На газодизельному двигуні КамАЗ-7409.10 встановлюються паливні насоси високого тиску моделі 335

На відміну від паливних насосів моделей 33-02 і 334, що встановлюються на дизелі, насос моделі 335 на кришці регулятора частоти обертання має механізм, який служить для зменшення циклової подачі палива в циліндри двигуна при переході в газодизельний режим роботи.

Крім того, в цьому насосі встановлено трирежимний регулятор частоти обертання колінчастої зали замість всережимного.

Трирежимний регулятор забезпечує нормальну роботу двигуна в дизельному режимі, а також мінімальну нерівномірність подачі запальної дози палива в газодизельному режимі.

Як видно з малюнка, пристрій приводу трирежимного регулятора, включаючи демпфер, провідну та проміжну шестірні, державки вантажів та вантажі, такий самий, як у всережимного регулятора.

Конструктивні відмінності полягають у влаштуванні внутрішніх важелів 28 та 46 у наявності пружинного елемента; крім того, видозмінена стартова пружина 31 і замість важеля пружини (встановлюваного на всережимному регуляторі) на осі 23 встановлений повідець 22 у вигляді вилки, повязаний валом 21 із зовнішнім важелем управління регулятором.

Вилка повідка 22 взаємодіє з буртом 33 склянки 34.

Важіль 28 рейки пальцем 19 повязаний з важелем 46 муфти вантажів та штифтом 48 з рейкою 25 паливного насоса.

Між важелем 46 муфти і важелем 28 рейки розташований зворотний коректор, а важіль рейки за допомогою пальця 27 шарнірно прикріплений шток 26 прямого коректора.

В важіль рейки запресований штифт 29, на який діє важіль 20 зупинки, переміщуючи важелі та повязану з ними рейку ТНВД у бік вимкнення подачі палива в момент зупинки двигуна.

Важіль 28 рейки через прямий коректор у шток 35 повязаний з пружинним елементом, який встановлений у ступінчасту гільзу 36. запресовану корпус ТНВД.

Стакан 34 служить направляючою штока 35 коректора, що має упорні бурти і різьбову частину для накручування двох гайок 37 номінальної подачі та обмежувальної гайки 49.

Після регулювання положення гайок 37 їх контрят, загортають гайку 49 і всі закривають ковпачком 38, який навертають на різьбову частину гільзи 36 і пломбують.

Пружинний елемент складається зі склянки 34, яка має з одного боку кільцевий бурт 33, а з іншого — різьблення для повертання гайки 40. Усередині склянки співвісно розміщено три пружини.

Мала пружина 39 регулює частоту обертання колінчастого валу в зоні малих частот обертання.

Головна пружина 41 регулятора призначена для регулювання частоти обертання в зоні частот обертання, близьких до максимальних.

Проміжна пружина 50 працює в зоні середніх частот і служить для формування запальної дози палива.

Мала пружина 39 (холостого ходу) встановлена ​​на штоку 35 між втулками 51 та 52 без попереднього стиснення.

Головна пружина 41 регулятора кріпиться з попереднім стисненням 230...240 Н між гайкою 40 та тарілкою 42, яка упирається у бурт склянки 34.

Проміжна пружина 50 встановлена ​​на штоку 35 між шайбами ​​біля торця штока та втулкою 52 без попереднього стиснення.

Стартова пружина 31 розташована між гайкою 30 коректора і кільцевим буртом 33 склянки 34.

Регулятор має прямий та зворотний коректори.

Прямий коректор призначений для збільшення подачі палива при зниженні частоти обертання колінчастого валу, тобто для збільшення коефіцієнта пристосовності.

Вузол прямого коректора складається із штока 10 коректора, шарніра, закріпленого пальцем 9 на важелі рейки 11. На різьбовий кінець штока 18 коректора нагвинчена втулка 17, законтрена гайкою 12.

На втулці 17 штока коректора встановлені завзята тарілка 16, пружина 15 прямого коректора, гайки 13 та 14.

Зворотний коректор призначений для зменшення подачі палива при зниженні частоти обертання колінчастого валу двигуна в зоні малих частот обертання.

Пристрій зворотного коректора аналогічний тому, що встановлюється на всережимному регуляторі.

На різних режимах роботи двигуна регулятор діє таким чином.

Для пуску двигуна важіль управління і разом з ним повідець 22 повертають проти годинникової стрілки.

