Двигун ЗМЗ—406 обладнаний мікропроцесорною системою запалювання, яка складається з блоку управління системами упорскування палива та запалення, двох котушок запалювання типів 30.3705 або 301.3705, свічок, високовольтних та низьковольтних проводів

Блок керування встановлений у салоні автомобіля з правого боку під панеллю приладів, за оббивкою боковини кузова.

Котушки запалювання встановлені на кришці головки блоку циліндрів.

Блок управління отримує сигнали від датчиків, встановлених на двигуні, і на основі цього коригує кут випередження запалення, що дозволяє отримати оптимальні потужнісні, економічні показники та показники токсичності.

схема запалення

Мал. 1. Електрична схема комплексної мікропроцесорної системи управління двигуном (КМСУд): 1 - блок управління М 1.5.4 двигуном; 2 - датчик фази; 3 - датчик частоти обертання та синхронізації; 9 - розєм діагностики; 10 - реле системи керування двигуном; 11 - реле паливного насоса; 4 - датчик положення повітряної дросельної заслінки; 12 - регулятор холостого ходу; 5 - датчик детонації; 6 - датчик масової витрати повітря; 7 - датчик температури охолоджуючої рідини 8 - датчик температури повітря у впускній трубі; 13 - форсунка; 14 - котушка запалювання; 15 - свічка запалювання

Мікропроцесорна система управління двигуном ЗМЗ-406:

  • - керує електроживленням паливного насоса;
  • - керує подачею бензину у впускний трубопровід кожного циліндра відповідно до циклів робочого процесу двигуна;
  • - забезпечує іскру на свічках та коригує кут випередження запалення, гарантуючи бездетонаційну роботу двигуна;
  • - керує подачею повітря в момент запуску.

Система складається з електронного блоку керування, комплекту датчиків, виконавчих пристроїв та зєднувальних проводів із розємами.

Електронний блок керування — це спеціалізований компютер, що приймає сигнали від датчиків та управляє виконавчими елементами системи.

Схема комплексної системи управління роботою двигуна

Мікропроцесор блоку управління за програмою, введеною в память блоку, та на основі даних, отриманих від датчиків, розраховує необхідні параметри сигналів для виконавчих пристроїв.

Узгоджуючі елементи блоку управління передають ці сигнали виконавчим пристроям системи.

Датчики системи управління: синхронізації, положення розподільного валу, детонації, витрати повітря, положення дросельної заслінки, температури охолоджуючої рідини та повітря у впускному трубопроводі.

Виконавчі пристрої: електромагнітні форсунки, котушки запалювання, регулятор додаткового повітря, контрольна лампа сигналізатора, реле електробензонасоса та розвантажувальне реле.

У разі виходу з ладу датчика положення дросельної заслінки, датчика масової витрати повітря або датчика детонації система переходить на резервний режим роботи, який дозволяє доїхати до місця ремонту.

Про перехід на резервний режим система інформує водія включенням лампи сигналізатора КМСУД на панелі приладів.

Робота двигуна в такому режимі не має негативного впливу на його стан, однак утруднюється пуск, погіршується прийомистість, підвищується витрата палива та токсичність газів, що відпрацювали.

Електронний блок керування двигуном

Інформація про налаштування системи керування та несправності зберігається в памяті блоку і може бути зчитана через діагностичний розєм.

У разі вимкнення акумулятора інформація про несправності стирається. Це не впливає на роботу двигуна надалі, але може призвести до тимчасового погіршення його експлуатаційних властивостей.

Блок управління МІКАС 5.4 виготовлений на базі мікропроцесора SАB80С517А фірми SIEMENS.

Програмне забезпечення зберігається в постійному запамятовуючому пристрої (ПЗУ, ROM) ємністю 32 Кбайт та оперативному запамятовуючому пристрої (03У).

На автомобілі з двигуном ЗМЗ-4062, випущені до травня 1997 р., встановлювали блоки керування МІКАС 5.4 201.3763.001, у яких встановлено мікросхему ПЗУ 201.001.

З серпня 1998 р. автомобілі комплектуються блоками МІКАС 5.4 201.3763.003, в яких встановлено мікросхему ПЗУ 201.003, що управляє електровентилятором та компресором кондиціонера.

Блок управління діагностує ланцюги датчиків та виконавчих пристроїв, а також перевіряє справність власної схеми.

При виявленні несправності блок включає лампу сигналізатора КМСУЛ.

Система діагностики блоку керування має кілька режимів роботи.

Робочий режим

При включеному запаленні електронний блок керування постійно контролює більшість вхідних та вихідних сигналів.

Про несправності, що зявляються та зникають, блок інформує коротким (близько 0,5 с) включенням лампи сигналізатора. При цьому коди несправностей, що зявляються частіше одного разу на дві хвилини, заносяться на згадку про електронний блок.

Коди несправностей, які не зявляться протягом двох годин, будуть стерті з памяті.

Про несправність, яка постійно присутня в системі, інформує лампа сигналізатора, що постійно горить.

Режим виведення діагностичної інформації

У цьому режимі електронний блок за допомогою лампи сигналізатора відображає коди несправностей, зафіксовані та збережені в памяті.

Кожній несправності відповідає дво- або тризначний світловий код. Кожній цифрі коду відповідає серія коротких (0,5 с) спалахів лампи. Між серіями слідує пауза (близько 1,5 с).

Після того, як усі цифри одного коду передані (2 або 3 серії спалахів, залежно від того, дво- або тризначний код) слідує довга (близько 4 с) пауза.

Наприклад: несправність під кодом «131» буде передана в такій послідовності: одне коротке включення, коротка пауза, три короткі включення, коротка пауза, одне коротке включення, довга пауза.

Код кожної несправності повторюється тричі.

Режим роботи з діагностичним обладнанням

Для повнішої перевірки системи керування двигуном до діагностичного розєму підключають спеціальний тестер 08Т-2.

Таку роботу можуть провести тільки фахівці, які мають необхідне обладнання.

Режим видалення кодів несправностей

Коди несправностей стираються з памяті під час вимкнення акумулятора.