Құлыптар көлік жүргізу кезінде, автотұрақта және жол-көлік оқиғасы кезінде есіктерді жабық күйде ұстау үшін қолданылады

Есік құлыптары - автоматты, шанышқы түрі

Ротор мен жұдырықшаның тістеріне байланысты есік толығымен жабылған (негізгі тісте) және толық жабылмаған (қауіпсіздік тісте).

Есік толық жабылмаған кезде көлік қағылады; есікті ашық күйде жүргізуге болмайды.

Алдыңғы есік құлпы (2000 жылдың ақпанына дейін) және оның жетектері

2000 жылдың ақпан айына дейін алдыңғы есіктерге құлыптар орнатылды, олардың дизайны суретте көрсетілген.

Құлып үш бөліктен тұрады: құлыптау механизмі 19, рычаг механизмі 20 және ілмек түйреуіш 18.

Құлыпты кабинаның сыртынан және ішінен ашуға болады, есік толығымен жабылған кезде оны кабинаның сыртынан да, ішінен де құлыптауға болады.

Құлыпты кабинаның сыртынан ашу үшін дискімен сыртқы тұтқаны 1 пайдаланыңыз.

Құлып ашылған кезде сыртқы тұтқаны ұстап, өзіңізге қарай тартсаңыз, есік ашылады.

Құлып құлыпталған кезде, сыртқы тұтқа еркін қозғалады. Құлыпты кабинаның ішінен ашу үшін ішкі дискіні 4 пайдаланыңыз.

Құлып ашылған кезде ішкі дискінің тұтқасын өзіңізге қарай бұрсаңыз (тартсаңыз) және есікті сыртқа қарай итерсеңіз, ол ашылады.

Құлып құлыпталған кезде, ішкі диск тұтқасы еркін қозғалады.

Құлыпты сыртынан құлыптау үшін құлыптау қосқышын 15, ал ішінен 7 түймешігін пайдаланып құлыпты өшіріңіз.

Есік ашық тұрғанда құлыпты сырттан да, кабинаның ішінен де құлыптай алмайсыз.

Сыртқы және ішкі блоктаулар бір-бірімен байланысты және блоктаудың бір түріне әсер ету екіншісін автоматты түрде іске қосады.

Құлыптау механизмін бекіту оның сенімділігін тексеруді қажет етеді.

Егер бос құлыптау механизмі бар есікті жапсаңыз, есікті сырттан да, ішінен де ашу мүмкін емес.

Құлыптау механизмін ауыстыру үшін екі бұранданы бұрап, механизмді алып тастап, оны жаңасымен ауыстырып, оны есікке орнату, барлық жетектердің жұмысын және есіктің дұрыс жабылуын тексеру керек және егер қажет болса, жетектер мен ысырма істікшесі* реттелуін тексеріңіз.

* Сол жақ артқы есікке ысырма орнатылған.

Шығуды реттеу үшін оны босатып, қажетті бағытта жылжытып, қатайту керек.

Сыртқы тұтқаны немесе құлып қосқышын ауыстыру

 • - терезе тұтқасын алыңыз (алдыңғы есіктер үшін);
 • - ішкі диск ұясын 6 алып тастаңыз
 • - есіктегі тұтқаны алып тастаңыз;
 • - есіктің ашылуын шектегішті және шектегіш тұтқаның қысқышын алыңыз (артқы есік үшін);
 • - есіктің әрлеуін және шуға қарсы тығыздағышты алыңыз;
 • - сыртқы тұтқаны бекітетін болттарды бұрап алыңыз және тұтқаны ауыстырыңыз;
 • - ауыстырып-қосқыш тұтқаны бекітетін ілмекті бүгіңіз және тұтқаны алыңыз;
 • - ішкі жетекті бекітетін бұрандаларды бұрап, өзекшені 12 бұрап алыңыз;
 • - құлыптау механизмін бекітетін бұрандаларды бұрап алыңыз, құлыптау механизмін алыңыз;
 • - рычагты механизмді есіктің ішіне бекітілген бөліктерімен орнату люкіне қарай жылжытыңыз және штанганың ұшын ажыратыңыз, ішкі жетекті және рычаг механизмін қалған бөліктерімен бірге алыңыз;
 • - сыртқы дискіні ажырату, оның жұмысын тексеру; жетек бөліктері еркін қозғалуы керек, ал үйкеліс беттері машина майымен майлануы керек;
 • - рычаг механизмі ақаулы болса, оны жаңасымен ауыстырыңыз.

