій. Всередину теплообмінника вставлено камеру згоряння із завихрювачем 20.

На зовнішній трубі теплообмінника приварені патрубки 24, 25 входу і виходу рідини, що підігрівається, патрубок 23 для виходу відпрацьованих газів.

На теплообміннику під кожухом встановлено термозапобіжник 29 та датчики температур 30 та 31, які контролюють температуру рідини в системі підігрівача та кабіни автомобіля.

Датчик 30 контролює температуру рідини від (48±5)°С до (70±3)°С, датчик 31 - від (40±3)°С до (30±5)°С (підтримує тепловий режим у кабіні автомобіля).

Термозапобіжник відключає підігрівач при досягненні максимально допустимої температури рідини в теплообміннику (103±5)°С (при виході з ладу датчика 30, відсутності води в системі тощо).

Пальник складається з вентилятора 5, паливного насоса 8, форсунки 11, електромагнітного клапана 9, індикатора полумя 15 і двох електродів запалення 12.

Пальник служить для створення факела і забезпечення необхідного теплового режиму середовища, що підігрівається.

Вентилятор із пластмасовою крильчаткою та електродвигуном 2 постійного струму призначений для створення потоку повітря.

Паливний насос 8 шестеренний, призначений для подачі палива до форсунки під тиском.

Привід насоса від електродвигуна 2 через зубчасту передачу 7. Форсунка 11 розпорошує паливо, що подається.

Для підвищення надійності роботи форсунки перед розпилювачем встановлюється фільтр із спеченої бронзи.

Електромагнітний клапан 9 управляє подачею палива від паливного насоса до форсунки за командою блоку управління залежно від режимів роботи підогревача.

Індикатор полумя 15 встановлений на диску 16 в безпосередній близькості від форсунки та полумя та подає команди на джерело високої напруги, включаючи та вимикаючи його.

Два електроди запалення 12 розташовані перед форсункою і забезпечують розпал підігрівача за рахунок іскри між ними, що утворюється при подачі високої напруги джерела 28 живлення.

Пальник закріплений до теплообмінника відкидними болтами та забезпечує доступ до його елементів при монтажі та обслуговуванні.

Предпусковий підігрівач 15.8106 автомобіля Камаз

Схема підключення підігрівача до системи опалення кабіни та охолодження двигуна пластмасовим кожухом, на якому закріплено джерело високої напруги 28 і всмоктувальний патрубок 3 для забору повітря.

Встановлення електродів запалення здійснюється за шаблоном, як показано на рис.2

Циркуляційний насос встановлений на передній поперечці і призначений для прокачування рідини, що охолоджує, через підігрівач.

Передпусковий підігрівач 15.8106 автомобіля Камаз

Схема підключення підігрівача до системи охолодження двигуна та опалення кабіни (див. мал. 3) дозволяє оптимально використовувати теплову енергію підігрівача за рахунок створення різних контурів циркуляції теплоносія.

Під час роботи підігрівача паливо насосом подається під тиском форсунки. Надлишки палива від паливного насоса надходять знову до бачка підігрівача.

Предпусковий підігрівач 15.8106 автомобіля Камаз

Схема живлення паливом підігрівача показана на малюнку 4

Робота підігрівача

Електрична схема керування підігрівачем наведена на однойменному малюнку 5.

Для регулювання температури рідини в системі використовується датчик температури, встановлений на теплообміннику.

Для керування роботою підігрівача використовується електронний таймер.

На лицьовій панелі таймера розташовані:

 • - органи управління таймера - кнопки «СКИДАННЯ», «ПІДІГРІВ», «ТАЙМЕР», «ХВИЛИНІ», «ГОДИННИКИ», «ІНДИКАЦІЯ»;
 • - цифрове табло;
 • - індикатори «ПІДІГРІВ» (зелений), «ТАЙМЕР» (червоний);
 • - індикатор «НАГРІВ ФОРСУНКИ» - червона точка в нижньому правому куті цифрового табло.

Порядок роботи таймера:

 • - таймер попередньо встановлюється у вихідний стан натисканням кнопки «СКИДАННЯ»;
 • - на цифровому табло таймера встановлюється за допомогою кнопок «ГОДИННИК» і «ХВИЛИНА» число, що дорівнює інтервалу часу (до 23 годин 59 хвилин), через який таймер повинен увімкнути підігрівач.

