Для регулювання кута випередження впорскування палива на картері маховика передбачено два люки (див. мал. 1), а на маховику у двох місцях нанесено значення кутів

Для нижнього покажчика 3 ці значення виконані на маховику в цифровому вираженні, а для бічного покажчика 4 - в буквеному виразі, при цьому, букві «А» відповідає значення в цифровому вираженні 20 °; літері «Б» - 15 °; літері "В" -10 °; літері «Г» - 5°.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

Обертати колінчастий вал двигуна за годинниковою стрілкою (якщо дивитися з боку вентилятора) до суміщення міток на шківі колінчастого валу та кришці шестерень розподілу або на маховику з вказівником, що відповідають установчому куту випередження впорскування палива:

При цьому клапани в 1-му циліндрі повинні бути закриті.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

Обертати колінчастий вал можна ключем за болт кріплення шківа колінчастого валу або ломиком за отвори в маховику (мал. 2) при знятій кришці люка картера маховика.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

У момент суміщення міток повинні поєднатися мітка «А» на торці муфти (рис. 3, 4) з ризиком «Б» на покажчику. Якщо мітки не поєдналися, необхідно провести регулювання.

Порядок регулювання кута випередження упорскування двигунів ЯМЗ-236НЕ2, БЕ2 (рис. 3):

 • - послабити затягування болта 2 клемового з'єднання: фланець 3 - провідна напівмуфта 1;
 • - поворотом демпферної муфти поєднати зазначені позначки;
 • - не збиваючи суміщене положення міток, затягнути болт клеммового з'єднання моментом 16...18 кгсм. При цьому відхилення пакета пластин від положення в одній площині має бути не більше ±1 мм.

Замір проводити поблизу місць кріплення пластин.

У разі появи гофр на пластинах 4, їх усунення проводиться шляхом почергового ослаблення та подальшої затяжки моментом 11... 12,5 кгсм чотирьох болтів 5 кріплення пластин до фланця напівмуфти та демпферної муфти;

 • - перевірити правильність встановлення кута випередження впорскування.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

Порядок регулювання кута випередження упорскування двигунів ЯМЗ-236Н, Б, НЕ, БЕ (рис. 4):

 • - перевірити щільність посадки напівмуфти 3 на валу приводу 1 і затягування клеммового болта 5 (момент затяжки 43,2-58,9 Нм (4,4...6 кгсм));
 • - відвернути (послабити) два болти 4 і поворотом муфти випередження за рахунок овальних отворів на фланці напівмуфти поєднати мітки «А» та «Б»;
 • - 236НЕ2 БЕ2: 6˚ +1˚ на двигунах, укомплектованих ТНВД V-образного виконання настановний кут випередження впорскування палива 6˚… 7˚
 • - 236НЕ, БЕ: 13±1˚
 • - 236Н, Б: 15˚ +1˚ на двигунах, укомплектованих ТНВД V-образного виконання, настановний кут випередження впорскування палива 10˚…11˚
 • - провернув колінчастий вал, перевірити правильність установки кута випередження впорскування. Розбіжність рисок повинна бути не більше одного поділу або 1° повороту колінчастого валу.

Перевірити наявність масла в муфті випередження впорскування палива (двигуни ЯМЗ-236Н, Б, НЕ, БЕ), і, при необхідності, долити масло, для контролю встановити муфту отворами у верхнє положення та вивернути пробки.

При повільному повороті муфти на 70° з одного отвору має почати витікати олію. Після доливки олії загорнути пробки.

Встановлення кута випередження впорскування палива потрібно проводити за моментоскопом, встановленим на штуцер 1-ї секції ТНВД.

Величина кута випередження упорскування має бути:

 • - для двигуна ЯМЗ-238ФМ - 23 ˚;
 • - для двигуна 51М3-238ПМ - 22°.

Кут випередження впорскування палива слід встановлювати в такому порядку:

 • - переконатися у правильному взаємному розташуванні міток на муфті випередження упорскування та провідній напівмуфті приводу паливного насоса. Мітки повинні бути з одного боку;
 • - зняти трубку високого тиску першої секції ТНВД;

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

 • -на штуцер першої секції насоса встановити моментоскоп (див. мал. 5);
 • - включити подачу палива скобою регулятора;
 • - прокачати паливом систему живлення двигуна, для чого відвернути рукоятку ручного насоса, що підкачує і, рухаючи її вгору-вниз, прокачати систему протягом 2 - 3 хв. Після прокачування рукоятку насоса повернути до упору;
 • - обертати колінчастий вал двигуна за годинниковою стрілкою (якщо дивитись з боку вентилятора) ключем за болт кріплення шківа або ломиком за отвори в маховику до появи палива у скляній трубці 1 (див. рис. 5).

Вилити надлишки пального зі скляної трубки, струсивши її пальцем;

 • - провернути колінчастий вал проти годинникової стрілки приблизно на ⅛ оберту. Потім, повільно провертаючи його за годинниковою стрілкою, уважно стежити за рівнем палива у скляній трубці.

Момент початку руху палива в трубці відповідає початку подачі палива першою секцією насоса.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

При правильному регулюванні в момент початку руху палива ризику на шківі колінчастого валу 2 має бути проти відповідної ризики на кришці шестерень розподілу (рис. 6) або аналогічна ризику на маховику 2 повинна співпадати з покажчиком на картері маховика (рис. 7).

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

Якщо в момент початку руху палива в трубці ризики ще не поєдналися, необхідно відвернути болти та провернути муфту валика приводу паливного насоса на фланці проти направлення її робочого обертання, після чого затягнути болти кріплення та знову перевірити встановлення кута випередження упорскування. Розбіжність рисок повинна бути не більше одного поділу або 1 провертання колінчастого валу.

Якщо в момент початку руху палива у трубці ризику вже пройшла суміщене положення, муфту валика приводу потрібно провернути за напрямом її робочого обертання.

Зміщення муфти валика приводу щодо її фланця на один розподіл відповідає чотирьом поділам на маховику або кришці шестерень розподілу.

Після закінчення регулювання кута випередження болти кріплення муфти потрібно затягнути.

Перевірка та регулювання кута випередження впорскування палива МАЗ

Якщо на двигуні встановлений привід паливного насоса високого тиску нової конструкції з покажчиком 13 (рис. 8), то регулювання кута випередження упорскування палива проводиться без моментоскопа наступним чином.

Поєднують мітки, показані на малюнках; при цьому повинні поєднатися мітка «а» (рис. 8) на торці муфти 12 із ризиком «б» на покажчику

Якщо мітки «а» та «б» не поєдналися, потрібно відвернути дві гайки 7 і поворотом муфти випередження упорскування за рахунок овальних отворів на фланці 6 напівмуфти поєднати зазначені мітки.

Не збиваючи суміщене положення міток «а» і «б», затягують гайки 7 болтів і фланця напівмуфти і, повернувши колінчастий вал, перевіряють правильність встановлення кута випередження упорскування.