Складання коробки передач виконують у три етапи: складання вузлів провідний вал та кришка підшипника ведучого валу, проміжний та ведений вали, верхня кришка коробки передач, механізм дистанційного перемикання передач, масляний насос, загальне складання коробки та випробування

Ведучий вал та кришку підшипника провідного валу збирають у такій послідовності:

Коробка передач МАЗ

 • - встановлюють провідний вал, (див. рис. 1) зубчастим вінцем на підставку і напресовують на шийку вала задній кульковий підшипник до упору, попередньо встановивши в канавку зовнішньої обойми стопорне кільце;
 • - навертають на різьбову шийку вала кільцеву гайку і затягують її вщерть. Кромку гайки розкидають у паз валу;
 • - встановлюють кришку 3 підшипника ведучого валу гніздом під сальник вгору та запресовують у гніздо сальник до упору, попередньо змастивши зовнішню поверхню сальника нітроемаллю.

Проміжний і ведений вали перед збиранням протирають, а поверхні, що сполучаються, змащують маслом.

Проміжний вал збирають у такому порядку:

 • - встановлюють вал 17(див. рис. 1) зубчастим вінцем на стіл гідравлічного преса, запресовують в канавку валу шпонку і напресовують на вал шестерню 19 другої передачі до упору зубчастий вінець валу. Ступиця шестерні 19 повинна бути звернена убік від зубчастого вінця;
 • - надягають на вал розпірну втулку шестерень другої та третьої передач, запресовують у канавку валу сегментну шпонку і напресовують до упору шестірню 21 третьої передачі короткою маточкою у бік розпірної втулки;
 • - запресовують у канавку валу шпонку і напресовують до упору шестірню 22 п'ятої передачі короткою маточкою у бік шестірні 21 третьої передачі;
 • - запресовують в канавку валу шпонку і напресовують шестерню 23 відбору потужності довгою маточкою від шестірні 22 п'ятої передачі до упору;
 • - запресовують у канавку валу шпонку і напресовують до упору шестірню 24 довгою маточкою у бік шестірні 23 відбору потужності;
 • - встановлюють у канавку валу переднє упорне кільце, напресовують до упору на вал передній роликовий підшипник і встановлюють у канавку вала упорне кільце підшипника.

Відомий вал збирають у такій послідовності:

 • - встановлюють вал 14 (див. мал. 1) різьбовим кінцем вниз;
 • - встановлюють на вал упорну шайбу до упору в торець шліцевої поверхні та шестерню 11 другої передачі зубчастим вінцем від упорної шайби. Шестерня на валу повинна обертатися легко без заїдання;
 • - запресовують у канавки валу шпонки і напресовують на вал до упору розпірну втулку шестерень другої та третьої передач великим торцем у бік шестірні II другої передачі;
 • - встановлюють на шліци розпірної втулки синхронізатор 10 другої та третьої передач у зборі з кареткою короткою маточкою до шестірні 11 другої передачі;
 • - напресовують на вал втулку шестерні 9 третьої передачі до упору в розпірну втулку, сумісивши при цьому виріз у втулці зі шпонкою розпірної втулки, і встановлюють на втулку шестерню 9 прямозубим вінцем у бік синхронізатора 10. Шестерня на валу ;
 • - перевіряють поздовжнє переміщення обойми конусних кілець синхронізатора 10, яке має бути в межах 3-5 мм. Зчеплення зубів каретки синхронізатора із зубами шестірні має бути легким, без заїдань;
 • - напресовують на вал до упору втулки шестерні 8 п'ятої передачі буртом у бік шестерні 9 третьої передачі і, одночасно сумісивши штифт втулки з пазом валу, встановлюють на втулку шестірню 8 прямозубим вінцем у бік від бурта втулки.

Шестірня повинна обертатися на валу легко, без заїдань;

 • - встановлюють упорну шайбу шестерні 8 п'ятої передачі, повертаючи її до суміщення виступів шайби зі шліцами валу, і запресовують замкову шпонку.

