Егер алдыңғы доңғалақтардың орналасуы түзу сызықты қозғалысқа сәйкес келсе және руль дөңгелегі спицалары көлденең болмаса, бұл дөңгелекті туралау бұрыштарының бұзылғанын, рульдік басқаруда немесе аспада ақаулардың болуын көрсетеді

Батареяны жерге қосқышты пайдаланып ажыратыңыз.

Кейінгі құрастыруды жеңілдету үшін алдыңғы дөңгелектерді түзу сызықты күйге қойыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Сәндік әрлеуді алу үшін бұрауышты пайдаланыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Руль дөңгелегін бұрудан ұстап тұрып, гайканы бұрап алу үшін 24 мм розетканы пайдаланыңыз. Руль дөңгелегін білік шпинелерінен арнайы тартқышпен тартамыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Егер тартқыш болмаса, жіптегі гайканы біліктің бұрандалы бөлігінің ұшымен бірдей етіп қалдырыңыз.

Төменнен жиекті тізеңізбен басып, руль дөңгелегін жұлып алу үшін балғамен жез оқпан арқылы біліктің ұшын соғыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

гайканы толығымен босатып, руль дөңгелегін біліктен алыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Рульдік бағананың қақпақтарын бірге ұстап тұрған екі бұранданы бұрап алу үшін саңылаулары бар бұрағышты пайдаланыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Үстіңгі корпусты алыңыз

ГАЗ-2705 рульдік дөңгелегі мен рульдік бағананы алу.

Рульдік бағанды ең жоғарғы орнына жылжытыңыз. Корпустың үстіңгі жиегін оның ұстағышы баған ұясынан шыққанша өзіңізге еңкейтеміз

Рульдік доңғалақты және рульдік колонканы алып тастау GAZ-2705

Қорпақты жоғары қарай жылжытып алып тастаңыз

Рульдік бағананы руль бағанынан біліктің көлденең бөлігін ажырату арқылы көліктен бөлек алуға болады.

Ол үшін ілулі тұрған кезде шанышқыдағы сынаны қағып алу керек, бұл ыңғайсыз.

Рульдік доңғалақты және рульдік колонканы алып тастау GAZ-2705

Сондықтан жетек білігі жинағы бар бағанды алып тастауды ұсынамыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Қозғалтқыш бөлігінде сына тесігінен ілмек түйреуішті алу үшін қысқышты пайдаланыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

13 мм кілтпен гайканы бұрап, оны жіпте сынаның ұшымен бірдей етіп қалдырыңыз

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Балғамен сынаны жезден жасалған оправка арқылы шығарып, гайканы бұрап алыңыз

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Сынаны алыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағанасын алу

Топса шанышқыны руль білігінен алыңыз.

ГАЗ-2705 рульдік доңғалағын және рульдік колонканы шешу

Білік тығыздағыштың серіппелі қысқыштарын итеріңіз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Рульдік бағананы бекітетін төрт болтты бұрап алу үшін 12 мм розетканы пайдаланыңыз

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Оны жетек білігімен бірге алып тастаңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Рульдік бағананың білігінен айқаспалы шанышқыны алыңыз (топса шанышқыны рульдік беріліс білігінен алу сияқты)

Рульдік доңғалақ пен рульдік бағананы алу GAZ-2705

Пропеллер білігі жинағын руль бағанынан ажыратыңыз.

Руль бағанынан тұтану қосқышын алыңыз.

Болтты 12 мм кілтпен ұстаңыз және гайканы бұрап алу үшін 13 мм кілтті пайдаланыңыз

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Болтты және втулканы алыңыз.

ГАЗ-2705 рульдік доңғалағын және рульдік колонканы шешу

Рульдік доңғалақты және рульдік колонканы алып тастау GAZ-2705

Екінші бекіткіш болтты (оның төлкесі жоқ) бұрап алғаннан кейін руль бағанының кронштейнін алыңыз

Рульдік доңғалақ пен рульдік бағананы алу GAZ-2705

Алынған бөліктерді кері ретпен жинап, орнатыңыз.

ГАЗ-2705 рульі мен рульдік бағананы алу

Төменгі корпус бекітілген: руль бағанының болтының артында L-тәрізді шығыңқы және руль бағанының ойығының артындағы жалпақ шығыңқы

Дөңгелектер бүйірге бұрылмауын қадағалай отырып, руль дөңгелегін руль білігінің шпинелеріне түзу сызықты күйде орнатамыз.

Рульдік бағанның орнын реттеу

Рульдік бағанның орнын heightте және бұрышта өзгертуге болады.

Рульдік бағанның орнын реттеу

Рульдік бағананың құлпын жоғары көтеріңіз.

Руль дөңгелегін қажетті орынға орнатыңыз және тұтқаны толығымен төмен түсіріңіз.

Егер құлып бос болса және бағанды қажетті күйде ұстамаса, баған қақпақтарын алыңыз.

Рульдік бағанның орнын реттеу

13 мм екі кілтті пайдаланып, бекіткіш гайканы босатыңыз және құлыптау тұтқасын бекітетін болттың гайкасын қатайтыңыз.

Ысырманың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізгеннен кейін, бекіткіш гайканы қатайтып, қақпақтарды орнына қойыңыз.