Пуск таймера здійснюється натисканням кнопки «ТАЙМЕР», тобто момент натискання цієї кнопки є початком відліку встановленого інтервалу часу;

 • - після пуску, таймер через встановлений на табло інтервал часу включить на (90+30) нагрівач форсунки (для підігріву форсунки), а потім видасть сигнал на включення підігрівача, час дії цього сигналу становить (64+10) хв.

На цьому таймер завершує свій цикл роботи, припиняє відлік часу, на цифровому табло зберігається значення інтервалу часу та значення відрахованого часу.

У таймері передбачено режим негайного включення підігрівача (негайної видачі сигналу на включення підігрівача), що здійснюється натисканням кнопки «ПІДІГРІВ» - при цьому таймер видає сигнал на включення підігрівача незалежно від того, в якому режимі до цього знаходився.

Вимкнення підігрівача в цьому випадку здійснюється натисканням кнопки «СКИДАННЯ».

Робота індикаторів:

 • - «ПІДІГРІВ» - спалахує в момент початку роботи підігрівача і гасне при вимкненні підігрівача;
 • - «НАГРІВ ФОРСУНКИ» - спалахує на час розігріву форсунки;
 • - «ТАЙМЕР» - починає блимати при натисканні на кнопку «ТАЙМЕР» (тобто в момент запуску таймера): блимання індикатора означає, що таймер веде відлік встановленого на табло інтервалу часу.

У момент видачі таймером сигналу на включення підігрівача індикатор перестає блимати - горить постійно протягом усього часу роботи підігрівача. При неспрацьовуванні одного з індикаторів таймера натиснути кнопку СКИДАННЯ. Визначте причину відмови.

Робота цифрового табло:

 • - при первинному підключенні таймера до бортової мережі автомобіля цифрове табло включається на час (10+5) с та згасає;
 • - табло включається при натисканні на кнопку «ІНДИКАЦІЯ » і автоматично вимикається (гасне) через (10+5) після відпускання цієї кнопки;
 • - кнопка «ІНДИКАЦІЯ» одночасно здійснює також переведення цифрового табло в один із режимів роботи: «ВІДЛІК» та «ІНТЕРВАЛ» (на лицьовій панелі нанесено відповідне маркування).

Режим «ВІДЛІК» - кнопка «ІНДИКАЦІЯ» натиснута, на табло висвічується час, що минув з пуску таймера.

Режим ІНТЕРВАЛ - кнопка ІНДИКАЦІЯ відпущена, на табло - встановлений інтервал часу;

 • - установка інтервалу часу, через який таймер повинен увімкнути підігрівач, на цифровому табло проводиться в наступній послідовності: натискається кнопка «СКИДАННЯ», за допомогою кнопок «ГОДИННИК» і «ХВИЛИНА» (при натисканні на них включається табло, при опусканні - вимикається) встановлюється інтервал часу.

Натисканням кнопки «СКИДАННЯ» таймер повертається у вихідний стан з будь-якого режиму.

Увімкнення:

Відкрити паливний кран живлення підігрівача.

Увімкнення підігрівача здійснюється за допомогою таймера (заздалегідь встановлений час або негайно).

Після розігріву форсунки, якщо контакти датчика температури замкнуті (тобто, якщо температура рідини нижче заданої межі), включаються електродвигуни циркуляційного насоса та вентилятора та загоряється контрольна лампа, вбудована у вимикач.

Приблизно через 20 секунд автоматично включається високовольтне джерело напруги та паливний електромагнітний клапан.

Між електродами зявляється іскра, паливо спалахує, після чого при стійкому горінні за сигналом індикатора полумя відключається високовольтне джерело.

Горіння продовжуватиметься, поки температура рідини не досягне заданого значення, після чого контакти датчика розімкнуться, і паливний електромагнітний клапан знеструмлюється, подача палива та горіння припиняється.

Протягом 150 з обох електродвигунів продовжуватимуть працювати, після закінчення цього часу електродвигун вентилятора відключиться, далі працюватиме тільки електродвигун циркуляційного насоса, контрольна лампа продовжує горіти.