Зазор між втулкою шестерні п'ятої передачі та упорною шайбою повинен бути в межах 0,02—0,1 мм, який забезпечується підбором товщини упорної шайби до встановлення шестерні п'ятої передачі.

Упорні шайби виготовляють за товщиною трьох розмірів: 7-0,58, 7,15-0,58 та 7,3-0,58мм;

 • - встановлюють синхронізатор 5 четвертої та п'ятої передач на шліці веденого валу 14 прямозубим вінцем каретки меншого діаметра у бік шестерні п'ятої передачі;
 • - напресовують передній роликовий підшипник на передню шийку валу до упору і встановлюють упорне пружинне кільце в канавку на передній шийці;
 • - запресовують в отвір кришки 15 веденого валу сальник урівень з внутрішнім торцем отвору. Перед запресовуванням сальника посадкову поверхню отвору у кришці змащують нітроемаллю.

Верхню кришку коробки передач збирають у такий послідовникьності:

 • - вставляють у гніздо кришки 1 пружину 19 і стопорну кульку 18, вставляють в отвори кришки шток 21 з одночасною установкою на шток головки 11 та вилки 3 включення заднього ходу.

Під час встановлення штока використовують оправлення (рис. 3). Поєднують різьбові отвори головки та вилки з отворами в штоку і кріплять їх стопорним гвинтом, який контрат шплінт-дротом;

Кришка коробки передач МАЗ

 • - встановлюють у кришку 1 (мал. 2) шток 5 вилки перемикання третьої та четвертої передач та одночасно встановлюють на шток вилку 8.

Поєднують різьбовий отвір у вилці з отвором у штоку і закріплюють вилку стопорним гвинтом 9, який контрат шплінтувальним дротом;

 • - вставляють в канали кришки під шток 21 вилки включення заднього ходу і під шток 5 вилки перемикання третьої та четвертої по дві кульки 7 замка штока перемикання передач;
 • - встановлюють штоки 21 та 5 у нейтральне положення;
 • - вставляють в отвір штока штифт замка штоків, який повинен переміщатися в отворі вільно і підзібраний шток із встановленими на ньому головкою 1, вилкою 4 перемикання першої другої передач вставляють у кришку.

Поєднують різьбові отвори головки та вилки з отворами в штоки і встановлюють у них стопорний гвинт, який контрат шплінтувальним дротом;

 • - вставляють в отвори кришки під штоки заглушки 10.
 • - Заглушки встановлюють на нітроемаль;
 • - встановлюють повідець 15 увімкнення заднього ходу на кришку і закріплюють його віссю 14, на різьбовий кінець якої навертають гайку
 • - вставляють у склянку пружину запобіжника 13 і ввертають склянку в кришку;
 • - ввертають у кришку 1 маслоналивну пробку 2 та сапун у зборі

Механізм дистанційного перемикання передач збирають у такій послідовності:

 • - вставляють штифт 33 (див. рис. 1) у втулку, встановлюють на головку штифта у втулку пружину, а потім підібраний вузол встановлюють втулкою в гніздо картера 30, поєднавши отвір у втулці з різьбовим отвором в картері, і ввертають із пружинною шайбою;
 • - ввертають в картер 30 маслоналивну та маслосливну пробки;
 • - вставляють в канавку валу 34 сегментну шпонку, надягають на вал проміжний важіль 29 перемикання передач, сумісивши попередньо канавку в важелі зі шпонкою і різьбовий отвір з отвором у валі, вкручують інсталяційний гвинт і контрят його шплінтувальної
 • - встановлюють підзібраний вал 34 картер 30 з боку люка кришки картера;

