Можливі несправності підігрівача Камаз

Несправність підігрівача та невміле поводження з ним можуть спричинити пожежу

Прогрів двигуна підігрівачем повинен проводитися у присутності водія за наявності справного вогнегасника

Щоб уникнути пошкодження котла підігрівача та виникнення пожежі забороняється:

 • - включати підігрівач без охолодної рідини на час більше 20 с;
 • - заливати воду в перегрітий через відсутність або нестачу охолоджуючої рідини котел підігрівача;
 • - допускати роботу підігрівача з відкритим полум'ям на виході з котла;
 • - тримати відкритим паливний кран на бачку під час непрацюючого підігрівача.

У процесі експлуатації автомобіля не допускаються забруднення підігрівача, підтікання палива та охолоджуючої рідини у з'єднаннях трубопроводів, шлангів та кранів.

Теплообмінник підігрівача: 1 теплообмінник; 2 - газохід зворотний; 3 - газохід прямий; 4 - пальник; 5 – нагрівач газовий палива; 6-патрубок підведення рідини: 7 - електронагрівач палива; 5 – клапан електромагнітний; 9 - патрубок відведення рідини з теплообмінника; 10 - свічка електроіскрова; 11 – штуцер підведення палива до нагрівача у теплообміннику; 12 – форсунка; 13 - патрубок відведення відпрацьованих газів; 14 – фільтр паливний

Насосний агрегат: 1 - краник зливний; 2 – корпус рідинного насоса; 3 - робоче колесо рідинного насоса; 4, 11 - ущільнювальні манжети; 5 - крильчатка вентилятора; 6 – корпус вентилятора; 7 – електродвигун; 8 – муфта паливного насоса; 9 - шестерня, що веде паливного насоса; 10 - шестерня ведена паливного насоса; 12 - редукційний клапан

При сезонному технічному обслуговуванні

Закріпити насосний агрегат, теплообмінник, трубки, випускну трубу передпускового підігрівача

Сезонне технічне обслуговування, підтяжка кріплень підігрівача
 1. Момент затягування болтів кріплення насосного агрегату – 44-53 Нм (4,5-5,4 кгсм);
 2. Момент затягування болтів кріплення теплообмінника - 44-53 Нм (4,5-5,4 кгсм);
 3. Момент затягування болтів М10 патрубка - 44-53 Нм (4,5-5,4 кгсм); болтів випускної труби – 15-25 Нм (1,5-2,5 кгсм)

Восени при сезонному технічному обслуговуванні слід очистити від нагару іскрову свічку;

Сезонне технічне обслуговування підігрівача
 • - зняти пальник та металевим йоржом очистити від нагару камеру згоряння та газохід, продути стиснутим повітрям;
 • - зняти та промити фільтри електромагнітного клапана та форсунки, захисну сітку паливного крана бачка;
 • - розібрати та промити форсунку. Після збирання перевірити дію підігрівача.

Нормальна робота підігрівача визначається за рівномірним гулом горіння в котлі та виходом відпрацьованих газів без диму та відкритого полум'я.

За потреби слід відрегулювати витрати палива редукційним клапаном паливного насоса в наступному порядку:

 • - відвернути ковпачкову гайку на паливному насосі; послабити контргайку регулювального гвинта;
 • - повертаючи регулювальний гвинт вправо (подача палива збільшується) або вліво (подача палива зменшується), відрегулювати режим роботи підігрівача.

Після закінчення регулювання застопорити регулювальний гвинт контргайкою і повернути ковпачкову гайку.

Для забезпечення нормальної роботи підігрівача регулювання редукційного клапана паливного насоса слід проводити при негативних температурах навколишнього повітря (не вище — 5°С).

Після миття автомобіля або подолання броду в холодну пору року слід видалити воду, що потрапила в повітря: тракт вентилятора, включенням насосного агрегату на 3-4 хв. Для цього треба перевести ручку перемикача у положення III.

При експлуатації підігрівача можуть виникнути деякі несправності, які можливо усунути в процесі обслуговування підігрівача, багато з них можуть усунути самі водії, які мають відповідну підготовку.

Найчастіше зустрічаються такі несправності

Задогрівач під час роботи диміт

Як правило, це наслідок великої подачі палива через порушення регулювання редукційного клапана паливного насоса.

Несправність усувається регулюванням. Інша причина появи диму — низька частота обертання електродвигуна за його несправності або розрядки акумуляторних батарей.

У таких випадках потрібно замінити електродвигун або зарядити акумуляторні батареї.

Спостерігається відкрите полум'я в камері згоряння підігрівача

Причина — невчасне видалення нагару.

Розібравши котел підігрівача, зчистити нагар.

Час прогріву двигуна великий

Причин у цьому випадку є кілька: засмічення паливопроводів, фільтрів, форсунки, а також несправність системи електроустаткування.

При включенні підігрівача в положення III не прослуховується робота вентилятора

Причина — потрапляння води у вентилятор або примерзання рідинного насоса.

В обох випадках слід прогріти корпус вентилятора та рідинного насоса, дотримуючись запобіжних заходів.

Ще одна причина — пошкодження проводки або електродвигуна насосного агрегату.

Під час встановлення ключа перемикача в положення I паливо не загоряється

Причина — обрив ланцюга, замикання проводів живлення комутатора та котушки.

Виявити несправність можна за допомогою контрольної лампи або тестера.

Інша причина - пошкодження індукційної котушки або електроіскрової свічки. Перевіряють їх окремо та за відсутності іскри замінюють. Іноді котушку, що відсиріла, потрібно просушити.