Саптама (1-сурет) дизельдік цилиндрге жанармай айдауға және жоғары сапалы отын шашуын қамтамасыз етуге арналған

Дизельдік қозғалтқыштар BOSCH (Германия) шығарған CRIN2 типті инжекторларды пайдаланады.

Инжектор

1-сурет - Саптама

Инъекцияның қажетті басталуы және отын беру мөлшері инжектордың соленоидты клапанының әрекетімен қамтамасыз етіледі.

Инъекцияның басталу уақыты дизельді электронды басқару жүйесі арқылы орнатылады.

Электрондық блокпен инжекторды басқару сигналдарын қалыптастыру иінді біліктің айналу жиілігінің датчиктерімен және инжекторлық сорғы жетекінің беріліс қорабының кіріс білігімен жасалған сигналдарды «оқу» негізінде жүзеге асады, олар белгілі бір бұрыштық жағдайда орнатылған. басқа.

Саптаманың жұмыс істеу принципі 2-суретте көрсетілген.

Отын жоғары қысымды желі арқылы кіріс арнасы 4 арқылы инжектор шүмегіне 11, сондай-ақ отын беретін дроссель тесігі 7 арқылы - басқару поршеньінің камерасына 8 отын шығаратын дроссель тесігі арқылы беріледі, ол электромагниттік клапан арқылы ашылған, камера кері ағын 1-ші желіге қосылған.

Дроссель тесігі 6 жабылған кезде басқару поршеніне жоғарыдан әсер ететін гидравликалық күш саптама бүріккіш иненің фаскасына (иығына) 12 төменнен келетін отын қысымының күшінен асып түседі.

Нәтижесінде ине тозаңдатқыштың отырғышына басылып, тозаңдатқыш тесіктерін мықтап жабады. Нәтижесінде жанармай жану камерасына кірмейді.

Соленоидты клапан 3 іске қосылғанда, электромагниттің якорьі жоғары жылжиды және шар 5 ашылып, дроссель тесігі 6 ашылады.

Сәйкесінше, басқару клапанының камерасындағы қысым да, басқару клапанының поршеніне әсер ететін гидравликалық күш те азаяды.

Конустағы жанармай қысымының әсерінен тозаңдатқыш инесі отырғыштан алыстайды, осылайша жанармай цилиндрдің жану камерасына тозаңдатқыш тесіктері арқылы түседі.

Басқару ағыны – инені көтеруге арналған жанармайдың қосымша мөлшері, ол пайдаланылғаннан кейін жанармай қайтару сызығына жіберіледі.

Инжектор жұмысының негізгі схемасы

2-сурет - Инжектор жұмысының схемалық диаграммасы

Басқару ағынына қоса, тозаңдатқыш инесі мен басқару поршені бағыттағышы арқылы жанармай ағуы бар.

Осы жанармайдың барлығы бүрку жүйесінің барлық басқа блоктары қосылған кері ағынды желіге шығарылады және жанармай багіне қайтарылады.

Инъекциялық отын мөлшері электромагниттік клапанның қосылған уақыты мен рельстегі қысымға пропорционалды және қозғалтқыштың айналу жылдамдығына да, айдау сорғының жұмыс режиміне де (уақытпен басқарылатын бүрку) тәуелді емес.

Соленоидты клапан қуаттандырылғанда, арматура клапанды бекітетін серіппенің күшімен басылады және клапан шары 5 дроссель портын жабады.

Отын шығаратын дроссельді жапқаннан кейін басқару клапанының камерасындағы қысым қайтадан аккумулятордағыдай мәнге жетеді.

Бұл жоғарылаған қысым атомизатор инесімен бірге басқару поршенін төмен итереді. Ине тозаңдатқыштың орнына мықтап бекітілгенде және оның саңылауларын жапқанда, инъекция тоқтайды.

Инжекторды белгілеу орны

«COMMON RAIL» энергетикалық жүйесін сынау нәтижелері бойынша инжекторларды ауыстыру 3-суретте көрсетілген жерлерде қолданылатын инжектор мен бүріккіштің таңбаларын ескере отырып жүргізілуі керек.

Арнайы жабдықты және арнайы оқытылған персоналды қолданбай, сондай-ақ кепілдік мерзімі ішінде саптамадағы тозаңдатқышты ауыстыруға тыйым салынады.

Кепілдік мерзімі ішінде саптамадағы тозаңдатқышты тек Bosch қызметі немесе Bosch арнайы рұқсат берген шеберханаларда ауыстыруға болады.