Оправлення установки штоків вилок перемикання передач

 • - вставляють в канавку вільного кінця валу шпонку і надягають на його кінець важіль 6 перемикання передач, сумісивши різьбовий отвір у важелі з отвором у валі, вкручують інсталяційний гвинт і контрят його шплинтувальним дротом як і проміжний важіль 29;
 • - надягають на кульову поверхню проміжного важеля 29 головку штока 28, вставляють в канавку картера кільце ущільнювача штока 28 і вставляють в картер з боку ущільнювального кільця шток 28 виїмкою під болт кріплення головки штока від проміжного важеля , щоб різьбовий отвір у ній був розташований від люка;
 • - поєднують отвір у голівці з виїмкою на штоку 28 і ввертають болт кріплення головки із замковою шайбою;
 • - змащують обидві сторони прокладки кришки картера герметизуючою пастою, встановлюють її на люк картера, поєднавши отвори під болти, накладають на прокладку кришку картера механізму і ввертають у суміщені отвори болти з пружинними шайбами.

Масляний насос збирають у такій послідовності:

 • - в канавку валика провідної шестірні запресовують сегментну шпонку і запресовують валик зі шпонкою у провідну шестірню, витримавши розмір (25,5±0,5) мм від торця шестерні до торця валика з боку хвостовика;
 • - надягають 'на вісь ведену шестірню в зборі з бронзовою втулкою і вставляють у втулку в основі валик у зборі з ведучою шестернею;
 • - встановлюють на основу прокладку корпусу насоса, попередньо знежиривши її уайт-спіритом і змастивши з двох сторін герметизуючою пастою;
 • - встановлюють корпус насоса в зборі з шестернями на основу, сумісивши отвори корпусу, прокладки та основи, та ввертають болти із пружинними шайбами;
 • - перевіряють легкість обертання шестерень, які повинні обертатися від руки легко та без заїдань;
 • - вставляють у гніздо корпусу насоса кульку, пружину і ввертають пробку перепускного клапана вщент;
 • - шплінтують кріпильні болти та пробку клапана дротом діаметром 1,2 мм;
 • - випробовують зібраний насос на стенді на маслі Дп - 11 при температурі (50± 5)°С при частоті обертання провідного валу 1100 хв протягом не менше 3 хв:

При випробуванні тиск олії на виході має бути в межах 0,7—0,12 МПа (0,7—1,2 кгс/см²) та продуктивність — не менше 7 л/хв при протитиску 0,07— 0, 12 МПа (0,7-1,2 кгс/см²). Течія масла через з'єднання не допускається.

Спільне складання коробки виконують у такій послідовності:

 • - встановлюють сітку забірника з прокладкою в зборі в нижній люк картера 18 (див. рис. 1) коробки передач, на сітку заважають кришку забірника 20 з магнітом у зборі і в суміщені отвори ввертають болти з пружинними шайбами,
 • - встановлюють на бічні люки картера коробки прокладки та кришки та у поєднані отвори ввертають болти. Прокладання кришок люків та різьбові отвори під болти змащують перед установкою герметизуючою пастою;
 • - продують масляні канали та внутрішню порожнину картера коробки стисненим повітрям, ввертають в картер маслосливні пробки та пробку контролю рівня олії, попередньо змастивши різьбові отвори герметизуючою пастою;
 • - встановлюють проміжний вал 17 у зборі в картер коробки передач підшипником в переднє гніздо, встановлюють стопорне кільце в канавку зовнішньої обойми шарикового підшипника, напресовують задній кульковий підшипник на кінець проміжного валу і в отвір картри , ввертають в суміщені отвори болти, затягнувши їх вщент;
 • - збирають блок 27 шестерень заднього ходу з роликовими підшипниками та проміжною втулкою, попередньо змастивши роликові підшипники консистентним мастилом ЦИАТИМ-201;
 • - встановлюють блок шестерень заднього ходу в картер 18 коробки передач малим зубчастим вінцем до заднього торця картера, запресовують вісь 26 блоку шестерень в отвори картера номінального або ремонтного розміру (див. таблицю) таким чином, щоб лиска на торці осі була звернена заднього підшипника проміжного валу;
 • - встановлюють кришку заднього підшипника проміжного валу на торець картера коробки виступом до лиски на осі блоку шестерень і ввертають у суміщені отвори болти із пружинними шайбами, затягнувши їх рівномірно;
 • - перевіряють обертання блоку шестерень заднього ходу та проміжного валу подачею стисненого повітря під тиском 0,5-0,7 МПа (5-7 кгс/см²) на зуби блоку шестерень. Стуки, скрегіт та нерівномірний шум не допускаються;
 • - встановлюють шестерню 12 першої передачі і заднього ходу на шліци веденого валу 14 і перевіряємо легкість її переміщення вздовж шліців, знімають шестерню з валу і поміщають її в картер 18 коробки передач, продувають ведений вал в зборі стисненим повітрям картер коробки, одночасно встановивши на нього шестірні першої передачі та заднього ходу;

