Пристрій та робота апаратів приводу гальм причепа КамАЗ

Привід гальм причепа (напівпричепа) автомобіля-тягача комбінований (однопровідний та двопровідний),

включає клапан 6 управління гальмами причепа з двопровідним приводом, одинарний захисний клапан 2, клапан 9 управління гальмами причепа з однопровідним приводом, три роз'єднувальних крана 3 і три сполучних головки — дві головки 4 типу «Палм» для двопровідного приводу гальм причепа та одну головку 10 типу А для однопровідного приводу гальм причепа, трубопроводів та шлангів, що з'єднують апарати.

Схема з'єднання апаратів пневмоприводу автомобіля-тягача для керування гальмами причепа: А - при гальмуванні; B - при розгальмовуванні; 1 - ресивери гальма стоянки; 2 – клапан одинарний захисний; 3 - кран роз'єднувальний; 4 - головка сполучна типу "Палм"; 5 – датчик стоп-сигналу; 6 - клапан керування гальмами причепа з двопривідним приводом; 7 - кран гальмівний двосекційний; 8 - кран гальма стоянки; 9 - клапан керування гальмами причепа з однопровідним приводом; 10 - сполучна головка типу "А"; I - скидання повітря в атмосферу із середньої секції клапана 6; II – скидання повітря в атмосферу з однопровідної магістралі (від крана 3); III, IV - скидання повітря в атмосферу з верхньої та нижньої секції клапана 5

Живлення приводу гальм причепа здійснюється від ресиверів 1 контуру приводу стоянкового та запасного гальм.

Клапан керування гальмами причепа з двопровідним приводом діє за наявності двох автономних сполучних магістралей – живильної та керуючої

Він складається з трьох секцій:

  • - нижня (висновок "I") діє при роботі контуру приводу гальм передньої осі робочої гальмівної системи;
  • - верхня (виведення "III") – під час роботи контуру приводу гальм коліс заднього візка робочої гальмівної системи;
  • - середня (висновок "II") – під час роботи контуру приводу гальм стоянкової або запасний гальмівних систем

Клапан керування гальмами причепа з двопровідним приводом: а - пристрій; б - вихідне (відгальмоване) становище; в - становище при гальмуванні робочою гальмівною системою; г - положення при гальмуванні стоянковою або запасною системою; "I" - виведення до нижньої секції крана керування гальмами передньої осі автомобіля; "II" - виведення до ручного крана управління стоянковою та запасною гальмівними системами; "III" - виведення до верхньої секції крана управління гальмами заднього візка автомобіля; "IV" - виведення у магістраль керування гальмами причепа; "V" - виведення до повітряного балона; VI – висновок атмосферний; 1 – діафрагма; 2, 8, 10 – пружини; 3 - розвантажувальний отвір; 4 – випускний клапан; 5 – верхній корпус; 6 – верхній великий поршень; 7 - регулювальний гвинт; 9 – верхній малий поршень; 11 – випускний клапан; 12 – середній поршень; 13 – середній корпус; 14 – шток; 15 - нижній корпус

Крім того, в середній секції є ще два висновки: висновок V з'єднаний з повітряним стоянковим балоном і запасний гальмівних систем; виведення IV- з керуючою магістраллю двопровідного приводу та клапаном керування гальмами причепа з однопровідним приводом.

Клапан керує гальмами причепа – подає стиснене повітря від джерела (висновок "V") до споживачів (висновок "IV") – при трьох незалежних один від одного командах, що діють одночасно і порізно; при цьому до висновків "I", "III" подається команда прямої дії (на збільшення тиску при подачі повітря двосекційним гальмівним краном), висновку "II" – команда зворотної дії (на зниження тиску при випуску повітря ручним гальмівним краном)

Основними частинами клапана є: верхній 5, середній 13 і нижній 15 корпусу (секцій); великий 6 і малий верхні 9 поршні зі своїми пружинами 10 і 8 відповідно; середній поршень 12 з впускним клапаном 4, постійно підтиснутим пружиною до сідла поршня, і штоком 14; випускний клапан 11; розвантажувальний отвір 3.

У відгальмованому положенні (рис. 2 б) до висновків "II" і "V" постійно підводиться стиснене повітря, яке, впливаючи зверху на діаграму 1 і знизу на поршень 12, утримує шток 14 разом з поршнем 12 в нижньому положенні, оскільки площа діафрагми більша за площу поршня

У верхній частині корпусу поршні 6 і 9 під дією пружини 10 знаходяться у крайньому верхньому положенні і випускний клапан 11 відірваний від сідла, виконаного в клапані 4, а впускний клапан 4 під дією пружини 2 закритий.

При цьому виведення IV через розвантажувальні отвори 3 клапана та штока

При гальмуванні (мал. 2, в) стиснене повітря від секції гальмівного крана підводиться до висновків "I" та "II".

Під дією стисненого повітря, підведеного до виведення I, шток 14 разом із середнім поршнем 12 і клапаном 4 переміщається вгору.

Стисне повітря, підведене до виведення "III", переміщує верхні поршні 6 і 9 вниз, стискаючи пружину 10.

