ГАЗ-2705 К-151 карбюраторын жөндеу

Карбюраторды қозғалтқыштан негізінен кір мен шайырдан тазарту үшін алып тастау керек, өйткwidth оның көптеген жүйелері мен элементтерін жөндеу мен реттеуді бөлшектемей-ақ жүргізуге болады

Карбюраторды бөлшектеу

Аса қажет болмаса, осьтердегі дроссельдік клапандарды бекітетін бұрандаларды бұрап алу және клапандарды алу ұсынылмайды, себебі олардың жылжуы арналардағы клапандардың кептелуіне әкелуі мүмкін.

Арналардың корпусқа қысылған жезден жалғанатын түтіктерін олардың қондыру тығыздығын бұзбау үшін алып тастауға болмайды.

Егер бөлшектемей сығылған ауамен жуу және үрлеу дроссель мен ауа клапандарының жабысып қалуын жоймаса және ағындар мен арналарды шөгінділерден толық тазалауға әкелмесе, карбюраторды соңғы шара ретінде бөлшектеңіз.

Ауа демпфері жетегінің 1-шыбығын профиль иінтірегінен 2-қатты иілген ұшындағы тесіктен алу арқылы ажыратыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Қақпақты корпусқа бекітетін жеті бұранданы шешіп, карбюратор қақпағын алыңыз

Карбюраторды бөлшектеу

Дроссель корпусын бекітетін екі бұранданы бұрап, байланыстырушы буынды ажыратып, корпусты алыңыз

Карбюраторды бөлшектеу

Үш бекіту бұрандасын 1 бұрап, карбюраторды іске қосу құрылғысының вакуумдық диафрагмасының қақпағын 2 алыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Карбюратор қақпағының артқы жағында карбюратор триггерінің диафрагмасының штангасының майысқан ұшын триггер тұтқасынан алып тастаңыз.

1-диафрагманы карбюратор қақпағынан алыңыз

Карбюраторды бөлшектеу

Ауа демпферінің 1 керме серіппесін қақпақ істікшесінен ажыратыңыз.

Екі бұранданы 2 бұрап, қалқымалы камераның желдету арнасының қақпағын 3 алыңыз.

Бекіткіш бұранданы 4 бұрап, экономостат бүріккішті 5 алыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Орнату бұрандаларын бұрап, стартер жетегінің тұтқаларын алыңыз.

Орнату корпусының төменгі фланецінен жылу оқшаулағыш тығыздағышты абайлап шешіп, алыңыз

Карбюраторды бөлшектеу

EPHH жүйесінің екі бұранданы 1 микроқосқышын 2 бұрап алыңыз.

Шығынды 4 алып тастаңыз және ауа демпферін басқару тұтқасын 3 профиль тұтқасымен 5 осьтен алып тастаңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Бұрауышты пайдаланып қалтқы осі тесігінің 1 ашасын бұрап, оның астында орналасқан алюминий тығыздағыш шайбаны алыңыз.

Қалқыма осін алып тастау үшін пинцет немесе қысқышты пайдаланыңыз және өшіру клапанының қалқымалы 4 пен инwidth 3 алыңыз.

2-орынды карбюратор корпусынан бұрап алыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Төрт бекіту бұрандасын 1 бұрап, үдеткіш сорғы қақпағын 2 тұтқамен бірге алып тастаңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Үдеткіш сорғы диафрагмасын және оның астында орналасқан босату серіппесін алыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Қуыс отын беретін болтты 1 бұрап, оны коллектормен 2 және алюминий тығыздағыш шайбалармен 3 бірге алып тастаңыз.

Отын беру бұрандасын 1 коллектордан 2 тормен бірге алып тастаңыз алюминий тығыздағыш шайбаларды 3.

бұрап, алыңыз

Карбюраторды бөлшектеу

Тығыздағыш шайбамен су төгетін тығынды қалқымалы камераның қабырғасынан бұрап алыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Мұқият таңдалған бұрауышты пайдаланып (жезден жасалған бөлшектерді зақымдамау үшін) негізгі өлшеу жүйесінің ауа 3 және отын 2 ағындарын, бос жүріс және өтпелі жүйwidthң 4 және 5 ауа ағындарын корпустан бұрап алыңыз.

Корпустың бүйірлерінде орналасқан бұрандалы тығындарды 1 бұрап босатыңыз және тығындар астында орналасқан бос жүріс жылдамдығы жүйесі мен өтпелі жүйwidthң жанармай саптамаларын бұрап алыңыз.

