КАМАЗ тіркемесі тежегішін басқару клапаны

Екі сымды жетегі бар тіркеме тежегішін басқару клапаны трактордың қызметтік тежегіш жүйесінің кез келген жекелеген жетек тізбектері қосылған кезде тіркеменің (жартылай тіркеменің) тежегіш жетегін іске қосуға арналған. трактордың қосалқы және тұрақ тежегіші жүйелерінің жетегінің серіппелі қуат аккумуляторлары қосылған кездегідей.

Клапан трактор жақтауына екі болтпен бекітілген.

Екі сымды жетегі бар тіркеме тежегішін басқару клапаны: 1 - мембрана; 2 - көктем; 3 - түсіру клапаны; 4 - кіріс клапаны; 5 - жоғарғы дене; 6 - үлкен жоғарғы поршень; 7 - серіппелі пластина; 8 - реттеу бұрандасы; 9 - көктем; 10 - шағын жоғарғы поршень; 11 - көктем; 12 - орташа поршень; 13 - төменгі поршень; 14 – төменгі дене; 15 - шығыс терезе; 16 - жаңғақ; 17 – мембраналық шайба; 18 - орташа дене; I - тежегіш клапан бөліміне шығу; «II» - тұрақ тежегіш жүйесін басқару клапанына шығу; «III» - тежегіш клапан бөліміне шығу; «IV» - тіркеме тежегіш желісіне шығу; V – қабылдағышқа шығару; VI - атмосфералық шығыс

Төменгі 14 және ортаңғы 18 корпус арасында мембрана 1 қысылған, ол төменгі поршеньдегі 13 екі шайба 17 арасында резеңке сақинамен тығыздалған гайкамен 16 бекітілген.

Төменгі корпусқа екі бұрандамен бекітілген, құрылғыны шаң мен кірден қорғайтын клапаны бар шығыс терезесі 15.

Бұрандалардың бірі босаған кезде, шығыс терезесін 15 бұруға және клапанның 4 және поршеньдің 13 тесігі арқылы реттеу бұрандасына 8 кіруге болады.

Екі сымды жетегі бар тіркеме тежегішін басқару клапаны тіркеме (жартылай тіркеме) тежеу ​​жүйесінің ауа таратушысы үшін бір уақытта және бөлек әрекет ететін үш тәуелсіз командадан басқару пәрменін жасайды.

Бұл жағдайда тікелей әрекет пәрмені (қысымды жоғарылату үшін) I және «III» терминалдарына, ал кері әрекет командасы (қысым түсіру) «II» терминалына жіберіледі.

Екі доңғалақты жетегі бар тіркеменің тежегіш клапанының жұмысы: А - тежеусіз жұмыс; С – қызметтік тежеу ​​жүйесімен тежеу ​​кезіндегі жұмыс схемасы; D - апаттық немесе тұрақ тежегіш жүйесімен тежеу ​​кезінде

Клапан сымдары келесідей қосылған:

 • "I" - тежегіш клапанның төменгі бөлігімен;
 • "II" - қолмен басқарылатын кері клапанмен;
 • "III" - тежегіш клапанның жоғарғы бөлігімен;
 • "IV" - тіркеме тежегішін басқару сызығымен;
 • "V" - автокөлік қабылдағышымен;
 • "VI" - атмосферамен.

Тежеу күйінде сығылған ауа үнемі «II» және «V» терминалдарына беріледі, ол жоғарыдан мембранаға 1 және төменнен ортаңғы поршеньге 12 әсер етіп, поршеньді 13 төменгі күйде ұстайды.

Бұл жағдайда «IV» терминалы тіркеме тежегішінің басқару сызығын клапанның 4 және төменгі поршеньдің 13 орталық тесігі арқылы «VI» атмосфералық терминалымен қосады.

«III» терминалына қысылған ауа берілгенде, жоғарғы поршеньдер 10 және 6 бір уақытта төмен қарай жылжиды.

Поршень 10 алдымен өз орнымен 4-клапанға отырады, төменгі поршеньдегі 13 атмосфералық розеткаға тосқауыл қояды, содан кейін клапан 4-ті ортаңғы поршеньдің 12 отырғышынан көтереді.

Қабылдағышқа жалғанған «V» терминалынан сығымдалған ауа «IV» терминалына, содан кейін тіркеме тежегішін басқару желісіне түседі.

«IV» терминалына қысылған ауаның берілуі оның төменгі жағынан жоғарғы поршеньдерге 10 және 6 әсері «III» терминалына жоғарыдан осы поршеньдерге берілетін сығылған ауаның қысымымен теңестірілгенге дейін жалғасады.

Осыдан кейін 4-клапан серіппенің 2 әсерінен қысылған ауаның «V» терминалынан «IV» терминалына кіруін блоктайды.

