Для контролю за системами автомобіль обладнаний комбінацією приладів, в якій встановлені контрольні прилади: вказівник напруги, тахометр, спідометр, вказівник температури двигуна, вказівник тиску масла, вказівник рівня палива та сигналізатори

Зєднання контактів комбінації приладів показано на електричних схемах, а розташування електричних розємів на рис. 1.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для зняття комбінації приладів попередньо зніміть облицювання, відгорнувши чотири гвинти.

Потім відверніть чотири гвинти кріплення комбінації; розєднайте електричні розєми та зніміть комбінацію приладів.

Ремонт комбінації приладів виконуйте блоковою заміною несправних приладів.

Комбінація приладів ГАЗ-2705

Для заміни приладів зніміть захисне скло та на зворотному боці відверніть гайки кріплення несправного приладу.

Спідометр

У комбінації приладів встановлено електронний спідометр з кроковим електродвигуном.

Спідометр складається зі стрілочного покажчика швидкості, лічильника пройденого шляху та добового лічильника пройденого шляху. Добовий лічильник має кнопку скидання показань.

Спідометр працює в комплекті з електронним датчиком Холла, встановленим на коробці передач.

Під час руху автомобіля датчик обертається від шестерні вторинного валу коробки передач.

За один оберт валу датчика виробляються 6 імпульсів електричного струму.

Ці імпульси надходять у мікросхему спідометра, перетворюються та надходять на мікроамперметр, що вказує швидкість автомобіля, та на кроковий електродвигун, який обертає барабанчики покажчиків пройденого шляху.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки справності спідометра необхідно зібрати електричну схему, показану на рис.3.

Генератором сигналів Г5-54 подайте на висновки № 10 та № 3 розєму ХРЗ імпульси прямокутної форми, позитивної полярності з амплітудою 6+1 тривалістю 200—250 мкс.

Точність показань швидкісного вузла в контрольних точках має укладатися: 60 км/год - 93,7-100 Гц 100 км/год - 157,2 - 166,6 Гц

За цим же принципом перевіряється точність показань лічильного вузла.

При частоті 100 Гц за одну хвилину барабанчик Km/h повинен повертатися на 1 цифру.

Похибка рахункового вузла не повинна перевищувати +1%.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки датчика спідометра зберіть електричну схему, показану на рис. 4. За один оберт валика датчика світлодіод повинен спалахувати 6 разів.

Тахометр

У комбінації приладів встановлено електронний тахометр для вимірювання частоти обертання колінчастого валу двигуна.

Тахометр складається з міліамперметра та електронної схеми.

Змінна напруга з генератора (береться до випрямного блоку з фази статора) надходить у підсилювач, потім перетворюється в мікросхемі та надходить у міліамперметр, стрілка якого показує кількість обертів.

Чим вища частота обертання генератора, тим більше імпульсів змінного струму надходить в електронну частину, тим на більший кут відхиляється стрілка тахометра.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки тахометра зберіть електричну схему, показану на рис. 5. З генератора сигналів Г5-54 подавайте на висновки № 1 і № 6 розєму ХРЗ імпульси прямокутної форми, позитивної полярності з амплітудою 12-2 і тривалістю 200-250 мкс.

При частоті 240 Гц тахометр повинен показувати 1000+100 хв -1 , а при частоті 960 Гц - 4000 хв -1 .

Покажчик рівня палива

У комбінації приладів встановлено електромагнітний покажчик рівня палива, що працює в комплекті з датчиком, встановленим у бензиновому баку.

Покажчик — це електромагнітний логометр із нерухомими вимірювальними котушками та рухомим постійним магнітом.

Магніт укріплений на осі стрілки вказівника.

Котушки вказівника намотані під кутом 90° на спеціальному пластмасовому каркасі.

Каркас з котушками та магнітом поміщені у спеціальній екран для виключення впливу сторонніх магнітних полів на них.

При протіканні струму по обидва котушки створюється результуюче магнітне поле.