Стакан 34 переміщається вліво до упору терілки 42 бурт штока 35 і стискає пружину 39 холостого ходу.

Зусилля попереднього стиснення пружини 45 прямого коректора перевищує зусилля стартової пружини 31, важіль 28 разом з важелем 46 і муфтою 16 відходить до упору державку 14, а рейка 25 переміщається у напрямку знака «-+-» в пускове. >

У цьому положенні рейка знаходиться до досягнення частоти обертання 560... 660 об/хв.

При подальшому зростанні частоти обертання колінчастого валу до 800 об/хв рейка переміщується у напрямку знака «—».

Муфта 16 з важелями 28, 46 і штоком 26 зміщується вправо, стискаючи стартову пружину 31 до тих пір, поки упорна тарілка 16 не вступить в контакт з поверхнею головки штока 35. Між торцем штока 26 прямого коректора і зазор.

Таке положення рейки зберігається до частоти обертання 1000 об/хв.

Важелі трирежимного регулятора з коректорами

Зусилля пружини 20 вибирається так, щоб при збільшенні частоти обертання понад 1100 об/хв вона стискалася до досягнення частоти обертання 1700 об/хв, а пружина 45 з-за більшого зусилля затягування утримувала шток 26. При цьому муфта 16 переміщується

Важіль 46 повертається за годинниковою стрілкою навколо осі 47, а важіль 28 здійснює складний рух.

Повертаючись разом з важелем 46 за годинниковою стрілкою навколо осі 47, він одночасно стискає пружину 20 зворотного коректора.

Вибираючи зазор А, важіль 11 рейки повертається навколо пальця 9 і зміщує рейку у напрямку знака «+».

Попередня затяжка пружини 15 вибирається так, щоб відцентрова сила вантажів долала її при частоті обертання 1600 об/хв.

При частоті обертання колінчастого валу понад 1800 об/хв стискається пружина 45, а шток коректора 26 зсувається праворуч до досягнення частоти обертання 2200 об/хв.

Муфта 16 та важелі 28 та 46, що становлять жорстку конструкцію при стисненому зворотному коректорі, переміщуються вправо, зміщуючи рейку у напрямку знака «—» і зменшуючи тим самим подачу палива.

Таким чином, зазор між штоком 26 коректора і торцем головки штока 35 регулятора зникає при частоті обертання колінчастого валу 2200 об/хв, а рейки ТНВД займають положення, відповідне мінімальної подачі палива, яка регулюється гайками 37 на штоку 3.

У цьому положенні рейки будуть перебувати доти, доки відцентрова сила вантажів не зможе подолати зусилля, створюване пружиною 41 при частоті обертання колінчастого валу 2700...2740 об/хв.

При подальшому збільшенні частоти обертання сила вантажів через важелі 28 і 46, шток 26 коректора і шток 35, а також тарілку 42 стискатиме пружину 41 доти, поки рейки не займуть положення, яке відповідає максимальній частоті обертання холостого ходу.

Якщо частоту обертання колінчастого валу збільшувати і далі, то вантажі регулятора ТНВД розвинуть таку відцентрову силу, що встановлять рейки у положення вимкненої подачі. При цьому двигун не працює.

Такий режим прокручування має місце, наприклад, під час руху автомобіля на спуску.

При переведенні роботи двигуна в газодизельний режим переміщення зовнішнього важеля управління регулятором обмежується механічним упором до положення, в якому забезпечується подача палива насосом, що не перевищує запальну дозу.

У положенні, що відповідає холостому ходу двигуна, трирежимний регулятор автоматично підтримує мінімальну частоту обертання двигуна.

Коли зовнішній важіль керування регулятором досягне упору, гільз. 36 переміститься вліво, зазор К зменшиться.

З підвищенням частоти обертання увінчується відцентрова сила вантажів, під дією якої шток 35 перемістить 7 вправо, стискаючи пружину 39 холостого ходу.

Коли рейки займуть положення, що відповідає частоті обертання колінчастого валу 1200 об/хв, зазор К зникне. Почне стискатися проміжна пружина 50, хід якої підібраний так, щоб вона стискалася тільки до досягнення частоти обертання 2560 об/хв.

Коли частота обертання досягне цього значення, шток 35 упреться в тарілку 42 корпуси коректора. При цьому почне стискатися головна пружина 41 регулятора та подача запальної дози палива вимкнеться.

Виберіть свою мову