Бақылау әрекеті осылай орындалады.

Тежегіш клапанның «III» портында сығылған ауа қысымы төмендегенде, яғни. тежеу ​​кезінде жоғарғы поршень 6, серіппенің 11 әсерінен және төменнен қысылған ауаның қысымымен («IV» терминалында) поршеньмен 10 бірге жоғары қарай жылжиды.

Поршеньдік орын 10 клапаннан 4 шығып, клапанның 4 және поршеньдің 13 тесіктері арқылы «IV» терминалын «VI» атмосфералық терминалмен байланыстырады.

Сығылған ауа «I» терминалына берілгенде, ол мембрана 1 астына еніп, төменгі поршеньді 13 ортаңғы поршеньмен 12 және клапанмен 4 жоғары қарай жылжытады.

4-клапан шағын жоғарғы поршеньдегі 10 орынға жетеді, атмосфералық розетканы жабады, ал ортаңғы поршень 12 әрі қарай қозғалғанда оның кіріс ұясынан үзіледі.

Ауа V терминалынан келеді, қосыңыз қабылдағышпен, «IV» терминалына және одан әрі ортаңғы поршеньге 12 оның әсері төменнен мембрана 1 қысымымен теңестірілгенге дейін тіркеме тежегішінің басқару сызығына қосылады.

Осыдан кейін 4-клапан қысылған ауаның V терминалынан "IV" терминалына кіруін блоктайды.

Құрылғы жұмысының осы түрімен бақылау әрекеті осылай орындалады.

«I» портында және мембрана астында қысылған ауа қысымы төмендегенде, төменгі поршень 13 ортаңғы поршеньмен 12 бірге төмен жылжиды.

4-клапан жоғарғы шағын поршеньдегі 10 орындықтан шығып, клапан 4 пен поршень 13-тегі тесіктер арқылы «IV» терминалды VI атмосфералық терминалмен байланыстырады.

Сығылған ауаны «I» және «III» терминалдарына бір уақытта бергенде, үлкен және кіші жоғарғы поршеньдер 10 және 6 төмен, ал төменгі поршень 13 ортаңғы поршеньмен 12 жоғары жылжиды.

Тіркеме тежегішін басқару желісін «IV» терминалы арқылы толтыру және одан сығылған ауаны шығару жоғарыда сипатталғандай орындалады.

Сығылған ауа «II» портынан шығарылғанда (трактордың қосалқы немесе тұрақ тежегіш жүйесімен тежеу ​​кезінде) мембрана үстіндегі қысым төмендейді.

Төменнен қысылған ауаның әсерінен ортаңғы поршень 12 төменгі поршеньмен 13 бірге жоғары қарай жылжиды.

Тіркеме тежегішін басқару сызығын «IV» терминалы арқылы толтыру және тежеу ​​«I» терминалына сығылған ауаны беру кезіндегідей орындалады.

Бұл жағдайда бақылау әрекеті ортаңғы және поршеньдегі 12 сығылған ауаның қысымын және ортаңғы және поршеньдегі 12 және мембранадағы жоғарыдан келетін қысымның қосындысын теңестіру арқылы қол жеткізіледі.

Сығылған ауа «III» терминалына берілгенде (немесе ауа «III» және «I» терминалдарына бір мезгілде берілгенде), тіркеме тежегішінің басқару желісіне қосылған «IV» терминалындағы қысым берілген қысымнан асып түседі. "III" шығысы.

Бұл тіркеме (жартылай тіркеме) тежеу ​​жүйесінің кеңейтілген әрекетін қамтамасыз етеді.

“IV” терминалындағы артық қысымның максималды мәні 98,1 кПа (1 кгс/см 2); ең аз - шамамен 19,5 кПа (0,2 кгс/см 2), номиналды - 68,8 кПа (0,6 кгс/см 2).

Артық қысымның шамасы бұранда 8 арқылы реттеледі: бұранданы бұрандағанда ол артады, бұрылғанда азаяды.

Тіркеме тежегішінің басқару клапанын екі сымды жетекпен ауыстыру

Келесі ақаулар орын алса, клапанды ауыстыру керек:

 • - клапанның герметикалығын бұзу. Белгі - терминалдар арқылы және корпус коннекторларында ауаның ағуы;
 • - поршеньдің кептелуі, мембрананың зақымдалуы;
 • - клапанның корпустарының механикалық зақымдануы, оның жұмысына кедергі келтіруі

Сізге 12x13, 17x19, 22x24 кілттері қажет

Клапанды алу

Тұрақ тежегіш жүйесінің қабылдағыштарынан (4-сурет) ағып жатқан ауа

17 және 22 мм кілттерді пайдаланып, 24-клапанға жалғанған құбырлардың біріктіруші гайкаларын бұрап алыңыз