Постійний магніт, взаємодіючи з магнітним полем котушок, встановлюється в положенні, що залежить від напрямку цього поля.

Напрямок результуючого магнітного поля залежить від зміни відношення струмів у котушках, який визначається величиною опору датчика, що залежить, у свою чергу, від кількості палива в баку.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки покажчика рівня палива необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 6.

При включенні опору RI, стрілка повинна показувати "0", при включенні R2 - "1/2", а при включенні R3 - повний бак.

Відхилення стрілки від зазначених поділів не більше ніж на ширину стрілки.

Справний датчик вказівника рівня палива повинен мати такі опори: — при повністю опущеному поплавці 330+15 Ом, а при повністю піднятому — 11+5 Ом.

При проміжному положенні поплавця 70 мм від фланця датчика до нижньої частини поплавця (замір здійснюється перпендикулярно фланцу) опір має бути 118+10 Ом.

Покажчик температури

У комбінації приладів встановлено електромагнітний покажчик температури охолоджуючої рідини двигуна логометричного типу.

Прилад складається з покажчика та датчика, встановленого у двигуні. Пристрій покажчика аналогічний покажчику рівня палива, а датчик - напівпровідниковий терморезистор, який різко змінює свій опір залежно від змін температури.

Зміна температури охолоджуючої рідини змінює опори датчика, що викликає зміну струму в котушках покажчика та результуюче магнітне поле повертає постійний магніт та стрілку у відповідне положення шкали.

Справний датчик при 25° С повинен мати опір 1400-1900 Ом, а при температурі 80° С 200-270 Ом.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки покажчика температури охолоджуючої рідини необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 7.

Стрілка вказівника не повинна відхилятися від поділу 80°С більш ніж на ширину стрілки.

Сигналізатор перегріву двигуна

Додатково до вказівника температури системи охолодження автомобіль має сигналізатор перегріву двигуна.

Датчик автоматично включає лампу в комбінації приладів, коли температура рідини, що охолоджує, досягає 104—109° С.

Покажчик тиску в системі мастила двигуна

Для контролю за тиском у системі мастила двигуна застосовується електромагнітний покажчик логометричного типу.

Прилад складається з покажчика, розташованого в комбінації приладів та датчика 23. 3839.

Пристрій вказівника аналогічний покажчику рівня палива, а датчик являє собою змінний опір, величина якого змінюється в залежності від положення мембрани, яка змінює своє положення від величини тиску.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки вказівника тиску масла необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 8.

При підключенні опору R1 покажчик повинен показувати тиск 1,5 кг/см 2 , а при підключенні опору R2 - 4,5 кг/см 2

Відхилення стрілки від зазначених точок не більше ніж на ширину стрілки.

Справний датчик повинен мати опір 290-330 Ом за відсутності тиску, при тиску 1,5 кг/см 2 170-200 Ом, а при тиску 4,5 кг/см 2 50-80 Ом.

Контрольна лампа аварійного тиску в системі мастила двигуна

Додатково до вказівника тиску мастила в комбінації приладів є сигналізатор.

При зниженні тиску в системі мастила двигуна від 0,4—0,8 кг/см 2 у комбінації приладів загоряється сигналізатор.

Сигналізатор працює з датчиком типу ММ111-В.

При відсутності тиску в системі мембрана датчика вигинається у бік від контактів і лампа загоряється, а за наявності тиску мембрана вигинається в протилежний бік, розмикає контакти та лампа гасне.

Покажчик напруги

Покажчик напруги логометричного типу з нерухомими обмотками. Пристрій покажчика напруги аналогічно покажчику рівня топливу.

Прилади та датчики ГАЗ-2705

Для перевірки покажчика напруги необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 9.

Для контролю необхідно використовувати вольтметр з межею до 30 В класу I та регульоване джерело постійного струму (наприклад Б5-48).

Змінюючи напругу джерела, за контрольним вольтметром визначити точність показань покажчика напруги комбінації приладів.

Похибка покажчика напруги в точках 12 і 14 В не повинна перевищувати +0,4 В.