Для контролю за системами автомобіль обладнаний комбінацією приладів, в якій встановлені контрольні прилади: покажчик напруги, тахометр, спідометр, покажчик температури двигуна, покажчик тиску масла, покажчик рівня палива та сигналізатори

З'єднання контактів комбінації приладів показано на електричних схемах, а розташування електричних роз'ємів на рис. 1.

Розташування роз'ємів комбінації приладів

Для зняття комбінації приладів заздалегідь зніміть облицювання, відвернувши чотири гвинти.

Потім відверніть чотири гвинти кріплення комбінації; роз'єднайте електричні роз'єми та зніміть комбінацію приладів.

Ремонт комбінації приладів виконуйте блокову заміну несправних приладів.

Розташування контрольних ламп та ламп підсвічування приладів комбінації приладів автомобіля випуску з 2003 року: 1 - лампа підсвічування покажчика температури охолоджуючої рідини; 2 - лампа підсвічування тахометра; 3 - контрольна лампа включення правого покажчика повороту; 4 – сигнальна лампа «STOP»; 5 - контрольна лампа включення лівого покажчика повороту; 6 - лампа підсвічування спідометра; 7 - лампа підсвічування покажчика рівня палива; 8 - лампа підсвічування першого рідкокристалічного дисплея, що відображає загальний та добовий пробіг; 9 - контрольна лампа включення протитуманних фар; 10 – контрольна лампа включення габаритних вогнів; 11 - контрольна лампа включення далекого світла фар; 12 - лампа підсвічування другого рідкокристалічного дисплея, що відображає поточний час або напруга в електромережі

Для заміни приладів зніміть захисне скло та на зворотному боці відверніть гайки кріплення несправного приладу.

Спідометр

У комбінації приладів встановлено електронний спідометр із кроковим електродвигуном.

Спідометр складається зі стрілочного покажчика швидкості, лічильника пройденого шляху та добового лічильника пройденого шляху. Добовий лічильник має кнопку скидання показань.

Спідометр працює в комплекті з електронним датчиком Холла, встановленим на коробці передач.

При русі автомобіля датчик обертається від шестерні вторинного валу коробки передач.

За один оберт валу датчика виробляються 6 імпульсів електричного струму.

Ці імпульси надходять у мікросхему спідометра, перетворюються та надходять на мікроамперметр, який вказує швидкість автомобіля, та на кроковий електродвигун, який обертає барабанчики покажчиків пройденого шляху.

Схема перевірки спідометра: 1 – роз'єм штекерний XP3 комбінації приладів; 2 – генератор сигналів Г5-54; 3 - акумуляторна батарея

Для перевірки справності спідометра необхідно зібрати електричну схему, показану на рис.3.

Генератором сигналів Г5-54 подайте на висновки № 10 та № 3 роз'єму ХРЗ імпульси прямокутної форми, позитивної полярності з амплітудою 6+1 тривалістю 200—250 мкс.

Точність показань швидкісного вузла в контрольних точках має укладатися: 60 км/год - 93,7-100 Гц 100 км/год - 157,2 - 166,6 Гц

За цим же принципом перевіряється точність показань лічильного вузла.

При частоті 100 Гц за одну хвилину барабанчик Km/h повинен повертатися на 1 цифру.

Похибка рахункового вузла не повинна перевищувати +1%.

Схема перевірки датчика спідометра: 1 - ключ роз'єму; 2 - роз'єм штекерного датчика; 3 – акумуляторна батарея; R1 – опір МЛТ-0.25-10 кОм; V1 – світлодіод АЛ102

Для перевірки датчика спідометра зберіть електричну схему, показану на рис. 4. За один оберт валика датчика світлодіод повинен спалахувати 6 разів.

Тахометр

У комбінації приладів встановлено електронний тахометр для вимірювання частоти обертання колінчастого валу двигуна.

Тахометр складається з міліамперметра та електронної схеми.

Змінна напруга з генератора (береться до випрямного блоку з фази статора) надходить у підсилювач, потім перетворюється в мікросхемі і надходить у міліамперметр, стрілка якого показує кількість обертів.

Чим вище частота обертання генератора, тим більше імпульсів змінного струму надходить у електронну частину, тим більший кут відхиляється стрілка тахометра.

Схема перевірки тахометра: 1 – роз'єм штекерний XP3 комбінації приладів; 2 – акумуляторна батарея; 3 – генератор сигналів Г5-54

Для перевірки тахометра зберіть електричну схему, показану на рис. 5. З генератора сигналів Г5-54 подавайте на висновки № 1 і № 6 роз'єму ХРЗ імпульси прямокутної форми, позитивної полярності з амплітудою 12-2 і тривалістю 200-250 мкс.

При частоті 240 Гц тахометр повинен показувати 1000+100 хв -1 , а при частоті 960 Гц - 4000 хв -1 .

Покажчик рівня палива

У комбінації приладів встановлено електромагнітний покажчик рівня палива, що працює в комплекті з датчиком, встановленим у бензиновому баку.

Покажчик — це електромагнітний логометр із нерухомими вимірювальними котушками та рухомим постійним магнітом.

Магніт укріплений на осі стрілки покажчика.

Котушки покажчика намотані під кутом 90° на спеціальному пластмасовому каркасі.

