Синхронізатор четвертої та п'ятої передач КПП автомобіля КамАЗ

Синхронізатор четвертої та п'ятої передач (рис.1) складається з каретки 2 синхронізатора, двох фрикційних кілець 1 і 4, восьми блокуючих пальців 3 та восьми фіксаторів, що складаються з пружин 6 та сухарів 5 фіксаторів.

Каретка синхронізатора по зовнішньому діаметру оброблена у вигляді кільця, яким вона входить у проріз лапок вилки перемикача передач.

По колу в кільці виконано вісім глухих радіальних отворів, призначених для встановлення пружин 6 та сухарів 5 фіксаторів.

Перпендикулярно глухим отворам є в колі кільця вісім отворів для встановлення блокуючих пальців, причому осі цих отворів перетинаються.

Отвори під блокуючими пальцями з обох боків мають фаски з кутом, що відповідає куту фасок блокуючих пальців.

Каретка має внутрішні та зовнішні зубчасті вінці. Внутрішні вінці призначені для переміщення каретки вторинним валом.

Крім того, ці вінці в комплекті з чотирма вінцями вторинного валу при включенні четвертої або п'ятої передачі утворюють «замок», що запобігає самовимкненню передачі на ходу автомобіля.

Синхронізатор четвертої та п'ятої передач: 1 - фрикційне кільце четвертої передачі; 2 – каретка синхронізатора; 3 - блокуючий палець; 4 - фрикційне кільце п'ятої передачі; 5 – сухар фіксатора; 6 - пружина

Зовнішні вінці виконані двох діаметрів.

Зубчастий вінець меншого діаметру служить для з'єднання з внутрішнім зубчастим вінцем первинного валу і тим самим для включення п'ятої (прямої) передачі.

Зубчастий вінець великого діаметру призначений для з'єднання із зубчастим вінцем шестерні четвертої передачі вторинного валу.

Фрикційні кільця 1 і 4 мають внутрішню конічну поверхню, на якій нарізана гвинтова канавка для видавлювання мастила при зіткненні з конусом первинного валу або шестерні.

Фрикційні кільця напресовані на зовнішні кінці блокуючих пальців до упору в їхні торці.

Блокуючі пальці 3 одночасно виконують роль фіксаторів.

У нейтральному положенні сухарі 5 входять у канавки пальців під дією пружин 6.

Для виведення каретки із середнього стану необхідно докласти зусиль.

При включенні будь-якої передачі блокуючі пальці спочатку відіграють роль фіксаторів і переміщують фрикційні кільця до зіткнення з відповідним конусом (валу або шестерні).

З виникненням моменту тертя каретка повертається щодо пальців і вони починають виконувати роль блокуючих: фаски отворів упираються у фаски пальців, і переміщення каретки припиняється.

Після вирівнювання окружних швидкостей пальці займають нейтральне положення, каретка під дією вилки включення передач переміщається у бік передачі, що включається.

Сухарі 5 при цьому утоплюються, стискаючи пружини 6.

Схема передачі моменту, що крутить, у п'ятиступінчастій коробці на різних передачах

Включення першої передачі здійснюється переміщенням каретки першої передачі та заднього ходу по шліцях втулки шестерні першої передачі назад до з'єднання її із зубчастим вінцем шестерні першої передачі (рис.2).

Робота коробки передач, перша передача: 1 – провідна шестерня первинного валу; 2 – ведена шестерня першої передачі; 3 – провідна шестерня першої передачі; 4 – ведена шестерня блоку шестерень

При цьому момент, що крутить, від первинного валу коробки передач передається на шестерню приводу проміжного валу і далі на шестерню першої передачі вторинного валу, яка через включену каретку і втулку жорстко з'єднана з ним.

Включення другої передачі здійснюється переміщенням каретки синхронізатора другої та третьої передач по шліцях вторинного валу назад до входу її в зачеплення із зубчастим вінцем шестерні другої передачі вторинного валу.

Робота коробки передач, друга передача: 1 - провідна шестерня первинного валу; 4 - ведена шестерня блоку шестерень; 5 - ведена шестерня другої передачі; 6 - провідна шестерня другої передачі

При цьому шестерня другої передачи вторинного валу через каретку синхронізатора блокується з ним і передає крутний момент від шестірні другої передачі проміжного валу.

Включення третьої передачі здійснюється переміщенням каретки синхронізатора другої та третьої передачі по шліцях вторинного валу вперед до входу її в зачеплення із зубчастим вінцем шестерні третьої передачі вторинного валу.

Робота коробки передач, третя передача: 1 - провідна шестерня первинного валу; 4 - ведена шестерня блоку шестерень; 7 - ведена шестерня третьої передачі; 8 - провідна шестерня третьої передачі

При цьому шестерня через каретку блокується з валом.

Робота коробки передач, четверта передача: 1 - провідна шестерня первинного валу; 4 - ведена шестерня блоку шестерень; 9 - ведена шестерня четвертої передачі; 10 - провідна шестерня четвертої передачі

Включення четвертої передачі здійснюється переміщенням каретки синхронізатора четвертої та п'ятої передач по шліцях вторинного валу назад до входу її в зачеплення із зубчастим вінцем шестерні четвертої передачі вторинного валу.

П'ята передача включається переміщенням вперед каретки синхронізатора четвертої та п'ятої передач по шліцях вторинного валу до повного її з'єднання із зубчастим вінцем первинного валу.

Робота коробки передач, п'ята передача: 1 - провідна шестерня первинного валу; 4 - ведена шестерня блоку шестерень; 11 - синхронізатор п'ятої передачі; 12 - вторинний вал

При цьому момент, що крутить, від первинного валу через каретку синхронізатора безпосередньо передається на вторинний вал.

Робота коробки передач, задній хід: 1 - провідна шестерня первинного валу; 4 - ведена шестерня блоку шестерень; 13 - ведена шестерня заднього ходу; 14 – проміжна шестерня заднього ходу; 15 – провідна шестерня заднього ходу; 16 - блок шестерень проміжного валу

Задній хід включається переміщенням каретки першої передачі та заднього ходу по шліцях втулки першої передачі вперед до з'єднання її із зубчастим вінцем шестерні заднього ходу, яка знаходиться в зачепленні з блоком шестерень заднього ходу.