Рульдік механизмді алып тастау

Ол үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

 • - ілмекті алып тастаңыз және рульдік механизмдегі сына гайканы бұрап алыңыз, оның деформациясын жойып, сынаны қағып алыңыз және механизм білігінен бұранда білігінің шанышқысын алыңыз;
 • - қосаяқты бекітетін гайканы бұрап, 7823-6092 тартқышты пайдаланып қосаяқты рульдік механизм секторының білігінен алыңыз;
Рульдік механизмнің қосаяқтысын алуға арналған тартқыш: 1 - бұранда; 2 - жақша
 • - руль механизмінің кронштейнін жақтау штангасына бекітетін бес гайканы бұрап, рульдік механизмді кронштейнмен бірге алып тастаңыз; руль механизмінен кронштейнді алыңыз.

Рульдік механизмді алып тастау туралы мәліметтерді мақалада табуға болады - «Рульдік механизмді алып тастау»

Рульдік механизмді бөлшектеу

Бөлшектеу үшін келесі әрекеттерді орындаңыз:

Рульдік басқару механизмі: B - жоғарғы қақпақтағы қабырға; C - бұранданың ұшын белгілеу; 1 - картер; 2 - шарикті гайкамен бұранда; 3 - білік секторы; 4 - толтырғыш тығын; 5 - реттегіш шығыршықтар; 6 - жаңғақ; 7 - түйреуіш; 8 - шанышқы; 9 - қақпақ; 10 - сына; 11 - руль білігінің тығыздағышы; 12 - кардан білігі; 13 - тығыздағыш сақина; 14 - ұстағыш сақина; 15 - секторлық білік мойынтіректің сыртқы сақинасы; 16 - сектордың білік тығыздағышы; 17 - қақпақ; 18 - қос аяқты; 19 - бүйірлік қақпақ; 20 - аша
 • - руль корпусындағы майды толтырғыш тығын 4 арқылы ағызыңыз
 • - руль механизмін бастықпен картер монтаждау тесігінің астына бекітіңіз және барлық беттерді кірден мұқият тазалаңыз;
 • - картерден екі тығынды алыңыз;
 • - сектор білігінен қақпақтарды 17, 19 және губка тығыздағышты 16 алыңыз;
 • - сектор білігінің 15 мойынтіректеріндегі тесіктерді сақалмен түзетіңіз;
 • - сектор білігінің мойынтіректерін 15 бір-бірден тартқышпен соққыларсыз немесе бұрмаланбай, роликтердің шашырауын болдырмай алыңыз.

Подшипниктерді біліктің екінші ұшына ауыстыру немесе бір подшипниктің роликтерін басқа мойынтіректердің роликтерімен араластыру рұқсат етілмейді.

 • - сектор білігін 3 және тығыздағыш сақиналарды 13 алып тастаңыз;
 • - жоғарғы картер қақпағын бекітетін болттарды бұрап алыңыз және үстіңгі қақпақты тығыздағыштармен бірге алып тастаңыз;
 • - алдымен тығыздағыш сақина мен тығыздағыштарды 5 алып тастап, май тығыздағышты және мойынтіректі үстіңгі қақпақтан шығарыңыз;
 • - гайкамен жинақталған 2 бұранданы алыңыз;
 • - пропеллер мойынтіректерінің қалған сыртқы ұшын басыңыз.

Қажет болмаса, бұранда мойынтіректерінің сыртқы тіректерін картер мен үстіңгі қақпақтан баспаңыз.

Рульдік механизм бөлшектерін тексеру

Бөлшектелген рульдік механизм бөліктерін керосинмен немесе бөлшектерден майды, кірді және металл тозу бөлшектерін кетіруді жеңілдететін басқа сұйықтықпен жуу керек.

Рульдік механизмді жинамас бұрын, тозған бөлшектерді ауыстыру қажеттілігін анықтау үшін оның барлық бөліктерін тексеру керек.

Рульдік тетік корпусы:

Егер жарықтар мен сынықтар анықталса, картер ауыстырылуы керек.

Рульдік беріліс гайкасы бар бұранда:

Бұранданың бетінде ойықтар пайда болса немесе гайкадағы бұранданы бұрау кезінде кептеліп қалса, оны гайкамен бірге жинақ ретінде ауыстыру керек.

Білік секторы:

Егер біліктің жұмыс беттерінде жарықтар мен ойықтар болса, сектор білігін ауыстыру қажет.

Мойынтіректер:

Мойынтіректерді таза керосинмен жуып, сығылған ауамен үрлеу керек.

Егер мойынтіректерде жарықтар болса, жолдар мен шарлар тозса немесе торда жарықтар болса, мұндай мойынтіректерді ауыстыру қажет.

О-сақиналар:

Егер тығыздағыш сақиналар бастапқы пішінін жоғалтқан немесе жыртылған немесе кесілген болса, сақиналарды ауыстыру керек.

Рульдік механизмді құрастыру

Жинау үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

 • - рульдік механизм бөліктерінің жұмыс беттерін майлаудың жұқа қабатымен майлау;
 • - бұранда мойынтірегін рульдік беріліс корпусына толығымен басып, тығыздағыш сақиналарды орнатыңыз;
 • - бұрандалы мойынтіректі, май тығыздағышты үстіңгі қақпаққа басып, тығыздағыш сақинаны орнатыңыз;
 • - мойынтіректердің ілгектерін сығымдау сапасын өлшеуішпен тексеру;
 • - гайка мен мойынтіректері бар бұранданы картерге орнату;
 • - бұрандалы мойынтіректердің бұралуын реттей отырып, рульдік механизмнің үстіңгі қақпағын орнатыңыз және бұрандаңыз.