Каркас з котушками та магнітом поміщений у спеціальний екран для виключення впливів на них сторонніх магнітних полів.

При протіканні струму по обох котушках створюється результуюче магнітне поле.

Постійний магніт, взаємодіючи з магнітним полем котушок, встановлюється в положенні, що залежить від напрямку цього поля.

Напрямок результуючого магнітного поля залежить від зміни відношення струмів у котушках, що визначається величиною опору датчика, що залежить у свою чергу від кількості палива в баку.

Схема перевірки покажчика рівня палива: 1 – роз'єм штекерний XP3 комбінації приладів; 2 – акумуляторна батарея; 3 – роз'єм штекерний XP1 комбінації приладів; 4 – перемикач; R1 - опір МЛТ-2-230 Ом; R2 - опір 120 Ом; R3 - опір 15 Ом

Для перевірки покажчика рівня палива необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 6.

При включенні опору RI, стрілка повинна показувати "0", при включенні R2 - "1/2", а при включенні R3 - повний бак.

Відхилення стрілки від зазначених поділів не більше ніж на ширину стрілки.

Справний датчик вказівника рівня палива повинен мати такі опори: — при повністю опущеному поплавці 330+15 Ом, а при повністю піднятому — 11+5 Ом.

При проміжному положенні поплавця 70 мм від фланця датчика до нижньої частини поплавця (замір здійснюється перпендикулярно фланцу) опір має бути 118+10 Ом.

Покажчик температури

У комбінації приладів встановлено електромагнітний покажчик температури охолоджуючої рідини двигуна логометричного типу.

Прилад складається з покажчика та датчика, встановленого у двигуні. Пристрій покажчика аналогічний покажчику рівня палива, а датчик — напівпровідниковий терморезистор, який різко змінює свій опір залежно від змін температури.

Зміна температури охолоджуючої рідини змінює опори датчика, що викликає зміну струму в котушках покажчика та результуюче магнітне поле повертає постійний магніт та стрілку у відповідне положення шкали.

Справний датчик при 25° С повинен мати опір 1400—1900 Ом, а при температурі 80° С 200—270 Ом.

Схема перевірки покажчика температури охолоджувальної рідини: 1 – роз'єм XP3 комбінації приладів; 2 – акумулятор; 3 – роз'єм штекерний XP1 комбінації приладів; R1 - опір МЛТ2 - 250 Ом

Для перевірки покажчика температури охолоджуючої рідини необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 7.

Стрілка вказівника не повинна відхилятися від поділу 80°С більш ніж на ширину стрілки.

Сигналізатор перегріву двигуна

Додатково до вказівника температури системи охолодження автомобіль має сигналізатор перегріву двигуна.

Датчик автоматично включає лампу в комбінації приладів, коли температура рідини, що охолоджує, досягає 104—109° С.

Покажчик тиску в системі мастила двигуна

Для контролю за тиском у системі мастила двигуна застосовується електромагнітний покажчик логометричного типу.

Прилад складається з покажчика, розташованого в комбінації приладів та датчика 23. 3839.

Пристрій покажчика аналогічний покажчику рівня палива, а датчик представляє собою змінний опір, величина якого змінюється залежно від положення мембрани, яка змінює своє положення від величини тиску.

Схема перевірки покажчика тиску олії: 1 - роз'єм XP3 комбінації приладів; 2 – акумулятор; 3 – роз'єм штекерний XP1 комбінації приладів; 4 – перемикач; R1 – опір МЛТ2 – 180 Ом; R2 - опір МЛТ2 - 60 Ом

Для перевірки покажчика тиску масла необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 8.

При підключенні опору R1 покажчик повинен показувати тиск 1,5 кг/см 2 , а при підключенні опору R2 — 4,5 кг/см 2 .

Відхилення стрілки від зазначених точок не більше ніж на ширину стрілки.

Справний датчик повинен мати опір 290-330 Ом за відсутності тиску, при тиску 1,5 кг/см 2 170-200 Ом, а при тиску 4,5 кг/см 2 50-80 Ом.

Контрольна лампа аварійного тиску в системі мастила двигуна

Додатково до вказівника тиску мастила в комбінації приладів є сигналізатор.

При зниженні тиску в системі мастила двигуна від 0,4—0,8 кг/см 2 у комбінації приладів загоряється сигналізатор.

Сигналізатор працює з датчиком типу ММ111-В.

При відсутності тиску в системі мембрана датчика вигинається у бік від контактів і лампа загоряється, а за наявності тиску мембрана вигинається в протилежний бік, розмикає контакти і лампа гасне.

Покажчик напруги

Покажчик напруги логометричного типу з нерухомими обмотками. Пристрій вказівника напруги аналогічний покажчику рівня палива.

Схема перевірки покажчика напруги: 1 - джерело постійного струму, що регулюється; 2 – контрольний вольтметр; 3 - роз'єм штекерний XP3 комбінації приладів

Для перевірки покажчика напруги необхідно зібрати електричну схему, показану на рис. 9.

Для контролю необхідно використовувати вольтметр з межею до 30 В класу I та регульоване джерело постійного струму (наприклад Б5-48).

Змінюючи напругу джерела, по контрольному вольтметру визначити точність показань покажчика напруги комбінації приладів.

Похибка покажчика напруги в точках 12 і 14 В не повинна перевищувати +0,4 В.