Жоғары қысымды отын қоймасы (Рельс) - жоғары қысымды отынның көлемдік қоймасы

Сонымен бірге аккумулятор айдау сорғысынан пульсирленген жанармай беру нәтижесінде пайда болатын қысым ауытқуларын тегістейді,

сондай-ақ бүрку сорғысынан келетін және инжекторлар арқылы тұтынылатын жанармай дозаларының қысым импульстарының синхронсыздығынан, сондай-ақ массаның бірнеше есе асып кетуіне байланысты бүрку кезінде инжекторлардың жұмысына байланысты. аккумулятордағы жанармайдың мөлшері және берілетін және тұтынылатын отынның аз мөлшердегі қысым импульстары үшін демпфер рөлін атқарады.

Жоғары қысымды отын аккумуляторы

1-сурет - Жоғары қысымды отын аккумуляторы

Аккумулятордың (отын жолының) 1 жалпы құбыр пішіні бар, оның ұштарында отын қысымының сенсоры 7 және қысымды шектейтін клапан 5 орнатылған.

Жоғары қысымды отын желілерін қосуға арналған арматура 2 құбыр периметрінің генератрикасы бойымен орналасқан; 3 және кері ағынды фитинг 4.

Инъекциялық сорғыдан шыққан отын жоғары қысымды желі арқылы аккумулятордың кіріс арматурасына 3 жіберіледі.

Отын аккумуляторы инжекторлармен аккумулятордың шығыс фитингтеріне қосылған жоғары қысымды отын желілері арқылы байланысады.

Жоғары қысымды отын сорғысының схемалық диаграммасы>

2-сурет - Жоғары қысымды отын сорғысының схемалық диаграммасы.

Аккумулятордың көлемі үнемі қысымды отынмен толтырылады.

Бұл қысымның мәні тұрақты деңгейде сақталады және дизельдік қозғалтқыштың параметрлеріне байланысты 8-клапанмен (2-сурет) басқаруға болады.

Қысым түсіру клапаны қысымды төмендету (қауіпсіздік) клапаны ретінде әрекет етеді.

Аккумулятор жағындағы клапан корпусында клапан өзегінің 6 конусы жабылған арнасы бар.

Серіппе аккумулятор жабық күйде қалуы үшін қалыпты жұмыс қысымында конусты клапанның отырғышына қатты басады.

Аккумулятордағы қысым жұмыс мәнінен асып кеткен жағдайда конус қысымның әсерінен орындықтан алыстап, жоғары қысымдағы отын кері ағынды желіге ағызылады.

Нәтижесінде аккумулятордағы отын қысымы төмендейді.