Проміжний вал коробки передач КамАЗ

Проміжний вал 11 має дві опори: циліндричний роликовий підшипник, встановлений у гнізді переднього торця картера, та сферичний роликовий підшипник, закріплений у склянці 34.

Передній кінець проміжного валу має шліци та призначений для з'єднання з проміжним валом дільника (у десятиступінчастій коробці передач).

Роликовий підшипник розташований на шиї валу до упору через упорну шайбу в торець шестерні 9 і закритий кришкою 10.

Шестірні першої передачі, заднього ходу та другої передачі виконані заодно з валом, шестерні 5 третьої передачі, 6 четвертої передачі та 9 приводу проміжного валу напресовані на вал і додатково закріплені сегментними шпонками.

Всі шестерні фіксуються на валу завзятим кільцем, встановленим у канавку валу між внутрішнім кільцем підшипника та торцем шестерні приводу проміжного валу.

Шестірні першої передачі та заднього ходу прямозубі, решта — косозубі.

П'ятиступінчаста коробка з картером зчеплення в зборі: 1 - шестерня першої передачі вторинного валу; 2 – блок шестерень заднього ходу; 3 – пробка зливного отвору; 4 - шестерня другої передачі вторинного валу; 5 - шестерня третьої передачі проміжного валу; 6 - шестерня четвертої передачі проміжного валу; 7 – картер; 8 – вторинний вал; 9 - шестерня приводу проміжного валу; 10 – кришка переднього підшипника проміжного валу; 11 -проміжний вал; 12 - кільцева гайка кріплення підшипника; 13 – первинний вал; 14 - муфта вимкнення зчеплення; 15 - манжета; 16 - маслонагнітальне кільце; 17 - кришка заднього підшипника первинного валу; 18 - синхронізатор четвертої та п'ятої передач; 19 - завзята шайба; 20 - замкова шпонка завзятої шайби; 21 - шестерня четвертої передачі вторинного валу; 22 - шестерня третьої передачі вторинного валу; 23 - синхронізатор другої та третьої передач; 24 – втулка шестерні заднього ходу; 25 - вісь блоку шестерень заднього ходу; 26 - муфта включення заднього ходу та першої передачі; 27 - втулка шестерні першої передачі; 28 -черв'як приводу спідометра; 29 - манжета кришки підшипника вторинного валу; 30 - фланець; 31 - кришка заднього підшипника вторинного валу; 32 - задня кришка проміжного валу; 33 - завзята шайба; 34 - склянка підшипника

На задню стінку проміжного валу встановлено сферичний підшипник.

Внутрішнє кільце підшипника напресовано до упору в торець шестерні першої передачі та зафіксовано на валу завзятою шайбою, пригорнутою до валу двома болтами.

Зовнішнє кільце підшипника встановлено у склянці 34.

Осьові зусилля, що виникають під час роботи коробки передач, сприймаються сферичним роликовим підшипником.

Блок 2 шестерень заднього ходу встановлений на осі у двох роликових підшипниках.

Вісь зафіксована в картері стопорною планкою. Блок має два прямозубих зубчастих вінця.

Венок більшого діаметру знаходиться в постійному зачепленні з вінцем проміжного валу, а вінець меншого діаметра — з шестернею заднього ходу вторинного валу.

Осьові переміщення блоку шестерень обмежені двома завзятими шайбами. Шайби від провертання зафіксовані штифтами.

Для забезпечення плавного вирівнювання окружних швидкостей зубчастих коліс і тим самим можливості ненаголошеного включення четвертої та п'ятої, другої та третьої передач встановлені інерційні синхронізатори з конусними фрикційними кільцями.

Розбір проміжного валу коробки передач: 1 - зубчасте колесо третьої передачі; 2 – вал проміжний; 3 – сегментна шпонка; 4 – зубчасте колесо четвертої передачі; 5 - розпірна втулка; 6 – колесо зубчасте приводу проміжного валу; 7 – кільце завзяте; 8 – підшипник передній роликовий

Зняття переднього підшипника проміжного валу

Проміжний вал у зборі: 1 - вал проміжний; 2 – підшипник передній роликовий; 3 – шестерня приводу проміжного валу; 4 - кільце стопорне; 5 - розпірна втулка; 6 – шестерня IV передачі; 7 – шестерня III передачі; 8 - сегментна шпонка

Технічні умови на дефіктацію та ремонт проміжного валу коробки передач

Вал проміжної коробки передач

Не допускаються:

  • - тріщини та обломи;
  • - фарбування робочих поверхонь зубців зубчастих коліс;
  • - діаметр шийки «А» під передній підшипник менше 64,992 мм;
  • - діаметр шийки "D" під задній підшипник менше 49,983 мм;
  • - ширина шпонкових пазів шириною понад 10,02 мм;
  • - діаметр шийок "C" менше 65,235 мм, "B" - менше 69,835 мм, "F" - менше 70,035 мм

Синхронізатор другої та третьої передачі коробки передач

Синхронізатор другої та третьої передач складається (рис. 2) з каретки 5, двох фрикційних кілець 2 до 4. восьми блокуючих пальців 3 та чотирьох пальців 1 фіксаторів.