Кронштейнді жақтауға бекітетін болттарды бұрап алыңыз, құбырларды клапан терминалдарынан ажыратыңыз және клапанды алыңыз

Кронштейнге бекітетін гайкаларды 24 бұрап алыңыз

Басқару клапанын орнату

Клапанды кронштейнге орнату

Жақтаудағы кронштейні бар клапанды орнатыңыз, құбырларды жалғаңыз және клапанды бекітіңіз

Құбырлардың біріктіруші гайкаларын қатайтыңыз

Қозғалтқышты іске қосыңыз және тежеу ​​жүйелерінің пневматикалық жетегін ауамен толтырыңыз

Құбырлар мен клапанның тығыздығын тексеріңіз. Ауаның ағып кетуіне жол берілмейді

Бір желілі жетекі бар тіркеме тежегішін басқару клапаны

Бір жолды жетекі бар тіркеме тежегішін басқару клапаны трактордың тежеу ​​жүйелері жұмыс істеп тұрған кезде тіркеменің (жартылай тіркеменің) тежегіш жетегінің іске қосылуына, сондай-ақ көліктегі сығылған ауа қысымын шектеуге арналған. трактордың пневматикалық тежегіш жетегіндегі қысымның ауытқуы кезінде соңғысының өздігінен тежелуін болдырмау үшін тіркеменің (жартылай тіркеменің) пневматикалық жетегі.

Клапан көліктің жақтауына орнатылып, екі болтпен бекітілген.

Бір сымды жетегі бар тіркеме тежегішінің басқару клапаны: 1 - серіппелі пластина; 2 - төменгі қақпақ; 3, 11 - тартқыш сақиналар; 4 – төменгі поршень; 5 - клапан серіппесі; 6 - шығару клапанының орны; 7 - бақылау камерасы; 5 - сатылы поршень; 9 - жұмыс камерасы; 10, 17 - сақиналы серіппелер; 12 - үстіңгі қақпақ; 13 - қорғаныс қақпағы; 14 – мембраналық серіппе; 15 - мембраналық серіппелі пластина; 16 - мембрана; 18 - қолдау; 19 - итергіш; 20 - шығару клапаны; 21 - кіріс клапаны; 22 - дене; 23 - көктем; 24 – реттеу бұрандасы; 25 - бекіткіш гайка; I – қабылдағышқа шығару; II - қосылатын магистральды; III – атмосфераға шығару; IV - екі сымды жетек
бар тіркеме тежегішінің басқару клапанына шығу

Тіркеп сүйрейтін көлік құралының қабылдағышынан шығатын қысылған ауа «I» терминалына беріледі және А арнасы арқылы сатылы поршень 8 үстіндегі қуысқа өтеді.

Босатылған күйде 15-пластинаға әсер ететін серіппе 14, итергішпен 16-ны төменгі күйде ұстайды.

Бұл жағдайда шығыс клапаны 20 жабылады, ал кіріс клапаны 21 ашық және қысылған ауа «I» шығысынан «II» шығысына, содан кейін тіркеменің қосу сызығына өтеді.

Реттеу бұрандасы 24 арқылы орнатылған «II» терминалында белгілі бір қысымға жеткенде, поршень 4 серіппенің 23 күшін жеңіп, төмендейді, нәтижесінде кіріс клапаны 21 қақпақшадағы орындыққа отырады. поршень 4.

Осылайша, тежеу ​​күйінде тіркеме желісінде белгілі бір қысым автоматты түрде сақталады, бұл трактордың пневматикалық жетегіндегі қысымнан аз.

Трактор тежеу ​​кезінде сығылған ауа «IV» терминалына беріледі және «B» субмембраналық қуысты толтырады.

14 серіппенің күшін жеңіп, мембрана 16 итергішпен 19 бірге көтеріледі.

Бұл жағдайда алдымен кіріс клапаны 21 жабылады, содан кейін шығыс клапан 20 ашылады және тіркеме жалғау сызығынан «II» терминалы, қуыс итергіш 19 және қақпақтағы «III» терминал 12 арқылы ауа шығады. атмосфераға.

Ауа мембрана 16 астындағы B қуысындағы және сатылы поршеньдің 8 астындағы қуыстағы қысым сатылы поршеньдің үстіндегі қуыстағы қысыммен теңестірілгенше ауа «II» портынан шығады.

«II» портындағы қысым одан әрі төмендеген сайын поршень төмендейді және итергішті төмен жылжытады, бұл шығару клапанын жабады, нәтижесінде «II» портынан ауаның шығуы тоқтайды.

Осылайша, қадағалау әрекеті орындалады және тіркеме (жартылай тіркеме) IV терминалға берілетін сығылған ауа қысымының мөлшеріне пропорционал тиімділікпен тежеледі.