При цьому випускний клапан 11 сідає в сідло клапана 4, роз'єднуючи виведення "IV" з атмосферним висновком "VI", а потім відриває клапан 4 від сідла середнього поршня 12

Стисне повітря від виведення "V", пов'язаного з повітряним балоном, надходить до виведення "IV" і далі в магістраль управління гальмами причепа до тих пір, поки зусилля від тиску повітря на поршень 9 знизу не врівноважується зусиллям, що діє на поршень 9 зверху, що розвивається тиском стисненого повітря і пружини 8, і зусилля від тиску повітря на середній поршень 12 не врівноважується зусиллям від тиску повітря, що діє на діафрагму 1 знизу, тобто здійснюється слідкує тиск

При відгальмовуванні (мал. 2, б) стиснене повітря через атмосферний отвір у гальмівному крані відводиться з висновків I та "III".

Поршні 6 і 9 під дією пружини 10 і стиснутого повітря займають верхнє положення, шток 14 з поршнем 12 - нижнє положення.

Клапан 11 відривається від сідла клапана 4 та повідомляє висновок "IV" з атмосферним виведенням "VI"

При підведенні стиснутого повітря до висновків "I" або "III" нарізно відбувається переміщення відповідно штока 14 з поршнем 12 вгору або великого 6 і малого 9 поршнів вниз.

гальмування та гальмування відбувається так само, як уже описано

При гальмуванні запасною або стоянковою гальмівною системою автомобіля (рис. 2, г) стиснене повітря з виведення "II" через атмосферний отвір у ручному гальмівному крані зворотної дії виходить в атмосферу.

Тиск над діафрагмою 1 падає і тим самим зменшує зусилля на діафрагму і разом з нею на шток 14 і поршень 12 зверху.

Під дією постійного тиску стисненого повітря, підведеного до виведення "V", поршень 12 разом зі штоком 14 переміщається вгору.

При цьому сідло клапана 4 упирається в клапан 11, роз'єднуючи виведення "IV" з атмосферою, а потім клапан 4 відривається від сідла поршня 12 і виведення "IV" повідомляється з виводом "V".

Стисне повітря надходить у керовану магістраль причепа

Тиск у магістралі керування гальмами причепа збільшується до тих пір, поки зусилля, що діє на поршень 12 знизу, не врівноважується зусиллям, що діє на діафрагму 1 і поршень 12 зверху, ніж забезпечується дія клапана, що слідкує 4

При підведенні стисненого повітря до виведення "III" або одночасно до висновків "III" та I, тиск у виведенні "IV", з'єднаному з магістраллю керування гальмами причепа, перевищує тиск повітря, підведеного до виведення "III" на 20-100 кПа (0,2-1,0 кгс/см 2), що забезпечує випереджувальну дію гальм причепа (напівпричепа).

Регулювання перевищення тиску здійснюється гвинтом 7 (рис. 2, а): при вкручуванні гвинта перевищення збільшується, при викручуванні – зменшується.

Схеми гальмівних систем причепів автомобіля КамАЗ

Причіп моделі 8350: 1 – сполучна головка типу «Палм»; 2 - сполучна головка типу "Б"; 3 – магістральний фільтр; 4 – двомагістральний клапан з обмеженням тиску; 5 – комбінований розподільник повітря; 6 – електромагнітний клапан; 7 – одинарний захисний клапан; 8 – ресивер; 9 – автоматичний регулятор гальмівних сил; 10 – пружний елемент; 11 – гальмівна камера; 12 – клапан контрольного виведення; 13 – кран для накачування шин; 14 – кран зливу конденсату; A – магістраль, що живить; B - керуюча магістраль; C – сполучна магістраль; D – керуюча магістраль

Причіп моделі 8527: 1 – сполучна головка типу «Палм»; 2 - сполучна головка типу "Б"; 3 – магістральний фільтр; 4 – двомагістральний клапан з обмеженням тиску; 5 – комбінований розподільник повітря; 6 – електромагнітний клапан; 7 – одинарний захисний клапан; 8 – ресивер; 9 – автоматичний регулятор гальмівних сил; 10 – пружний елемент; 11 – гальмівна камера; 12 – клапан контрольного виведення; 13 – кран для накачування шин; 14 – кран зливу конденсату; A – магістраль, що живить; B - керуюча магістраль; C – сполучна магістраль; D – керуюча магістраль

Причіп моделі 8352: 1 – з'єднувача головка типу «Палм»; 2 - сполучна головка типу "Б"; 3 – магістральний фільтр; 4 – двомагістральний клапан з обмеженням тиску; 5 – комбінований розподільник повітря; 6 – електромагнітний клапан; 7 – одинарний захисний клапан; 8 – ресивер; 9 – автоматичний регулятор гальмівних сил; 10 – пружний елемент; 11 – гальмівна камера; 12 – клапан контрольного виведення; 13 – кран для накачування шин; 14 – кран зливу конденсату; A – магістраль, що живить; B - керуюча магістраль; C – сполучна магістраль; D – керуюча магістраль

Причіп моделі 9370: 1 – сполучна головка типу «Палм»; 2 - сполучна головка типу "Б"; 3 – магістральний фільтр; 4 – двомагістральний клапан з обмеженням тиску; 5 – комбінований розподільник повітря; 6 – електромагнітний клапан; 7 – одинарний захисний клапан; 8 – ресивер; 9 – автоматичний регулятор гальмівних сил; 10 – пружний елемент; 11 – гальмівна камера; 12 – клапан контрольного виведення; 13 – кран для накачування шин; 14 – кран зливу конденсату; A – магістраль, що живить; B - керуюча магістраль; C – сполучна магістраль; D – керуюча магістраль