Пристрій коробки відбору потужності показано на рис. 1

Коробка відбору потужності закріплена за допомогою шпильок до коробки передач з правого боку та служить для передачі потужності від коробки передач на лебідку

Вона має дві передачі: для намотування троса на барабан з передавальним ставленням (від двигуна) 2,41 та для розмотування троса з передавальним ставленням (від двигуна) 1,7.

Привід коробки відбору потужності здійснюється від шестерні третьої передачі проміжного валу коробки передач, з якою у постійному зачепленні знаходиться провідна шестерня коробки відбору потужності.

Керують коробкою відбору потужності з місця водія важелем.

Шестірні та підшипники коробки відбору потужності змащують маслом, що заливається в картер коробки передач.

Конструкція та ремонт коробки відбору потужності автомобіля ГАЗ-66- 02

Технічне обслуговування коробки відбору потужності

Догляд за коробкою відбору потужності в процес експлуатації полягає в перевірці стану кріпильних деталей та проведенні періодичної зміни мастила.

При зливі мастила з коробки передач також викрутити пробку зливного отвору коробки відбору потужності.

Несправності коробки відбору потужності та способи їх усунення

Коробка відбору потужності складається з таких же деталей, як і коробка передач, тому несправності та способи усунення будуть аналогічними з коробкою передач.

Однак на деякі несправності в коробці відбору потужності слід звернути особливу увагу. До них належать:

Завищений шум у роботі нових шестерень. Причиною цього дефекту може бути неправильна міжцентрова відстань шестерень коробки передач та коробки відбору потужності.

Тому у разі заміни ущільнювальної прокладки між фланцем картера коробки відбору потужності та привалковою поверхнею коробки передач потрібно стежити за тим, щоб товщина цієї прокладки дорівнювала 0,7—0,9 мм.

Правильна товщина зазначеної прокладки забезпечує потрібну міжцентрову відстань шестерень коробки передач і коробки відбору потужності та їх нормальне зачеплення.

Самовівимкнення блоку шестерня ведомого валу. Ця несправність може бути наслідком незадовільного складання вузла, що не забезпечила необхідної посадки блоку на шліці ведомого валу.

У зв'язку з цим при збиранні коробки відбору потужності слід ретельно підбирати блок шестерень по шліцях валу.

Підбір повинен забезпечити відсутність відчутного кутового переміщення блоку при вільному ковзанні його вздовж шліць ведомого валу.

Після підбору розташування шліців валу та блоку замаркувати.

При появі течі масла через сальник штока перемикання трохи загорнути гайку сальника.

Ремонт коробки відбору потужності

Коробку відбору потужності знімають з автомобіля разом із коробкою передач.

Розбір коробки відбору потужності необхідно виконати в наступному порядку.

 • 1. Від'єднати нижній кінець важеля управління 1 від штока 4 (див. мал.1).
 • 2. Зняти вісь важеля керування та важіль, випресувати втулку з отвору важеля.
 • 3. Випресувати штифт кріплення осі 13 провідної шестірні, випресувати вісь, зняти провідну шестерню 12 і опорні шайби, вийняти підшипники провідної шестірні.
 • 4. Зняти шпонку із веденого валу 9.
 • 5. Зняти передню кришку 3 та прокладку.
 • 6. Випресувати з кришки сальник валу.
 • 7. Зняти задню кришку 8 підшипників.
 • 8. Вийняти проміжний вал 11, випресувати передній та задній підшипники блоку шестерень проміжного валу.
 • Розкернити і відвернути гайку ведомого валу, вийняти вал і блок шестерень, випресувати задній і передній підшипники ведомого валу.
 • 9. Вибити заглушку люка картера.
 • 10. Зняти заглушку отвору під фіксатор.
 • 11. Зняти захисний ковпак штока.
 • 12. Вийняти шток 4. вилку 7, фіксатор, пружину, вивернути гайку штока, зняти кільце, шайбу та сальник.

Складання. Перед збиранням всі деталі коробки відбору потужності змастити маслом, що заливається у вузол.

Різьбову частину болтів перед поставкою змастити фарбою. При збиранні користуватися лише новими прокладками та сальниками.

Коробку відбору потужності збирають у послідовності, зворотній розбиранні з урахуванням наступних вказівок.

Підбирати по шліцях веденого валу ковзний блок шестерень. Підбір повинен забезпечити відсутність відчутного кутового люфта при вільному ковзанні блоку на валу.

Кутовий люфт на шліцях не повинен перевищувати 0,08 мм при перевірці на радіусі початкового кола вінця з числом зубів, рівним 24.

Завести у внутрішню порожнину картера ковзний блок шестерень так, щоб зубчастий вінець із прямими зубамиями розташовувався з боку отвору під фіксатор, а вилка вмикання передач увійшла до канавки блоку шестерень.

Задні підшипники проміжного та веденого валів встановлювати врівень з площиною картера.

Внутрішні кільця кулькових підшипників веденого та проміжного валів запресувати до упору в торці буртів на валах. При цьому між торцями буртів та кілець щуп 003 мм не повинен проходити.

Загорнуту гайку кріплення підшипника веденого валу заперечити в паз валу.

Після установки на шток гумового сальника, металевої шайби та повстяного кільця загорнути гайку сальника до тугого обертання.

Перед постановкою змастити робочу поверхню сальника ведомого валу.

Запресувати сальник у передню кришку врівень із зовнішнім торцем кришки.

Поставити на пасту СК-ОЦБ заглушку у виточку картера.

Запресувати в отвір під фіксаторну кульку врівень зі стінкою картера заглушку штока.

Запресувати вісь ведучої шестерні в картер урівень з площиною бобишки. Поєднати отвір в осі та бобишці картера.

Перед встановленням осі отвору в картері змастити пастою СК-ОЦБ. Запресувати штифт кріплення осі врівень з торцем бобишки.

Запресувати втулку в отвір важеля управління коробкою відбору потужності до упору торця втулки у зовнішній торець важеля.

Зібрану коробку відбору потужності поставити на стенд і випробувати без навантаження на шум, текти олії та легкість перемикання.

Перед випробуванням коробку відбору потужності заправити веретеною олією.