Бөлшектерді және құрамдастарды кері ретпен жинап, орнатыңыз, жасалған реттеулердің дұрыстығын және дискілердің жұмысын жеке тексеріңіз.

Драйвердің дұрыс жұмысы оны орнатқаннан кейін есік ашық күйде тексеріледі, ол үшін бұрауышты пайдаланып құлыптау механизмінің роторын екі тіс арқылы «ашық» күйден «жабық» күйге жылжытыңыз ( құлып толығымен жабық), содан кейін сәйкес дискіні - сыртқы немесе ішкі бұраңыз.

Ротор «жабық» күйден «ашық» күйге ауысуы керек.

Егер серіппе әлсіз болса, бұл орын алмауы мүмкін, содан кейін жетек толығымен бұрылған кезде бұрауыштың көмегімен ротордың еркін қозғалу мүмкіндігін тексеріңіз; тиюге рұқсат етілмейді.

Егер бұл орын алмаса, сыртқы дискінің ұшын немесе ішкі дискінің штангасын 2 бұрап бұрап, жұмысын қайта тексеру керек.

Оң нәтиже алғаннан кейін құлыптау жүйесінің жұмысын тексеріңіз.

Ол үшін қайтадан есік ашық күйде құлыптау механизмінің роторын «ашық» күйден «жабық» күйге жылжытыңыз және өзекшенің 7 ұшын төмен басыңыз, содан кейін сыртқы да, ішкі де емес. диск құлыпты ашуы керек.

Құлып пен оның жетектері арнайы техникалық қызмет көрсетуді қажет етпейді, жұмыс кезінде күш күшейген кезде шар Түтіктерді машина майымен майлау керек.

2000 жылдың ақпан айынан бастап алдыңғы есіктерге сенімділігі жоғары (ротор мен жұдырықша тістерінің қосылуының жоғарылауына және бөлшектерді дайындаудағы дәлдіктің жоғарылауына байланысты) және жабылу шуының төмендеуіне (ротордың жаппай жабынына байланысты) модификацияланған құлыптар орнатылды. жұдырықша, бекіткіш және құлыптау механизмінің негізгі материалы).

Алдыңғы есік құлпы (2000 жылдың ақпанынан кейін) және оның жетектері

Құлыптар Brano компаниясының (Чехия) лицензиясы бойынша жасалған және құлыптау механизмінен (құлыптың сыртқы бөлігі) 20, иінтіректі механизмнен (құлыптың ішкі бөлігі) 21 және құлыпты ұстағыштан 19 тұрады.

Құлыпты кабинаның сыртынан және ішінен ашуға болады, ал есік кабинаның сыртынан және ішінен толығымен жабылған кезде құлыптауға болады.

Құлып ашылған кезде сыртқы тұтқаны ұстап, өзіңізге қарай тартсаңыз, есік ашылады.

Құлып құлыпталған кезде, сыртқы тұтқа еркін қозғалады.

Құлып ашылған кезде ішкі дискінің тұтқасын өзіңізге қарай бұрсаңыз (тартсаңыз) және есікті сыртқа қарай итерсеңіз, есік ашылады.

Құлып құлыпталған кезде, ішкі диск тұтқасы еркін қозғалады.