Үдеткіш сорғы саптамасын бекітетін қуыс отын беру бұрандасын 6 бұрап, саптаманы 7 тығыздағыш алюминий шайбалармен бірге алып тастаңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Үш бекіту бұрандасын бұрап, 1 EPHH блогын карбюратор корпусының тығыздағышымен бірге алып тастаңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Егер EPHH диафрагмасын ауыстыру қажет болса, EPHH клапанын бекітетін төрт бұранданы бұрап, клапан жинағын алыңыз.

Содан кейін клапанның қақпағын диафрагмадан абайлап бөліп, мембрананы серіппемен бірге клапан корпусынан алыңыз.

Карбюраторды бөлшектеу

Дроссель клапанының жетек механизмін бөлшектеу үшін клапан осьтеріндегі жетек бөліктерін бекітетін гайкаларды бұрап, осьтердегі бөліктердің орнын алдын ала белгілеп, бөлшектерді алып тастау керек

Бөлшектеп болғаннан кейін карбюратор бөліктерін бензинмен немесе еріткішпен жуыңыз, содан кейін карбюратор бөліктеріндегі барлық арналарды сығылған ауамен үрлеңіз.

Карбюраторды құрастыру және орнату

Карбюратордың құрамдас бөліктерін және тұтастай карбюратордың өзін құрастыру, сондай-ақ оны қозғалтқышқа орнату келесілерді ескере отырып, бөлшектеудің кері тәртібімен жүзеге асырылады:

Дроссель корпусының түйісетін беттерінде сызаттар мен жарықтардың жоқтығын тексеру қажет.

Корпустағы демпферлердің оңай айналу мүмкіндігін және күш жойылғаннан кейін олардың бастапқы орындарына анық оралуын тексеріңіз.

Карбюратор корпусының түйісетін беттерінде бекіту бұрандалары үшін тесіктер аймағында сызаттар мен майысуды тексеріңіз.

Барлық картон, паронит және резеңке тығыздағыштарды жаңасымен ауыстыру керек.

Карбюратор корпусының бөліктерін қосатын бұрандаларды қатты, бірақ жұмсақ қорытпалардан жасалған бөлшектердің деформациясына әкелетін шамадан тыс күш қолданбай бұрау керек.

Карбюраторды қозғалтқыштың сору құбырына бекітетін гайкалар шамадан тыс күш қолданбай және тек суық қозғалтқышта тартылуы керек.

Жинаудан және орнатудан кейін карбюраторды реттеу керек

K-151 карбюраторын реттеу

Қалқымалы камерадағы жанармай деңгейі карбюратор қақпағы шешілген кезде реттеледі.

Дегенмен, ілгекті ағытпастан, қақпақты бекітетін бұрандаларды бұрап алуға, оны көтеруге және тығыздағышты алып тастағаннан кейін, штанга бекітілген жерлердегі саңылаулар мүмкіндік беретіндей, қақпақты бүйіріне бұруға болады. .

Деңгей тұрақтанғанша, қолмен сорғы тетігін пайдаланып қалқымалы камераға бензинді құйыңыз.

Отын деңгейінен карбюратор корпусының жоғарғы жазықтығына дейінгі қашықтық 21,5 мм болуы керек.

Карбюраторды реттеу K-151

Егер жанармай деңгейі көрсетілген деңгейден төмен болса, сөндіргіш клапан инесінің иініне тірелетін қалтқы 1-тілін жоғары бүгу керек.

Егер деңгей жоғарырақ болса, тілді төмен бүгіңіз.

Тілді әрбір майыстырғаннан кейін қалтқы камерасының су төгетін тығынын бұрап, одан бензинді төгіп алу керек және тығынды орнына бұрап, қолмен сорғы тетігі арқылы бензинді қайта сорып алу керек

Қозғалтқышты толығымен жылыту және оған тахометрді қосу арқылы іске қосу жүйесін тікелей көлікте реттеуге болады.

Қозғалтқышты ауа сүзгісін алып тастап іске қосып, газ педальын аздап басқаннан кейін ауа демпферін жетек тұтқасымен толығымен жабыңыз.

Одан кейін рычаг механизмі мүмкіндік беретіндей ауа демпферін ашу үшін бұрауыштың жүзін пайдаланыңыз. Қозғалтқыштың иінді білігінің айналу жылдамдығы 2500-2700 мин болуы керек.