При зниженні температури рідини нижче заданої межі контакти датчика замкнуться і станеться розпал підігрівача, як було показано вище.

У випадку, якщо контакти температурного датчика розімкнені в момент ввімкнення підігрівача (температура рідини вище заданої межі), увімкнеться тільки електродвигун насоса і загориться контрольна лампа.

Розпалювання підігрівача відбудеться при зниженні температури рідини нижче заданої межі (див. вище).

Режим роботи (якщо розпал не стався або припинилося горіння):

У разі, якщо при включенні підігрівача або при замиканні контактів датчиків температури в процесі регулювання температури рідини розпалювання не відбудеться (наприклад, через відсутність палива, через розімкнений стан контактів термозапобіжника (на теплообміннику), через 10 с після включення високовольтного джерела напруги та клапана вони автоматично вимикаються, при цьому лампа згасне, а через 150 с вимикаються електродвигуни насоса та вентилятора (повне відключення підігрівача).

У разі зриву полумя включається на 10 с високовольтне джерело і якщо розпал не відбудеться, підігрівач відключається в порядку, викладеному вище.

Для повторного увімкнення підігрівача необхідно вимкнути його, натиснувши кнопку «СКИДАННЯ», а потім знову включити натисканням кнопки «ПІДІГРІВ » таймера.

Вимкнення:

Для вимкнення підігрівача необхідно натиснути кнопку «СКИДАННЯ» таймера. При цьому згасне контрольна лампа та вимкнеться паливний клапан (горіння припиняється), а через 150 с вимикаються електродвигуни насоса та вентилятора (повне відключення підігрівача).

Закрити паливний кран живлення підігрівача.

Аварійні режими

Якщо температура рідини перевищить 103±5°С, що можливе у разі відмови датчика температури, розімкнуться контакти термозапобіжника. При цьому вимикається паливний клапан та горіння припиняється.

Необхідно визначити та усунути причину дефекту і тільки після цього і охолодження термозапобіжника до температури приблизно плюс 30°С замкнути його контакти натисканням на кнопку, розташовану на корпусі термозапобіжника, та знову ввімкнути підігрівач вимикачем.

Якщо при включеному стані контроль ная лампа гасне, це вказує на несправність підігрівача.

Під час увімкнення підігрівача передбачено наступні блокування його включення:

 • - напруга живлення в ланцюгу нижче 18 В: загориться контрольна лампа і включаються електродвигуни насоса і вентилятора, через 10 с лампа згасне, а через 150 с вимикаються електродвигуни (розпалу не відбудеться);
 • - ланцюг електродвигуна насоса розімкнена: увімкнеться електродвигун вентилятора, контрольна лампа не загориться і через 150 с електродвигун вентилятора вимкнеться (розпалу не відбудеться);
 • - розімкнені контакти термозапобіжника (у ланцюгу живлення обмотки паливного клапана): включаються електродвигуни та загориться лампа, через 20 с включиться високовольтне джерело напруги, але через відсутність живлення клапан не включиться і розпалювання не станеться.

Після 10 з роботи відключиться високовольтне джерело.

При користуванні підігрівачем слід враховувати, що при примусовому вимиканні підігрівача або при невдалому розпалюванні контрольна лампа згасне відразу і перетвориться горіння, однак вимкнення електродвигунів насоса та вентилятора відбудеться лише через 150 с, що забезпечує охолодження пальника та завихрювача

.

Протягом цього часу не можна намагатися знеструмити підігрівач (наприклад, розєднанням колодки пучка проводів підігрівача, оскільки це призведе до зростання температури всередині підігрівача, що може спричинити, зокрема, обгорання електропроводів усередині підігрівача, відмову індикатора полумя та жолоблення завихрювача).

Робота в режимі автоматичного підтримання теплового стану кабіни

Для роботи в режимі автоматичної підтримки теплового стану кабіни необхідно включити вимикач маси, замок запалювання та перемикач електродвигунів обігрівача кабіни на низьку частоту обертання.

При користуванні підігрівачем можуть вмикатися та вимикатися електродвигуни штатного обігрівача кабіни крім автономного керування штатним клавішним перемикачем.

