Від ретельності та якості регулювання параметрів ТНВД більшою мірою залежать потужнісні та економічні показники двигуна, а також надійність його роботи

Тому регулювання має виконуватися кваліфікованими працівниками та на спеціальному, призначеному для цих цілей, обладнанні.

ТНВД рекомендується регулювати на стендах «Стар-12», «Мінор-8», (ВНР), НЦ-108 та інших аналогічних за конструкцією.

Регулювання насоса потрібно проводити з комплектом перевірених форсунок, закріплених за секціями, форсунки встановлювати на двигун у порядку їх закріплення за секціями насоса.

Моментоскоп

При регулюванні паливного насоса в першу чергу регулюють початок подачі палива секціями насоса, а потім величину та рівномірність подачі палива.

Початок подачі палива регулюється без автоматичної муфти випередження упорскування на початку руху палива в моментоскопі (мал. 1).

Початок подачі палива секціями визначається кутом повороту кулачкового валу насоса при обертанні його за годинниковою стрілкою, якщо дивитися з боку приводу.

Перша секція правильно відрегульованого насоса починає подавати паливо за 37—38˚ до осі симетрії профілю кулачка.

Для визначення осі симетрії профілю кулачка необхідно зафіксувати на лімбі момент початку руху палива в моментоскопі при повороті кулачкового валу за годинниковою стрілкою, повернути вал за годинниковою стрілкою на 90° та зафіксувати на лімбі момент початку руху палива в моментоскопі при повороті валу проти годинникової стрілки.

Середина між двома фіксованими точками визначає вісь симетрії профілю кулачка.

Якщо кут, при якому перша секція починає подачу палива, умовно прийняти за 0˚, то решта секцій має почати подачу палива в наступному порядку:

Секція – градус повороту кулачкового валу

  • №1 - 0˚
  • № 3 - 45˚
  • № 6 - 90˚
  • № 2 - 135˚
  • № 4 - 180˚
  • № 5 - 225˚
  • № 7 - 270˚
  • № 8 - 315˚

Неточність інтервалу між початком подачі палива будь-якої секції насоса відносно першої не більше 0˚20'.

Початок подачі палива регулюється болтом штовхача 49 (див. мал. 2).

При вивертанні болта паливо починає подаватися раніше, при ввертанні пізніше.

Після регулювання необхідно закінчити регулювальний болт гайками.

Величина та рівномірність подачі палива секціями ТНВД регулюються спільно з комплектом форсунок та паливопроводів високого тиску довжиною 415 ± 3 мм.

Обсяг внутрішньої порожнини кожного паливопроводу високого тиску має бути 1,3 ± 0,1 см3, він визначається методом заповнення паливом.

Послідовність перевірки та регулювання величини та рівномірності подачі наступна (зазначено частоти обертання кулачкового валу насоса):

- перевірити тиск палива в магістралі на вході в насос високого тиску.

Тиск має бути в межах 0,5-1,0 кгс/см2 при 1050 хв1.

Якщо тиск більший або менший, вивернути перепускний клапан і поворотом його сідла відрегулювати тиск відкриття. Після регулювання сідло клапана зачеканити;

- при упорі важеля управління в болт мінімальної частоти обертання перевірити і, якщо необхідно, відрегулювати в межах 275 - 325 хв-1 частоту повного автоматичного вимкнення подачі регулятором.

При вивертанні болта 1 (див. мал. 3) мінімальної частоти обертання та корпусу 41 буферної пружини частота зменшується;

- при упорі важеля управління в болт обмеження максимальної частоти обертання перевірити частоту обертання кулачкового валу насоса, що відповідає початку викиду рейки (початку руху рейки у бік вимкнення подачі).

Регулятор повинен починати викидати рейку за 1070+10 хв-1.

Якщо необхідно, підрегулювати частоту болтом обмеження максимальної частоти обертання;

Регулятор ТНВД

- при упорі важеля управління в болт обмеження максимальної частоти обертання перевірити частоту обертання кулачкового валу насоса, що відповідає кінцю викиду рейки (повне вимкнення подачі).

Кінець викиду рейки повинен бути при 1120 - 1150 хв-1 .

У разі відхилення від даного значення розпломбувати та зняти кришку оглядового люка регулятора.

Знімаючи кришку, уважно слідкуйте, щоб положення регулювального гвинта залишалося незмінним.

Частота обертання кінця викиду рейки регулюється так:

- змінивши положення гвинта 3 (див. рис. 3) двоплечого важеля, встановити болтом обмеження максимальної частоти обертання початок викиду рейки при 1070+10 хв1 перевірити частоту обертання кінця викиду рейки, якщо необхідно, підрегулювати її.

При вкручуванні гвинта двоплечого важеля та встановлення початку викиду рейки при 1070+10 хв 1 частота обертання кінця викиду рейки зменшується, при вивертанні збільшується;

- при упорі важеля управління в болт обмеження максимальної частоти обертання і 1030±10 хв -1 перевірити продуктивність секцій насоса.

Подача палива кожною секцією насоса при роботі з форсунками, що мають розпилювач «Н» і відрегульовані на тиск початку підйому голки 200+15 кгс/см2, має бути в межах 128—130 мм3 за кожен хід плунжера (цикл) для двигунів ЯМЗ-238ПМ та 138 - 140 мм за цикл для двигунів ЯМЗ-238ФМ.

Подача палива кожною секцією насоса регулюється зсувом поворотної втулки щодо зубчастого вінця, для чого необхідно послабити стяжний гвинт відповідного зубчастого сектора.

При повороті втулки вліво щодо вінця подача зменшується, вправо збільшується.

Після регулювання перевірити надійність затягування гвинтів;

- перевірити величину пускової подачі палива, яка повинна бути в межах 220 - 250 мм3 за цикл при 80±10 хв-1 .

Підрегулювання виробляти гвинтом 31 (див. мал. 3) куліси тільки у бік збільшення подачі палива, після чого гвинт законтрувати карбуванням.

Після підрегулювання перевірити та у разі потреби відрегулювати продуктивність секцій насоса гвинтом регулювання номінальної подачі;

- перевірити вимкнення подачі палива скобою регулятора.

При повороті скоби в нижнє положення на 45 подача палива всіма секціями насоса повинна повністю припинитися.

Якщо подача не вимикається, слід перевірити легкість ходу та усунути можливе заїдання рейки;

  • - запломбувати паливний насос високого тиску та регулятор;
  • - встановити автоматичну муфту та затягнути гайку її кріплення з додатком моменту 10-12 кгс-м.

Гайка кріплення муфти випередження впорскування підтягується у всіх випадках, коли паливний насос високого тиску знімається з двигуна.