Складання кпп МАЗ (таблиця сполучень)

 • - продувають канали провідного валу стисненим повітрям і встановлюють провідний вал 2 у зборі з підшипником в отвір картера 18, сумісивши масловідвідну трубку з отвором у веденому валі;
 • встановлюють стопорне кільце в канавку зовнішньої обойми заднього шарикового підшипника веденого валу 14 і запресовують підшипник на задній кінець веденого валу в отвір картера коробки 18 одночасно;
 • перевіряють легкість обертання валів від руки. Вали повинні обертатися легко, без заїдань при положенні синхронізаторів та шестерні 12 першої передачі та заднього ходу;
 • напресовують провідну шестерню приводу спідометра на задній кінець веденого валу 14, встановлюємо прокладку і кришку 15 заднього підшипника веденого валу, попередньо змастивши робочу поверхню сальника в кришці консистентним змащуванням. вщент;
 • напресовують фланець 16 кріплення карданного валу до упору, на шліцевий кінець веденого валу надягають тарілчасту шайбу, навертають і затягують гайку до суміщення прорізи гайки з отвором у валі і вставляють шплінт.
 • змащують гвинтову канавку і робочу поверхню сальника в кришці 3 підшипника провідного валу 2 консистентним мастилом ЦИАТИМ-201, ущільнювальну прокладку кришки з обох боків та різьбові отвори в картері під болти кріплення кришки - “ущільнення”
 • накладають прокладку на фланець кришки, сумісивши отвори під болти, встановлюють кришку 3 на провідний вал 2, сумісивши масловідвідний канал у кришці з дросельною втулкою в картері 18 коробки передач, повертають у суміщені отвори болти, затягнувши їх до відмови них плоскі шайби, і контрят болти попарно шплінтувальним дротом діаметром 1,2 мм;
 • мастиліють ущільнювальну прокладку масляного насоса 25 з обох боків та різьбові отвори в картері 18 коробки під болти кріплення масляного насоса ущільнюючою пастою “Герметик”;
 • накладають прокладку на основу масляного насоса 25, сумісивши отвори під болти, встановлюють насос у зборі на картер 18 коробки передач, сумісивши положення виступу хвостовика валика провідної шестерні з пазом в проміжному валу 17і зрізану частину підстави направ , і вкручують у суміщені отвори болти з підкладеними плоскими шайбами, які контрять попарно;
 • перевіряють обертання валів коробки від руки, які повинні обертатися легко, без заїдання;
 • встановлюють на люки картера 4 зчеплення верхню та нижню кришки та закріплюють їх болтами з підкладеними пружинними шайбами;
 • змащують різьбові отвори в картері 18 коробки передач під болти кріплення картера 4 зчеплення ущільнювальною пастою “Герметик”;
 • встановлюють підзбираний картер 4 зчеплення на торець коробки передач, ввертають у суміщені отвори картера зчеплення та коробки передач болти з підкладеними пружинними шайбами ​​і контрять їх попарно шплінт-дротом діаметром 1,6 мм;
 • вставляють вал вилки вимикання зчеплення у втулки картера 4 зчеплення таким чином, щоб шліцьовий кінець валу знаходився зліва, якщо дивитися на коробку передач з боку фланця Карданного вала, перевіряють легкість обертання валу від руки, вставляють в канавку вала шпонку, висувають вал однієї втулки, встановлюють на нього вилку вимикання зчеплення обробленими майданчиками вперед, ввертають в отвір вилки стяжний болт з шайбами, виставляють вилку симетрично трубі кришки 3 підшипника ведучого валу і затягують стяжний болт остаточно;
 • напресовують горловину муфти 1 вимикання зчеплення підшипник до упору. Після напресування внутрішнє кільце та зовнішня обойма підшипника повинні вільно обертатися від руки;