Құлыпты сырттан құлыптау үшін құлыпты сәйкес сериялардың кілттерімен, ал ішінен 7 түймешігімен бекітетін құлыптау қосқышын 15 пайдаланыңыз.

Есік ашық тұрғанда құлыпты сырттан да, кабинаның ішінен де құлыптай алмайсыз.

Сыртқы және ішкі блоктаулар бір-бірімен байланысты; блоктаудың бір түріне әсер екіншісін автоматты түрде іске қосады.

Өзгертілген есік құлыптарын қосу өлшемдері мен ысырма дизайны бойынша ескі дизайндағы құлыптармен алмастыруға болмайды.

Құлыптау механизмін ауыстыру үшін екі бұранданы бұрап алу, механизмді алу, есікке жаңасын орнату, барлық жетектердің жұмысын және есіктің дұрыс жабылуын тексеру, жетектерді реттеу және құлыптау ысырмасын реттеу қажет.

Құлып ұстағышын реттеу үшін бекітудің бұрандаларын 17 босатып, оны қажетті бағытта жылжытып, қатайту керек (түрлі құрамдас бөліктерді ауыстыруға арналған қалған операциялар 2000 жылдың ақпанына дейін жасалған құлыппен жасалған операцияларға ұқсас).

Бүйірлік және оң жақ артқы есіктердің құлыптары, олардың сыртқы және ішкі жетектері және құлыптау жүйесі дизайны бойынша 2000 жылдың ақпан айына дейінгі дизайндағы алдыңғы есікті құлыптау жүйелеріне ұқсас.

Құлып, сыртқы және ішкі құлып жетектері, артқы есіктің тік қозғалысын шектегіш
Есіктерді бекіту және құлыптау механизмдері

Құлыптау ақаулары және ақаулықтарды жою

Ақаулық себебі - Түзету

Есік қатты итерілгеннен кейін ғана жабылмайды немесе жабылмайды

Орнату кезінде есік құлыптау істігі кабинаның ішіне жылжытылады - Істікшені босатыңыз және оны 1-2 мм сыртқа жылжытыңыз

Сыртқы немесе ішкі құлыптау дискісі дұрыс реттелмеген - сыртқы және ішкі дискілердің дұрыс реттелуін бөлек тексеріңіз

Есік көліктің сыртынан да, ішінен де жабылмаған

Сыртқы немесе ішкі диск реттеулері дұрыс жасалмады - Қажетті реттеулерді бөлек жасаңыз және құлыптау механизмдерінің жұмысын тексеріңіз

Есік толығымен жабылмайды (тек қауіпсіздік тісінде)

Құлыптау механизмінің буфері құлыптау роторының қозғалысына кедергі жасайды - Роторды ауыстырыңыз немесе құлыптау механизмін ауыстырыңыз

Сыртқы есік тұтқасы жұмыс істемейді

Сыртқы тұтқаның шығыңқы бөлігі сынған - Сыртқы тұтқаны ауыстырыңыз.

3-диск ұшы сынған немесе сынған - ұшын немесе дискіні ауыстырыңыз.

Сыртқы тұтқа ашылғаннан кейін бастапқы орнына оралмайды

Жетек рычагтары тұрып қалды - рычагтардың тойтармаларын босатыңыз, дискіні майлаңыз және оның жұмысын тексеріңіз; нәтиже нашар болса, дискіні ауыстырыңыз.

Құлыптау механизмі жұмыс істемейді

Ротор мен құлыптау камерасын жылжыту (бұру) қиын - құлыптау механизмін ауыстырыңыз

new

К-151В карбюраторы (1-сурет) - тік, эмульсиялық, екі камералы, төмендейтін қоспа ағыны және дроссель клапандарының дәйекті ашылуы

Ілінісу дискілерін алу үшін « УАЗ-3151-нің босату мойынтірегін ауыстыру » бөлімінің 1-ден 5-ке дейінгі әрекеттерін орындаңыз.