Синхронізатор другої та третьої передач: а - пристрій; b – положення при включенні третьої передачі; 1 - палець фіксатора; 2 - фрикційне кільце другої передачі; 3 - блокуючий палець; 4 - фрикційне кільце третьої передачі; 5 – каретка синхронізатора; 6 – пружина фіксатора; 7 - кулька

На каретці проточено канавку, до якої входять сухарі вилки включення другої та третьої передач.

Каретка має внутрішній шліцований отвір, що складається з трьох зубчастих вінців, якими вона з'єднується зі шліцованою частиною вторинного валу.

Каретка постійно обертається разом із вторинним валом.

Крайні зубчасті вінці тонші за середній і в комплексі із зубчастим вінцем вторинного валу при включенні другої або третьої передачі утворюють «замок», що запобігає самовимкненню передач на ходу автомобіля.

У каретці по колу паралельно осі виконано вісім отворів під блокуючі пальці та чотири отвори під пальці фіксаторів.

Отвори під блокуючі пальці мають з обох боків фаски з кутом, що дорівнює куту фасок блокуючих пальців.

У нейтральному положенні блокуючі пальці знаходяться в отворах кареток із зазором. На зовнішні кінці пальців, що блокують, до упору в їх торці напресовані фрикційні кільця.

На конічній поверхні кілець виконані прямокутні канавки для видалення продуктів зношування, а по колу нарізані гвинтові канавки для видавлювання з конічних поверхонь тертя масла при притисканні кільця до конуса зубчастого колеса, що збільшує силу тертя між ними.

Пальці 1 фіксаторів встановлені в отворах каретки між фрикційними кільцями 2 і 4. У середній частині пальці мають канавку, в яку входить кулька 7, підібгана пружиною 6.

У нейтральному положенні під дією пружини 6 кулька притискається до кільця, входить до його канавки і запобігає мимовільному переміщенню каретки. Для виведення каретки із середнього стану необхідно докласти зусилля.

Робота синхронізатора полягає в наступному.

При включенні, наприклад, третьої передачі (рис.6 б) каретка 5 синхронізатора під дією вилки перемикання передач прагне зрушити вліво.

При початковому переміщенні каретка рухається разом із пальцями фіксаторів та фрикційними кільцями до торкання конусної поверхні кільця з конусом шестерні третьої передачі.

Позаяк рух здійснювався на другій передачі, а каретка жорстко з'єднана з вторинним валом, то окружна швидкість каретки менша за окружну швидкість шестірні третьої передачі вторинного валу, що знаходиться в постійному зачепленні з шестернею третьої передачі проміжного валу.

При зіткненні конуса фрикційного кільця з конусом шестерні третьої передачі остання під дією сил тертя захоплює за собою каретку, повертаючи її щодо блокуючих пальців 3.

Фаски отворів каретки впираються у фаски блокуючих пальців, і подальше її переміщення до повного вирівнювання окружних швидкостей припиняється.

Кут нахилу фасок підібраний так, що, поки діє момент тертя, тобто поки відбувається синхронізація кільця 4 і шестерні 22 (див. рис 1), подальше просування каретки по шліцях вторинного валу неможливе.

Коли окружні швидкості стануть рівними, зникне момент тертя, блокуючі пальці 3 (рис. 6) займуть нейтральне положення щодо отворів у каретці 5 і вона під дією вилки перемикання передач просунеться в осьовому напрямку.

При цьому кульки фіксаторів 7 утоплюються і каретка по великих діаметрах блокуючих пальців 3 пересувається у бік третьої передачі.

Зубчастий кінець каретки безшумно входить у зачеплення із зубчастим вінцем шестерні третьої передачі.

Увімкнення другої передачі відбувається аналогічно з той лише різницею, що в цьому випадку окружна швидкість каретки буде більша за окружну швидкість шестерні 4 (див. рис. 1) другої передачі і при дотику конусів каретка під дією моменту тертя буде гальмуватися, провертаючись щодо блокуючих пальців у зворотному, ніж при включенні третьої передачі , напрямку.

Принцип дії синхронізатора четвертої та п'ятої передач нічим не відрізняється від принципу дії синхронізатора другої та третьої передач, але конструктивно він виконаний трохи інакше.