Егер ол көрсетілгеннен өзгеше болса, профиль тұтқасында орналасқан реттеу бұрандасындағы бекіткіш гайканы босатып, бұл бұранданы ішіне немесе сыртқа бұрау керек.

Реттеуді аяқтағаннан кейін бекіткіш гайканы мықтап қатайтыңыз.

Тахометр қосылған жылы қозғалтқыштың бос жүріс жүйесін реттеңіз.

К-151 карбюраторын реттеу

Ол үшін қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде сапалы бұранданы 2 максималды бос жүріс жылдамдығын қамтамасыз ететін күйге орнатыңыз.

Одан кейін 1 сандық бұранданы пайдаланып, жиілікті 100-120 минутқа арттырыңыз. Осыдан кейін сапалы бұранданы айналу жылдамдығы 100-120 минутқа төмендегенше қатайтыңыз.

Бұл реттеу әдісі пайдаланылған газдардың уыттылық стандарттарына сәйкес келуге мүмкіндік береді.

Газ анализаторын пайдаланып дәлірек реттеу ұсынылады.

Карбюраторды тексеру

Отын деңгейін реттегеннен кейін карбюратор қақпағы шешілген кезде үдеткіш сорғының жұмысын тексеріңіз.

Дроссель клапандары күрт ашылғанда, үдеткіш сорғы шүмегінен күшті, біркелкі бензин ағыны шығып, диффузорлардың қабырғаларына тимей, дроссель корпусының арналарына жетуі керек.

Біркелкі емес және қисық ағын бүріккіш арналардың ішінара бітеліп қалғанын көрсетеді.

Егер ағын мүлде болмаса, саптаманың жанармай беру бұрандасы мен онда орналасқан бүрку клапанының таза және жақсы күйде екwidthне көз жеткізіңіз.

Егер олар жақсы жұмыс күйінде болса, жоғарыда сипатталғандай оны бөлшектеу арқылы үдеткіш сорғы диафрагмасының механизмінің тазалығы мен жұмысқа жарамдылығын тексеру керек.

Басқару блогы мен EPHH клапанын тексеру

Басқару блогы мен клапан EPHH тексеру

Жоғарыда көрсетілген элементтерге қосымша қуат жүйесінде қозғалтқыш бөлігінде орнатылған 1 EPHH басқару блогы және электромагниттік клапан 2 бар.

Карбюраторда орнатылған ауа клапаны және микроқосқышпен бірге бұл құрылғылар мәжбүрлі бос жүріс режимінде жанармай беруді өшіретін және тұтану өшірілгеннен кейін қозғалтқыштың өздігінен тұтануын болдырмайтын EPH жүйесін құрайды.

Екі құрылғы да бөлінбейтін дизайнға ие және олар сәтсіз болған жағдайда ауыстырылуы керек.

Басқару блогы мен клапан EPHH тексеру

Соленоидты клапанның жұмысқа жарамдылығын тексеру тікелей автомобильде жүзеге асырылады.

Ол үшін қозғалтқыш жұмыс істемей тұрғанда клапан ашасынан кез келген сымды алып тастаңыз.

Қозғалтқыш дереу тоқтауы керек.

Қозғалтқыштың карбюратор жүйелерімен және EPHH пневматикалық клапанымен жақсы жұмыс күйінде жұмыс істеуін жалғастыру электромагниттік клапанның дұрыс жұмыс істемеуін көрсетеді.

EPHH басқару блогының жұмысқа жарамдылығын тексеру үшін вольтметрді соленоидтық клапанды басқару блогына және жерге қосатын сымға қосыңыз.

Бос режимде және жоғары жылдамдықта электромагниттік клапан ашасындағы кернеу кемінде 12 В болуы керек.

Содан кейін иінді біліктің айналу жиілігін 2000-3000 мин -1 дейін арттырып, дроссель клапанын күрт жабу керек.

Қазір дроссель клапаны жабық және айналу жылдамдығы 1100 минутқа дейін азаймайынша, электромагниттік клапанның тығынында кернеу болмауы керек.

Егер дроссельдік клапан босатылған кезде кернеу өзгеріссіз қалса, кез келген сымды карбюратор EPH жүйесінің микроқосқышынан ажырату керек.

Егер иінді біліктің айналу жиілігі 1600-1800 мин -1 асатын болса, кернеудің 0,5 В немесе одан төмен төмендеуі тіркелсе, микроажыратқышта қысқа тұйықталу бар немесе оны орнату дұрыс емес. .