Для управління включенням електродвигунів обігрівача використовується датчик температури, контакти якого замикаються за температури рідини в системі плюс 40°С.

Вказаний датчик встановлений на теплообміннику підігрівача, а його контакти включені в коло терморегулятора з вбудованим реле.

Електродвигуни обігрівача включаються не відразу під час увімкнення підігрівача, а лише після замикання контактів датчика температури (плюс 40°С) та при увімкненому вимикачі приладів та стартера.

Терморегулятор включатиме і вимикатиме електродвигуни обігрівача залежно від температури повітря в кабіні. Робота самого підігрівача не залежить від стану контактів даного датчика температури та терморегулятора.

Можливі несправності передпускового підігрівача 15.8106 та методи їх усунення

Несправність

- Причина

Метод усунення

Підігрівач не пускається

- Відсутня напруга в ланцюзі живлення підігрівача

Перевірте запобіжники, електропроводи, полярність підключення

- Несправний колектор або щітки електродвигуна вентилятора

Замініть електродвигун або щітки

- Обрив ланцюга електродвигуна циркуляційного насоса

Перевірте роботу насоса підєднанням безпосередньо до акумулятора

Відсутнє розпалювання, блок керування автоматично вимикається

- Нестача палива

Залийте паливо

- Паливо застигло в трубопроводах (за низької температури)

Залийте паливо, що рекомендується. Продуйте трубопроводи, прочистіть фільтр

- Паливний насос не подає палива

Перевірте привод, замініть насос

- Електромагнітний клапан не відкривається

Перевірте електропідєднання клапана, замініть електромагнітний клапан. Перевірте термозапобіжник (натисніть кнопку)

- Засмічена форсунка

Прочистіть паливний фільтр, замініть розпилювач форсунки

- Відсутня напруга запалювання

Перевірте електропроводи та штекерні зєднання.

Замініть блок керування.

Замініть високовольтне джерело напруги

- Нещільність трубопроводів (насос всмоктує повітря)

Підтягніть зєднання паливопроводів

- Неправильно встановлені електроди запалювання

Відрегулюйте зазори між електродами та форсункою

- Забагато повітря для горіння

Відрегулюйте подачу повітря заслінкою повітрозабірного патрубка

Підігрівач не забезпечдає якісне горіння

- Надлишок палива, поганий розпилювач форсунки, засмічення форсунки (паливо подається під кутом)

Прочистіть форсунку, замініть розпилювач форсунки

На вихлопі утворюється сажа

- Нестача повітря для горіння підігрівач "густо" димить

Прочистіть повітряний патрубок, що всмоктує. Відрегулюйте положення заслінки повітрозабірника, зазор між крильчаткою та корпусом вентилятора

- Поганий розпил повітря

Відрегулюйте тиск перепускного клапана насоса

- Низька кількість обертів електродвигуна вентилятора (знижена напруга на електродвигуні або зношені щітки) та пошкодження у двигуні

Усуньте знижену напругу, замініть щітки, замініть електродвигун

- Випускний патрубок для газів, що відпрацювали, погнутий або зміщений, забитий сажею, брудом

Виправте або очистіть випускний патрубок. Прочистіть теплообмінник (жарову трубу та внутрішню трубу теплообмінника)

Утворюється блакитний дим

- Нестача палива. Забито форсунку або фільтр

Прочистіть або замініть форсунку. Прочистіть фільтр

- Забагато повітря для горіння

Відрегулюйте положення заслінки повітрозабірника

Підігрівач відключається від термозапобіжника

- Нестача охолоджуючої рідини в системі охолодження

Заповніть систему циркуляції охолоджуючої рідини та усуньте повітряні пробки

- Несправний виносний термостат

Замініть термостат

- Відсутня або мала циркуляція рідини, що охолоджує

Перевірте правильність підключення рідини та циркуляційний насос

Теплопродуктивність підігрівача недостатня

- У камері згоряння та теплообміннику сажа

Прочистіть камеру згоряння та теплообмінник

- У теплообміннику утворився накип

Видалить накип

Під час роботи підігрівач сильно шумить

Крильчатка вентилятора зачіпає за корпус.

Відрегулюйте зазор між корпусом та крильчаткою та закріпіть його.

- Несправний паливний насос

Замініть насос