 • встановлюють муфту 1 у зборі на кришку 3 підшипника ведучого валу, перевіряють легкість руху муфти вздовж кришки провідного валу, з'єднують муфту пружинами, вставивши їх кінці в отвори муфти та вилки;
 • закріплюють шланг мастила муфти вимкнення зчеплення, ввертаючи його наконечники в муфту та картер зчеплення;
 • ввертають у наконечник шланга, закріпленого на картері зчеплення, та в отвори для змащування опорних шийок валу вимкнення зчеплення кутові маслянки;
 • встановлюють синхронізатори 5, 10, шестерню 12 першої передачі і заднього ходу в нейтральне положення, накладають прокладку на площину сполучення картера 18 коробки передач з верхньою кришкою 13, сумісивши отвори під болти, встановлюють на прокладку верхню кришку 13 перемикання передач з пазами синхронізаторів 5 і 10 і шестерні 12 першої передачі та заднього ходу, ввертають у суміщені отвори болти та затягують їх рівномірно
 • встановлюють прокладку механізму дистанційного перемикання передач на шпильки верхньої кришки, ставлять на прокладку механізм дистанційного перемикання передач у зборі таким чином, щоб він був направлений у бік шліцевого кінця валу вимкнення зчеплення, а важіль перемикання передач увійшов у паз головки штока перемикання передач, надягають на шпильки пружинні шайби, навертають гайки і затягують їх повністю;
 • вставляють у кришку 15 заднього підшипника веденого валу 14 шестерню приводу спідометра, встановлюють кришку змінних шестерень з валиком веденої циліндричної шестірні та закріплюють болтами;
 • змазують муфту вимкнення зчеплення та втулки валика приводу вимкнення зчеплення через масляки універсальним тугоплавким мастилом.
 • Зібрана коробка перед випробуванням на стенді повинна відповідати наступним вимогам:
 • вали коробки передач при обертанні ведучого валу від руки повинні вільно, без заїдання, обертатися як при нейтральному положенні важеля перемикання передач, так і при вимкнених першій передачі та передачі заднього ходу;
 • перемикання всіх передач має відбуватися без великих зусиль. Фіксатори штоків повинні чітко фіксувати штоки у положенні включеної та вимкненої передачі. Одночасне включення двох передач не допускається;
 • при обертанні валика приводу вимкнення зчеплення від руки муфти вимкнення зчеплення має вільно, без заїдань, пересуватися по направляючій кришці підшипника провідного валу до дотику торців муфти та кришки.

При випробуванні відремонтованої коробки передач на стенді допускається застосовувати як мастило регенероване дизельне масло дп - 11, підігріте до температури 65°С, що заливається в коробку передач і механізм дистанційного керування.

Коробки передач випробовують на всіх передачах як без навантаження, так і під навантаженням, створюючи 2 гальмівні моменти на веденому валу.

Робота коробки передач на стенді на будь-якій включеній передачі повинна відбуватися без різких шумів та стукотів. Рівень шумують на слух, порівнюючи з еталонною коробкою передач.

Переключення передач має відбуватися без великих зусиль та заїдань. При нейтральному положенні важеля перемикання передач та при максимальних оборотах провідного валу.

Допускається незначне обертання веденого валу, що усувається моментом не більше 15 Нм (1,5 кг/см), прикладеним до фланця.

Протікання масла через з'єднання коробки передач не допускається. Можливі незначні виділення олії через сальники та сапун, але без краплеутворення.

Температура масла в картері коробки під час випробувань не повинна перевищувати 85°С.