Үстіңгі қақпақтың болттары 24–36 Нм (2,4–3,6 кг/см) айналу моментіне дейін тартылуы керек;

 • - сектор білігін картерге орнату, ал гайканың ортаңғы тісі сектор білігінің ортаңғы қуысына түсуі керек;
 • - жиналған мойынтіректерді орнату;
 • - қосулы реттеу гайкасы бар білік секторы жоқ;
 • - бөлшектеудің кері ретімен қосалқы құрастыруды орындау;
 • - руль механизмін көлікке орнату.

Кронштейнді рульдік механизмге бекітетін болттар 44-62 Нм (4,4-6,2 кг/см) айналу моментіне дейін, кронштейнді шпатқа бекітетін гайкалар - 28-36 Нм моментке дейін тартылуы керек. 2,8-3,6 кг /см);

- бұранда білігінің шанышқысын рульдік беріліс білігіне орнатыңыз, сынаны шанышқыға енгізіңіз және оны гайкамен 1 8-25 Нм (1 8-2,5 кг/см) айналу моментіне дейін қатайтыңыз.

Тегіс және серіппелі шайбаларды шанышқыдағы өңделген беттің бүйіріндегі гайка астына орнатыңыз, сынаны ілмектермен бекітіңіз;

- руль механизмінің секторлық білігіне қос аяқты орнатыңыз және оны гайкамен бекітіңіз, бұрау моменті 105-1 40 Нм (10,5-14 кг/см).

Рульдік доңғалақтың жетек білігін алу

Кардан білігін алу үшін сізге қажет:

 • - топсалардың екі ілмектерін алыңыз, сыналарды бекітетін гайкаларды бұрап алыңыз, сыналарды қағып алыңыз, поршеньдерді алып тастаңыз және тығыздағышпен бұранданың білігін алыңыз;
 • - пропеллер білігінің түйіскен жеріндегі ілмек түйреуішті алыңыз, сына гайкасын бұрап алыңыз, сынаны қағып алыңыз және бұранда білігінің қосылысын алыңыз.

Сонымен қатар мынаны көре аласыз: “Рульдік бағананы қалай алып тастау, бөлшектеу және реттеу керек

Рульдік бағанның жетек білігін бөлшектеу

Бөлшектеу процесі кезінде мыналар қажет:

 • - пропеллер білігінің қосылысын кір мен майдан тазарту;
 • - айқаспалы мойынтіректердің тірек сақиналарын алыңыз;
 • - сыртқы диаметрі шанышқыдағы тесіктен сәл кішірек болатын қола сілтемені пайдаланып прессте немесе тіреуіште айқаспалы мойынтіректерді басыңыз.

Ол үшін ине мойынтірегі корпусының төменгі жағына оправканы орнатып, қарама-қарсы мойынтіректі басыңыз.

Басқа мойынтіректі бұрап, сыртқа шығарыңыз, сілтемені айқаспалы керменің ұшына орнатыңыз;

 • - білікшені 1/4 айналымға бұрып, екінші айырдың құлақтарынан мойынтіректерді бірдей ретпен басыңыз;
 • - айқышты алып тастаңыз.

Кардан буынының барлық бөліктерін керосинмен шайып, олардың жағдайын тексеріңіз.

Тозған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Рульдік беріліс білігіне орнатылған пропеллер білігінің қосындысы ұқсас жолмен бөлшектелген.

Рульдік жетек білігін құрастыру

Жинау үшін келесі әрекеттерді орындау керек:

 • - мойынтіректерді және айқастарды жұқа май қабатымен майлаңыз, майлаушы шанышқы бетін жаппауы үшін айқастың шыбықтарын шанышқылардың бірінің көзіне салыңыз;
 • - оправканы пайдаланып, бірінші мойынтіректі кардан шанышқысына, сосын екіншісін басыңыз;
 • - ұстағыш сақиналарды орнату;
 • - жетек білігін ¼ бұраңыз және сол ретпен басып, екінші кресттің құлақтарына қалған екі мойынтіректерді бекіткіш сақиналармен бекітіңіз;
 • - майлау ниппельі арқылы айқаспалы мойынтіректерді майлаңыз;
 • - сына орнатқаннан кейін шайбалар мен гайканы шанышқымен өңделген бетіне орнатыңыз.

Сыналарды кесіңіз;
- сына гайкаларын 12-18 Нм (1,2-1,8 кг/см) айналу моментіне дейін қатайтыңыз.
Рульдік беріліс білігіне орнатылған бұранда білігінің қосылысын бір жерге жинаңыз. ұқсас жолмен.

Руль дөңгелегін алу

Руль дөңгелегін алу үшін сізге қажет:

 • - рульдік беріліс төсемін алыңыз;
 • - руль дөңгелегі гайкасын бұрап алыңыз, бекіткіш шайбаны алыңыз;
 • - руль дөңгелегі торында және біліктің ұшында олардың салыстырмалы орнын анықтау үшін белгі қою;
Руль дөңгелегін алуға арналған тартқыш: 1 - бұранда; 2 - болт
 • - тартқышты пайдаланып руль дөңгелегін алыңыз.

Орнату

Рульді орнату үшін сізге қажет:

 • - руль дөңгелегін руль доңғалағындағы және біліктің шетіндегі бұрын белгіленген белгілерге сәйкес орнату;
 • - бекіткіш шайбаны орнатыңыз және руль дөңгелегін бекітіңіз. Гайканың тартылу моменті 65–80 Нм (6,5–8,0 кг/см) болуы керек;
 • - руль дөңгелегіне жастықшаны орнатыңыз.