Егер кернеу төмендемесе, басқару блогы ақаулы. Бұл ақаулық жанама түрде қозғалтқыштың тұтану өшірілгеннен кейін өздігінен тұтанудан жұмыс істеуі арқылы расталады.

Ауа сүзгі элементін ауыстыру

Ауа сүзгі элементін ауыстыру

Картер желдету үшін 3 шлангты алып тастаңыз. Төрт серіппелі қыстырғышты 1 ажыратып, алыңыз сүзгі қақпағы 2

Ауа сүзгі элементін ауыстыру

Сүзгі элементін алып тастаңыз.

Сүзгі корпусы мен қақпағының ішін сүртіңіз. Бұл ретте шаң мен кірдің карбюраторға кірмейтініне көз жеткізіңіз

Жаңа сүзгі элементін сүзгі корпусына орнатыңыз, қақпақты жабыңыз және серіппелі қыстырғыштарды бекітіңіз. Картер желдеткіш түтігін орнатыңыз.

Карбюратордың ауа демпферін ауыстыру және реттеу

Карбюратордың ауа демпферінің тартылуын ауыстыру және реттеу

Бұранданы 4 бұрап, 1-шыбықты ауа демперінің жетек рычагынан алыңыз. Бұранданы 2 бұрап, карбюратордағы кронштейннен өзекшwidthң 3 қабығын алыңыз.

Қабықты шығармай, оның штангасын тұтқасынан көліктің салонына тартыңыз.

Штанганың қабығын ауыстыру үшін руль бағанының астындағы кронштейндегі гайканы бұрап, штанганың қабығын жолаушылар салонына тарту керек.

Жолаушылар салоны жағынан корпусқа жаңа шыбықты салыңыз және оны бұрандамен ауа демперінің жетек тұтқасына бекітіңіз.

Егер қабық алынып тасталса, алдымен жолаушылар салоны жағынан өзек қабығын орнатып, оны кронштейндегі гайкамен бекітіңіз, содан кейін штанганы оған салыңыз.

Карбюратордың ауа демпферінің тартылуын ауыстыру және реттеу

Ауа демперінің тартылуын реттеңіз. ол үшін руль бағанының астында орналасқан тартқышты басқару құралын соңына дейін басыңыз.

Бұранданы 4 босатыңыз және демпфер жетегінің 5 тұтқасын бұрап ауа демпферін толығымен ашыңыз.

Одан кейін бұранданы 4 қатайтыңыз. Ауа демпфері толығымен жабылғанша итергіш тұтқаны өзіңізге қарай тартыңыз.

Егер бұл орын алмаса, 1-бұранданы босатыңыз және 3-кронштейндегі өзекшwidthң 2 қабығын ауа демпфері толығымен жабылғанша жылжытыңыз.

Тіреуіш тұтқасын құлыптан құлыпқа жылжыту арқылы ауа демпферінің ашылуы мен жабылуын қайта тексеріңіз.

К-151 карбюраторына арналған калибрлеу деректері

Параметр – Негізгі камера – Қосымша камера

Диффузордың диаметрі, мм - 23 - 26

Араластыру камерасының диаметрі, мм - 32 - 36

Негізгі отын ағынының өнімділігі, см 3/мин – 225 - 380

Негізгі ауа ағынының өнімділігі, см 3/мин – 330 - 330

Бос тұрған отын ағыны және өтпелі жүйwidthң өнімділігі, см 3/мин – 95 - 150

Бірінші бос тұрған ауа ағынының және ауысу жүйесінің ауа ағынының өнімділігі, см 3/мин – 85 - 270

280 эмульсия ағынының жұмыс істеуі -

Екінші бос тұрған ауа ағынының өнімділігі 330 -

10 толық жүріс үшін үдеткіш сорғысының шығыны, см 3/мин - 10±2,5

Денwidthң үстіңгі жазықтығынан жанармай деңгейі, мм - 21,5±1,5

Іске қосудан кейінгі ауа демпферінің төменгі жиегіндегі саңылау, мм - 6±1

new

УАЗ көліктері үш білікті механикалық беріліс қораптарымен жабдықталған:

K-126GU карбюраторына техникалық қызмет көрсету (мод. 4178 қозғалтқыштар үшін) K-126GU карбюраторы K-151V карбюраторын ауыстыру опциясы ретінде 4178 модельді қозғалтқыштарды аяқтау үшін пайдаланылады