"IV" портындағы қысымның одан әрі артуы сығылған ауаның "II" портынан толық босатылуына және осылайша тіркеменің ең тиімді тежелуіне әкеледі.

Трактор тежеу ​​кезінде, яғни «IV» терминалында және мембрана 16 астындағы В қуысында қысым төмендегенде, соңғысы серіппенің 14 әсерінен бастапқы төменгі күйіне оралады.

Итергіш мембранамен бірге түседі.

Бұл шығыс клапанын жауып, кіріс клапанын 21 ашады.

7 терминалдан қысылған ауа «II» терминалына, содан кейін тіркеменің (жартылай тіркеменің) қосу сызығына түседі, соның нәтижесінде тіркеме (жартылай тіркеме) босатылады.

Тіркеме тежегішінің басқару клапанын бір жолды жетекпен ауыстыру

Келесі ақаулар орын алса, клапанды ауыстыру керек:

 • - клапанның герметикалығын бұзу. Белгі - терминалдар арқылы ауаның ағып кетуі және жоғарғы қақпақ клапан корпусына бекітілген жерде;
 • - клапан корпусының, қақпақтың және мембрананың механикалық зақымдануы, оның қалыпты жұмысына кедергі келтіруі

Тапсырманы орындау үшін сізге 17x19 және 22x24 пернелері қажет

Клапанды алу

Батарея қосқышын өшіріңіз

Тұрақ тежегіш жүйесінің қабылдағыштарынан (4-сурет) ағып жатқан ауа

Cурет. 4. Тежеу жүйелерінің пневматикалық жетегінің схемасы: 1 - 24 типті тежегіш камералары; 2 - екі нүктелі манометр; 3 - қосалқы тежеу ​​жүйесін басқаруға арналған клапан; 4 - тіркеме электромагниттік клапанына арналған пневмоэлектрлік қосқыш; 5 - қозғалтқышты тоқтату тұтқасын басқаруға арналған пневматикалық цилиндр; 6 - компрессор; 7 - тұрақ тежегіш жүйесінің басқару клапаны; 5 - су бөлгіш; 9 - қысым реттегіші; 10, 28 - жалғыз қорғаныс клапандары; 11 - үштік қорғаныс клапаны; 12 - екі секциялы тежегіш клапан; 13 - қосалқы тежеу ​​жүйесі механизмінің клапандарын жүргізуге арналған пневматикалық цилиндрлер; 14 - I схеманың қабылдағышы; 15 - қысымның төмендеуі туралы ескерту шамының қосқыштары; 16 - II схеманың қабылдағыштары; 17 - конденсатты ағызу шүмектері; 18 - тұтынушы қабылдаушы; 19 - III контурдың қабылдағыштары; 20 - апаттық тежегішті босатуға арналған қос желілі айналма клапан; 21 - екі сызықты айналма клапан; 72 - үдеткіш клапан; 23 - тұрақ тежегіш жүйесінің ескерту шамына арналған қосқыш; 24 - екі сымды жетегі бар тіркеме тежегіш жүйелерін басқару клапаны; 25 - 24/24 типті тежегіш камералары; 26 - тежеу ​​сигналының ескерту шамының қосқышы; 27 - бір сызықты жетекі бар тіркеме тежеу ​​жүйелерін басқару клапаны; 29 - клапандарды ажырату; 30 - «Пальма» типті байланыстырушы бастар; 31 - А типті қосу басы; A, B, C, D - басқару терминалдарының клапандары; P - екі сымды жетектің қоректендіру желісіне; H - бір сымды жетектің қосу сызығына; N - тежеу ​​(екі сымды жетектің басқару сызығы

Қорғаныш резеңке қалпақшасын артқа бүктеңіз және электр сымдарының ұштарын басқару клапанының тройнигінде орналасқан тежеу ​​сигналының ескерту шамының 26 ​​қосқышының терминалдарынан ажыратыңыз

Басқару клапанына 27 жалғанған құбырлардың біріктіруші гайкаларын бұрап алыңыз

Кронштейнді жақтауға бекітетін болттарды бұрап, клапанды алыңыз

Басқару клапанын орнату

Кронштейнді клапанға орнатыңыз және 17 мм кілтпен гайкалармен бекітіңіз

Рақтаның артқы көлденең элементіне кронштейні бар басқару клапанының жинағын орнатыңыз және оны бекітіңіз

Құбырларды басқару клапанының терминалдарына қосыңыз. Біріктірілген гайкаларды бұрап, бұрап бекітіңіз

Көлік батареяларын қосамыз

Қозғалтқышты іске қосыңыз және тежеу ​​жүйелерінің пневматикалық жетегін ауамен толтырыңыз

Құбырлар мен клапанның тығыздығын тексеріңіз. Ауаның ағып кетуіне жол берілмейді