На автомобілі КамАЗ можуть виникати такі відмови передпускового підігрівача:

  • - не працює електродвигун насосного агрегату;
  • - не спалахує паливо в котлі передпускового підігрівача.

Ознаки першої відмови: при будь-якому робочому положенні важеля перемикача не відбувається включення ланцюга електродвигуна і не чутно роботи електродвигуна.

Причини відмови:

  • - вимкнення запобіжника;
  • - відмова перемикача; несправність реле електродвигуна;
  • - обрив дроту між реле та електродвигуном;
  • - несправність електродвигуна.

Ознаки другої відмови: відсутність рівномірного гулу горіння палива та нагрівання підігрівача.

Причини відмови:

  • не виникає іскровий заряд між електродами свічки;
  • не працює реле електронагріву палива, електронагрівач палива або електромагнітний паливний клапан.

Перевірка акумуляторних батарей, вимикача акумуляторних батарей та з'єднувальних проводів до запобіжника в ланцюгу системи передпускового підігрівача

Перевірку здійснюють контрольною лампою шляхом підключення її між приладом, що перевіряється, і корпусом автомобіля.

Якщо при підключенні лампи до вхідного виводу запобіжника лампа не горить, то необхідно перевірити акумуляторні батареї.

Перевірка запобіжника на силу струму 30 А

Перевірка запобіжника на силу струму 30А: 1 - запобіжник; 2 - кнопка запобіжника

Натиснути кнопку запобіжника (рис. 1),

Перевірка напруги на дроті 95 запобіжника

Потім підключити лампу до вихідного виводу запобіжника (мал. 2).

У цьому випадку лампа повинна горіти; якщо вона не горить, то запобіжник несправний

Перевірка перемикача режимів роботи та з'єднувальних проводів

Підключити контрольну лампу до виводу 96 (червоний провід) перемикача режимів роботи.

При цьому повинна горіти лампа.

Справність перемикача перевіряють контрольною лампою.

Для цього кінець одного дроту підключають до корпусу автомобіля, кінець іншого дроту по черзі підключають до висновків перемикача режимів роботи.

При підключенні до виводу із зеленим проводом перемикач повинен перебувати в положенні II, під час перевірки висновків з блакитними проводами — у положенні 1 або II, при перевірці виведення з коричневим дротом — у положенні 1;

Перевірка з'єднувальних проводів від перемикача до контактора електродвигуна та самого контактора

Перевірка контактора: 1 - контактор; 2 - провід 96; 3 - контрольна лампа

Для перевірки справності проводів контрольну лампу по черзі приєднують до висновків контактора (рис. 3).

Для перевірки справності контактора електродвигуна необхідно підключити контрольну лампу до виведення контактора 96 (провід білого кольору), а перемикач режимів роботи встановити у положення III.

Лампа повинна горіти, якщо вона не горить, то контактор несправний;

Перевірка електродвигуна насосного агрегату та з'єднувальних проводів до контактора

Провід перевіряють підключенням контрольної лампи до виведення електродвигуна. Для перевірки роботи електродвигуна з'єднують “+“ акумуляторні батареї з виведенням електродвигуна.

Справний двигун повинен працювати.

Контрольним амперметром, послідовно включеним з електродвигуном, заміряють струм, споживаний двигуном. Він не повинен перевищувати 1З-14 А.

При меншій силі струму слід перевірити стан колектора та щіток електродвигуна.

При більшому значенні струму додатково перевіряють стан обмотки збудження та обмотки якоря.

Перевірку можна також зробити, якщо поставити перемикач у положення III і попередньо перевірити справність дроту.

Контроль здійснюється на слух: якщо двигун працює, отже, провід справний.

Однак відмова електродвигуна може бути викликана не тільки несправністю в електричному ланцюзі, але й у разі заклинювання крильчатки вентилятора або крильчатки рідинного насоса, закріплених на валу якоря електродвигуна.

У цьому випадку не буде обертатися якір і в ланцюзі електродвигуна сила струму буде більше 30 А.

При цьому спрацює запобіжник і вимкне весь ланцюг електричний їх приладів передпускового підігрівача.

Перевірка реле електронагрівача палива та з'єднувальних проводів від контактора електродвигуна

Для перевірки дії реле необхідно підключити провід від контрольної лампи до виводу 100 (провід червоного кольору) та перевести перемикач у положення III.

Лампа повинна горіти, якщо вона не горить, необхідно підключити контрольну лампу до виведення 98А (провід чорного кольору) при тому ж положенні перемикача.

Якщо лампа горить, значить, реле несправне, якщо не горить, несправний провід;

Перевірка електронагрівача палива та з'єднувальних проводів від реле нагрівача

Провід перевіряють підключенням контрольної лампи до виведення електронагрівача (перемикач режимів роботи в положенні III).

Лампа має горіти. Перевірку справності електронагрівача здійснюють підключенням до його висновків контрольної лампи.

Інший дріт від лампи підключають до акумуляторної батареї.

Лампа горітиме за відсутності відмови в ланцюгу електронагрівача.

Можна виміряти опір електронагрівача або струм, що споживається електронагрівачем. Він не повинен перевищувати 8,5 А;

Перевірка котушки запалювання, транзисторного комутатора та з'єднувальних проводів

Провід від котушки запалення до перемикача режимів роботи перевіряють контрольною лампою, виведення якої приєднують до виводу 99 котушки запалення (перемикач режимів роботи в положенні II).

Лампа повинна горіти.

Для перевірки транзисторного комутатора та котушки запалення від'єднують високовольтний провід від іскрової свічки та підносять його наконечник із зазором 8...10 мм до корпусу автомобіля.

Встановлюють ручку перемикача режимів роботи в положення II і спостерігають за іскроутворенням.

Відсутність іскри — ознака відмови комутатора або котушки запалення;

Перевірка свічки: 1 - свічка; 2 – перемикач; 3 - корпус

Перевірка електроіскрової свічки

Свічку вивертають з котла, а потім підключають до неї високовольтний провід від комутатора та перевіряють іскроутворення між електродами (рис. 4);

Перевірка дроту від перемикача режимів роботи до електромагнітного паливного клапана та сам клапан

Під час перевірки клапана встановлюють перемикач в 1 положення. У цей момент має бути чути клацання спрацьовування електромагніту.