Форсунка (Малюнок 1) призначена для впорскування палива в циліндр дизеля та забезпечення якісного розпилу палива

На дизелях застосовані форсунки типу CRIN2 виробництва фірми «BOSCH» (Німеччина).

Форсунка

Малюнок 1 – Форсунка

Потрібний момент початку впорскування та величина подачі палива забезпечуються дією електромагнітного клапана форсунки.

Момент початку впорскування встановлюється системою електронного керування роботою дизеля.

Формування електронним блоком сигналів керування форсунками відбувається на підставі “зчитування” сигналів, що формуються датчиками частоти обертання колінчастого валу та первинного валу редуктора приводу ТНВД, встановлених у певному кутовому положенні один щодо іншого.

Принцип роботи форсунки представлено на малюнку 2.

Паливо подається по магістралі високого тиску через підвідний канал 4 до розпилювача форсунки 11, а також через дросельний отвір подачі палива 7 – в камеру керуючого поршня 8 через дросельний отвір відведення палива, яке може відкриватися електромагнітним клапаном, камера з'єднується з магі 1.

При закритому дросельному отворі 6 гідравлічна сила, що діє зверху на поршень керуючий, перевищує силу тиску палива знизу на фаску (заплечик) 12 голки розпилювача форсунки.

Внаслідок цього голка притискається до сідла розпилювача та щільно закриває отвори розпилювача. Внаслідок цього паливо не потрапляє в камеру згоряння.

При спрацьовуванні електромагнітного клапана 3 якорь електромагніту зсувається вгору і кулька 5 відкриває відкриваючи дросельний отвір 6.

Відповідно знижуються як тиск у камері керуючого клапана, так і гідравлічна сила, що діє на поршень керуючого клапана.

Під дією тиску палива на конус голка розпилювача відходить від сідла, тому паливо через отвори розпилювача потрапляє в камеру згоряння циліндра.

Керуюча подача – це додаткова кількість палива, призначеного для підйому голки, яке після використання відводиться в магістраль зворотного зливу палива.

Принципова схема роботи форсунки

Малюнок 2 – Принципова схема роботи форсунки

Крім керуючої подачі існують витоки палива через голку розпилювача та направляючу керуючого поршня.

Все це паливо відводиться в магістраль зворотного зливу, до якої приєднані всі інші агрегати системи упорскування, та повертається в паливний бак.

Кількість впорскованого палива пропорційно часу включення електромагнітного клапана та величині тиску в рейці, і не залежить ні від частоти обертання колінчастого валу двигуна, ні від режиму роботи ТНВД (впорскування, кероване за часом).

Коли електромагнітний клапан знеструмлюється, якір силою пружини замикання клапана притискається вниз і кулька клапана 5 замикає дросельний отвір.

Після перекриття дросельного отвору відведення палива тиск у камері клапана, що управляє, знову досягає тієї ж величини, що і в акумуляторі.

Це підвищений тиск зміщує вниз керуючий поршень разом із голкою розпилювача. Коли голка щільно примикає до сідла розпилювача та замикає його отвори, упорскування припиняється.

Місце маркування форсунки

Заміну форсунок за результатами тестування системи живлення “COMMON RAIL” проводити з урахуванням маркувань форсунки та розпилювача, нанесених у місцях, зазначених на малюнку 3.

Заміна розпилювача у форсунці без застосування спеціального обладнання та спеціально навченого персоналу, а також під час гарантійного періоду заборонено.

Під час гарантійного періоду заміна розпилювача у форсунці може здійснюватися лише на Bosch-сервісі або спеціально авторизованими фірмою Bosch майстернями.